Randers Census Folketælling master index FT-1801

RANDERS 1st February 1801 Census

street index / gade register


Rentekammeret Tabelvæsen og Statistik 3532,32
Købstæder XII
Randers Folketælling Bd. 32 s. 27-205 [Præsto is s. 1-26]
RIGSARKIVET
KØBENHAVN [Copenhagen Denmark]
folketælling 1 februar 1840 - Census of February 1st. 1801 - Randers amt - Støvring herred 

Vej, hus Nr., familie Nr., navn, husstandsstilling,alder, ægteskabelig stilling, titel / embed / forretning / håndværk / næringsvej, husstandsstilling, eller hvad de leve af. summa street, house number, family number, name, position in household, age, civil status title / post / business / craft / trade, position in household, or what they live off. totals Civil status:- Ugift = unmarried; Gift = married; Enke or Enkemand = widow or widower

RANDERS FT-1801
Contents by street alphabetically:- 	Indhold i alfabetisk orden:

Adelgade 		S. 128-131
	Opslag 110 s. 128 Opslag 111 s. 129 Opslag 112 s. 130 Opslag 113 s. 131
Brødregade		S. 37-43
	Opslag 19 s. 37 Opslag 20 s. 38 Opslag 21 s. 39 Opslag 22 s. 40
	Opslag 23 s. 41 Opslag 24 s. 42 Opslag 25 s. 43
Ditmersken 		S. 43—49
	Opslag 43 s. 61 Opslag 44 s. 62 Opslag 45 s. 63 Opslag 46 s. 64
	Opslag 47 s. 65 Opslag 48 s. 66 Opslag 49 s. 67
Endeløs 		S. 49-50
	Opslag 31 s. 49 Opslag 32 s. 50
Fabrikstræde		S. 142
	Opslag 124 s. 142
Helenestræde 		S. 151
	Opslag 133 s. 151
Hospitalsgade 		S. 103-105
	Opslag 85 s. 103 Opslag 86 s. 104 Opslag 87 s. 105
Houmeden 		S. 175-177
	Opslag 157 s. 175 Opslag 158 s. 176 Opslag 159 s. 177
Integade		S. 172
	Opslag 154 s. 172
Kejsergaarden 		S. 84-85
	Opslag 66 s. 84 Opslag 67 s. 85
Kierreveder 		S. 68-70
	Opslag 50 s. 68 Opslag 51 s. 69 Opslag 52 s. 70
Kirkegade		S. 95-101
	Opslag 77 s. 95 Opslag 78 s. 96 Opslag 79 s. 97 Opslag 80 s. 98
	Opslag 81 s. 99 Opslag 82 s. 100 Opslag 83 s. 101
Kirkegaarden 		S. 94
	Opslag 76 s. 94
Kirkegaardsstræde 	S. 131
	Opslag 113 s. 131
Krumstræde 		S. 200-201
	Opslag 182 s. 200 Opslag 183 s. 201
Ladegaardsgade 		S. 166-171
	Opslag 148 s. 166 Opslag 149 s. 167 Opslag 150 s. 168
	Opslag 151 s. 169 Opslag 152 s. 170 Opslag 153 s. 171
Li11e Kirkestræde	S. 92-93
	Opslag 74 s. 92 Opslag 75 s. 93
Lille Møllestræde	S. 135-136
	Opslag 117 s. 135 Opslag 118 s. 136
Lille Rosengaard 	S. 85
	Opslag 67 s. 85
Lille Torv 		S. 126-127
	Opslag 108 s. 126 Opslag 109 s. 127
Lille Voldgade  	S. 193-195
	Opslag 175 s. 193 Opslag 176 s. 194 Opslag 177 s. 195
Middelgade 		S. 33—36
	Opslag 15 s. 33 Opslag 16 s. 34 Opslag 17 s. 35 Opslag 18 s. 36
Møllegade 		S. 132—135
	Opslag 114 s. 132 Opslag 115 s. 133 Opslag 116 s. 134 Opslag 117 s. 135
Nordregade 		S. 140-141
	Opslag 122 s. 140 Opslag 123 s. 141
Nordregrave 		S. 137-138
	Opslag 119 s. 137 Opslag 120 s. 138
Nordrestræde 		S. 137
	Opslag 119 s. 137
Nygade 			S. 144-148
	Opslag 126 s. 144 Opslag 127 s. 145 Opslag 128 s. 146
	Opslag 129 s. 147 Opslag 130 s. 148
Nørregade		S. 124-126
	Opslag 106 s. 124 Opslag 107 s. 125 Opslag 108 s. 126
Provstegade 		S. 142-144
	Opslag 124 s. 142 Opslag 125 s. 143 Opslag 126 s. 144
Provstestræde 		S. 87-89
	Opslag 69 s. 87Opslag 70 s. 88 Opslag 71 s. 89
Rosengade		s. 149-151
	Opslag 131 s. 149 Opslag 132 s. 150 Opslag 133 s. 151
Rosengaarden		s. 85-87
	Opslag 67 s. 85 Opslag 68 s. 86 Opslag 69 s. 87
Raadhusstræde 		s. 152-154
	Opslag 134 s. 152 Opslag 135 s. 153 Opslag 136 s. 154
Sandgade 		s. 139-140
	Opslag 121 s. 139 Opslag 122 s. 140
Skibsgade 		s. 60-61
	Opslag 42 s. 60 Opslag 43 s. 61
Skibsstræde 		s. 61-63
	Opslag 43 s. 61 Opslag 44 s. 62 Opslag 45 s. 63
Skidenstræde		s. 89-92
	Opslag 71 s. 89 Opslag 72 s. 90 Opslag 73 s. 91 Opslag 74 s. 92
Skolestræde		s. 173-174
	Opslag 155 s. 173 Opslag 156 s. 174
Slotsgade 		s. 154-157	
	Opslag 136 s. 154 Opslag 137 s. 155 Opslag 138 s. 156 Opslag 139 s. 157
Slotsstræde 		s. 158
	Opslag 140 s. 158
Slotsgaarden		s. 158-160
	Opslag 140 s. 158 Opslag 141 s. 159 Opslag 142 s. 160
Slyngborggade		s. 186-187
	Opslag 168 s. 186 Opslag 169 s. 187
Slyngborgstræde 	s. 185-186
	Opslag 167 s. 185 Opslag 168 s. 186
Snarregade 		s. 178
	Opslag 160 s. 178
Staldgaardsgade		s. 181-185
	Opslag 163 s. 181 Opslag 164 s. 182 Opslag 165 s. 183
	Opslag 166 s. 184 Opslag 167 s. 185
Storegade		s. 28-33
	Opslag 10 s. 28 Opslag 11 s. 29 Opslag 12 s. 30
	Opslag 13 s. 31 Opslag 14 s. 32 Opslag 15 s. 33
Store Kirkestræde 	s. 93
	Opslag 75 s. 93
Søndergade 		s. 27-28
	Opslag 9 s. 27 Opslag 10 s. 28
Torvegade		s. 115-122
	Opslag 97 s. 115 Opslag 98 s. 116 Opslag 99 s. 117 Opslag 100 s. 118
	Opslag 101 s. 119 Opslag 102 s. 120 Opslag 103 s. 121 Opslag 104 s. 122
Torvestræde		s. 178-179
	Opslag 160 s. 178 	Opslag 161 s. 179
Torvet 			s. 123-124
	Opslag 105 s. 123 	Opslag 106 s. 124
Trangstræde		s. 63-68
	Opslag 45 s. 63 Opslag 46 s. 64 Opslag 47 s. 65
	Opslag 48 s. 66 Opslag 49 s. 67 Opslag 50 s. 68
Taarnstræde		s. 43
	Opslag 25 s. 43
Vestergade 		s. 109-111, 113-114 
	Opslag 91 s. 109 Opslag 92 s. 110 Opslag 93 s. 111
	Opslag 95 s. 113 Opslag 96 s. 114
Vestergrave 		s. 70-84, 112
	Opslag 52 s. 70 Opslag 53 s. 71 Opslag 54 s. 72 Opslag 55 s. 73
	Opslag 56 s. 74 Opslag 57 s. 75 Opslag 58 s. 76 Opslag 59 s. 77
	Opslag 60 s. 78 Opslag 61 s. 79 Opslag 62 s. 80 Opslag 63 s. 81
	Opslag 64 s. 82 Opslag 65 s. 83 Opslag 66 s. 84 Opslag 94 s. 112
Vester Kirkestræde 	s. 179-180
	Opslag 161 s. 179 Opslag 162 s. 180
Vesterstræde		s. 105-109
	Opslag 87 s. 105 Opslag 88 s. 106 Opslag 89 s. 107
	Opslag 90 s. 108 Opslag 91 s. 109
Vinkelstræde 		s. 196-200
	Opslag 178 s. 196 Opslag 179 s. 197 Opslag 180 s. 198
	Opslag 181 s. 199 Opslag 182 s. 200
Vognmandsgade 		s. 187-188
	Opslag 169 s. 187 Opslag 170 s. 188
Volden 			s. 105
	Opslag 87 s. 105
Voldgade 		s. 101-103
	Opslag 83 s. 101 Opslag 84 s. 102 Opslag 85 s. 103
Von Hattenstræde	s. 188-192
	Opslag 170 s. 188 Opslag 171 s. 189 Opslag 172 s. 190
	Opslag 173 s. 191 Opslag 174 s. 192
Østergade 		s. 161-166
	Opslag 143 s. 161 Opslag 144 s. 162 Opslag 145 s. 163
	Opslag 146 s. 164 Opslag 147 s. 165 Opslag 148 s. 166
Østergrave		s. 51-59
	Opslag 33 s. 51 Opslag 34 s. 52 Opslag 35 s. 53
	Opslag 36 s. 54 Opslag 37 s. 55 Opslag 38 s. 56
	Opslag 39 s. 57 Opslag 40 s. 58 Opslag 41 s. 59
Øster Kirkestræde 	s. 171-172
	Opslag 153 s. 171 Opslag 154 s. 172

RANDERS
1801 census
name search source -
use original Danish spelling!
Dansk Demografisk Database
Write at least three characters full search page
Age: use browser's back button
Wildcard - single character
with an _
(underline)
e.g.. pe_er finds Peter and Peder.
Wildcard - 2 or more characters
use a %. - e.g.: La%s will find

Laurs, Lass and Laurits.
Too many hits
In a name search for Hans
begin or end a name with a space to avoid :- Hansen, Johansen, Hansine etc.
ignore this line
- ignore this line


RANDERS 1801 contents in page order:-		Indhold i indførselsorden:

Rentekammeret Tabelvæsen og Statistik 3532,32
Købstæder XII
Randers Folketælling Bd. 32 s. 27-205 [Præsto is s. 1-26]
	 Opslag 1
Frontispiece
	 Opslag 2
index
	 Opslag 3 Indhold i alfabetisk orden
	 Opslag 4   "       "
	 Opslag 5 Indhold i indførselsorden
	 Opslag 6   "       "
[no data]Opslag 7 Randers
 "  " Opslag 8 Pagina 1

Søndergade 		s. 27-28
	Opslag 9 s. 27
	Opslag 10 s. 28
Storegade 		s. 28-33
	Opslag 11 s. 29
	Opslag 12 s. 30
	Opslag 13 s. 31
	Opslag 14 s. 32
	Opslag 15 s. 33
Middelgade 		s. 33-36
	Opslag 16 s. 34
	Opslag 17 s. 35
	Opslag 18 s. 36
Brødregade 		s. 37-43
	Opslag 19 s. 37
	Opslag 20 s. 38
	Opslag 21 s. 39
	Opslag 22 s. 40
	Opslag 23 s. 41
	Opslag 24 s. 42
	Opslag 25 s. 43
Taarnstræde 		s. 43
Ditmersken 		s. 43-49
	Opslag 26 s. 44
	Opslag 27 s. 45
	Opslag 28 s. 46
	Opslag 29 s. 47
	Opslag 30 s. 48
	Opslag 31 s. 49
Endeløs 		s. 49-50
	Opslag 32 s. 50
Østergrave 		s. 51-59
	Opslag 33 s. 51
	Opslag 34 s. 52
	Opslag 35 s. 53
	Opslag 36 s. 54
	Opslag 37 s. 55
	Opslag 38 s. 56
	Opslag 39 s. 57
	Opslag 40 s. 58
	Opslag 41 s. 59
Skibsgade		s. 6o-61
	Opslag 42 s. 60
	Opslag 43 s. 61
Skibsstræde 		s. 61-63
	Opslag 44 s. 62
	Opslag 45 s. 63
Trangstræde 		s. 63-68
	Opslag 46 s. 64
	Opslag 47 s. 65
	Opslag 48 s. 66
	Opslag 49 s. 67
	Opslag 50 s. 68
Kierreveder		s. 68-70
	Opslag 51 s. 69
	Opslag 52 s. 70
Vestergrave		s. 70-84
	Opslag 53 s. 71
	Opslag 54 s. 72
	Opslag 55 s. 73
	Opslag 56 s. 74
	Opslag 57 s. 75
	Opslag 58 s. 76
	Opslag 59 s. 77
	Opslag 60 s. 78
	Opslag 61 s. 79
	Opslag 62 s. 80
	Opslag 63 s. 81
	Opslag 64 s. 82
	Opslag 65 s. 83
	Opslag 66 s. 84
Kejsergaarden 		s. 84-85
Lille Rosengaard 	s. 85
	Opslag 67 s. 85
Rosengaarden 		s. 85-87
	Opslag 68 s. 86
	Opslag 69 s. 87
Provstestræde 		s. 87-89
	Opslag 70 s. 88
	Opslag 71 s. 89
Skidenstræde 		s. 89-92
	Opslag 72 s. 90
	Opslag 73 s. 91
	Opslag 74 s. 92
Lille Kirkestræde 	s. 92-93
	Opslag 75 s. 93
Store Kirkestræde 	s. 93
Kirkegaarden 		s. 94
	Opslag 76 s. 94
Kirkegade 		s. 95-101
	Opslag 77 s. 95
	Opslag 78 s. 96
	Opslag 79 s. 97
	Opslag 80 s. 98
	Opslag 81 s. 99
	Opslag 82 s. 100
	Opslag 83 s. 101
Voldgade 		s. 101-103
	Opslag 84 s. 102
	Opslag 85 s. 103
Hospitalsgade 		s. 103-105
	Opslag 86 s. 104
	Opslag 87 s. 105
Volden			s. 105
Vesterstræde 		s. 105-109
	Opslag 88 s. 106
	Opslag 89 s. 107
	Opslag 90 s. 108
	Opslag 91 s. 109
Vestergade 		s. 109-111
	Opslag 92 s. 110
	Opslag 93 s. 111
Vestergrave		s. 112
	Opslag 94 s. 112
Vestergade		s. 113-114
	Opslag 95 s. 113
	Opslag 96 s. 114
Torvegade 		s. 115-122
	Opslag 97 s. 115
	Opslag 98 s. 116
	Opslag 99 s. 117
	Opslag 100 s. 118
	Opslag 101 s. 119
	Opslag 102 s. 120
	Opslag 103 s. 121
	Opslag 104 s. 122
Torvet 			s. 123-124
	Opslag 105 s. 123
	Opslag 106 s. 124
Nørregade 		s. 124-126
	Opslag 107 s. 125
	Opslag 108 s. 126
Lille Torv 		s. 126-127
	Opslag 109 s. 127
Adelgade		s. 128-131
	Opslag 110 s. 128
	Opslag 111 s. 129
	Opslag 112 s. 130
	Opslag 113 s. 131
Kirkegaardsstræde 	s. 131
Møllegade		s. 132-135
	Opslag 114 s. 132
	Opslag 115 s. 133
	Opslag 116 s. 134
	Opslag 117 s. 135
Lille Møllestræde 	s. 135-136
	Opslag 118 s. 136
Nordrestræde		s. 137
	Opslag 119 s. 137
Nordregrave 		s. 137-138
	Opslag 120 s. 138
Sandgade 		s. 139-140
	Opslag 121 s. 139
	Opslag 122 s. 140
Nordregade 		s. 140-141
	Opslag 123 s. 141
Fabrikstræde 		s. 142
	Opslag 124 s. 142
Provstegade 		s. 142-144
	Opslag 125 s. 143
	Opslag 126 s. 144
Nygade 			s. 144-148
	Opslag 127 s. 145
	Opslag 128 s. 146
	Opslag 129 s. 147
	Opslag 130 s. 148
Rosengade 		s. 149-151
	Opslag 131 s. 149
	Opslag 132 s. 150
	Opslag 133 s. 151
Helenestræde 		s. 151
Raadhusstræde 		s. 152-154
	Opslag 134 s. 152
	Opslag 135 s. 153
	Opslag 136 s. 154
Slotsgade		s. 154-157
	Opslag 137 s. 155
	Opslag 138 s. 156
	Opslag 139 s. 157
Slotsstræde 		s. 158
	Opslag 140 s. 158
Slotsgaarden 		s. 158-160
	Opslag 141 s. 159
	Opslag 142 s. 160
Østergade 		s. 161-166
	Opslag 143 s. 161
	Opslag 144 s. 162
	Opslag 145 s. 163
	Opslag 146 s. 164
	Opslag 147 s. 165
	Opslag 148 s. 166
Ladegaardsgade		s. 166-171
	Opslag 149 s. 167
	Opslag 150 s. 168
	Opslag 151 s. 169
	Opslag 152 s. 170
	Opslag 153 s. 171
Øster Kirkestræde 	s. 171-172
	Opslag 154 s. 172
Integade		s. 172
Skolestræde 		s. 173-174
	Opslag 155 s. 173
	Opslag 156 s. 174
Houmeden		s. 175-177
	Opslag 157 s. 175
	Opslag 158 s. 176
	Opslag 159 s. 177
Snarregade 		s. 178
	Opslag 160 s. 178
Torvestræde 		s. 178-179
	Opslag 161 s. 179
Vester Kirkestræde 	s. 179-180
	Opslag 162 s. 180
Staldgaardsgade 	s. 181-185
	Opslag 163 s. 181
	Opslag 164 s. 182
	Opslag 165 s. 183
	Opslag 166 s. 184
	Opslag 167 s. 185
Slyngborgstræde 	s. 185-186
	Opslag 168 s. 186
Slyngborggade 		s. 186-187
	Opslag 169 s. 187
Vognmandsgade 		s. 187-188
	Opslag 170 s. 188
Von Hattenstræde 	s. 188 192
	Opslag 171 s. 189
	Opslag 172 s. 190
	Opslag 173 s. 191
	Opslag 174 s. 192
Lille Voldgade		s. 193-195
	Opslag 175 s. 193
	Opslag 176 s. 194
	Opslag 177 s. 195
Vinkelstræde 		s. 196-200
	Opslag 178 s. 196
	Opslag 179 s. 197
	Opslag 180 s. 198
	Opslag 181 s. 199
	Opslag 182 s. 200
Krumstræde		s. 200-201
	Opslag 183 s. 201 589 houses 748 families
	Opslag 184 s. 202 signed ****

	Opslag 185 s. 203 Summarisk Opsummering
	Opslag 186 s. 204
	Opslag 187 s. 205 Summa 4564
Label Rentekammeret Tabelvæsen og Statistik 3532,32 Randers Folketælling Bd. 32
	Opslag 188
Label RIKSARKIVET DANMARK sikkerhedsfotographing S16/1719
	Opslag 189

RANDERS - 1801

	index i  Indhold i alfabetisk orden
	index ii    "       "
	index iii Indhold i indførselsorden
	index iv    "       "

Contents by street alphabetically:- Indhold i alfabetisk orden: 

Adelgade 		S. 128-131
Brødregade		S. 37-43
Ditmersken 		S. 43—49
Endeløs 		S. 49-50
Fabrikstræde		S. 142
Helenestræde 		S. 151
Hospitalsgade 		S. 103-105
Houmeden 		S. 175-177
Integade		S. 172
Kejsergaarden 		S. 84-85
Kierreveder 		S. 68-70
Kirkegade		S. 95-101
Kirkegaarden 		S. 94
Kirkegaardsstræde 	S. 131`
Krumstræde 		S. 200-201
Ladegaardsgade 		S. 166-171
Li11e Kirkestræde	S. 92-93
Lille Møllestræde	S. 135-136
Lille Rosengaard 	S. 85
Lille Torv 		S. 126-127
Lille Voldgade  	S. 193-195
Middelgade 		S. 33—36
Møllegade 		S. 132—135
Nordregade 		S. 140-141
Nordregrave 		S. 137-138
Nordrestræde 		S. 137
Nygade 			S. 144-148
Nørregade		S. 124-126
Provstegade 		S. 142-144
Provstestræde 		S. 87-89

Rosengade		s. 149-151
Rosengaarden		s. 85-87
Raadhusstræde 		s. 152-154
Sandgade 		s. 139-140
Skibsgade 		s. 60-61
Skibsstræde 		s. 61-63
Skidenstræde		s. 89-92
Skolestræde		s. 173-174
Slotsgade 		s. 154-157
Slotsstræde 		s. 158
Slotsgaarden		s. 158-160
Slyngborggade		s. 186-187
Slyngborgstræde 	s. 185-186
Snarregade 		s. 178
Staldgaardsgade		s. 181-185
Storegade		s. 28-33
Store Kirkestræde 	s. 93
Søndergade 		s. 27-28
Torvegade		s. 115-122
Torvestræde		s. 178-179
Torvet 			s. 123-124
Trangstræde		s. 63-68
Taarnstræde		s. 43
Vestergade 		s. 109-111, 113-114 
Vestergrave 		s. 70-84, 112
Vester Kirkestræde 	s. 179-180
Vesterstræde		s. 105-109
Vinkelstræde 		s. 196-200
Vognmandsgade 		s. 187-188
Volden 			s. 105
Voldgade 		s. 101-103
Von Hattenstræde	s. 188-192
Østergade 		s. 161-166
Østergrave		s. 51-59
Øster Kirkestræde 	s. 171-172


contents in page order:- Indhold i indførselsorden: Søndergade s. 27-28 Storegade s. 28-33 Middelgade s. 33-36 Brødregade s. 37-43 Taarnstræde s. 43 Ditmersken s. 43-49 Endeløs s. 49-50 Østergrave s. 51-59 Skibsgade s. 6o-61 Skibsstræde s. 61-63 Trangstræde s. 63-68 Kierreveder s. 68-70 Vestergrave s. 70-84 Kejsergaarden s. 84-85 Lille Rosengaard s. 85 Rosengaarden s. 85-87 Provstestræde s. 87-89 Skidenstræde s. 89-92 Lille Kirkestræde s. 92-93 Store Kirkestræde s. 93 Kirkegaarden s. 94 Kirkegade s. 95-101 Voldgade s. 101-103 Hospitalsgade s. 103-105 Volden s. 105 Vesterstræde s. 105-109 Vestergade s. 109-111 Vestergrave s. 112 Vestergade s. 113-114 Torvegade s. 115-122 Torvet s. 123-124 Nørregade s. 124-126 Lille Torv s. 126-127 Adelgade s. 128-131 Kirkegaardsstræde s. 131 Møllegade s. 132-135 Lille Møllestræde s. 135-136 Nordrestræde s. 137 Nordregrave s. 137-138 Sandgade s. 139-140 Nordregade s. 140-141 Fabrikstræde s. 142 Provstegade s. 142-144 Nygade s. 144-148 Rosengade s. 149-151 Helenestræde s. 151 Raadhusstræde s. 152-154 Slotsgade s. 154-157 Slotsstræde s. 158 Slotsgaarden s. 158-160 Østergade s. 161-166 Ladegaardsgade s. 166-171 Øster Kirkestræde s. 171-172 Integade s. 172 Skolestræde s. 173-174 Houmeden s. 175-177 Snarregade s. 178 Torvestræde s. 178-179 Vester Kirkestræde s. 179-180 Staldgaardsgade s. 181-185 Slyngborgstræde s. 185-186 Slyngborggade s. 186-187 Vognmandsgade s. 187-188 Von Hattenstræde s. 188 192 Lille Voldgade s. 193-195 Vinkelstræde s. 196-200 Krumstræde s. 200-201

street index / gade register
Randers Census Folketælling master index FT-1787 - Randers Census Folketælling master index FT-1801
Randers Census Folketælling master index FT-1840 - Randers Census Folketælling master index FT-1860 and names

Google Search: Randers Maps 1858 map uploaded MAPS
TIFF above
if you cannot load those tiff YOU MUST INSTALL A VIEWER - and more help
Randers Folketælling Kilde (source notes in Danish)
 Rigsarkivets Samlinger - arkivalier før 1848 - 
Tabelvæsen og statistik

Oprindelig udførtes statistisk arbejde i de forskellige renteskriverkontorer 
eller af en enkelt embedsmand.
 Ved kgl. resolution 31.5.1797 oprettedes et særligt Dansk-norsk tabelkontor, 
og samtidigt skabtes mulighed for udførelse af 
statistisk arbejde ved Tyske kammerkancelli.

1819 nedlagdes Tabelkontoret, og arbejdet henlagdes til andre kontorer. 

I 1833 oprettedes en Tabelkommission, der skulle stå for udarbejdelsen
af et statistisk tabelværk (jf. I s.359).
Den nedlagdes i 1848, og tabelværket blev henlagt under Finansministeriet,
indtil der kunne oprettes et statistisk kontor. 

Statens Arkivers folketælling på Internettet RANDERS choose 1801 - Vælg årgang
the link to images - for examplehttp://www.arkivalieronline.dk/data/folketælling/FT1787/01704/00189.tif


dnkcen Site Map
created January 20 2004 Hugh Watkins

gwords randers denmark danmark census folketælling genealogy genealogi