Ashland County WIGenWeb: Land Patents A-C

 

Ashland County Land Patents Database - Surname A-C

 

Patent Full Name     SECTIONTOWNSHIPRANGETOTAL ACRE
A BI TI GI JI GO KWE, Mary  1147 N2 W80
A BI TI GI JI GO KWE, Mary  1147 N2 W0
ABRAHAM, Joseph  2247 N4 W160
ABRAHAMSON, John  1845 N4 W169.46
ADLEY, John  1445 N4 W160
AIGNER, Anton  2042 N1 W0
AIGNER, Anton  2042 N1 W0
AIGNER, Anton  2042 N1 W160
AKIWENSE, Margaret  346 N2 W80
ALFVEGREN, Frederick  644 N4 W157.37
ALVORD, Elisha  2650 N3 W64.93
AMUNDSON, Amund  941 N4 W40
ANA KWAD, Wa Bish Ki Gwa Nibi Kwe  1446 N3 W80
ANA KWAD, Wa Bish Ki Gwa Nibi Kwe  2646 N3 W0
ANDERMAN, Fred  2045 N3 W160
ANDERSON, Emanuel M250 N2 W0
ANDERSON, Emanuel M3551 N2 W80.48
ANDERSON, Emery J244 N2 W80
ANDERSON, Emery J3645 N2 W0
ANDERSON, Emery J3645 N2 W0
ANDERSON, Emery J3645 N2 W160
ANDERSON, John  844 N4 W60.9
ANDERSON, Olof G2550 N3 W0
ANDERSON, Olof G2650 N3 W124.14
ANDERSON, Petter  2841 N1 W0
ANDERSON, Petter  2841 N1 W80
ANDREAS, Chauncey L2251 N1 W160
ANDREAS, Chauncey L1551 N1 W0
ANDREAS, Chauncey L2251 N1 W0
ANGAL, Johan  445 N4 W0
ANGAL, Johan  445 N4 W0
ANGAL, Johan  445 N4 W163.16
ANTHONY, Lorenzo  151 N2 W0
ANTHONY, Lorenzo  251 N2 W82.5
ANTHONY, Lorenzo  3552 N2 W0
ANTHONY, Lorenzo  3552 N2 W73.24
ANTOINE, Frank  2447 N3 W80
AQUARO, Denzenzo  244 N4 W160
ARMSTRONG, Benjamin  546 N2 W80
ARMSTRONG, Charles D546 N2 W80
ARMSTRONG, Charles D2547 N2 W0
ARMSTRONG, Charlotte E3047 N2 W80
ARMSTRONG, Edward  1046 N2 W0
ARMSTRONG, Edward  1046 N2 W80
ARMSTRONG, Emma  546 N2 W84.32
ARMSTRONG, Emma  2547 N2 W0
ARMSTRONG, Henry  2847 N2 W80
ARNOLD, Joseph  3443 N2 W80
ARVIDSON, Carl  846 N4 W0
ARVIDSON, Carl  846 N4 W120
ASHLAND IRON AND STEEL COMPANY,    2845 N3 W280
ASHLAND IRON AND STEEL COMPANY,    2845 N3 W0
ASHLAND IRON AND STEEL COMPANY,    2245 N3 W0
ASHLAND IRON AND STEEL COMPANY,    2045 N3 W0
AUGE, Lawrence M2047 N2 W0
AUGE, Lawrence M1547 N2 W80
AUGE, Sophia M246 N3 W82.49
AUGE, Sophia M3447 N3 W0
AUGUSTIN, Robert  2643 N1 W0
AUGUSTIN, Robert  2643 N1 W120
AUSTRIAN, Joseph  3050 N3 W0
AUSTRIAN, Joseph  3050 N3 W0
AUSTRIAN, Joseph  2950 N3 W0
AUSTRIAN, Joseph  2050 N3 W0
AUSTRIAN, Joseph  2050 N3 W0
AUSTRIAN, Joseph  2050 N3 W183.23
AUSTRIAN, Julius  150 N3 W29.7
AUSTRIAN, Julius  2850 N3 W40
AUSTRIAN, Julius  2850 N3 W40
AUSTRIAN, Solomon  646 N4 W80
AUSTRIAN, Solomon  446 N4 W102.6
BA BE DOSH, Julia  147 N3 W80
BA MA SA, Charles  1047 N2 W80
BA MA SA, Charles  847 N2 W0
BA MA SA, Duffy  2147 N2 W80
BA MA SA, Duffy  2847 N2 W0
BA SA NA, John  1847 N2 W80
BA SHA NA NI KWE,    3147 N2 W80
BAATZ, Julius  1841 N1 W160
BAATZ, William  2441 N2 W160
BAATZ, William  2441 N2 W0
BABCOCK, Lorenzo A2950 N3 W0
BABCOCK, Lorenzo A3250 N3 W160
BACH, Dominik  645 N4 W45.17
BACH, John  1041 N1 W0
BACH, John  1041 N1 W0
BACH, John  1041 N1 W160
BAD RIVER LUMBERING,    2244 N2 W40
BAETZ, Henry  2246 N4 W0
BAETZ, Henry  2246 N4 W0
BAETZ, Henry  2246 N4 W0
BAETZ, Henry  1446 N4 W400
BAETZ, Henry  2246 N4 W0
BAETZ, Henry  1446 N4 W0
BAETZ, Henry  2446 N4 W160
BAETZ, Henry  1446 N4 W0
BAETZ, Henry  1446 N4 W0
BAETZ, Henry  2246 N4 W320
BAETZ, Henry  2446 N4 W0
BAETZ, Henry  1246 N4 W360
BAETZ, Henry  2446 N4 W320
BAETZ, Henry  2646 N4 W0
BAETZ, Henry  2646 N4 W240
BAETZ, Henry  2646 N4 W40
BAETZ, Henry  2444 N2 W0
BAETZ, Henry  2446 N4 W0
BAETZ, Henry  2444 N2 W257.2
BAETZ, Henry  2244 N2 W0
BAETZ, Henry  2244 N2 W120
BAETZ, Henry  2444 N2 W80
BAETZ, Henry  2444 N2 W0
BAETZ, Henry  2444 N2 W0
BAETZ, Henry  1246 N4 W0
BAETZ, Henry  2444 N2 W0
BAETZ, Henry  3644 N2 W40
BAETZ, Henry  844 N3 W0
BAETZ, Henry  844 N3 W68.55
BAETZ, Henry  246 N4 W0
BAETZ, Henry  246 N4 W0
BAETZ, Henry  246 N4 W0
BAETZ, Henry  246 N4 W0
BAETZ, Henry  246 N4 W240
BAETZ, Henry  2444 N2 W0
BAKER, Charley N2747 N2 W80
BAKER, Charley N3647 N2 W0
BAKER, Josephine  146 N2 W80
BAKER, Josephine  2647 N2 W0
BAKER, Laura  2643 N3 W0
BAKER, Laura  2643 N3 W120
BAKER, Willie  2646 N2 W0
BAKER, Willie  2646 N2 W80
BALCH, Henry F1747 N4 W0
BALCH, Henry F1747 N4 W0
BALCH, Henry F1747 N4 W320
BALLSCHMIDER, Louis  1841 N1 E0
BALLSCHMIDER, Louis  1841 N1 E160
BALLSCHMIDER, Louis  1841 N1 E0
BARABA, Nelson  3245 N3 W160
BARBER, William G3442 N1 W0
BARBER, William G3442 N1 W120
BARDON, Thomas  1045 N3 W80
BARDON, Thomas  645 N4 W40
BARDON, Thomas  645 N4 W40
BARDON, Thomas  1247 N4 W40
BARIL, Arthur  1844 N4 W160
BARIL, Arthur  1844 N4 W0
BARNABY, Philip  1245 N4 W40
BARR, Hiram A243 N1 W80
BARROWS, A R441 N3 W0
BARROWS, A R441 N3 W0
BARROWS, A R2441 N3 W0
BARROWS, A R2441 N3 W0
BARROWS, A R2441 N3 W0
BARROWS, A R2441 N3 W400
BARROWS, A R2843 N4 W0
BARROWS, A R2843 N4 W120
BARTELS, William  2843 N1 W160
BARTLETT, Francis W2648 N4 W40
BASINA, Sa Ga Wa Gi Ji Go Kwe  3248 N2 W80
BAUSCH, Georg P2846 N4 W160
BAXTER, John  2151 N1 W0
BAXTER, John  2151 N1 W0
BAXTER, John  2151 N1 W159.73
BAY, Bernhard  2842 N2 W160
BAYLESS, Clara T3241 N2 W0
BAYLESS, Clara T3241 N2 W40
BAYLESS, Clara T3041 N2 W0
BAYLESS, Clara T3241 N2 W326.48
BAYLESS, Clara T3241 N2 W40
BAYLESS, Clara T3041 N2 W0
BAYLESS, Clara T1041 N2 W40
BAYLESS, Clara T3041 N2 W0
BAYLESS, Clara T3041 N2 W0
BE ME SAY, Augustus  3046 N3 W0
BE ME SAY, Augustus  3046 N3 W80
BE ME SAY, Charlotte  3446 N3 W0
BE ME SAY, Charlotte  3446 N3 W80
BE ME SAY, Delia C2147 N2 W80
BE ME SAY, Delia J2946 N3 W80
BE ME SAY, Delia J3546 N3 W0
BE ME SAY, Julia  3346 N3 W80
BE ME SAY, Julia  3546 N3 W0
BE ME SAY, Lizzie  2946 N3 W80
BE ME SAY, Margaret  647 N2 W80
BE ME SAY, Margaret  1147 N2 W0
BE ME SAY, Rosie  3346 N3 W80
BEACH, Charles A644 N4 W160
BEASER, Valentine  1842 N3 W83.46
BEAUDOIN, Joseph  3645 N4 W0
BEAUDOIN, Joseph  3645 N4 W0
BEAUDOIN, Joseph  3645 N4 W160
BEAUREGARD, Francis H3646 N2 W80
BEAUREGARD, Francis H247 N2 W0
BEAUREGARD, George H3646 N2 W80
BEAUREGARD, George H247 N2 W0
BEAUREGARD, John H3646 N2 W80
BEAUREGARD, John H3647 N2 W0
BEAUREGARD, Joseph H3646 N2 W80
BEAUREGARD, Joseph H3647 N2 W0
BEAUREGARD, Rosie H3646 N2 W80
BEAUREGARD, Rosie H3647 N2 W0
BECK, James B1852 N2 W0
BECK, James B1952 N2 W0
BECK, James B1952 N2 W0
BECK, James B1852 N2 W0
BECK, James B1852 N2 W0
BECK, James B1852 N2 W0
BECK, James B1852 N2 W0
BECK, James B1852 N2 W0
BECK, James B1852 N2 W0
BECK, James B1852 N2 W0
BECK, James B1752 N2 W0
BECK, James B1952 N2 W656.65
BECK, James B852 N2 W0
BECK, James B1852 N2 W0
BECK, James B752 N2 W0
BECK, James B1852 N2 W0
BECK, James B852 N2 W0
BECK, James B852 N2 W0
BECK, James B852 N2 W0
BECK, James B852 N2 W0
BECK, James B1752 N2 W0
BECK, James B1752 N2 W0
BECK, James B1752 N2 W525.32
BECK, John  1847 N4 W40
BECKER, George L450 N3 W0
BECKER, George L450 N3 W94.74
BECKEY, James  2843 N2 W0
BECKEY, James  2843 N2 W0
BECKEY, James  2843 N2 W0
BECKEY, James  2843 N2 W159.2
BEDE, Nicholas  2748 N3 W0
BEDE, Nicholas  2848 N3 W80
BEDE, Theresa  3548 N3 W80
BEKKEN, Magnus  3045 N4 W160
BELL, Burnette C1847 N3 W0
BELL, Burnette C1847 N3 W80
BELL, Charlotte C1847 N3 W80
BELL, John W2047 N4 W80
BELL, John W2950 N3 W40
BELONGER, Eliza  3046 N3 W0
BELONGER, Eliza  3046 N3 W65.06
BENNETT, Samuel  1052 N1 W52.2
BENNETT, Samuel O644 N2 W160.89
BENSON, Rejnholdt  646 N4 W187.12
BENTEL, Moritz B1845 N4 W160
BERNARD, James  3044 N3 W0
BERNARD, James  3044 N3 W145.96
BERNARD, James  3044 N3 W0
BERNDT, Ludwig  2242 N1 W80
BERNIER, Alfred  1546 N3 W80
BERNIER, Alfred  2846 N3 W0
BERNIER, George  1447 N2 W80
BERNIER, Louis  1347 N2 W80
BERNIER, Louisa  1347 N2 W80
BERNIER, Peter  1347 N2 W80
BESSE, Henry  2241 N1 E13.6
BESSE, Henry  2041 N1 W80
BESSE, Henry  2041 N1 W80
BEST, George B3245 N2 W0
BEST, George B3245 N2 W80
BEST, George B152 N1 W0
BEST, George B252 N1 W80
BEST, George B1453 N1 W67.68
BEST, Martin L2645 N4 W160
BETKE, Frederick  2845 N2 W160
BFANDNER, J C1045 N4 W160
BIGBOY, Lizette  3446 N3 W0
BIGBOY, Lizette B2147 N3 W80
BIGBOY, Lizette B2347 N3 W0
BIGBOY, William  3446 N3 W80
BIGBOY, William  3446 N3 W0
BIGBY, Thomas  1847 N4 W40
BIGBY, Thomas  1847 N4 W40
BILLET, Anthony  2244 N2 W80
BILLET, Ole A2244 N2 W0
BILLET, Ole A2244 N2 W102.87
BILLINGS, Edmond L444 N3 W80
BILLINGS, Edward L444 N3 W80
BILLINGS, Edward L3045 N2 W80
BILLSTEIN, Alexander  3242 N1 E80
BLACKBIRD, Angeline  1246 N2 W80
BLACKBIRD, Maggie  547 N3 W80
BLACKBIRD, Mary  2447 N3 W80
BLAKE, James  1445 N3 W80
BLAKE, James  1445 N3 W80
BLAKER, Mary  246 N3 W0
BLAKER, Mary  246 N3 W0
BLAKER, Mary  246 N3 W88.9
BLAKER, Sophia  2248 N3 W80
BLAKER, Sophia  2748 N3 W0
BLATCHFORD, Frances M1446 N3 W80
BLATCHFORD, Francis J1047 N4 W160
BLATCHFORD, Henry  2648 N3 W0
BLATCHFORD, Henry  2648 N3 W160
BLATCHFORD, Henry  2648 N3 W0
BLATZ, Henriette  2843 N1 W160
BLISS, Aaron P3044 N3 W80
BLOCH, Herman  445 N3 W0
BLOCH, Herman  445 N3 W120
BLOCH, Julius  1845 N3 W153.69
BLUDORN, Carl  2441 N1 W160
BLUDORN, Carl  2441 N1 W0
BLUDORN, Carl  2441 N1 W0
BLUMENTHAL, Heinrich  3643 N3 W160
BOBROSKE, Casmer  442 N1 E80
BOBROWSKI, Andrew  2441 N2 W80
BOBROWSKI, John  2641 N2 W160
BOLLS, George  2645 N4 W80
BONGO, Charlotte  3647 N2 W80
BONGO, Charlotte  3548 N2 W0
BONGO, James  247 N2 W76.13
BONGO, James  1047 N2 W0
BONIG, Oswald  3246 N4 W80
BONO, Charles A1844 N4 W160
BONO, Charles A1844 N4 W0
BONTIN, Frank G2951 N2 W50.08
BORK, Frank P245 N3 W40
BOROWSKI, William  641 N1 W160
BOUTIN, Benonie  2251 N1 W0
BOUTIN, Benonie  2251 N1 W0
BOUTIN, Benonie  2251 N1 W0
BOUTIN, Benonie  2251 N1 W165.78
BOUTIN, Frank G1150 N3 W44.05
BOUTIN, Frank G1150 N3 W0
BOUTIN, Frank G1450 N3 W0
BOUTIN, Frank G1450 N3 W180.8
BOUTIN, Nelson  1950 N2 W40
BOUTIN, Nelson  1950 N2 W55.33
BOWEN, C T2042 N1 E0
BOWEN, C T2042 N1 E0
BOWEN, C T2442 N1 E0
BOWEN, C T2442 N1 E320
BOYD, Robert D649 N3 W0
BOYD, Robert D649 N3 W0
BOYD, Robert D649 N3 W0
BOYD, Robert D649 N3 W173
BRACE, Alfred  550 N2 W0
BRACE, Alfred  550 N2 W175.96
BRACE, Alfred  450 N2 W0
BRAUN, Edward  2946 N4 W40
BRAUN, Gustav  2245 N4 W160
BRAUN, Jackob A245 N4 W160
BRENNAN, Thaddeus  1445 N3 W0
BRENNAN, Thaddeus  1445 N3 W80
BRESETTE, Charles  2647 N4 W80
BRESETTE, Charles A1146 N2 W0
BRESETTE, Charles A1146 N2 W80
BRESETTE, Frank  3047 N2 W80
BRESETTE, Frank M2948 N2 W80
BRESETTE, Frank M2948 N2 W0
BRESETTE, Leonard F947 N3 W80
BRESETTE, Lizette E3147 N2 W0
BRESETTE, Lizette E3147 N2 W78.63
BRESETTE, Martha C2746 N3 W80
BRESETTE, Michel  2746 N3 W80
BRESETTE, Sarah V146 N3 W75.79
BRESETTE, William C3047 N2 W76.12
BROWN, Frank E3547 N2 W80
BRUCE, Alanson C3647 N4 W40
BRUCE, Alanson C2441 N1 E40
BRUCE, Alanson C846 N4 W0
BRUCE, Alanson C1046 N4 W80
BRUNELLE, Alphonse  445 N3 W37.52
BRUNSON, Benjamin W3250 N3 W40
BUCHEGGER, Mathias  3642 N2 W0
BUCHEGGER, Mathias  3642 N2 W160
BUCHTEL, Charles  447 N4 W160
BUCKLEY, William  2945 N4 W0
BUCKLEY, William  2945 N4 W0
BUCKLEY, William  2945 N4 W160
BUFFALO, Sam S2547 N3 W0
BUFFALO, Sam S2547 N3 W80
BULLIS, Archie E1443 N3 W160
BULLIS, Archie E1443 N3 W0
BULLIS, Archie E1443 N3 W0
BURGESS, Harry A3245 N4 W160
BURNHAM, George  442 N1 E0
BURNHAM, George  442 N1 E122.71
BURNHAM, George  243 N1 W0
BURNHAM, George  243 N1 W0
BURNHAM, George  1043 N1 W200
BUTLER, Daniel  3245 N2 W160
CAHILL, Francis  1045 N3 W160
CAIN, William  1445 N3 W0
CAIN, William  1445 N3 W0
CAIN, William  1445 N3 W160
CANFIELD, John  446 N4 W0
CANFIELD, John  446 N4 W179.8
CANFIELD, John  1247 N4 W40
CANFIELD, John  1247 N4 W40
CANFIELD, John  3447 N4 W80
CANOVAN, John  2442 N1 E0
CANOVAN, John  2442 N1 E160
CARBAN, Jacob  1245 N3 W0
CARBAN, Jacob  1245 N3 W160
CARDIN, John  3245 N4 W160
CARPENTER, Alexis  2250 N3 W50
CARROLL, Edward J3445 N3 W160
CARSON, William  941 N4 W80
CASPER, Peter J1045 N4 W160
CASPER, William  3643 N1 W0
CASPER, William  3643 N1 W0
CASPER, William  3643 N1 W200
CASSERLY, Cora V2042 N3 W40
CASSERLY, Lawrence I1842 N2 W39.94
CEDARROOT, Ba Be Dosh  847 N3 W80
CEDARROOT, John  2247 N3 W80
CEDARROOT, Joseph M146 N3 W0
CEDARROOT, Joseph M146 N3 W86.57
CHAPMAN, James  151 N2 W79.52
CHAPMAN, James  1853 N1 E0
CHAPMAN, James  1853 N1 E0
CHAPMAN, James  1753 N1 E0
CHAPMAN, James  452 N3 W41.42
CHAPMAN, James  352 N1 W4.94
CHAPMAN, James  3241 N2 W0
CHAPMAN, James  3241 N2 W0
CHAPMAN, James  3241 N2 W0
CHAPMAN, James  1853 N1 E161.49
CHAPMAN, James  3241 N2 W0
CHAPMAN, James  2841 N2 W400
CHAPMAN, James  151 N2 W0
CHARETTE, Bo Do  447 N3 W80
CHARETTE, Bo Do  547 N3 W0
CHARETTE, Catherine  3247 N2 W80
CHARETTE, Edward W1847 N2 W80
CHENEY, Joseph  3445 N3 W120
CHENEY, Joseph  3445 N3 W0
CHINGWAY, Mike  2848 N3 W80
CHRISTENSEN, Reimer  3643 N3 W80
CHURCH, William  3146 N4 W40
CHURCHILL, Elizabeth  1442 N2 W80
CLARK, Selden N1952 N2 W41.82
CLAUSEN, Claus C3044 N4 W0
CLAUSEN, Claus C3044 N4 W78.6
CLITHERALL, George B3050 N2 W14.2
CLITHERALL, George B2550 N3 W22.9
CLITHERALL, George B852 N2 W27.58
CLOUD, Antoine A1747 N2 W80
CLOUD, Betsy  2046 N3 W0
CLOUD, Betsy  746 N2 W80.66
CLOUD, Charlotte G1847 N3 W80
CLOUD, Frank  2947 N3 W80
CLOUD, Iron  1847 N2 W75.57
CLOUD, John M847 N3 W80
CLOUD, Joseph A3346 N3 W80
CLOUD, Joseph A3548 N2 W0
CLOUD, Julia  946 N3 W80
CLOUD, Katie F1747 N3 W0
CLOUD, Katie F1747 N3 W80
CLOUD, Mary F1747 N3 W0
CLOUD, Mary F1747 N3 W80
CLOUD, Monon  246 N2 W80
CLOUD, Susan  2646 N3 W80
CLOUGH, Solon H252 N1 W39.05
COLE, Harry W446 N4 W160
COLLIER, Joseph  1450 N3 W0
COLLIER, Joseph  1450 N3 W0
COLLIER, Joseph  1450 N3 W120
COMFORT, Jacob  3045 N3 W160
CONDECON, Thomas  147 N3 W80
CONNORS, Catherine W1047 N3 W80
CONNORS, Ellen  1046 N2 W80
CONNORS, Frank  2948 N2 W80
CONNORS, Frank  3248 N2 W0
CONNORS, James  2147 N3 W80
CONNORS, Joseph  2447 N3 W80
CONNORS, Joseph W1547 N3 W0
CONNORS, Joseph W1747 N3 W80
CONNORS, Lucy  746 N2 W80
CONNORS, Lucy  2848 N2 W0
CONVIGNON, Antoine  2150 N3 W0
CONVIGNON, Antoine  2150 N3 W23.8
COOK, Thomas D1842 N1 E274.2
COOK, Thomas D2044 N3 W120
COOK, Thomas D2044 N3 W0
COOK, Thomas D2642 N1 W200
COOK, Thomas D2242 N1 W0
COOK, Thomas D1442 N1 W0
COOK, Thomas D1042 N1 W0
COOK, Thomas D1842 N1 E0
COOK, Thomas D1842 N1 E0
COOK, Thomas D2841 N2 W0
COOK, Thomas D1241 N1 W0
COOK, Thomas D1242 N1 W0
COOK, Thomas D842 N1 E201.67
COOK, Thomas D1241 N1 W120
COOK, Thomas D2241 N2 W0
COOK, Thomas D2841 N2 W160
COOK, Thomas D242 N1 E0
COOK, Thomas D242 N1 E0
COOK, Thomas D842 N1 E0
COOK, Thomas D2241 N2 W0
CORNELL, William J2842 N3 W120
CORNELL, William J242 N1 W400
CORNELL, William J1242 N1 W160
CORNELL, William J242 N1 W0
CORNELL, William J1042 N1 W0
CORNELL, William J1042 N1 W0
CORNELL, William J1242 N2 W0
CORNELL, William J3442 N3 W0
CORNELL, William J1242 N2 W0
CORNELL, William J2842 N3 W0
CORNELL, William J441 N3 W408.3
CORNELL, William J1242 N2 W0
CORNELL, William J1242 N2 W205.63
CORNELL, William J241 N2 W81.86
CORNELL, William J241 N3 W0
CORNELL, William J1242 N2 W0
CORNELL, William J841 N2 W0
CORNELL, William J841 N2 W0
CORNELL, William J841 N2 W0
CORNELL, William J1241 N2 W80
CORNELL, William J241 N3 W0
CORNELL, William J241 N3 W0
CORNELL, William J241 N3 W0
CORNELL, William J241 N3 W0
CORNELL, William J241 N3 W0
CORNELL, William J241 N3 W0
CORNELL, William J1841 N2 W162.81
CORRIGAN, Patrick  1244 N4 W160
COURTWAY, Alfred  3447 N2 W80
COUTURE, Alice A1146 N2 W80
COUTURE, Antoine B1547 N2 W80
COUTURE, George W2748 N3 W0
COUTURE, George W446 N2 W80
COUTURE, John J1547 N2 W80
COUTURE, Margaret  3547 N2 W0
COUTURE, Margaret  3547 N2 W80
COUTURE, Virginia  1147 N3 W80
COUTURE, Virginia  1247 N3 W0
COUTURE, William  2747 N3 W80
CROSS, William D2842 N1 E160
CROW, Adelaide  3046 N3 W80
CROW, Angelique  2647 N2 W80
CROW, Angelique  3647 N2 W0
CROW, Cecilia  1246 N2 W80
CROW, Katie M1246 N2 W80
CROW, Lizzie  3146 N3 W80
CROW, Mary S3146 N3 W0
CROW, Mary S3146 N3 W69.39
CROW, Nelson E3146 N3 W0
CROW, Nelson E3146 N3 W80
CROW, Susan  3146 N3 W0
CROW, Susan  3146 N3 W66.86
CURRENT, Charlotte  2948 N3 W0
CURRENT, Charlotte  2846 N3 W80
CURRENT, Mary J2447 N3 W80
CURRENT, Theresa  246 N2 W80
CURTIN, Andrew G1443 N4 W0
CURTIN, Andrew G2243 N4 W0
CURTIN, Andrew G2643 N4 W120

 

Contributed to this site by Tina S. Vickery and Joy Fisher.

WIGenWeb ProjectCopyright Notice: All files on this site are copyrighted by their creator and/or contributor. They may be linked to but may not be reproduced on another site without specific permission from Lori Thornton [email: lorithor@yahoo.com] and/or their contributor. Although public information is not in and of itself copyrightable, the format in which they are presented, the notes and comments, etc., are. It is however, quite permissable to print or save the files to a personal computer for personal use ONLY. Very special thanks to Holly Timm for the creation of the Ashland County WIGenWeb graphic. The use of the Penny Postcard in the title graphic is used with permission of the Penny Post Cards a USGenWeb Archives Web Site.

last edited

 

Biographies Cemeteries Census Churches Civil History
Land Miscellaneous QueriesUSGenWeb Vital Home