Census of the Creek Refugee Indians on the Sac & Fox Reservation.

[M234, roll 835, frames 565-573]

Census of the Creek Refugee Indians, located on the Sac & Fox Reservation in charge of Geo. A. Cutler, U. S. Indian Agent. 

Abikah Town

Name of Head of Family Men Women Boys Girls Total
Ok ta ha sas har goh 1 2 4 2 9
Ho po eth le har goh 1 3 6   10
Sam Lasley 1 2 1 3 7
Nancy   2 3   5
Louisa   2 2   4
Katey   3 2   5
Se ma ye   2 2   4
Cle har goh 1 2     3
Al ba to che   1 1 1 3
No klo bis a har ghoh 2 3 4 1 10
He ne ha mic coh 2 2 3 1 8
Te nath har goh 2 2 1 3 8
Nat ho ye   3 2 1 6
Tic sic har goh 2 2 1   8
Le ho mac le har goh 1 3 1   5
Me ho seh   1 4   5
La mah no geh 1 2 1   4
He mah hor goh 1 1   1 3
Lo ho e ta gee   1 1 1 3
To cla ta gee 1     2 3
Hop seh   1 1 1 3
Lal leh   1   1 2
Ya cop ho neh   2     2
Cle soh ho ye   1     1
Al ba ta har goh 1 1 1   3
Cle cha me har goh 1 1 1   3
Che o los ka hee   2 4 2 8
Hos pa ta yee 1 3 3 2 9
Ma se neh 1 1     2
La ge   1 2   3
Sarah     2   2
Tul ceh ho po e heth le 1 2 1 2 6
Che neh   2   2 4
Sla cle   1   1 2
Hal leh 2 3 2 2 9
Ho chus har goh 2 1 1 2 6
Kon cha te 1 4 2 2 9
A se ya hol loh 2 2   1 5
Ta loj har goh 1 1   2 4
George   2 2   4
Ko nip har goh 2 1   1 4
Jim seh   1   1 2
Cho te   1     1
A ha luk har goh 1 2 1 1 5
Sam me? 3 1 3   7
Na no gee 2 2     4
Wil se   2 1   3
No kos jic se koh 1 1 2 1 5
Pi e ke   2 3   5
An le?   1 4 2 7
Hol y ye che 1 1 1   3
Ka tey   1 1 1 3
No le   1 1 1 3

Hat cha ju bar Town

Name of Head of Family Men Women Boys Girls Total
Mol ceh 1 3     4
Me ho de/cle 1 1 1 2 5
So -sen ha   2     2
Hum ha che   1 1   2
Lol le   3 1 1 5
Levina     2 2 4
Lizzie 1 2 1 1 5
Ho te la ne   2 1 2

Ah ge na ha ge Town

Name of Head of Family Men Women Boys Girls Total
Pa os e ma sla 1 2 1 5 9
Sa ta pa he   5 3 2 10
Par mer 2 2 2 3 9
Ma cla le ge/Sla cla le ge   2 1   3
Ta o gee 1 1 2 3 7
Ke na ta   1   2 3
Na se ta 1 2     3
Pa pe   1 1   2
Ka chi ya hol loh 1 3 1 1 6
La ti hor goh 1 1   3 5
Gergia   1 2   3
Slic ka chu le 2 1     3
La ka ni ka   1 1   2
Peten 1 1   1 3
Cho il le 3 3     6
Ceaser 1 1 2   4
Kos si ya hol loh 1 1 2   4
Johny ka cha   1 1 1 3
Ta le gis ka mic coh 1 3 1   5
Yolh kah   2 2   4
Te jis yoh 1 1 3 1 6
Tex seh   1 1   2
Pa nos keh 1 1     2
A no gee 1 2 1   4
La jas tah   3 1   4
Lisa   1     1
Jic la so 1 3 4 3 11
Ho co li che   3 1   4
Sla lo gee   1   2 3
Cho hor goh gee 1   2 2 5

Al ge na ha gee Town

Name of Head of Family Men Women Boys Girls Total
Ho yun ho ye   2 2 1 5
Tul wa mic coh 2   1 1 4
Jackson 2 1 3 1 7
Hon neh   2 4 2 8
To ney 1 2 4   7
Tom seh 1 1   1 3
Up seh 1 2 2 1 6
Lan la anna   7 1 6  14
La ka keh 1 2     3
Chis ye hor goh 1 3   3 7
Mic coh ho juk e ne 1 5 1   7
Polly   2 3 4 9
Sil b e   2   3 5

Kos si tah Town

Name of Head of Family Men Women Boys Girls Total
Lewina 1 1 1   3
Ceasar   2 2 2 6
Lisa 1 1 1   3
Mary/Slary   1 1   2
Nancy   1   1 2
Louisa 1 1   1 3
Big Lisa   1   1 2
Hi sa ho ha 1 2     3
La hal ho ka 1 1   1 3
Spa ko ga 1 1   1 3
Tus ta nug ga 1     2 3
Mic co hut ka 1 1   1 3
Una 2 1 1   4
Mil leh 1 2 2   5
Lou i na   1 1   2
Con sa ta 1 3     4
Louis   1 1 1 3
Tot ka (little) 2 1     3

Ak fas kas keh

Name of Head of Family Men Women Boys Girls Total
Tul ma chus mic coh 1 1 2 2 6
Ok cha e ne ha sloc koh 1 2 2 1 6
Ho tul ke har goh 2 3 1 3 9
Ak ti ya cha 1 3 1 3 8
Yo ja la har goh 2 2 1   5
Os sa ya hol lah 1 1 2 2 6
La ke na   2   1 3
Hal keh   2 1 2 5
Pa hos jic se koh 1 2 2 1 6
Lal leh   3   2 5
Che na ta   7   2 9
Tul se ya hol lah 1 2 2 1 6
Li me   1 2 1 4
Jas per   1 1 2 4
Cho ta har goh 2 1     3
Da wee 1 1   1 3
La we har goh 1 2   1 4
Es te cha coh 1 2 3   6
Tom me e ma cla 1 4 1 2 8
Kat cha jix e co 1 2   2 5
Yo ne koh   1   1 2
Es ja ne har goh 1   1 1 3
Bil le we- 1     1 2
Kot chus jix e co 1 3 1   5
Ni ceh 3 1 3   7
Al ba la hor goh 1 1 1   3

New Yorker Town

Name of Head of Family Men Women Boys Girls Total
Tom me har goh 2 3 2 2 9
Cha le   2 1 5 8
Las le   2 4 1 7
Ne ha har goh 1 2 1 2 6
Tos se kiah mic coh 1 4   2 7
Ta hap pe   3 1   4
Mi keh 1 4   1 6
Es ja ne ma sla 1 3     4
Ta mo gee   3 2 1 6
Kat cha jix e co 2 1     3
Jo lin da 1 3     4
Se mi he cle 1 1   3 5
Peter   1 1 1 3
Es la dic che 1 2     3
So ha wa gi cha 1 1     2
Na ne   1   1 2
Tom me e na cla 1 1     2
Lu cin da   1   1 2
Cle ja me har goh 1 2 1   4
Auth lan har goh 1 1 1 1 4
Si me hi kith hi 1 2 2   5
Ho ge li a har goh 2 1   1 4
William Fisher 1 2 1   4
Sa wa ka 1 3 3   7
Lou is ta   2   1 3
Sal la Simmer   1   1 2
Jim 2 2 1   5
Tom   3 1   4
Sa ho eth la 1 2   1 4
Wa leh   1   2 3
Louisa   1 1 1 3
Chon e sa   1 1 1 3
Tex an ho ke   2   1 3
Cho ful lut har goh 1 3 2   6
Wilson 1 1 2 1 5
Louis 1 1 1 1 4
Ya me 1 1 1 1 4
Sil ba 1 1     2
Albert Pike   1 2 1 4
Jla?   1 1 1 3
Ka ni sa  1 1 2   4
Joseph Davis   3 1   4
Ka ba se   2 1   3
Te cum seh 2 2 2   6
Ni da 1 1     2
Hi te sa thle 1 1     2