File 3 - Olinville School Attendance Records 1885-1886

Base Gagetown
Community History Association

File 3 - Olinville School Attendance Records 1885-1886

Year Term Surname Given Name(s) Grade Age Days Present Days Absent Teacher
1885 Jun Derrah Frederick A - 12 74 1/2 28 1/2 -
1885 Jun Britain Robert A - 10 73 1/2 27 1/2 -
1885 Jun Derrah Harry L - 12 64 93 -
1885 Jun Derrah Elmer G - 9 57 99 -
1885 Jun Tilley David A - 10 112 1/2 44 1/2 -
1885 Jun Jackson Horace W - 10 69 86 1/2 -
1885 Jun Tilley John A - 12 43 53 -
1885 Jun Colwell Harry - 7 66 92 -
1885 Jun Britain Minnie M - 8 69 1/2 38 -
1885 Jun Tilley Mary C - 13 46 79 -
1885 Jun Tilley Susan J - 9 139 1/2 16 1/2 -
1885 Jun Tilley Elizabeth E - 7 74 16 -
1885 Jun Cochrane Margaret S - 11 27 42 -
1885 Jun Cochrane Alberta B - 9 74 1/2 73 1/2 -
1885 Jun Vincent Margaret A B - 7 39 24 -
1885 Jun Belyea Ida M - 7 37 69 -
1885 Jun Jackson Clarabel - 8 57 1/2 99 1/2 -
1885 Jun Tilley Emily A - 9 34 1/2 21 1/2 -
1885 Jun Tilley Jan - 5 115 40 -
1885 Jun Vincent Margaret M - 8 57 36 -
1885 Jun Vincent Amos J - 7 61 32 1/2 -
1885 Jun Francis Edgar - 7 61 1/2 36 1/2 -
1885 Jun Elder John B - 6 73 1/2 79 1/2 -
1885 Jun Brown Alexander M - 8 115 1/2 39 1/2 -
1885 Jun Tilley George Wm - 7 22 1/2 30 1/2 -
1885 Jun Cochrane Charlotte A - 9 74 54 -
1885 Jun Britain Margaret E - 18 42 1/2 39 1/2 -
1885 Jun Gilby Harry W - 13 37 56 -
1885 Jun Derrah Robert H - 15 27 1/2 53 1/2 -
1885 Jun Belyea Robert T - 13 32 46 -
1885 Jun Wilson George E - 12 23 9 -
1885 Jun Tilley John S - 12 43 1/2 59 1/2 -
1885 Jun Elder Moses A - 15 20 50 -
1885 Jun Jackson William E - 13 37 59 -
1885 Jun Walker James A - 7 92 39 1/2 -
1885 Jun Burchill John S - 8 66 62 -
1885 Jun Cochrane Charlotte E - 13 76 1/2 35 1/2 -
1885 Jun Gallagher James E - 14 15 18 -
1885 Jun Britain Richard P - 15 8 13 -
1885 Jun Donald John A - 15 37 1/2 38 1/2 -
1885 Jun Cochrane Edgar C - 13 39 33 -
1885 Jun Tilley Thomas - 13 10 1/2 48 1/2 -
1885 Jun Gilby George - 15 35 27 -
1885 Jun Donald Lewis - 17 23 1/2 19 1/2 -
1885 Jun Lowery David A - 19 22 13 -
1885 Jun Gallagher George - 21 31 1/2 11 1/2 -
1885 Jun Donald William I - 19 25 7 -
1885 Jun McCutcheon Frederick - 10 32 45 -
1885 Jun McCutcheon Harry Wm - 8 60 16 -
1885 Jun McCutcheon Edward H - 7 66 9 -
1885 Jun Gilby John S - 22 16 0 -
1885 Jun Burchill Sarah M - 6 37 2 -
1885 Jun Britain Minnie M - 5 31 6 -
1885 Jun Cochrane Hattie S - 7 30 11 -
1885 Jun McCutcheon Ada M - 5 31 3 -
1885 Jun Vincent Lula E - 5 27 5 -
1885 Jun Smith Harry - 8 17 0 -
1885 Jun Smith John Wm - 12 5 1 -
1885 Jun Donald Charles A - 8 11 5 -
1885 Jun Donald Arthur J - 6 12 1/2 3 1/2 -
1886 Jun Derrah Harry L - 13 88 38 William Tilley
1886 Jun Derrah Elmer G - 10 64 62 William Tilley
1886 Jun Tilley David A - 11 74 52 William Tilley
1886 Jun Tilley James C - 6 114 12 William Tilley
1886 Jun Tilley Charles L - 4 106 1/2 19 1/2 William Tilley
1886 Jun Brown Alexander M - 10 87 1/2 58 1/2 William Tilley
1886 Jun Walker James A - 8 96 30 William Tilley
1886 Jun Francis Edgar - 9 94 1/2 31 1/2 William Tilley
1886 Jun Burchill John S - 9 44 43 William Tilley
1886 Jun Tilley Susan J - 10 114 1/2 11 1/2 William Tilley
1886 Jun Vincent Harry M - 9 49 1/2 76 1/2 William Tilley
1886 Jun Vincent Annie J - 8 91 1/2 34 1/2 William Tilley
1886 Jun McCutcheon Frederick - 11 75 1/2 47 1/2 William Tilley
1886 Jun McCutcheon Harry W - 9 104 1/2 19 1/2 William Tilley
1886 Jun McCutcheon Edward H - 8 113 1/2 9 1/2 William Tilley
1886 Jun Colwell Harry - 8 89 1/2 33 1/2 William Tilley
1886 Jun Walker John T - 8 56 34 William Tilley
1886 Jun Walker Annie P - 10 57 33 William Tilley
1886 Jun Tilley John A - 13 29 33 William Tilley
1886 Jun McCutcheon Ada - 6 71 52 William Tilley
1886 Jun Jackson William E - 14 44 44 William Tilley
1886 Jun Elder John B - 7 70 51 William Tilley
1886 Jun Nelson Delbert S - 10 92 1/2 28 1/2 William Tilley
1886 Jun Cochrane Charlotte A - 13 27 56 William Tilley
1886 Jun Cochrane Hattie L - 8 74 47 William Tilley
1886 Jun Jackson Horace W - 11 51 70 William Tilley
1886 Jun Vincent Lula L E - 6 57 1/2 63 William Tilley
1886 Jun Vincent Edmund A - 4 82 1/2 34 1/2 William Tilley
1886 Jun Vincent Margaret A B - 8 60 57 William Tilley
1886 Jun Burchill Sarah M - 7 77 40 William Tilley
1886 Jun Donald John A - 16 26 31 William Tilley
1886 Jun Smith Mary - 9 39 77 William Tilley
1886 Jun Tilley Elizabeth - 8 41 5 William Tilley
1886 Jun Gilby George A - 16 28 21 William Tilley
1886 Jun Cochrane Alberta B - 10 70 41 William Tilley
1886 Jun Nelson George E - 13 8 1/2 36 1/2 William Tilley
1886 Jun Worden Walter B - 12 10 1/2 37 1/2 William Tilley
1886 Jun Gilby Harry - 14 16 1/2 27 1/2 William Tilley
1886 Jun Cochrane Edgar C - 14 27 1/2 10 1/2 William Tilley
1886 Jun Cochrane Minnie M - 6 41 55 William Tilley
1886 Jun Jackson Edgar J - 16 25 22 William Tilley
1886 Jun Belyea Robert T - 14 16 17 William Tilley
1886 Jun Gallagher James E - 15 6 1/2 13 1/2 William Tilley
1886 Jun Jackson Clarabel - 9 52 39 William Tilley
1886 Jun Tilley Emily A - 10 11 54 William Tilley
1886 Jun Tilley George W - 8 35 1/2 19 1/2 William Tilley
1886 Jun Belyea Ida M - 8 42 6 William Tilley
1886 Jun Lowery Alice G - 6 40 8 William Tilley
1886 Jun Tilley Isaac - 6 30 10 William Tilley
1886 Jun Cochrane Margaret L - 12 20 18 William Tilley
1886 Jun Smith John W - 13 23 14 William Tilley
1886 Jun Gilby Laura A I - 9 19 13 William Tilley
1886 Jun Donald Arthur J - 7 20 1/2 9 1/2 William Tilley
1886 Jun Donald Charles A - 8 19 1/2 4 1/2 William Tilley
1886 Jun Dwyer Kate - 12 18 1/2 4 1/2 William Tilley
1886 Dec Vincent Margaret A B - 9 74 19 William Tilley
1886 Dec Burchill Sarah M - 8 75 18 William Tilley
1886 Dec Burchill George N - 6 68 25 William Tilley
1886 Dec Belyea Ida M - 9 44 49 William Tilley
1886 Dec Tilley James C - 7 83 10 William Tilley
1886 Dec Tilley Charles S - 5 81 12 William Tilley
1886 Dec Francis Edgar - 9 66 27 William Tilley
1886 Dec Elder John B - 7 36 52 William Tilley
1886 Dec Elder David E - 6 33 1/2 54 1/2 William Tilley
1886 Dec Walker James A - 9 12 1/2 68 1/2 William Tilley
1886 Dec Walker Maggie A - 6 5 1/2 64 William Tilley
1886 Dec Colwell Harry - 9 34 22 William Tilley
1886 Dec McCutcheon Harry Wm - 10 45 28 William Tilley
1886 Dec McCutcheon Edward H - 8 62 11 William Tilley
1886 Dec Vincent Annie I - 8 61 12 William Tilley
1886 Dec Vincent Lulu L - 6 61 12 William Tilley
1886 Dec Cochrane Alberta B - 11 51 21 William Tilley
1886 Dec Cochrane Minnie M - 7 33 39 William Tilley
1886 Dec Cochrane Hattie L - 9 55 17 William Tilley
1886 Dec Smith Mary - 10 16 56 William Tilley
1886 Dec Vincent Edmund A - 7 63 8 William Tilley
1886 Dec Tilley Susan J - 10 61 1/2 7 William Tilley
1886 Dec Derrah Harry S - 13 45 23 William Tilley
1886 Dec Derrah Elmer G - 10 39 1/2 28 1/2 William Tilley
1886 Dec Brown Alexander M - 10 48 20 William Tilley
1886 Dec Tilley George W - 9 27 41 William Tilley
1886 Dec Tilley Isaac - 7 17 1/2 44 1/2 William Tilley
1886 Dec Tilley Emily A - 11 20 36 William Tilley
1886 Dec McCutcheon Ada M - 6 48 14 William Tilley
1886 Dec Vincent Mary M - 10 41 21 William Tilley
1886 Dec Nelson Delbert S - 9 48 1/2 15 1/2 William Tilley
1886 Dec Lowery Alice G - 6 41 1/2 19 1/2 William Tilley
1886 Dec Cochrane Margaret L - 12 34 27 William Tilley
1886 Dec McCutcheon Frederick - 11 10 1/2 49 1/2 William Tilley
1886 Dec Nelson Jane - 7 18 17 William Tilley
1886 Dec Walker John T - 9 39 9 William Tilley
1886 Dec Walker Annie I - 11 30 18 William Tilley
1886 Dec Tilley John A - 13 11 26 William Tilley
1886 Dec Francis Milton E - 6 40 5 William Tilley
1886 Dec Jackson Horace W - 11 27 5 William Tilley
1886 Dec Jackson William E - 14 23 7 William Tilley
1886 Dec Jackson Clarabel - 9 19 3 William Tilley
1886 Dec Burchill John T - 9 12 9 William Tilley