Jacob Westdijk - Cornelia Luime 1859

Westdijk - Luime
Anna Catharina Thompson Abram Verduin - Geertrui Braat Jan Luime - Adriaantje Kouwler Paulus Breen - Cornelia Rademaker
Gerrit Westdijk Maatje Verduin Pieter Luime Grietje Breen
      (1) Arjaantje 

Jacob Westdijk

Born 1812/3 in Oudddorp.

Married (1) to Willemijntje Giebe.

Cornelia Luime

(2) Born September 6, 1822 in Ouddorp.
(2,3) Jan  Christiaan Klaas
(7-9) Abram Teunis Willem 
(5,6) Kaatje Geertruida   (4,5) Jan Paulus  (3) Jannetje
(6,7) Lena Klaasje

Married February 17, 1859 in Ouddorp.
       
(1) Gerrit. Born 1859/60 in Ouddorp. Married Dina Hakkenbrak. (2) Pieter. Born 1860/1 in Ouddorp. Married Adriaantje Karel 1886 in Ouddorp.
(3) Jannetje. Born 1864/5 in Ouddorp. Married Maarten Sinon 1887 in Ouddorp.