Jacob Versloot - Anna Besemer ca 1590

Versloot - Besemer
Eeuwout Jacob Jan Besemer - Annigje Thijs Pieter
Roelof Eeuwoutsz Aechen Jacobs Leendert Besemer Marrigje Pieters
    (1-4) Pieter Adriaan Jan Leendert  

Jacob Versloot

Born ca 1562.

Anna Besemer

(5) Born ca 1565 in Ouderkerk a/d IJssel.
       
7570 7571

Married ca 1590.
       
(1) Pieter. Born ca 1595. Died before 1670. Married Beatrix Jans.