Abraham Kerket-Gerbina Kievit

Kerket - Kievit
Krijn Kievit - Jannetje Kievit
Domis Kievit Elisabeth Quackenbos
(1) Krijn

Abraham Kerket

Born ca 1740.

Gerbina Kievit

(2) Christened January 12, 1741 in Sommelsdijk.

Married (2) to Cornelis Aalbrechts 1785 in Sommelsdijk.

Also called Jannetje. Also called Kwakenbos

      (3) Johanna 

Married July 6, 1766 in Sommelsdijk.
       
(1) Elizabeth. Born January 9, 1774 in Sommelsdijk. Married Willem Langstraten.