Poulus Breen - Suzanna Troost 1835

Breen - Troost
Paulus Breen - Cornelia Rademaker Johannes Nuij - Neeltje Haijmeetman Pieter Troost - Teuntie Breen Frans Molestee - Grietje de Vogel
Govert Breen Jannetje Nuij Pieter Troost Maria Molestee
(1-4) Pietertje Grietje Teuntje Johanna

Poulus Breen

(1) Born September 7, 1814 in Ouddorp.

Later married Pietertje Tanis 1863 in Ouddorp.

Suzanna Troost

 (5) Born March 12, 1815 in Ouddorp. Died  Died December 4, 1860 in Ouddorp.
(2,3) Johannes Johannes
(5-7) Cornelis Pieter Willem
(4) Cornelia  (6,7) Cornelis Frans  

Married July 10, 1835 in Ouddorp.
       
(1) Jannetje. Born 1837/8 in Ouddorp. Married Huibregt van Dam 1863 in Ouddorp. (2) Pietertje. Born 1847/8 in Ouddorp. Married Martijn Sperling.
(3) Johannes. Born 1850/1 in Ouddorp. Married Ningetje Voogd. (4) Frans. Born 1857/8 in Ouddorp. Married Elizabeth van der Wende 1879 in Ouddorp.