Goplenfamiliens hjemmeside.

Etterkommerne av Arne Henriksen Goplen


av Larry Goplen

Takk for at du besøker Goplenfamiliens hjemmeside

[the Arne H. Goplen family
Front; Marie, Arnie, Ingeborg, Anna, Andreas
Back; Henrik, Inger, Marthea, Dina]

Arne Henriksen Goplen ble født 23 april 1818 i Goplen, Nord-Torpa, Norge. Han var bonde, gift med Ingeborg (Sveen) Nordhaug. Hun ble født 26 august 1821 i Øverbygda, Nord-Torpa, og var datter av Jacob Nordhaug og Dorthe Andersdtr. Lille Goplen. Ingeborgs familienavn er også skrevet Sveen og Haug. De emigrerte til Amerika i 1869 med sine 7 yngste barn: Inga f.1849, Henrik f.1852, Marthea f.1855, Andreas f.1857, Dina f.1861, Maria f.1865, og Anne f.1868. Den eldste datteren, Helene, var gift med Christian Ulsaker. Christian og Helene ble igjen i Nord-Torpa og kjøpte gården Goplen av Arne da han emigrerte til USA. Arne døde 24 august 1888 og Ingeborg 10 februar 1877, begge i USA.

Ifølge emigrantprotokollen brakte Goplen med seg 1,900 spesiedaler i kontanter, ingen liten sum i de dager, og betalte 105 spesiedaler i frakt til Quebec. Familien kom til Zumbrota, Minnesota, der de fikk seg farm. Deres datter Inga ble gift med Bernt Johannesen Lunde (utv. 1866), Marthea ble gift med Peder P. Finstuen (utv. 1868).
Boka om Land, Vol.IV