Haughton (cont.)
John  b. c 1762, d. 4 Aug 1811
John  b. bt 1771 - 1780
John  b. bt 1775 - 1794
John  b. 2 Jul 1775, d. 26 Nov 1849
John  b. c 1785
John  b. bt 1790 - 1799
John  b. c 1793, d. 7 Mar 1854
John  b. bt 1794 - 1804
John  b. bt 1794 - 1804
John  b. 19 Jul 1796, d. 3 Mar 1845
John  b. c 1797
John  b. bt 1800 - 1810
John  b. bt 1801 - 1810
John  b. c 1810
John  b. c 1810
John  b. c 1818
John  b. c 1820
John  b. c 1820
John  b. c 1823
John  b. c 1830
John  b. c 1831
John  b. c 1831
John  b. c 1832
John  b. c 1832
John  b. 15 May 1832
Haughton (cont.)
John  b. Feb 1833, d. 5 Nov 1907
John  b. c 1835
John  b. 8 Aug 1835
John  b. bt 1836 - 1855
John  b. c 1837
John  b. c 1839
John  b. c 1843
John  b. 1845
John  b. c 1849
John  b. c 1850
John  b. c 1850
John  b. c 1854
John  b. 5 Oct 1854, d. 23 Apr 1947
John  b. c 1856
John  b. c 1856
John  b. Sep 1857
John  b. c 1859
John  b. Jun 1860
John  b. c 1861
John  b. Jul 1862
John  b. 11 Nov 1863, d. 1949
John  b. c 1864
John  b. c 1864
John  b. c 1865
John  b. c 1866
Haughton (cont.)
John  b. Feb 1868
John  b. Oct 1868
John  b. c 1869
John  b. c 1869
John  b. c 1869
John  b. Sep 1869
John  b. c 1870
John  b. c 1870
John  b. c 1871
John  b. c 1872
John  b. c 1873
John  b. c 1873
John  b. Jan 1873
John  b. 23 Sep 1873
John  b. c 1874
John  b. c 1875
John  b. c 1875
John  b. c 1878
John  b. 1 Jan 1878
John  b. Sep 1878
John  b. c 1879
John  b. c 1880
John  b. c 1881
John  b. Jun 1881
John  b. 2 Jun 1881
Haughton (cont.)
John  b. May 1882
John  b. c 1886
John  b. Apr 1887
John  b. 10 Apr 1888, d. Jun 1976
John  b. c 1890
John  b. c 1894
John  b. c 1895
John  b. c 1895
John  b. c 1897
John  b. c 1901
John  b. 17 Apr 1911, d. 24 Jul 1975
John A.  b. 23 Apr 1810, d. 19 Jul 1871
John A.  b. Aug 1834
John A.  b. 1 May 1843, d. 15 Dec 1922
John A.  b. Feb 1877
John Allen  b. Sep 1880, d. 1951
John Andrew  b. 12 Feb 1898, d. 1945
John Arthur  b. 20 Feb 1876, d. 26 Nov 1933
John B.  b. c 1838
John Banks  b. 22 Jan 1894, d. 13 Oct 1957
John Barnett  b. c 1853
John Barnett  b. 30 Aug 1891, d. 21 Nov 1975
John Basil  b. 15 Sep 1904, d. b 1910
John Ben  b. c 1932
John Bewn  b. c 1907, d. 8 Sep 1964
Haughton (cont.)
John C.  b. bt 1791 - 1800
John C.  b. c 1860
John C.  b. c 1866
John C.  b. c 1867
John C.  b. 12 Mar 1900
John Charles  b. c 1859, d. 1877
John Clarke  b. 13 Apr 1846
John Clarke  b. 19 Dec 1855, d. 26 Sep 1925
John D.  b. c 1848
John D.  b. c 1916
John Daniel  b. 6 Jan 1948, d. 15 Nov 2005
John Drury  b. 17 Mar 1909, d. 23 Feb 1979
John E.  b. c 1830
John E.  b. c 1830
John E.  b. c 1856
John E.  b. c 1866
John E.  b. c 1894
John E.  b. c 1905
John Ervin  b. c 1875
John F/T?  b. c 1875
John H.  b. bt 1810 - 1819
John H.  b. c 1849
John H.  b. c 1883
John H. C.  b. c 1832
Haughton (cont.)
John Hawkins  b. 28 Oct 1890
John Henry  b. 19 Mar 1860, d. 14 Apr 1928
John Henry  b. 22 Sep 1883
John Higham  b. 27 Nov 1883, d. 25 Sep 1971
John Hooker  b. 29 Aug 1810, d. 30 May 1876
John J.  b. Apr 1896
John Joseph  b. Aug 1865
John Joseph  b. 28 Jul 1878
John Joseph  b. 15 Apr 1917, d. 2004
John Jr  b. c 1776, d. Nov 1850
John K.  b. Feb 1867
John L.  d. 30 Jun 1862
John L.  b. c 1834
John L.  b. c 1913
John Lamb Sr.  b. c 1845
John Lawrence (Lt.)  b. 16 Apr 1841, d. 17 Sep 1862
John Lester  b. 28 Oct 1885
John M  b. bt Jul 1898 - Sep 1898
John M.  b. c 1858
John M. C.  b. c 1830
John M. C.  b. c 1832
John M. D.  b. c 1868
John Morris  b. 1 Mar 1873, d. 10 Nov 1912
John Osborn  b. 20 Dec 1946
Haughton (cont.)
John P.  b. c 1830
John P.  b. c 1831
John P.  b. Jul 1864
John Phaeton  b. 10 Mar 1904, d. 10 Jun 1979
John R.  b. c 1837
John R.  b. 2 Apr 1867, d. 4 Oct 1945
John R.  b. c 1883
John R.  b. c 1919
John Raymond  b. 15 Jan 1883, d. 21 Apr 1959
John Raymond  b. 20 Jul 1914
John Raymond  b. 25 Jul 1943, d. 8 Aug 1991
John Richard  b. 11 Mar 1882, d. 26 Nov 1933
John Richard  b. 11 Mar 1882
John Robert  b. 10 Jun 1845, d. 10 Jul 1864
John Robert  b. 10 Nov 1881
John S.  b. Jun 1895
John S.  b. c 1902
John Spencer  b. May 1867
John V.  b. c 1870
John W  b. 5 Aug 1896, d. 21 Dec 1928
John W.  b. 1 Jan 1797, d. 31 Jul 1871
John W.  b. c 1879?
John W.  b. c 1907
John Wesley  b. 5 Sep 1855, d. 20 Jan 1930
Haughton (cont.)
John Wesley  b. c 1882
John William  b. 27 Feb 1864, d. 30 Sep 1923
John William  b. 15 May 1872
John William  b. 7 Aug 1906
Johnathan  b. c 1904
Johnie  b. c 1871
Johnnie  b. c 1901
Jonas  b. 15 Aug 1866
Jonas  b. c 1919
Jonathan Jr  b. bt 1775 - 1784
Jonathan Peter  b. Jun 1854
Jonathan Peter Jr  b. 3 Mar 1884
Jonathan Sr  b. 19 Oct 1741, d. 11 Jun 1817
Jonathon  b. c 1834
Jone  b. c 1913
Joseph  b. 1639, d. 1697
Joseph  b. 13 Dec 1823
Joseph  b. c 1840
Joseph  b. c 1844
Joseph  b. c 1845
Haughton (cont.)
Joseph  b. c 1850
Joseph  b. c 1852
Joseph  b. c 1855
Joseph  b. Mar 1855
Joseph  b. May 1855
Joseph  b. c 1856
Joseph  b. c 1856
Joseph  b. c 1859
Joseph  b. c 1866
Joseph  b. 10 Mar 1866, d. 2 May 1916
Joseph  b. c 1867
Joseph  b. c 1870
Joseph  b. Jul 1870
Joseph  b. Feb 1884
Joseph  b. c 1896
Joseph  b. c 1896
Joseph  b. Mar 1897
Joseph B.  b. c 1812
Joseph Clifton  b. 10 Dec 1889
Joseph H.  b. 29 Dec 1861, d. 15 Mar 1935
Joseph Henry  b. c 1827
Joseph Henry  b. 14 Mar 1854, d. 29 Mar 1916
Joseph Husson  b. 27 Aug 1864, d. 1950
Joseph Jay  b. 1 Sep 1950, d. 15 Sep 1950
Joseph Lewis  b. 6 Jan 1919, d. 8 Feb 2004
Haughton (cont.)
Joseph M.  b. c 1908
Joseph Mary  b. c 1858, d. 4 Mar 1943
Joseph N.  b. c 1890
Joseph S.  b. Feb 1886, d. 8 Oct 1903
Joseph V.  b. 16 Apr 1850, d. 14 Oct 1851
Joseph W.  b. c 1857
Joseph W.  b. Nov 1863
Josephine  b. c 1824
Josephine  b. 20 Apr 1865, d. 30 Oct 1935
Josephine  b. c 1871
Josephine  b. c 1872
Josephine  b. c 1879
Josephine  b. c 1905
Josephine  b. c 1907
Josh  b. Jan 1846
Joshua  b. 27 May 1819, d. c 1 Jan 1888
Joshua  b. 23 Nov 1894, d. 13 Mar 1945
Joshua M.  b. Apr 1867
Joshua Mack  b. bt 1825 - 1827, d. 1889
Haughton (cont.)
Josiah  b. c 1825
Josiah  b. c 1838
Josiah  b. c 1852, d. b 1900
Josiah  b. c 1871
Josie  b. c 1876
Josie  b. c 1878
Joyce  b. 2 Nov 1955
Joyce Nancy  b. 9 Mar 1939
Judge  b. 14 Feb 1880
Judge  b. c 1916
Judge Jr  b. c 1911
Judith Anne  b. 1 Aug 1943
Julia  d. b 1932
Julia  b. c 1853
Julia  b. c 1862
Julia  b. 1868, d. 26 Jun 1923
Julia  b. c 1875
Julia  b. 29 Jan 1891, d. 23 Sep 1894
Julia  b. 31 Aug 1898, d. 29 Aug 1973
Julia  b. Mar 1899
Julia  b. c 1905
Julia A.  b. Sep 1841
Julia Ann  b. 28 May 1805, d. 25 Aug 1853
Julia B.  b. Mar 1885
Julia J.  b. c 1877
Haughton (cont.)
Julia K.  b. Oct 1872
Julian  b. bt 1825 - 1832
Julian  b. c 1870
Julian  b. 28 Nov 1893
Julian  b. 24 Jun 1895
Julie Leigh  b. 25 Feb 1961
Julie Marie  b. 13 Feb 1933
June Mariah  b. 15 Jun 1903, d. 11 May 1905
Junie  b. c 1867
Justin Christopher  b. 10 Jan 1978
Kadir  b. c 1872
Kai Brandon  b. c 1973
Kari Elizabeth  b. 13 Aug 1956
Kata  b. c 1861
Kate Meta  b. 1867, d. 23 May 1868
Kater  b. c 1847
Katerhine L.  b. c 1866
Katharine  b. 19 Mar 1711
Katherine  b. 1661, d. 24 Jan 1729
Katherine  b. c 1924
Katherine Jo  b. 2 Feb 1959
Haughton (cont.)
Kathleen B.  b. Dec 1895
Kathleen Joan  b. 14 Sep 1965
Katie  b. c 1862
Katie  b. Jan 1864
Katie  b. c 1866
Katie  b. c 1882
Katie  b. c 1898
Katie  b. c 1900
Katie A.  b. c 1885
Kayla Leigh  b. 18 Nov 1985
Keller?  b. c 1909
Kelly Kay  b. 18 Aug 1994
Kelly Louise  b. 3 Sep 1985
Kelly Lynn  b. 11 Aug 1953
Kenneth Charles  b. 14 Feb 1908, d. 18 May 1998
Kenneth Elwood Ph.D.  b. 8 Jan 1928
Kenneth Howard  b. 16 Oct 1933
Kenneth Howard  b. c 1960
Keren  b. c 1861
Kevin Mark  b. 31 Dec 1955
King  b. c 1810
Kingston  b. c 1818
Haughton (cont.)
Kirk Charles  b. 11 Jan 1960
Kitty  b. c 1846
Kitty Lou  b. c 1923
Krista Lynn  b. 29 Oct 1969
L.  b. c 1861
L. H.  b. 7 Jan 1898
Lafayette  b. bt 1836 - 1838
Lafayette  b. c 1855
Lafayette (Major)  b. 20 Jul 1829, d. 10 Jul 1883
Lafayette Harris  b. 8 Apr 1851, d. 27 Mar 1911
Lana  b. c 1810
Landon  b. c 1870
Laura  b. c 1820
Laura  b. c 1840
Laura  b. c 1847
Laura  b. c 1855
Laura  b. c 1862
Laura  b. c 1865
Laura  b. c 1869, d. 22 Jan 1934
Laura  b. c 1872
Laura  b. c 1887
Laura  b. Feb 1889
Haughton (cont.)
Laura  b. Aug 1890
Laura A.  b. c 1831
Laura Cecil  b. 19 May 1896
Laura Luella  b. 10 Jun 1859
Laura M.  b. 20 Aug 1878, d. 14 Mar 1956
Laura P.  b. Jun 1851
Lauren Elizabeth  b. 7 May 1982
Laurence  b. c 1862
Laurence Denton  b. 24 Sep 1902, d. 1 Mar 1994
Laurence H.  b. c 1857
LaVerne  b. 4 Jul 1894, d. 18 Dec 1959
Lawrence  b. c 1786
Lawrence  b. c 1860
Lawrence  b. c 1864
Lawrence  b. Mar 1864
Lawrence H.  b. c 1896
Lawrence J.  b. Mar 1818, d. 3 Apr 1898
Lawrence M.  b. c 1903
Leana  b. c 1909
Leashe  b. May 1892
Lebeus  b. 14 Aug 1752
Lee  b. c 1859
Lee  b. c 1866
Haughton (cont.)
Lee  b. Sep 1881
Lela M.  b. c 1911
Lemuel  b. 1777, d. 5 Feb 1816
Lemuel Burkett  b. 9 May 1826, d. 22 Mar 1882
Lemuel C.  b. c 1831
Lemuel Davis  b. 25 Apr 1899, d. 23 Feb 1979
Lemuel Davis  b. 1 Aug 1921, d. 22 Aug 1992
Lena  b. c 1877
Lena  b. Oct 1881
Lena  b. c 1894
Lena  b. c 1906
Lena Amanda  b. 13 Dec 1870, d. 17 Jan 1887
Lena B.  b. c 1866
Lenoa  b. Sep 1889
Leo C.  b. c 1912
Leonard  b. c 1903
Leonard Eugene  b. 18 Sep 1872, d. 3 Apr 1954
Leonard Eugene  b. 25 Sep 1939
Leonore J.  b. c 1904
Leroy  b. 24 Dec 1888
Leslie Peter  b. c 1908
Lester  b. Oct 1831
Lester  b. c 1916