Randers, pages s. 101 to 145

FT-1860 Købstad RANDERS register / indexes

s. side / page numbers refer to the transcriptions in Kulturhistorisk Museum Randers og arkiv

surnames - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å - efternavn


street index / gade register - Randers, del I 1. -6 Rode - Randers, del II 4., 6. rode - Randers del III 1., 2., 3. rode


adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicaps.
address, name, sex, age, civil status, religion, place of birth, position in household, occupation / parish relief, disability


 [Hospital]
    [Hospitals Kirkegaard]
    
    page / s. 101-102- Opslag 60 Hvide Mølle, Volden
    page / s. 103-   Opslag 61 Gasværket, Volden
    [Gasværk kanal? Hospitals Eng]
    
    page / s. 104-   Opslag 62 Store Kirkegade
    page / s. 105-106- Opslag 63 Store Kirkegade, Middelgade
    page / s. 107-108- Opslag 64 Store Kirkegade, Middelgade
    page / s. 109-110- Opslag 65 Storegade
    page / s. 111-112- Opslag 66 " " 
    page / s. 113-114- Opslag 67 Storegade, Søndergade
    page / s. 115-   Opslag 68 Store Kirkegade

5. Rode Randers Hospital

    page / s. 116-   Opslag 69 Store Kirkegade, Hospital forpagterens bolig. 
    page / s. 117-   Opslag 70 Hospitalsgade, Søndre Fløi Stuetagen
    page / s. 118-119- Opslag 71 Søndre Fløi Stuetagen, Søndre Fløi 1ste Sahl, Norder Fløj Stuen
    page / s. 120-121- Opslag 72 Nordre Fløi Stuen, Østre Fløi Stuetagen
    page / s. 122-   Opslag 73 Øster Fløi Stuetagen
              Opslag 74 Summariske Extrakt, Storekirkegade, Hospitalsgade
              Opslag 75 Summariske Extrakt Storekirkegade
    
6. Rode Undenfor Blindeport 5te Dragon 
    page / s. 123-   Opslag 76 5te Dragon 
    page / s. 124-125- Opslag 77 5te Dragon Rekrutter og tjenstgørende v. 5' Dragonregiment
    page / s. 126-127- Opslag 78 5te Dragonregiments excerceerplads 
    page / s. 128-   Opslag 79 Summariske Extrakt, Fabrikstræde 
    page / s. 129-   Opslag 80 5te Dragon
    page / s. 130-   Opslag 81 Summariske Extrakt, Fabrikstræde Von Hattenstræde
    page / s. 131-132- Opslag 82 5te Dragon
    
2. Rode udenfor Østerport   1 Arsenalet MILITAIRETATEN
                 N. Jyllands Tøihuus    
    page / s. 133-   Opslag 83 Arsenal Udenfor Østerport
    page / s. 134-135- Opslag 84 Arsenal Udenfor Østerport

    page / s. 136-   Opslag 85 Arrest Raadhuustorvet
    page / s. 137-   Opslag 86 Arrest Raadhuustorvet 

3. Rode Udenfor Vesterport Fattighuset 
    page / s. 138-   Opslag 87 Fattighuset Udenfor Vesterport
    page / s. 139-140- Opslag 88 fattiglem 
    page / s. 141-142- Opslag 89 fattiglem 
    page / s. 143-144- Opslag 90 fattiglem
    page / s. 145-   Opslag 91 fattiglem 

Randers, pages s. 1- to 100- * 101 to 145 * 146 to 245 * 246 to 370 * 371- to 410- * 411- to 478- * 479- to 625- * 626- to 757- * Randers master index FT-1860 ALL pages
Google Search: Randers Maps Some older maps will be uploaded
dnkcen Site Map
created December 28 2003 Hugh Watkins

gwords randers denmark danmark census folketælling genealogy genealogi