Randers Census Folketælling master index FT-1855

RANDERS 1st February 1855 Census

street index / gade register
UNDER CONSTRUCTION


Finansministriet Statistisk Bureau
Købstæder
[Præstø] Randers
Folketælling
RIGSARKIVET
KØBENHAVN [Copenhagen Denmark]
folketælling 1 februar 1855 - Census of February 1st. 1855 - Randers amt - Støvring herred

Vej, hus Nr., antallet familie i hvert hus, navn, alder, ægteskabelig stilling,
titel / embed / forretning / håndværk / næringsvej, husstandsstilling, eller hvad de leve af
troesbefjendelsen. street, house number, number of families in each house, name, age, civil status
title / post / business / craft / trade, position in household, or what they live off.
faith.

Civil status:- Ugift = unmarried; Gift = married; Enke or Enkemand = widow or widower
or fraskilt = divorced

RANDERS  1855

Contents by street alphabetically:- Indhold i alfabetisk orden:

s. means folio here - side


Adelgade s.


Brødregade s.

Dytmærsken s.

Endeløs s.


Fabriksgyde s.


Fabrikstræde s.

Fattighuset s.
44
Frederichspladsen s. 33-35
Opslag 11 Opslag 12 Opslag 13 Opslag 14
Hans Bojes Gaard s.

Helenestræde s.

Hospitalet s.

Hospitalsgade s.

Houmeden s.

Kirkegade s.

Kirketorvet s.


Kragegaards Boder s.

Krumstræde s.

Ladegaardsgade s.


Lille Torv s.

Lille Voldgade s.


Middelgade s.


Nordregrave s.


Nygade s.


Nørregade s.


Provstegade s.


Randers Arsenals Kaserne s.

Rosengade s.

Raadhusstræde s.

Raadhustorvet s.

Sankt Lauritz Bakke s.Slotsgade s.

Slotsgaden s. 32
Opslag 8 Opslag 9 Opslag 10 Opslag 15

Slotsgaarden s.

Slotspladsen s.

Slotstorvet s.

Slyngborggade s.

Slyngborgstræde s.

Snarregade s.

Staldgaardsgade s.Storegade s. 29-31
Opslag 4 Opslag 5 Opslag 6 Opslag 7


Søndergade s. 29
Opslag 3 Opslag 4

Torvegade s.Torvestræde s.

Torvet s.

Trangstræde s.

Taarngyde s.

Uden for Østerport s.


Ved Stranden s.

Vestergades. s.Vestergrave s.

Vester Kirkestræde s.

Vinkelstræde s.

Vognmandsgade s.

Volden s.

Voldgade s.

Von Hattenstræde s.

Østergade s.Østergrave s.
Øster Kirkestræde s.

FT-1855 RANDERS is not on line yet - so use 1845 Census

RANDERS
1845 census
name search source -
use original Danish spelling!
Dansk Demografisk Database
Write at least three characters full search page
Age: use browser's back button
Wildcard - single character
with an _
(underline)
e.g.. pe_er finds Peter and Peder.
Wildcard - 2 or more characters
use a %. - e.g.: La%s will find

Laurs, Lass and Laurits.
Too many hits
In a name search for Hans
begin or end a name with a space to avoid :- Hansen, Johansen, Hansine etc.
ignore this line
- ignore this line


 RANDERS 1855 contents in page order:-		Indhold i indførselsorden:

s. means folio here - side


Randers 1855 1 - 6 Rode
Opslag 1
Optegnelse II 1ste. Rode s. 28
Opslag 2
Søndergade 1 s. 29
Opslag 3
Søndergade 2
Storegade 3
Opslag 4
" 4 5 s. 30
Opslag 5 " 6 7
Opslag 6
Storegade 7 8 s. 31
Opslag 7
Storegade 9
Slotsgaden 136 137 138
Opslag 8
" 138 140 s. 32
Opslag 9
Slotsgaden 140 141 142
Opslag 10
Frederichspladsen 143 144 s. 33
Opslag 11
" 145 147 148
Opslag 12
" 149 140 s. 34
Opslag 13 Frederichspladsen 151 152 Letter A
Opslag 14 Slotsgade 152 Letter B s. 35
Slotsgaard 155 156
Opslag 15
Slotsgade 153 155 156
Opslag 16 -------- to be copied up Slotsgaarden 157 s. 36
Opslag 17
" 158 159
Opslag 18
" 159 160 s. 37
Opslag 19 Slotesgaarden 161 162 163
Opslag 20 Slotsgade 164 s. 38
Østergade 165
Opslag 21
" 166 167
Opslag 22
" 167 168 s. 39
Opslag 23 " 168 169
Opslag 24
" 170 171 s. 40
Opslag 25 Brødergade 215 216 217
Opslag 26 " 217 s. 41
Opslag 27 " 217 218 219
Opslag 28 Brødergade 219 220 s. 42
Opslag 29 Carolinegade 220 Letter B D
Opslag 30 " 220 D Letter E s. 43
Opslag 31 " 220 Letter F A H
Opslag 32 " 220 Letter H s. 44
Opslag 33 Carolinegade 220 Letter I K M
Opslag 34 Brødergade 221 s. 45
Opslag 35 " 222 223
Opslag 36 " 224 225 s. 46
Opslag 37 Brødergade 226 227
Opslag 38 Dytmærsken 244 245 s. 47
Opslag 39 " 246 247 248
Opslag 40 " 249 250 s. 48
Opslag 41 " 251 252
Opslag 42 Dytmærsken 253 254 s. 49
Opslag 43 Summarisk Extract [empty]
Opslag 44 Dytmærsken 254 255 256 257 s. 50
Opslag 45 Dytmærsken 258 259 s. 51
Opslag 46 Østergrave 260 261 262 s. 52
Opslag 47 " 263 letter B 264 s. 53
Opslag 48 " 264 265 s. 54
Opslag 49 " 266 267 268 s. 55
Opslag 50 " 269 270 272 s. 56
Opslag 51 " 273 274 s. 57
Opslag 52 " 275 s. 58
Opslag 53 Østergrave 275 276 s. 59
Opslag 54 Bryggen 276 277 734 695 s. 60
Opslag 55
Østergrave 279 280 282 283 s. 61
Opslag 56 " 283 284 s. 62
Opslag 57 " 285 286 s. 63
Opslag 58 " 287 288 s. 64
Opslag 59 " 289 289B 290 s. 65
Opslag 60 " 291 292 s. 66
Opslag 61 " 292 293 294 s. 67
Opslag 62 Østergrave 295 296 s. 68
Opslag 63
Trangstræde 297 [298 300] s. 69
Opslag 64
Summarisk Extract [empty]
Opslag 65 Trangstræde 301 302 303 s. 70
Opslag 66 " 303 304 305 306
Opslag 67 Trangstræde 307 308 309 s. 71
Opslag 68 Østergrave 310 311 312
Opslag 69 " 313 314 315 s. 72
Opslag 70 Østergrave 315 316 317
Opslag 71
Dytmærsken 318 319 s. 73
Opslag 72 " 320 321
Opslag 73 " 322 323 s. 74
Opslag 74 " 323 324
Opslag 75
1ste. Rohde s. 75
283 familie
1616 personer
73 ??
Randers 1 Februar 1855
L Ernst Jacobsen
Opslag 76

2den. Rode s. 76
Opslag 77 Rosensgade 28 s. 77
Raadhuustorvet 29
Opslag 78 - ? Marielyst
Opslag 79 Nørregade 30 s. 78
Opslag 80 Summarisk Extract [empty]
Opslag 81
Nørregade 31 s. 79
Opslag 82 " 32 33 34
Opslag 83 Lilletorv 35 s. 80
Møllegade 47
Opslag 84 Summarisk Extract [empty]
Opslag 85
Møllegade 48 49 50 s. 81
Opslag 86 " 51 52
Opslag 87 Møllegade 53 54 s. 82
Opslag 88
Summarisk Extract [empty]
Opslag 89 Sankt Lauritz Bakke 55 s. 83
Opslag 90
Møllegade 56 57
Opslag 91 Møllegade 58 s. 84
Lille Torv 60
Opslag 92 Summarisk Extract [empty]
Opslag 93
Lille Torv 61 s. 85
Opslag 94
Lille Torv 62
Sankt Lauritz Bakke 63
Opslag 95
Sankt Lauritz Bakke 64 65 s. 86
Opslag 96
Summarisk Extract [empty]
Opslag 97
Sankt Lauritz Bakke 65B 66 s. 87
Opslag 98 Sankt Lauritz Bakke 67
Opslag 99
Møllegade 68 68B s. 88
Opslag 100
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 101
Møllegade 68B 68C s. 89 
Opslag 102
Nørregade 69 70 71
Opslag 103 Nørregade 72 73 s. 90
Opslag 104
Summarisk Extract [empty]  
Opslag 105
Nordregrave 73 74 s. 91
Opslag 106 Nordregrave 75 76 77
Opslag 107 Sandgade 78 s. 92
Opslag 108
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 109
Sandgade 80 81A s. 93 
Opslag 110 Sandgade 81B
Nordregrave 82
Opslag 111 Nordregrave? 83 s. 94
Opslag 112
Summarisk Extract [empty]  
Opslag 113
Nordregrave 83 84 s. 95
Opslag 114 " 85 86 86A
Opslag 115 Nordregrave 86B s. 96
Opslag 116
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 117
Nordregrave 86B s. 97
Fabrikstræde 87
Opslag 118
Fabrikstræde 88 89
Opslag 119 Provstegade 90 91 92 s. 98
Opslag 120
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 121
Provstegade 92 93 s. 99 
Opslag 122 " 94 96A
Opslag 123
Provstegade 96B s. 100
Nygade 97 98
Opslag 124
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 125 Nygade 98 99 100 s. 101
Opslag 126 " 101 102 103 104
Opslag 127 Nygade 104 105 106 s. 102
Opslag 128
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 129
Nygade 106 107 s. 103 
Opslag 130 " 108
Opslag 131 Nygade 109 s. 104
Opslag 132
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 133
Nygade 109 110 s. 105 
Opslag 134 " 111 112
Opslag 135 Nygade 113 114 s. 106
Opslag 136
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 137
Nygade 115 116 s. 107 
Opslag 138 " 116 117
Opslag 139 Nygade 117 118 119 s. 108
Opslag 140
Summarisk Extract [empty 
Opslag 141 Nygade 120 121 122 s. 109
Opslag 142 Nygade 123
Hellenestræde 124 125
Opslag 143 " 127 128 s. 110
Opslag 144 " 129 130
Opslag 145 ??+stræde 131 132 s. 111
Raadhuset? 657
+++++?
Opslag 146
+++++?
Udenfor Østerport 172 
Opslag 147 ? 732 173 174 s. 112
Opslag 148 ?
Opslag 149
? 175 176A s. 113
Opslag 150
Opslag 151 ? 176B 177 178 179 s. 114
Opslag 152 ? 180 181
Randers Mark 670
Opslag 153
? s. 115
Udenfor Arsenalet 174 701
Marienlyst 671 Hans Christoffer Meisner
Opslag 154 Marienlyst 672 668A 668B
Rosenlund 183
Opslag 155 Marienlund Alleen? 176C 176D s. 116
Opslag 156 Udenfor Østerport 663 184
Opslag 157 Østergade 185 s. 117
Opslag 158 " 186 187
Opslag 159 " 188 s. 118
Opslag 160 " 189 190
Opslag 161 Østergade 191 192 s. 119
Opslag 162 Ladegaardsgade 193 194 195
Opslag 163 " 196 197 198 s. 120
Opslag 164 " 199 200 201 202
Opslag 165 " 202? s. 121
Opslag 166 " 203 204
Opslag 167 Ladegaardstræde 205 206 s. 122
Ladegaardsgade 207 208
Opslag 168 Ladegaardsgade 209 210
Opslag 169 Slotsgade 211 212 s. 123
Opslag 170 " 213 214
Opslag 171 Randers Veiermølle 656 s. 124
Opslag 172 Langemølle 228
Christiansborg Mølle 702
Opslag 173
?stad i Østervang s. 125
Udenfor Ladegaardsporten 756 759
Opslag 174
Udenfor Ladegaardsporten
Opslag 175

ad 2den Rode
ved Randers Arsenal s. 126
Opslag 176 "
Opslag 177 Randers Arsenal s. 127
Opslag 178
Summarisk Extract
Familier 6
Personer som tilhøre familier 20
Personer som tilhøre familier 28
i alt 48 personner
Opslag 179

Summarisk Extract Randers Købsted 2den Rode
Opslag 180


3die. Rode s. 131
Opslag 181 Voldgade 487 s. 132
Vestergade 488
Opslag 182 " 489
Opslag 183 Vestergade 490 s. 133
Opslag 184
Summarisk Extract [empty]
Opslag 185 Vestergade 491 s. 134
Opslag 186 " 491 492 493
Opslag 187 Vestergade 493 494 s. 135
Opslag 188
Summarisk Extract [empty]
Opslag 189 Vestergade 496 497 s. 136
Opslag 190 " 498
Vestergade 499 s. 137
Opslag 192
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 193 Vestergade 499 s. 138
Opslag 194 " 500
Opslag 195
" 501 502 s. 139
Opslag 196
Summarisk Extract [empty]
Opslag 197 Vestergade 503 504 s. 140
Opslag 198 " 506
Opslag 199 Vestergade s. 141
Opslag 200
Summarisk Extract [empty]
Opslag 201 Vestergade 505 507 s. 142
Opslag 202 " 508
Opslag 203 Vestergade 509 s. 143
Opslag 204 Summarisk Extract [empty]
Opslag 205 Vestergade 509 510 511 s. 144
Opslag 206 " 512 513
Opslag 207 Vestergade 514 s. 145
Opslag 208
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 209
Vestergade 515 516 s. 146
Opslag 210 " 518 519
Opslag 211
Vestergade 520 521 s. 147
Opslag 212
Summarisk Extract [empty]
Opslag 213
Opslag 214 Opslag 215 Opslag 216 Opslag 217 Opslag 218 Opslag 219 Opslag 220 Opslag 221 Opslag 222 Opslag 223 Opslag 224 Opslag 225 Opslag 226 Opslag 227 Opslag 228 Opslag 229 Opslag 230 Opslag 231 Opslag 232 Opslag 233 Opslag 234 Opslag 235 Opslag 236 Opslag 237 Opslag 238 Opslag 239 Opslag 240 Opslag 241 Opslag 242 Opslag 243 Opslag 244 Opslag 245 Opslag 246 Opslag 247 Opslag 248 Opslag 249 Opslag 250 Opslag 251 Opslag 252 Opslag 253 Opslag 254 Opslag 255 Opslag 256 Opslag 257 Opslag 258 Opslag 259 Opslag 260 Opslag 261 Opslag 262 Opslag 263 Opslag 264 Opslag 265 Opslag 266 Opslag 267 Opslag 268 Opslag 269 Opslag 270 Opslag 271 Opslag 272 Opslag 273 Opslag 274 Opslag 275 Opslag 276 Opslag 277 Opslag 278 Opslag 279 Opslag 280 Opslag 281 Opslag 282 Opslag 283 Opslag 284 Opslag 285 Opslag 286 Opslag 287 Opslag 288 Opslag 289 Opslag 290 Opslag 291 Opslag 292 Opslag 293 Opslag 294 Opslag 295 Opslag 296 Opslag 297 Opslag 298 Opslag 299 Opslag 300 Opslag 301 Opslag 302 Opslag 303 Opslag 304 Opslag 305 Opslag 306 Opslag 307 Opslag 308 Opslag 309 Opslag 310 Opslag 311 Opslag 312 Opslag 313 Opslag 314 Opslag 315 Opslag 316 Opslag 317 Opslag 318 Opslag 319 Opslag 320 Opslag 321 Opslag 322 Opslag 323 Opslag 324 Opslag 325 Opslag 326 Opslag 327 Opslag 328 Opslag 329 Opslag 330 Opslag 331 Opslag 332 Opslag 333 Opslag 334 Opslag 335 Opslag 336 Opslag 337 Opslag 338 Opslag 339 Opslag 340 Opslag 341 Opslag 342 Opslag 343 Opslag 344 Opslag 345 Opslag 346 Opslag 347 Opslag 348 Opslag 349 Opslag 350 Opslag 351 Opslag 352 Opslag 353 Opslag 354 Opslag 355 Opslag 356 Opslag 357 Opslag 358 Opslag 359 Opslag 360 Opslag 361 Opslag 362 Opslag 363 Opslag 364 Opslag 365 Opslag 366 Opslag 367 Opslag 368 Opslag 369 Opslag 370 Opslag 371 Opslag 372 Opslag 373 Opslag 374 Opslag 375 Opslag 376 Opslag 377 Opslag 378 Opslag 379 Opslag 380 Opslag 381 Opslag 382 Opslag 383 Opslag 384 Opslag 385 Opslag 386 Opslag 387 Opslag 388 Opslag 389 Opslag 390 Opslag 391 Opslag 392 Opslag 393 Opslag 394 Opslag 395 Opslag 396 Opslag 397 Opslag 398 Opslag 399 Opslag 400 Opslag 401 Opslag 402 Opslag 403 Opslag 404 Opslag 405 Opslag 406 Opslag 407 Opslag 408 Opslag 409 Opslag 410 Opslag 411 Opslag 412 Opslag 413 Opslag 414 Opslag 415 Opslag 416 Opslag 417 Opslag 418 Opslag 419 Opslag 420 Opslag 421 Opslag 422 Opslag 423 Opslag 424 Opslag 425 Opslag 426 Opslag 427 Opslag 428 Opslag 429 Opslag 430 Opslag 431 Opslag 432 Opslag 433 Opslag 434 Opslag 435 Opslag 436 Opslag 437 Opslag 438 Opslag 439 Opslag 440 Opslag 441 Opslag 442 Opslag 443 Opslag 444 Opslag 445 Opslag 446 Opslag 447 Opslag 448 Opslag 449 Opslag 450 Opslag 451 Opslag 452 Opslag 453 Opslag 454 Opslag 455 Opslag 456 Opslag 457 Opslag 458 Opslag 459 Opslag 460 Opslag 461 Opslag 462 Opslag 463 Opslag 464 Opslag 465 Opslag 466 Opslag 467 Opslag 468 Opslag 469 Opslag 470 Opslag 471 Opslag 472 Opslag 473 Opslag 474 Opslag 475 Opslag 476 Opslag 477 Opslag 478 Opslag 479 Opslag 480 Opslag 481 Opslag 482 Opslag 483 Opslag 484 Opslag 485 Opslag 486 Opslag 487 Opslag 488 Opslag 489 Opslag 490 Opslag 491 Opslag 492 Opslag 493 Opslag 494 Opslag 495 Opslag 496 Opslag 497 Opslag 498 Opslag 499 Opslag 500 Opslag 501 Opslag 502 Opslag 503 Opslag 504 Opslag 505 Opslag 506 Opslag 507 Opslag 508 Opslag 509 Opslag 510 Opslag 511 Opslag 512 Opslag 513 Opslag 514 Opslag 515 Opslag 516 Opslag 517 Opslag 518 Opslag 519 Opslag 520 Opslag 521 Opslag 522 Opslag 523 Opslag 524 Opslag 525 Opslag 526 Opslag 527 Opslag 528 Opslag 529 Opslag 530 Opslag 531 Opslag 532 Opslag 533 Opslag 534 Opslag 535 Opslag 536 Opslag 537 Opslag 538 Opslag 539 Opslag 540 Opslag 541 Opslag 542 Opslag 543 Opslag 544 Opslag 545 Opslag 546 Opslag 547 Opslag 548 Opslag 549 Opslag 550 Opslag 551 Opslag 552 Opslag 553 Opslag 554 Opslag 555 Opslag 556 Opslag 557 Opslag 558 Opslag 559 Opslag 560 Opslag 561 Opslag 562 Opslag 563 Opslag 564 Opslag 565 Opslag 566 Opslag 567 Opslag 568 Opslag 569 Opslag 570 Opslag 571 Opslag 572 Opslag 573 Opslag 574 Opslag 575 Opslag 576 Opslag 577 Opslag 578 Opslag 579 Opslag 580 Opslag 581 Opslag 582 Opslag 583 Opslag 584 Opslag 585 Opslag 586 Opslag 587 Opslag 588 Opslag 589 Opslag 590 Opslag 591 Opslag 592 Opslag 593 Opslag 594 Opslag 595 Opslag 596 Opslag 597 Opslag 598 Opslag 599 Opslag 600 Opslag 601 Opslag 602 Opslag 603 Opslag 604 Opslag 605 Opslag 606 Opslag 607 Opslag 608 Opslag 609 Opslag 610 Opslag 611 Opslag 612 Opslag 613 Opslag 614 Opslag 615 Opslag 616 Opslag 617 Opslag 618 Opslag 619 Opslag 620 Opslag 621 Opslag 622 Opslag 623 Opslag 624 Opslag 625 Opslag 626 Opslag 627 Opslag 628 Opslag 629 Opslag 630 Opslag 631 Opslag 632 Opslag 633 Opslag 634 Opslag 635 Opslag 636 Opslag 637 Opslag 638 Opslag 639 Opslag 640 Opslag 641 Opslag 642 Opslag 643 Opslag 644 Opslag 645 Opslag 646 Opslag 647 Opslag 648 Opslag 649 Opslag 650 Opslag 651 Opslag 652 Opslag 653 Opslag 654 Opslag 655 Opslag 656 Opslag 657 Opslag 658 Opslag 659 Opslag 660 Opslag 661 Opslag 662 Opslag 663 Opslag 664 Opslag 665 Opslag 666 Opslag 667 Opslag 668 Opslag 669 Opslag 670 Opslag 671 Opslag 672 Opslag 673 Opslag 674 Opslag 675 Opslag 676 Opslag 677 Opslag 678 Opslag 679 Opslag 680 Opslag 681 Opslag 682 Opslag 683 Opslag 684 Opslag 685 Opslag 686 Opslag 687 Opslag 688 Opslag 689 Opslag 690 Opslag 691 Opslag 692 Opslag 693 Opslag 694 Opslag 695 Opslag 696 Opslag 697 Opslag 698 Opslag 699 Opslag 700 Opslag 701 Opslag 702 Opslag 703 Opslag 704 Opslag 705 Opslag 706 Opslag 707 Opslag 708 Opslag 709 Opslag 710 Opslag 711 Opslag 712 Opslag 713 Opslag 714 Opslag 715 Opslag 716 Opslag 717 Opslag 718 Opslag 719 Opslag 720 Opslag 721 Opslag 722 Opslag 723 Opslag 724 Opslag 725 Opslag 726 Opslag 727 Opslag 728 Opslag 729 Opslag 730 Opslag 731 Opslag 732 Opslag 733 Opslag 734 Opslag 735 Opslag 736 Opslag 737 Opslag 738 Opslag 739 Opslag 740 Opslag 741 Opslag 742 Opslag 743 Opslag 744 Opslag 745 Opslag 746 Opslag 747 Opslag 748 Opslag 749 Opslag 750 Opslag 751 Opslag 752 Opslag 753 Opslag 754 Opslag 755 Opslag 756 Opslag 757 Opslag 758 Opslag 759 Opslag 760 Opslag 761 Opslag 762 Opslag 763 Opslag 764 Opslag 765 Opslag 766 Opslag 767 Opslag 768 Opslag 769 Opslag 770 Opslag 771 Opslag 772 Opslag 773 Opslag 774 Opslag 775 Opslag 776 Opslag 777 Opslag 778 Opslag 779 Opslag 780 Opslag 781 Opslag 782 Opslag 783 Opslag 784 Opslag 785 Opslag 786 Opslag 787 Opslag 788 Opslag 789 Opslag 790 Opslag 791 Opslag 792 Opslag 793 Opslag 794 Opslag 795 Opslag 796 Opslag 797 Opslag 798 Opslag 799 Opslag 800 Opslag 801 Opslag 802 Opslag 803 Opslag 804 Opslag 805 Opslag 806 Opslag 807 Opslag 808 Opslag 809 Opslag 810 Opslag 811 Opslag 812 Opslag 813 Opslag 814 Opslag 815 Opslag 816 Opslag 817 Opslag 818 Opslag 819 Opslag 820 Opslag 821 Opslag 822 Opslag 823 Opslag 824 Opslag 825 Opslag 826 Opslag 827 Opslag 828 Opslag 829 Opslag 830 Opslag 831 Opslag 832 Opslag 833 Opslag 834 Opslag 835 Opslag 836 Opslag 837 Opslag 838 Opslag 839 Opslag 840 Opslag 841 Opslag 842 Opslag 843 Opslag 844 Opslag 845 Opslag 846 Opslag 847 Opslag 848 Opslag 849 Opslag 850 Opslag 851 Opslag 852 Opslag 853 Opslag 854 Opslag 855 Opslag 856 Opslag 857 Opslag 858 Opslag 859 Opslag 860 Opslag 861 Opslag 862 Opslag 863 Opslag 864 Opslag 865 Opslag 866 Opslag 867 Opslag 868 Opslag 869 Opslag 870 Opslag 871 Opslag 872 Opslag 873 Opslag 874 Opslag 875 Opslag 876 Opslag 877 Opslag 878 Opslag 879 Opslag 880 Opslag 881 Opslag 882 Opslag 883 Opslag 884 Opslag 885 Opslag 886 Opslag 887 Opslag 888 Opslag 889 Opslag 890 Opslag 891 Opslag 892 Opslag 893 Opslag 894 Opslag 895 Opslag 896 Opslag 897 Opslag 898 Opslag 899 Opslag 900 Opslag 901 Opslag 902 Opslag 903 Opslag 904 Opslag 905 Opslag 906 Opslag 907 Opslag 908 Opslag 909 Opslag 910 Opslag 911 Opslag 912 Opslag 913 Opslag 914 Opslag 915 Opslag 916 Opslag 917 Opslag 918 Opslag 919 Opslag 920 Opslag 921 Opslag 922 Opslag 923 Opslag 924 Opslag 925 Opslag 926 Opslag 927 Opslag 928 Opslag 929 Opslag 930 Opslag 931 Opslag 932 Opslag 933 Opslag 934 Opslag 935 Opslag 936 Opslag 937 Opslag 938 Opslag 939 Opslag 940 Opslag 941 Opslag 942 Opslag 943 Opslag 944 Opslag 945 Opslag 946 Opslag 947 Opslag 948 Opslag 949 Opslag 950 Opslag 951 Opslag 952 Opslag 953 Opslag 954 Opslag 955 Opslag 956 Opslag 957 Opslag 958 Opslag 959 Opslag 960 Opslag 961 Opslag 962 Opslag 963 Opslag 964 Opslag 965 Opslag 966 Opslag 967 Opslag 968 Opslag 969 Opslag 970 Opslag 971 Opslag 972 Opslag 973 Opslag 974 Opslag 975 Opslag 976 Opslag 977 Opslag 978 Opslag 979 Opslag 980 Opslag 981 Opslag 982 Opslag 983 Opslag 984 Opslag 985 Opslag 986 Opslag 987 Opslag 988 Opslag 989 Opslag 990 Opslag 991 Opslag 992 Opslag 993 Opslag 994 Opslag 995 Opslag 996 Opslag 997

Opslag 997http://www.arkivalieronline.dk/data/folket%E6lling/FT1855/02062/01227.tifRANDERS - 1840


Contents by street alphabetically:- Indhold i alfabetisk orden:


s. means folio here - side

Adelgade s. 69,103-108
Brødregade s. 25-28,28-31
Dytmærsken s. 31-33,45-46
Endeløs s. 33
Fabriksgyde s. 85-86
Fabrikstræde s. 102
Fattighuset s. 142-144
Hans Bojes Gaard s. 134-135
Helenestræde s. 98-99
Hospitalet s. 145-148
Hospitalsgade s. 151-152
Houmeden s. 111,114,154-156,159
Kirkegade s. 150-151,196-198
Kirketorvet s. 149-150,153,154
Kragegaards Boder s. 78-79
Krumstræde s. 129
Ladegaardsgade s. 55-61
Lille Torv s. 65-66
Lille Voldgade s. 132-133,135-136,137
Middelgade s. 4-6,198-200
Nordregrave s. 79-85
Nygade s. 88-94
Nørregade s. 64-65,66-69,108-109
Provstegade s. 86-88

Randers Arsenals Kaserne s. 47-48
Rosengade s. 95-97
Raadhusstræde s. 10
Raadhustorvet s. 109-111
Sankt Lauritz Bakke s. 69-78
Slotsgade s. 10,12,14,17,61-62
Slotsgaarden s. 14-16
Slotspladsen s. 12-13
Slotstorvet s. 14
Slyngborggade s. 128-129
Slyngborgstræde s. 126-128
Snarregade s. 112,113-114
Staldgaardsgade s. 120-126
Storegade s. 1-4,200-204
Torvegade s. 6-9,100-102,152,165-167
Torvestræde s. 112-113
Torvet s. 62-64
Trangstræde s. 40-43
Taarngyde s. 28
Uden for Østerport s. 19-24
Ved Stranden s. 37-38
Vestergade s. 116-120,157-158,161-164
Vestergrave s. 169-196
Vester Kirkestræde s. 153,160
Vinkelstræde s. 129-132
Vognmandsgade s. 136-137
Volden s. 167-168

Voldgade s. 115-116,158-159
Von Hattenstræde s. 138-141
Østergade s. 17-19,49-55
Østergrave s. 34-37,38-40,43-44
Øster Kirkestræde s. 149,156

contents in page order:- Indhold i indførselsorden: Storegade s. 1-4 Middelgade s. 4-6 Torvegade s. 6-9 Raadhusstræde s. 10 Slotsgade s. 10-12 Slotspladsen s. 12-13 Slotstorvet s. 14 Slotsgade s. 14 Slotsaarden s. 14-16 Slotsgade s. 17 Østergade s. 17-19 Uden for Østerport s. 19-24 Brødregade s. 25-28 Taarngyde s. 28 Brødregade s. 28-31 Dytmærsken s. 31-33 Endeløs s. 33 Østergrave s. 34-37 Ved. Stranden s. 37-38 Østergrave s. 38-40 Trangstræde s. 40-43 Østergrave s. 43-44 Dytmærsken s. 45-46 Randers Arsenals Kaserne s. 47-48 Østergade s. 49-55 Ladegaardsgade s. 55-61 Slotsgade s. 61-62 Torvet s. 62-64 Nørregade s. 64-65 Lille Torv s. 65-66 Nørregade s. 66-69 Adelgade s. 69 Sankt Lauritz Bakke s. 69-78 Kragegaards Boder s. 78-79 Nordregrave s. 79-85 Fabriksgyde s. 85-86 Provstegade s. 86-88 Nygade s. 88-94 Rosengade s. 95-97 Helenestræde s. 98-99 Torvegade s. 100-102 Fabrikstræde s. 102 Adelgade s. 103-108 Nørregade s. 108-109 Raadhustorvet s. 109-111 Houmeden s. 111 Snarregade s. 112 Torvestræde s. 112-113 Snarregade s. 113-114 Houmeden s. 114 Voldgade s. 115-116 Vestergade s. 116-120 Staldgaardsgade s. 120-126 Slyngborgstræde s. 126-128 Slyngborggade s. 128-129 Krumstræde s. 129 Vinkelstræde s. 129-132 Lille Voldgade s. 132-133 Hans Bojes Gaard s. 134-135 Lille Voldgade s. 135-136 Vogmandsgade s. 136-137 Lille Voldgade s. 137 Von Hattenstræde s. 138-141 Fattighuset s. 142-144 Hospitalet s. 145-148 Øster Kirkestræde s. 149 Kirketorvet s. 149-150 Kirkegade s. 150-151 Hospitalsgade s. 151-152 Torvegade s. 152 Kirketorvet s. 153 Vester Kirkestræde s. 153 Kirketorvet s. 154 Houmeden s. 154-156 Øster Kirkestræde s. 156 Vestergade s. 157-158 Voldgade s. 158-159 Houmeden s. 159 Vester Kirkestræde s. 160 Vestergade s. 161-164 Torvegade s. 165-167 Volden s. 167-168 Vestergrave s. 169-196 Kirkegade s. 196-198 Middelgade s. 198-200 Storegade s. 200-204

street index / gade register
Randers Census Folketælling master index FT-1787 - Randers Census Folketælling master index FT-1801
Randers Census Folketælling master index FT-1840 -
Randers Census Folketælling master index FT-1855 - Randers Census Folketælling master index FT-1860 and names

Google Search: Randers Maps 1858 map uploaded MAPS
TIFF above
if you cannot load those tiff YOU MUST INSTALL A VIEWER - and more help

Randers Folketælling Kilde (source notes in Danish)
 Rigsarkivets Samlinger - arkivalier før 1848 - 
Tabelvæsen og statistik
Oprindelig udførtes statistisk arbejde i de forskellige renteskriverkontorer
eller af en enkelt embedsmand.
Ved kgl. resolution 31.5.1797 oprettedes et særligt Dansk-norsk tabelkontor, og samtidigt skabtes mulighed for udførelse af statistisk arbejde ved Tyske kammerkancelli. 1819 nedlagdes Tabelkontoret, og arbejdet henlagdes til andre kontorer. I 1833 oprettedes en Tabelkommission, der skulle stå for udarbejdelsen
af et statistisk tabelværk (jf. I s.359).
Den nedlagdes i 1848, og tabelværket blev henlagt under Finansministeriet,
indtil der kunne oprettes et statistisk kontor.

Statens Arkivers folketælling på Inte rnettet RANDERS choose 1855 - Vælg årgang
the link to images - for example http://www.arkivalieronline.dk/data/folketælling/FT1787/01704/00189.tif

Folketællinger - et snapshot af danskerne   Google Search:site:www.sa.dk Folketælling


dnkcen Site Map
created October 2 2004 Hugh Watkins

gwords randers denmark danmark census folketælling genealogy genealogi