Randers Census Folketælling master index FT-1855

RANDERS 1st February 1855 Census

street index / gade register
UNDER CONSTRUCTION


Finansministriet Statistisk Bureau
Købstæder
[Præstø] Randers
Folketælling
RIGSARKIVET
KØBENHAVN [Copenhagen Denmark]
folketælling 1 februar 1855 - Census of February 1st. 1855 - Randers amt - Støvring herred

Vej, hus Nr., antallet familie i hvert hus, navn, alder, ægteskabelig stilling,
titel / embed / forretning / håndværk / næringsvej, husstandsstilling, eller hvad de leve af
troesbefjendelsen. street, house number, number of families in each house, name, age, civil status
title / post / business / craft / trade, position in household, or what they live off.
faith.

Civil status:- Ugift = unmarried; Gift = married; Enke or Enkemand = widow or widower
or fraskilt = divorced

RANDERS  1855

Contents by street alphabetically:- Indhold i alfabetisk orden:

s. means folio here - side


Adelgade s.


Brødregade s.

Dytmærsken s.

Endeløs s.


Fabriksgyde s.


Fabrikstræde s.

Fattighuset s.
44
Frederichspladsen s. 33-35
Opslag 11 Opslag 12 Opslag 13 Opslag 14
Hans Bojes Gaard s.

Helenestræde s.

Hospitalet s.

Hospitalsgade s.

Houmeden s.

Kirkegade s.

Kirketorvet s.


Kragegaards Boder s.

Krumstræde s.

Ladegaardsgade s.


Lille Torv s.

Lille Voldgade s.


Middelgade s.


Nordregrave s.


Nygade s.


Nørregade s.


Provstegade s.


Randers Arsenals Kaserne s.

Rosengade s.

Raadhusstræde s.

Raadhustorvet s.

Sankt Lauritz Bakke s.Slotsgade s.

Slotsgaden s. 32
Opslag 8 Opslag 9 Opslag 10 Opslag 15

Slotsgaarden s.

Slotspladsen s.

Slotstorvet s.

Slyngborggade s.

Slyngborgstræde s.

Snarregade s.

Staldgaardsgade s.Storegade s. 29-31
Opslag 4 Opslag 5 Opslag 6 Opslag 7


Søndergade s. 29
Opslag 3 Opslag 4

Torvegade s.Torvestræde s.

Torvet s.

Trangstræde s.

Taarngyde s.

Uden for Østerport s.


Ved Stranden s.

Vestergades. s.Vestergrave s.

Vester Kirkestræde s.

Vinkelstræde s.

Vognmandsgade s.

Volden s.

Voldgade s.

Von Hattenstræde s.

Østergade s.Østergrave s.
Øster Kirkestræde s.

FT-1855 RANDERS is not on line yet - so use 1845 Census

RANDERS
1845 census
name search source -
use original Danish spelling!
Dansk Demografisk Database
Write at least three characters full search page
Age: use browser's back button
Wildcard - single character
with an _
(underline)
e.g.. pe_er finds Peter and Peder.
Wildcard - 2 or more characters
use a %. - e.g.: La%s will find

Laurs, Lass and Laurits.
Too many hits
In a name search for Hans
begin or end a name with a space to avoid :- Hansen, Johansen, Hansine etc.
ignore this line
- ignore this line


 RANDERS 1855 contents in page order:-		Indhold i indførselsorden:

s. means folio here - side


Randers 1855 1 - 6 Rode
Opslag 1
Optegnelse II 1ste. Rode s. 28
Opslag 2
Søndergade 1 s. 29
Opslag 3
Søndergade 2
Storegade 3
Opslag 4
" 4 5 s. 30
Opslag 5 " 6 7
Opslag 6
Storegade 7 8 s. 31
Opslag 7
Storegade 9
Slotsgaden 136 137 138
Opslag 8
" 138 140 s. 32
Opslag 9
Slotsgaden 140 141 142
Opslag 10
Frederichspladsen 143 144 s. 33
Opslag 11
" 145 147 148
Opslag 12
" 149 140 s. 34
Opslag 13 Frederichspladsen 151 152 Letter A
Opslag 14 Slotsgade 152 Letter B s. 35
Slotsgaard 155 156
Opslag 15
Slotsgade 153 155 156
Opslag 16 -------- to be copied up Slotsgaarden 157 s. 36
Opslag 17
" 158 159
Opslag 18
" 159 160 s. 37
Opslag 19 Slotesgaarden 161 162 163
Opslag 20 Slotsgade 164 s. 38
Østergade 165
Opslag 21
" 166 167
Opslag 22
" 167 168 s. 39
Opslag 23 " 168 169
Opslag 24
" 170 171 s. 40
Opslag 25 Brødergade 215 216 217
Opslag 26 " 217 s. 41
Opslag 27 " 217 218 219
Opslag 28 Brødergade 219 220 s. 42
Opslag 29 Carolinegade 220 Letter B D
Opslag 30 " 220 D Letter E s. 43
Opslag 31 " 220 Letter F A H
Opslag 32 " 220 Letter H s. 44
Opslag 33 Carolinegade 220 Letter I K M
Opslag 34 Brødergade 221 s. 45
Opslag 35 " 222 223
Opslag 36 " 224 225 s. 46
Opslag 37 Brødergade 226 227
Opslag 38 Dytmærsken 244 245 s. 47
Opslag 39 " 246 247 248
Opslag 40 " 249 250 s. 48
Opslag 41 " 251 252
Opslag 42 Dytmærsken 253 254 s. 49
Opslag 43 Summarisk Extract [empty]
Opslag 44 Dytmærsken 254 255 256 257 s. 50
Opslag 45 Dytmærsken 258 259 s. 51
Opslag 46 Østergrave 260 261 262 s. 52
Opslag 47 " 263 letter B 264 s. 53
Opslag 48 " 264 265 s. 54
Opslag 49 " 266 267 268 s. 55
Opslag 50 " 269 270 272 s. 56
Opslag 51 " 273 274 s. 57
Opslag 52 " 275 s. 58
Opslag 53 Østergrave 275 276 s. 59
Opslag 54 Bryggen 276 277 734 695 s. 60
Opslag 55
Østergrave 279 280 282 283 s. 61
Opslag 56 " 283 284 s. 62
Opslag 57 " 285 286 s. 63
Opslag 58 " 287 288 s. 64
Opslag 59 " 289 289B 290 s. 65
Opslag 60 " 291 292 s. 66
Opslag 61 " 292 293 294 s. 67
Opslag 62 Østergrave 295 296 s. 68
Opslag 63
Trangstræde 297 [298 300] s. 69
Opslag 64
Summarisk Extract [empty]
Opslag 65 Trangstræde 301 302 303 s. 70
Opslag 66 " 303 304 305 306
Opslag 67 Trangstræde 307 308 309 s. 71
Opslag 68 Østergrave 310 311 312
Opslag 69 " 313 314 315 s. 72
Opslag 70 Østergrave 315 316 317
Opslag 71
Dytmærsken 318 319 s. 73
Opslag 72 " 320 321
Opslag 73 " 322 323 s. 74
Opslag 74 " 323 324
Opslag 75
1ste. Rohde s. 75
283 familie
1616 personer
73 ??
Randers 1 Februar 1855
L Ernst Jacobsen
Opslag 76

2den. Rode s. 76
Opslag 77 Rosensgade 28 s. 77
Raadhuustorvet 29
Opslag 78 - ? Marielyst
Opslag 79 Nørregade 30 s. 78
Opslag 80 Summarisk Extract [empty]
Opslag 81
Nørregade 31 s. 79
Opslag 82 " 32 33 34
Opslag 83 Lilletorv 35 s. 80
Møllegade 47
Opslag 84 Summarisk Extract [empty]
Opslag 85
Møllegade 48 49 50 s. 81
Opslag 86 " 51 52
Opslag 87 Møllegade 53 54 s. 82
Opslag 88
Summarisk Extract [empty]
Opslag 89 Sankt Lauritz Bakke 55 s. 83
Opslag 90
Møllegade 56 57
Opslag 91 Møllegade 58 s. 84
Lille Torv 60
Opslag 92 Summarisk Extract [empty]
Opslag 93
Lille Torv 61 s. 85
Opslag 94
Lille Torv 62
Sankt Lauritz Bakke 63
Opslag 95
Sankt Lauritz Bakke 64 65 s. 86
Opslag 96
Summarisk Extract [empty]
Opslag 97
Sankt Lauritz Bakke 65B 66 s. 87
Opslag 98 Sankt Lauritz Bakke 67
Opslag 99
Møllegade 68 68B s. 88
Opslag 100
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 101
Møllegade 68B 68C s. 89 
Opslag 102
Nørregade 69 70 71
Opslag 103 Nørregade 72 73 s. 90
Opslag 104
Summarisk Extract [empty]  
Opslag 105
Nordregrave 73 74 s. 91
Opslag 106 Nordregrave 75 76 77
Opslag 107 Sandgade 78 s. 92
Opslag 108
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 109
Sandgade 80 81A s. 93 
Opslag 110 Sandgade 81B
Nordregrave 82
Opslag 111 Nordregrave? 83 s. 94
Opslag 112
Summarisk Extract [empty]  
Opslag 113
Nordregrave 83 84 s. 95
Opslag 114 " 85 86 86A
Opslag 115 Nordregrave 86B s. 96
Opslag 116
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 117
Nordregrave 86B s. 97
Fabrikstræde 87
Opslag 118
Fabrikstræde 88 89
Opslag 119 Provstegade 90 91 92 s. 98
Opslag 120
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 121
Provstegade 92 93 s. 99 
Opslag 122 " 94 96A
Opslag 123
Provstegade 96B s. 100
Nygade 97 98
Opslag 124
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 125 Nygade 98 99 100 s. 101
Opslag 126 " 101 102 103 104
Opslag 127 Nygade 104 105 106 s. 102
Opslag 128
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 129
Nygade 106 107 s. 103 
Opslag 130 " 108
Opslag 131 Nygade 109 s. 104
Opslag 132
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 133
Nygade 109 110 s. 105 
Opslag 134 " 111 112
Opslag 135 Nygade 113 114 s. 106
Opslag 136
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 137
Nygade 115 116 s. 107 
Opslag 138 " 116 117
Opslag 139 Nygade 117 118 119 s. 108
Opslag 140
Summarisk Extract [empty 
Opslag 141 Nygade 120 121 122 s. 109
Opslag 142 Nygade 123
Hellenestræde 124 125
Opslag 143 " 127 128 s. 110
Opslag 144 " 129 130
Opslag 145 ??+stræde 131 132 s. 111
Raadhuset? 657
+++++?
Opslag 146
+++++?
Udenfor Østerport 172 
Opslag 147 ? 732 173 174 s. 112
Opslag 148 ?
Opslag 149
? 175 176A s. 113
Opslag 150
Opslag 151 ? 176B 177 178 179 s. 114
Opslag 152 ? 180 181
Randers Mark 670
Opslag 153
? s. 115
Udenfor Arsenalet 174 701
Marienlyst 671 Hans Christoffer Meisner
Opslag 154 Marienlyst 672 668A 668B
Rosenlund 183
Opslag 155 Marienlund Alleen? 176C 176D s. 116
Opslag 156 Udenfor Østerport 663 184
Opslag 157 Østergade 185 s. 117
Opslag 158 " 186 187
Opslag 159 " 188 s. 118
Opslag 160 " 189 190
Opslag 161 Østergade 191 192 s. 119
Opslag 162 Ladegaardsgade 193 194 195
Opslag 163 " 196 197 198 s. 120
Opslag 164 " 199 200 201 202
Opslag 165 " 202? s. 121
Opslag 166 " 203 204
Opslag 167 Ladegaardstræde 205 206 s. 122
Ladegaardsgade 207 208
Opslag 168 Ladegaardsgade 209 210
Opslag 169 Slotsgade 211 212 s. 123
Opslag 170 " 213 214
Opslag 171 Randers Veiermølle 656 s. 124
Opslag 172 Langemølle 228
Christiansborg Mølle 702
Opslag 173
?stad i Østervang s. 125
Udenfor Ladegaardsporten 756 759
Opslag 174
Udenfor Ladegaardsporten
Opslag 175

ad 2den Rode
ved Randers Arsenal s. 126
Opslag 176 "
Opslag 177 Randers Arsenal s. 127
Opslag 178
Summarisk Extract
Familier 6
Personer som tilhøre familier 20
Personer som tilhøre familier 28
i alt 48 personner
Opslag 179

Summarisk Extract Randers Købsted 2den Rode
Opslag 180


3die. Rode s. 131
Opslag 181 Voldgade 487 s. 132
Vestergade 488
Opslag 182 " 489
Opslag 183 Vestergade 490 s. 133
Opslag 184
Summarisk Extract [empty]
Opslag 185 Vestergade 491 s. 134
Opslag 186 " 491 492 493
Opslag 187 Vestergade 493 494 s. 135
Opslag 188
Summarisk Extract [empty]
Opslag 189 Vestergade 496 497 s. 136
Opslag 190 " 498
Vestergade 499 s. 137
Opslag 192
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 193 Vestergade 499 s. 138
Opslag 194 " 500
Opslag 195
" 501 502 s. 139
Opslag 196
Summarisk Extract [empty]
Opslag 197 Vestergade 503 504 s. 140
Opslag 198 " 506
Opslag 199 Vestergade s. 141
Opslag 200
Summarisk Extract [empty]
Opslag 201 Vestergade 505 507 s. 142
Opslag 202 " 508
Opslag 203 Vestergade 509 s. 143
Opslag 204 Summarisk Extract [empty]
Opslag 205 Vestergade 509 510 511 s. 144
Opslag 206 " 512 513
Opslag 207 Vestergade 514 s. 145
Opslag 208
Summarisk Extract [empty] 
Opslag 209
Vestergade 515 516 s. 146
Opslag 210 " 518 519
Opslag 211
Vestergade 520 521 s. 147
Opslag 212
Summarisk Extract [empty]
Opslag 213
Opslag 214 Opslag 215 Opslag 216 Opslag 217 Opslag 218 Opslag 219 Opslag 220 Opslag 221 Opslag 222 Opslag 223 Opslag 224 Opslag 225 Opslag 226 Opslag 227 Opslag 228 Opslag 229 Opslag 230 Opslag 231 Opslag 232 Opslag 233 Opslag 234 Opslag 235 Opslag 236 Opslag 237 Opslag 238 Opslag 239 Opslag 240 Opslag 241 Opslag 242 Opslag 243 Opslag 244 Opslag 245 Opslag 246 Opslag 247 Opslag 248 Opslag 249 Opslag 250 Opslag 251 Opslag 252 Opslag 253 Opslag 254 Opslag 255 Opslag 256 Opslag 257 Opslag 258 Opslag 259 Opslag 260 Opslag 261 Opslag 262 Opslag 263 Opslag 264 Opslag 265 Opslag 266 Opslag 267 Opslag 268 Opslag 269 Opslag 270 Opslag 271 Opslag 272 Opslag 273 Opslag 274 Opslag 275 Opslag 276 Opslag 277 Opslag 278 Opslag 279 Opslag 280 Opslag 281 Opslag 282 Opslag 283 Opslag 284 Opslag 285 Opslag 286 Opslag 287 Opslag 288 Opslag 289 Opslag 290 Opslag 291 Opslag 292 Opslag 293 Opslag 294 Opslag 295 Opslag 296 Opslag 297 Opslag 298 Opslag 299 Opslag 300 Opslag 301 Opslag 302 Opslag 303 Opslag 304 Opslag 305 Opslag 306 Opslag 307 Opslag 308 Opslag 309 Opslag 310 Opslag 311 Opslag 312 Opslag 313 Opslag 314 Opslag 315 Opslag 316 Opslag 317 Opslag 318 Opslag 319 Opslag 320 Opslag 321 Opslag 322 Opslag 323 Opslag 324 Opslag 325 Opslag 326 Opslag 327 Opslag 328 Opslag 329 Opslag 330 Opslag 331 Opslag 332 Opslag 333 Opslag 334 Opslag 335 Opslag 336 Opslag 337 Opslag 338 Opslag 339 Opslag 340 Opslag 341 Opslag 342 Opslag 343 Opslag 344 Opslag 345 Opslag 346 Opslag 347 Opslag 348 Opslag 349 Opslag 350 Opslag 351 Opslag 352 Opslag 353 Opslag 354 Opslag 355 Opslag 356 Opslag 357 Opslag 358 Opslag 359 Opslag 360 Opslag 361 Opslag 362 Opslag 363 Opslag 364 Opslag 365 Opslag 366 Opslag 367 Opslag 368 Opslag 369 Opslag 370 Opslag 371 Opslag 372 Opslag 373 Opslag 374 Opslag 375 Opslag 376 Opslag 377 Opslag 378 Opslag 379 Opslag 380 Opslag 381 Opslag 382 Opslag 383 Opslag 384 Opslag 385 Opslag 386 Opslag 387 Opslag 388 Opslag 389 Opslag 390 Opslag 391 Opslag 392 Opslag 393 Opslag 394 Opslag 395 Opslag 396 Opslag 397 Opslag 398 Opslag 399 Opslag 400 Opslag 401 Opslag 402 Opslag 403 Opslag 404 Opslag 405 Opslag 406 Opslag 407 Opslag 408 Opslag 409 Opslag 410 Opslag 411 Opslag 412 Opslag 413 Opslag 414 Opslag 415 Opslag 416 Opslag 417 Opslag 418 Opslag 419 Opslag 420 Opslag 421 Opslag 422 Opslag 423 Opslag 424 Opslag 425 Opslag 426 Opslag 427 Opslag 428 Opslag 429 Opslag 430 Opslag 431 Opslag 432 Opslag 433 Opslag 434 Opslag 435 Opslag 436 Opslag 437 Opslag 438 Opslag 439 Opslag 440 Opslag 441 Opslag 442 Opslag 443 Opslag 444 Opslag 445 Opslag 446 Opslag 447 Opslag 448 Opslag 449 Opslag 450 Opslag 451 Opslag 452 Opslag 453 Opslag 454 Opslag 455 Opslag 456 Opslag 457 Opslag 458 Opslag 459 Opslag 460 Opslag 461 Opslag 462 Opslag 463 Opslag 464