Library

the Digital Reference Library

the books are mostly in Danish or Swedish


the MAP room major update June 30 2005

Dictionaries


Ordbog over det danske Sprog på nettet AT LAST !!!
the great dictionary in 28 volumes of the danish language from 1700 to 1950


Svenska Akademiens ordbok - SAOB: "På Internet sedan 1997"
swedish - swedish fully detailed major dictionary  A WONDER 


Google Search: kalkar Ordbog til det Ældre danske sprog
Otto Kalkar: Ordbog til det Ældre danske sprog (1300-1700): "bd. 1-4, København 1881-1907. " another wonder - giving trouble with a direct link - best via google or at Bergen University below or from Google Web Katalog - World > Dansk > Reference > Ordbøger

Encyclopedias

This is Project Runeberg's digital facsimile edition of Nordisk familjebok,
Sweden's most comprehensive encyclopedia of all times.
facsimile images of the first and second editions, in 20 and 38 volumes, from 1876 to 1926, altogether 45,000 pages. LoveToKnow Free Online Encyclopedia the eleventh edition of the Encyclopedia Britannica, first published in 1911. The Eleventh Edition filled 29 volumes and contains over 44 million words. It contains over 40,000 articles written by over 1,500 authors within their various fields of expertise.

Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave second edition (1915-1930)

Indhold / Table of Contents


Oversigt
Bind I: A - Arbejdergilder
Bind II: Arbejderhaver - Benzol
Bind III: Benzolderivater - Brides
Bind IV: Bridge - Cikader
Bind V: Cikorie - Demersale
Bind VI: Demeter - Elektriske Sikringer
Bind VII: Elektriske Sporveje - Fiesole
Bind VIII: Fiévée — Friehling
Bind IX: Friele - Gradient
Bind X: Gradischa - Hasselgren
Bind XI: Hasselmus - Hven
Bind XII: Hvene - Jernbaner
Bind XIII: Jernbaneret - Kirkeskat
Bind XIV: Kirkeskov - Kvadratrix
Bind XV: Kvadratrod - Ludmila
Bind XVI: Ludolf - Miel
Bind XVII: Mielck - Nordland
Bind XVIII: Nordlandsbaad - Perleøerne
Bind XIX: Perlit - Rendehest
Bind XX: Renden - Schinkel
Bind XXI: Schinopsis - Spektrum
Bind XXII: Spekulation - Søøre
Bind XXIII: T - Tysk frisindede Parti
Bind XXIV: Tyskland - Vertere
Bind XXV: Werth - Øyslebø
Bind XXVI: Supplement: A — Øyslebø

Biographical

Dansk biografisk Lexikon: (1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Danish National Biography in 19 volumes

Dansk Kvindebiografisk Leksikon
a Danish national biography of women

PERSONHISTORISK TIDSKRIFT utgifven af
Svenska Autografsällskapet (1898-1905)
Personhistoriska samfundet (1906-)
genom
F. U. Wrangel (1898-1903)
Holger Rosman (1904-1906)
Stockholm
Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner
Projekt Runebergs digitaliserade årgångar: 1898 - 1899 -- 1903 - 1904 - 1905 - 1906 (in this project to 1929 and still published.)
The Swedish JOURNAL of FAMILY HISTORY, Biography and Genealogy.

Danska Præster: " S. V. Wibergs 'Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie', fra 1870"
>> This is my contribution to map all Danish priests’ consanguinity.
I have mainly used S. V. Wiberg’s "Almindelig præstehistorie", from 1870, but will supplement as I receive new information.
Since the text is written in old Gothic Danish I am assuming I am incorrect in some places. E-mail me and I will correct. I have not included texts about the office itself, but have focused on consanguinity.
Please only consider this material as “clues” to where you can search for information regarding your ancestry.
I would in particular like to thank the Landsarkivet i Visby(provincial record office) here in Gotland for lending me that book. <<
Lotte Jensen


Norwegian names


Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

The database currently covers the following volumes of O. Rygh's series on Norwegian farm names: 1 through 17. These volumes cover farm names in the following modern counties (fylke) Østfold (Smaalenenes amt), Akershus og Oslo (Akershus amt), Hedmark (Hedemarkens amt), Oppland (Kristians amt), Buskerud (Buskeruds amt), Vestfold (Jarlsberg og Larviks amt), Telemark (Bratsberg amt), (Aust-Agder (Agdenes amt),Vest-Agder (Lister og Mandals amt), Rogaland (Stavanger amt), Hordaland (Søndre Bergenhus amt), Sogn og fjordane (Nordre Bergenshus), Møre og Romsdal (Romsdals amt), Sør-Trøndelag (Søndre Trondhjems amt), Nord-Trøndelag (Nordre Trondhjems amt), Nordland (Nordlands amt) and Troms (Tromsø amt). The names in parenthesis are the older county names used in this database.

The references in the text to Diplomatarium Norvegicum (a collection of medieval charters)
Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Those Norwegian names, a little history and tips for online researchers

History

http://historie.cvt.dk/is down Historie-arkæologi portalen
- it seems to have been a student project  here
Center for Knowledge Technology run by the Technical University of Denmark

Trap-Danmark - this is the leading reference work for
 place names and parochial history - THE county history of Denmark
volumes one and two were online but seem to have been taken down
Google Search: Trap-Danmark
 
2003-02-03
Historiearkæologi-portalen vil som forsøg digitalisere Trap-Danmark 1956 udgaven. 
I første omgang vil det komme til at dreje sig om bindene 
V.1 - Odense Amt 
og V.2 - Svendborg Amt

The Danish West Indies Under Company Rule 1671-1754
with a supplementary chapter 1755 - 1917
bythia 
Waldemar Westergaard
Macmillan
New York 1917
this Down-Loadable Book in pdf format was with www.mapesmonde.com which is now down 404


HISTORISK INSTITUTT
UNIVERSITETET I BERGEN: "Digitalhylla er ei samling med historierelevante lenker 
til kvalitative kjelder og anna litteratur 
som er gjort tilgjengeleg på Internett ved Historisk institutt, UiB."

their digital reference shelves URL links

>Der er en masse om Danmark og Norge.
> bl.a. Kjøbenhavns Huse og Indvaanere 
>efter Branden 1728.

tak til
Mikkel Eide Eriksen

Litteratur om København fra eremit.dk
The main purpose of eremit.dk is to produce and publish 
electronic editions of literature about 
the history of the Danish capital Copenhagen

(Indholdsfortegnelse) Claudius Rosenhoff: Kjøbenhavn. 
Illustreret Veiviser og Beskrivelse over Byen og Omegnen
Kbh., Thiele, 1857
Claudius Rosenhoff (1804-1869)
 one of my favourites

Digitale Bøger på Statsbiblioteket AARHUS:  
Download a free viewer - DjVu Browser Plug-in

Danske Gårde 1. samling  starting with Aarhus Kommune and much more in 5 volumes 

Danske Gårde 2. samling  starts with Hasle herred in 4 volumes

Danske Gårde 3. samling continues with Onsild Herred in 5 volumes

Vort sogns historie - Indholdsfortegnelse Contents - published as a series 1950-58
Vort sogns historie - Indholdsfortegnelse created by Henning H. Jacobsen  Risskov, Danmark

Vort sogns historie

Aarhus history


 1471-1593_Udtog af den gamle Borgerskabs-Bog, begyndt 1471 og fortsat til 1673
Aktstykket er opløst i forhold til opsætningen i Bd. I., og ovenstående indrykkede beskrivelse og ind-ledning til den gamle Borgerskabsbog er Hübertz fodnote til aktstykket. Bidraget er dog for interessant til en sådan placering. (HHJ)

 1588 17 Febr. Liste paa de liderlige og paslöse Personer, som bleve Byen forviste
J. R. Hübertz: Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus, Bd. I.,(1845) p. 217-220.

 1588 Mandtal over Borgervæbningen i Aarhus
Mandtallsregister offuer Borgerne och Menighedenn vdj Aarhus, som er taxerit for Rusting Waaben och Wergi att holle och epther thenne dag att werre ferdig och Gherustit med nar Behoff giöris och tillsigis

 1602-1818_Udtog af den gamle Borgerskabs-Bog, begyndt 1602
I det i forrige Bind, leverede Udtog af Borgerskabsbogen, har jeg i Texten nöiagtig fulgt Bor- gerskabsbogens Ord og kun i Noterne brugt mine egne; jeg skal her i Texten bruge mine egne Ord og ved Gaaseöine udhæve, hvor Originalen fölges ordret. Dette er bleven nödvendigt for at undgaae den store, intetsigende Vidtlöftighed og Bredde i Udtrykkene i dette Tidsrum.

 
1636  - 1675 Udtog af Bythings Justitsprotocollen

biografi Jens Rasmussen Hübertz, 1794-1855, læge, historiker
Kilde: Ole Degn "ÅRHUS Byens borgere 1165-2000" (Århus byhistoriske Udvalg 2000).

 Jens Rasmussen Hübertz, 1794-1855, medical doctor and historian
introduction in engllish with notes for a bibliography and other sources

Dokumentnummeret, symboler og forkortelser i afskriften af jordskyldsbogen mv
Det er Dr. Hübertzs nummerering der anvendes, men da værket er i tre bind, og første bind oven i købet i to afdelinger, - hver begyndende med Dok. Nr. 1, er det ikke nogen specielt smart nummerering.  I tilgift, eller tilføjelse til ovennævnte symboler,
ã  (gamma) = mark; (ß beta) = skilling; (ä delta) = denarius',  penning', hvide.) (sst = solutum, betalt, eller noget lignende; og 0 betegner Privilegerede og ikkebetalende.
Symbolerne findes i den græske undermenu til Times New Roman.


Church books - parish registers

DIS-Danmark: Amt-Herred-Sogn Danish CHURCH BOOKS up to 1891:
"Nygård, S.
Danmarks Kirkebøger :
en Oversigt over deres væsentligste Indhold indtil 1891
udgivet af Rigsarkivet. - Kbh.
Reitzel, 1933. - VII, 189 sider.


Copenhagen History

Københavns Diplomatarium II nr.804
You can spell Kjøbenhavn - Copenhagen in many ways

Kiøbenhaffns matricull eller grund- och huustaxtt paa alle huuse, grunde, hauger och eyedomme 
vdj Kiøbenhaffn. Effter Kongl. Maytts, naadigst befalning, 
den 8 februarij 1668 vdsted, 
aff commissarier taxerede och vnder deris hennder 
gifuen beschrefuen den 4 aprilis 1668.

A vital list of ground owners

I found it - and ERIMIT by accident - by performing this search
Google Search: Kiøbenhaffn schønning
which  led to
Københavns Diplomatarium II nr.804


use this search string in google:-

site:www.eremit.dk Kjøbenhavns Diplomatarium

plus the surname or place name or occupation you wish to find
Google Search: site:www.eremit.dk Kjøbenhavns Diplomatarium
Results 1 - 100 of about 10,400 from www.eremit.dk for Kjøbenhavns Diplomatarium. (0.33 seconds


use more words to refine the search - up to 10 in all

Social History

Dagligt Liv i Norden: i det sekstende Aarhundrede
Fjerde og Illustreret Udgave
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag
København, Kristiania 1914

DAILY LIFE IN THE NORTH gives a good idea of Nordic life and customs from the Vikings to the coming of steam power. 14 Volumes


Pictorial magazine

Illustreret Tidende Online - 1859-1924 - Det Kongelige Bibliotek
the complete run

Digital books

Project Runeberg
used to come to you from LYSATOR at Linköping University in Sweden.
this could be called the Scandinavian part of PROJECT GUTENBERG
Together, we are building the Internet's biggest center for Nordic literature!


PROJECT GUTENBERG OFFICIAL HOME SITE - INDEX -- Free Books On-Line -
Project Gutenberg is the Internet's oldest producer of FREE electronic books (eBooks or eTexts).
What books will I find in Project Gutenberg?

Project Gutenberg is the brainchild of Michael Hart, who in 1971 decided that it would be a really good idea
if lots of famous and important texts were freely available to everyone in the world.
Since then, he has been joined by hundreds of volunteers who share his vision."


dnkcen Site Map updated December 4 2005 Hugh Watkins