Hübertz

Dokumentnummeret, symboler og forkortelser i afskriften af jordskyldsbogen mv.:

γ  (gamma) = mark; (ß beta) = skilling; (δ delta) = denarius',  penning', hvide.) (sst = solutum, betalt, eller noget lignende; og 0 betegner Privilegerede og ikkebetalende.

Symbolerne findes i den græske undermenu til Times New Roman. Delta bruges om penning, og som i de ældste regnskaber hedder denarier eller denarius. Man ser derfor, i lang tid, disse mønt-størrelse angives ved både p. og d. Bemærk, at selv om skriftstørrelsen er 12, er lille gamma (γ) størrelse 14, hævet 2 px.

Det bedste er, - at enhver kan eftergøre det på sin PC, og at det ikke er nødvendigt at installere en speciel skrifttype til formålet.  Det er rimelig vigtigt, at et dokument, hos modtageren, fremtræder som afsendt, hvilket kun vil ske når begge parter har samme den samme font tilgængelig!, - eller alternativt, at korespondancen er pdf-formatteret.

    Det fremsendte fandt jeg i "Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus", samlede og udgivne ved Dr. J. R. Hübertz i 1845, som jeg i øjeblikket er ved at digitalisere (OCR-skanning) til et enkelt word-dokument, og dokumentnummeret angiver dokumentets nummer i Bd. I, første afdeling.  Det er Dr. Hübertzs nummerering der anvendes, men da værket er i tre bind, og første bind oven i købet i to afdelinger, - hver begyndende med Dok. Nr. 1, er det ikke nogen specielt smart nummerering.  I tilgift, eller tilføjelse til ovennævnte symboler, vil det måske være et gode, om det præske pi (π) kunne bruges som et moderne symbol for vægtangivelsen pund?  Også det er et tegn der er at finde i Times New Roman, der som standard indstalleres på alle PC'er. Jeg kan have en mistanke om, at det er det der oprindelig blev brugt, og at det i tidens løb har fået tilføjet et par "herresving".  Om de der beskæftiger sig med skriftens historie vil kunne bekræfte denne teori ved jeg ikke, men det ville være rart med en standard på området. En udvidelse kunne være simple kombinationer som Lπ for lispund, og Sπ for Skålpund, gøres tegnafstanden 1 pkt. mindre vil de se ud som følger; og , og det ser vel ret fornuftigt ud?


Hübertz contents    documents contributed by Henning H. Jacobsen, Risskov, Denmark
dnkcen Site Map created December 3 2005 Hugh Watkins from