dnkcen folketællinge

slægtsforskning og folketællinger og kirkebøger

[Dannebrog]
OSS-1 - slægtsforskning - FAQ Ofte Stillede Spørgsmål om slægtsforskning og genealogi UPDATED

NEW Aarhus history HÜBERTZ


 1471-1593_Udtog af den gamle Borgerskabs-Bog, begyndt 1471 og fortsat til 1673
Aktstykket er opløst i forhold til opsætningen i Bd. I., og ovenstående indrykkede beskrivelse og ind-ledning til den gamle Borgerskabsbog er Hübertz fodnote til aktstykket. Bidraget er dog for interessant til en sådan placering. (HHJ)

 1588 17 Febr. Liste paa de liderlige og paslöse Personer, som bleve Byen forviste
J. R. Hübertz: Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus, Bd. I.,(1845) p. 217-220.

 1588 Mandtal over Borgervæbningen i Aarhus
Mandtallsregister offuer Borgerne och Menighedenn vdj Aarhus, som er taxerit for Rusting Waaben och Wergi att holle och epther thenne dag att werre ferdig och Gherustit med nar Behoff giöris och tillsigis

 1602-1818_Udtog af den gamle Borgerskabs-Bog, begyndt 1602
I det i forrige Bind, leverede Udtog af Borgerskabsbogen, har jeg i Texten nöiagtig fulgt Bor- gerskabsbogens Ord og kun i Noterne brugt mine egne; jeg skal her i Texten bruge mine egne Ord og ved Gaaseöine udhæve, hvor Originalen fölges ordret. Dette er bleven nödvendigt for at undgaae den store, intetsigende Vidtlöftighed og Bredde i Udtrykkene i dette Tidsrum.

 
1636  - 1675 Udtog af Bythings Justitsprotocollen

biografi Jens Rasmussen Hübertz, 1794-1855, læge, historiker
Kilde: Ole Degn "ÅRHUS Byens borgere 1165-2000" (Århus byhistoriske Udvalg 2000).

 Jens Rasmussen Hübertz, 1794-1855, medical doctor and historian
introduction in engllish with notes for a bibliography and other sources

Dokumentnummeret, symboler og forkortelser i afskriften af jordskyldsbogen mv
Det er Dr. Hübertzs nummerering der anvendes, men da værket er i tre bind, og første bind oven i købet i to afdelinger, - hver begyndende med Dok. Nr. 1, er det ikke nogen specielt smart nummerering.  I tilgift, eller tilføjelse til ovennævnte symboler,
ã  (gamma) = mark; (ß beta) = skilling; (ä delta) = denarius',  penning', hvide.) (sst = solutum, betalt, eller noget lignende; og 0 betegner Privilegerede og ikkebetalende.
Symbolerne findes i den græske undermenu til Times New Roman.


updated LINKS and a new section Hugh's Rough Guide to danish maps on line MAPS of Denmark
my virtual library updated and broken links fixed
Folketællinger på cdrom now FT1787 - FT1801 og FT1803 - FT1845 - DDD6
4 cd-rom available to purchase.

Der kan tegnes abonnement på alle cd-rommer udgivet efter februar 2005.

De indtastede folketællinger udgives på cd-rom som semikolon-separerede filer og kan læses af alle systemer. which means they may be run from the cd-rom OR installed to your own hard disk
immigrants Udvandrer: Kræver installation af fritekstsøgeprogram, der følger med cd-rommen. Fast pris: 210 kr.


<

1787 1801 1834 Kbh. mangelfuld, 1840
fra 1845 Fødestedet med , 1850 1855 1860 1870 1880
(1885 kun Kbh.) 1890 (1895 kun Kbh.) 1901 1906 1911 1916 1921 1925
påbegynde digitaliseringen af kirkebøger og folketællinger

1930 spec. tilladelse!
1940 spec. tilladelse!
1950 spec. tilladelse!
Statens Arkiver - Tilgængelighed og hvordan man kan søge særlig tilladelse


Fra mandag d. 27. september 2004 vil det kun være muligt at gå direkte ind på Arkivalieronline, hvis man har fået tildelt brugernavn og password.
Arkivalieronline har nu indført automatisk brugerregistrering.
Hvis du allerede har skrevet til Arkivalieronline for at blive registreret og få tildelt password, men endnu ikke har fået svar fra os, skal du selv foretage oprettelsen via Ny bruger.


Latter-day Saints Euro Project
LDSEP: Denmark

Denmark is divided into six sections for this site. Histories of regions, branches, and families from Denmark found under each of these six areas. You can either click on the map below or use the buttons at the left to go to the site for each region.
 If you are not sure which part of Denmark your family was from, the chart under the map will help you identify the area from the names of counties or other terms that might be listed in your family papers

LDSEP: Links

DAISY Dansk Arkivalieinformationssystem

Vejledning til daisy
Statens Arkiver - Om Statens Arkiver - Kort over arkiverne

folketællinger og gade register

Randers Købsted - Census Folketælling master index FT-1787

Randers Købsted - Census Folketælling master index FT-1801

Randers Købsted - Census Folketælling master index FT-1840

Randers Købsted - Census Folketælling master index FT-1855 under opbygning

Randers Købsted - Census Folketælling master index FT-1860 og register af efternavne

FT 1787, Odense amt, Bjerge hered , Kølstrup sogn

FT-1840 for Bedsted sogn Hassing herred Thisted amt

København - FT-1860 - Brumleby - eller Københavns Lægeforeningens Boliger
Østerbrogade 57, 2100 København Ø
Lægeforeningens Boliger (Brumleby) Mnr. 157 Udenbys Klædebo Kvarter,

En kort oversigt over manglende danske folketællinger - FAQ - tak til HPJ

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvordan begynder man på at forske i sin slægt? Slægtshistorie hos HUGO

OSS-1 - slægtsforskning - FAQ https://sites.rootsweb.com/~dnkcen/OSS/OSS-1.html

OSS - FAQ links på dansk https://sites.rootsweb.com/~dnkcen/OSS/index.html

Helsingør kirkebøger og mer - sikkerhedskopi fra google cache
https://sites.rootsweb.com/~dnkcen/amt/frederiksborg/lynge-kronborg/helsingoer/fs/index.html

besøg Ancestry Message Boards > Topics > Census > Denmark > General

besøg dk.videnskab.historie.genealogi

besøg DisForum - - Liste over grupper... hvor DIS-medlemmer - og deres mange venner - kan få nyttige oplysninger!

Google på dansk - og - dansk Google

På gennemrejse – en fortælling om jøderne i Randers

En beskrivelse af jødisk tilstedeværelse i Randers. En redegørelse for det jødiske samfunds virke i Randers. Jødiske personligheders liv og færden og påvirkning af det omkringliggende samfund samt den jødiske minoritets indflydelse på majoritetssamfundet.
av Henning Hall - Historisk Selskab for Randers Amt 2004 198 s. 200 kr


Synagogen i Randers, opført 1859, nedrevet 1936. Foto i Lokalhistorisk Arkiv, Randers
Den jødiske menighed i Randers
Artikel fra "Dansk Jødisk Historie" Nr. 28, oktober 1989
Litteratur – kan købes på Kulturhistorisk Museum Randers

Ushma Chauhan Jacobsen. Danskerne er anderledes. Randers 1999.
Inger Johannesen. Jøderne i Randers. Kulturhistorisk Museums årbog 1998. Randers.
Inger Johannesen. Sygepleje, Velgørenhed og Liigbegjængelser
- Det mosaiske Trossamfunds Liigsocietet i Randers.
Kulturhistorisk Museums årbog 1999. Randers.
Inger Johannesen. Der var engang et Lighus. Kulturhistorisk Museums årbog 1999. Randers.

Anordningen af 1814, hvor jøder og andre fremmede trossamfund fik samme rettigheder som landets øvrige borgere

Selskabet for Dansk Jødisk Historie - Society for Danish Jewish History
Det mosaiske Troessamfund

Denmark had about 3,476 Jews in 1909 - quoted in New Advent
from the "American Jewish Year Book" for the year 5670 (16 September, 1909, to 3 October, 1910).

Randers Kommunes Kirkegårde

Randers Kommune: "fra VEDTÆGT FOR RANDERS KOMMUNES KIRKEGÅRDE "

De af Randers Kommune administrerede kirkegårde omfatter
Nordre og Østre kirkegårde, der i 1934 overgik fra
kirkelig myndighedsstyrelse til kommunal drift.

Nordre kirkegård, Nørrebrogade 94 er på ca. 11 ha
og indeholder foruden kapel og krematorium
et kirkegårdskontor for både Nordre og Østre kirkegårde.

Denne kirkegård er anlagt i årerne 1917-19 .

Østre kirkegård, Udbyhøjvej 1 er på ca. 7,5 ha og blev indviet i 1811.
Kirkegården blev, som konsekvens af 1805- loven,
som forbød begravelser i kirkerne, anlagt som en assistens-kirkegård
dvs. en kirkegård som ikke ligger umiddelbart ved en kirke.

Det daværende byråd besluttede i 1941,
at kirkegården skulle nedlægges i 2000.
Dette blev i 1995 ændret til, at den vestlige del omlægges
efter en godkendt plan og genåbner som kirkegård i 2000.

Randers kirkegård

Romersk-Katolsk menighed

CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Denmark The Catholic Encyclopedia, Volume IV 1908
tak for oversætelse til HPJ

Siden 1892 har de 57.000 Katolikker i Danmark (som ogsaa omfatter
omkring 7.000 polske Arbejdere) haft en apostolsk Præst
(Johannes von Euch, titulær Biskop af Anastasiopolis).

3.000 af disse bor i Kjøbenhavn, og man finder dem ogsaa i andre
større Byer. Der findes Samfund af betydelig Størrelse i Frederiksberg
(1500), Aarhus, Odense, Horsens,
Fredericia, samt i Ordrup og Sundby (400).

Desuden er der oprettet Menigheder i Aalborg, Esbjerg, paa Glorup, i
Grenaa, Helsingør, Kolding, Kjöge, på Ledreborg, i Næstved, Randers,
Ringsted, Roskilde, Silkeborg, Slagelse, Struer, Svendborg, Thisted,
Vejle og Viborg, samt paa Bornholm og paa Island.

Disse Menigheder raader over Kirker eller Kapeller, hvoraf mange er
meget smukke, og som betjenes af Lægprædikanter eller uddannede
Præster.

Blandt de nævnte Byer er Kjøbenhavn (s.d.) langt den vigtigste. I
1906 var Befolkningstallet i Kjøbenhavn med Forstæder over 500.000.
Kjøbenhavn er Residensstad og Sæde for Regering og Universitet, og den
er Landets Samlingspunkt for Industri og Handel, Videnskab og Kunst.

Kjøbenhavn var før i Tiden militært ganske ubeskyttet, men er nu for
faa Aar siden blevet kraftigt befæstet. Ud over Kjøbenhavn er der kun
faa Byer, som paakalder sig særlig Opmærksomhed. I Jylland: Randers
for sin indenlandske Handel, Aarhus for sin Handel og for Domkirken;
Aalborg for sine gamle Huse; Horsens for sin industri; paa Fyen: Odense
for sin Domkirke og sin Handel, og Svendborg for sin Industri.

De gamle Byer Ribe, Viborg og Roskilde soler sig i fordums Glans:
deres prægtige Kirker, som alle er bygget i den katolske Tid, minder
os stadig om svundne Tiders Herlighed.

Google Search New Advent : denmark

Til den romersk katolske kirke i Danmark

Google Search: Romersk-Katolsk randers

Google Search: Romersk-Katolsk menighed

Kirken.på.Nettet
Google Search: ROMAN CATHOLIC SCANDINAVIA

links Finland, Sweden, Denmark, Iceland and Norway

- Catholic Church Local History and Ancestors Genealogy Research

OM RANDERS og slægtsforskning og folketællinger

RANDERS FT-1860 and more - in english

mere hjælp hos LAK
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie
DIS-Danmark - Databehandling i Slægtsforskning
Google-søgning: genealogi
Google-søgning: genealogi i grupper
BESØG Kulturhistorisk Museum Randers:
"Randers Lokalhistoriske Arkiv

Randers Lokalhistoriske Arkiv indsamler, formidler og bevarer arkivmateriale fra Randers Kommune.
Der modtages materiale fr private, foreninger, institutioner og virksomheder.
Arkivet består af mange forskellige samlinger, der alle kan benyttes i åbningstiden.
Desuden har arkivet kopier af folketællinger fra 1787-1911 samt kopier af kirkebøger til 1891.
Kopierne dækker de sogne, der udgør den nuværende Randers Kommune.
Åbningstider
Mandag 13-16
Onsdag 11-16

BESOØG Landsarkivet for Nørrejylland
Tirsdag - lørdag 09.00 - 16.00
Lørdagslukket 2. maj - 31. aug.
Statens Arkiver ændrer åbningstider
Google

HJÆLP ! - Brug for frivillige hjælpere

- to add to and build this site - på dansk og engelsk - bare skriv til HUGO
besøg vores mailing list Yahoo! Groups : DNKCEN

Jeg bruger Family Tree Maker -11: "det mest anvendte slægtsforskningsprogram i Verden"
mere om FTM Google-søgning: ftm group:dk.videnskab.historie.genealogi

4 december 2005 Hugh Watkins
engelsk dnkcen Site Map
GENEALOGE news and notes - about this and other sites.

tak til World animated flags Dannebrog tegning af Pascal Gross