BRUMLEBY - Københavns Lægeforeningens Boliger

after the Copenhagen cholera epidemic of 1853 a model housing estate was built outside the city walls


Emil Hornemann og Brumleby 1853 medstifter af Lægeforeningen mod Kolera.

Redigeret 01: "Hornemann skrev i 1876 i et skrift om arbejderboliger: Dette lille Arbejde tilegnes herved den danske Arbejderstand, som deraf blandt andet vil kunne skjønne, hvor meget Arbejde, og hvor meget Bekostning, Tid, Dygtighed, Uegennyttighed og Velvilje, der nu i en Række af Aar er ofret og fremdeles vil blive ofret af den saakaldte dannede Klasse for at skaffe Arbejderen et af Livets bedste Goder, nemlig en sund og billig Bolig og derved Betingelsen for et hyggeligt Familieliv og en god Børneopdragelse.
Kunne dette bidrage til, at de blandt Arbejderne, som hidtil kun med Mistro have seet paa Deres bedre stillede Medborgere, i Fremtiden vilde med velvillige og aabne Øjne betragte denne Klasse af Deres Medmennesker, da vilde de baade være en stor Ære for Arbejderen og en sand Glæde for Forfatteren."

This page is where a one place study of Brumleby has been begun, the estate was originally called Københavns Lægeforeningens Boliger,

These are listed buildings see Kulturarvsstyrelsen

location in Copenhagen Denmark

Østre Fælled was the eastern common and used for grazing cattle and horses and also used for executions.
Since its creation 1909-12 it is now a park Faelledpark pdf legend (A) Legeplads (on white) is about where Brumleby lies.
The Garden of Senses is not a playground; it has been designed to be explored and enjoyed by adults and children of all ages. pdf


Østerbrogade 57, København
Lægeforeningens Boliger (Brumleby)

Mnr. 157b: de otte boligblokke (1853-57 af Gottlieb Bindesbøll,

blok D genopført 1870 af Vilhelm Klein)
med tilhørende udhuse (1870 af Vilhelm Klein),

"Vaskehuset" (1855 af Gottlieb Bindesbøll, genopført 1995),

"Kontorbygningen" (1854 af Gottlieb Bindesbøll,
genopført 1870 af Vilhelm Klein),

huset mod Øster Allé med tilhørende sidehus
(1906 af Andreas Clemmensen),


"Badeanstalten" (1892 af Georg A. Rasmussen og Charles Ambt)
samt friarealerne. Mnr. 542:

FT-1860 TIFF A1 to A4FT-1860 TIFF A1 to A4 de ti boligblokke med tilhørende udhuse
(1866-72 af Vilhelm Klein),

"Kakkelovnsskuret" (1889),

mødesalen "Kostalden" mod Øster Allé (1897 af Andreas Clemmensen)
samt friarealerne. F. 1959. Udv. 1998. the interior seen from the gallery
the "Cow Shed" the beautiful hall used for birthday parties,
amateur theatricals, dances, and other celebrations

Matr. 157b, 542, 157b, 542, 542, Udenbys Klædebo Kvarter, København


The first phase designed and built from 1853 to 1857 by Gottlieb BINDESBØLL (*1800 †1856)portrait


Tenement blocks
BBR
BLOK A - the blue spot on map
101 665755 004 Boligblok (sektion A)
FT-1860 TIFF A1 to A4
FT-1860 TIFF A5 to A18
FT-1860 A19 to A22
FT-1860 TIFF A23 to A31 and B1 to B8

101 665755 003 Boligblok (sektion B)
FT-1860 B9 to B14
FT_1860 TIFF B14 to B31

101 665755 002 Boligblok (sektion C)
FT-1860 TIFF C1 to C7
FT-1860 TIFF C8 to C27
FT-1860 TIFF C28 to C31and D1 to D3

101 665755 001 Boligblok (sektion D)
FT-1860 TIFF D4 to D22
FT-1860 TIFF D23 to D29
FT-1860 TIFF D30, D31 and E1 to E18

101 665755 007 Boligblok (sektion E)
FT-1860 TIFF E19 to E15
FT-1860 TIFF E26 to E31 and F1 to F13

101 665755 008 Boligblok (sektion F)
FT-1860 F14 to F22
FT-1860 F23 to F31 and G1 to G11

Blok G - G9 on map
101 665755 009 Boligblok (sektion G)
FT-1860 TIFF G12 to G16
FT-1860 TIFF G17 to G31 and H1 to H7

101 665755 010 Boligblok (sektion H)
FT-1860 TIFF H8 to H10
FT-1860 TIFF H11 to H28

FT-1860 TIFF TOTALS
254 Families
915 people living in families
18 living outside families (ie lodgers)
Total 933 people in Lægeforenings boliger
4 February 1860
signed ???? Inspector

Thorvald Bindesbøll 1846-1908 was his son Google Search: BINDESBØLL Modern Art of Metallwork: " Denmark’s most original designer to date"


added in the second phase of building from 1866 to 1872 by Vilhelm KLEIN (*March 6 1835 †February 10 1913)

101 665755 005 Porthus gate house
101 665755 006 Boligblok (sektion T)
(tidl. kontorbygning - formerly administrative building)

101 665755 011 Boligblok (sektion R)
101 665755 012 Boligblok (sektion P)
101 665755 013 Boligblok (sektion N)
101 665755 014 Boligblok (sektion L)
101 665755 015 Boligblok (sektion J)

101 665755 016 Boligblok (sektion S)
101 665755 017 Boligblok (sektion Q)
101 665755 018 Boligblok (sektion O)
101 665755 019 Boligblok (sektion M)
101 665755 020 Boligblok (sektion K)


a book by Klein: Om Marmorpladsens Bebyggelse og Ruinens Nedbrydning:

Dansk Kvindebiografisk Leksikon - Charlotte Klein(1834 - 1915) was his wife.

copul1866: "Kirkebogen Helsingør Domsogn - Sankt Olai sogn. Vielser foretaget i 1866 "
their marriage number 26 in the Churchbook October 10 1866


Østerbro Husholdningsforening was the first cooperative shop in Denmark. The shop was in use until about 1994


added circa 1892 to 1897 in the third phase of total renovation by Andreas Clemmensen (*1852 †1928)

101 665755 021 Mødesal meeting salle

101 665755 022 Badeanstalt Communal Baths.

Mariakirken, Vesterbro, København: Kgl. bygningsinspektør Andreas L. Clemmensen

Google Search: "Andreas Clemmensen"


Outhouses were outdoor toilets - dates unknown to me but in use up to 1996
now converted to storage
AND wash houses with cauldrons now with automatic washing machines and bycycle storage.

101 665755 024 Udhus (Y10)
101 665755 025 Udhus (Y11)
101 665755 026 Udhus (Y12)
101 665755 027 Udhus (Y13)
101 665755 028 Kakkelovnsskur (Z2)
store and workshop for cast iron stoves
101 665755 029 Udhus (Y14)
101 665755 030 Udhus (Y9)
101 665755 031 Udhus (Y8)

101 665755 032 Udhus
(nu varmecentral) (Y7)
(now contains heat exchangers
for incoming hot water from the district central heating system.

101 665755 033 Udhus (Y6)
101 665755 034 Udhus (Y5 + Z1)
101 665755 035 Udhus (Y1)
101 665755 036 Udhus (Y2)
101 665755 037 Udhus (Y3)
101 665755 038 Udhus (Y4)

1892 til 1906 opførte en børneasyl, fælles badeansatalt og en sløjdskole
New buildings 1892 to 1906 an asylum for street children (their parents were 12 or more hours at work)
communal baths and a carpentry school.


the fourth phase of total renovation and modernisation by architect practice Bornebusch Tegnestue A/S
garden designer Havearkitekt: Lone van Deurs
and Contractor Entrpreneur: DOMINIA A/S

finished July 1996 and the 543 small flats were transformed into 243 modern apartments of various sizes.

Pris: 295.000.000 kr finansieret af stat, kommune og lejeforhøjelser
Price: 295.000.000 DNKR paid for by grants from funds, the state, the city and by increased rents.

slangemøbel - serpent
"Stone serpent.
Seating and play space.
Unhewn stone, some places cut and polished.
Brumleby, Copenhagen. Inaugurated 1996."
A playground beneath the lime trees, the stones are glacial erratics,
mostly granites from Sweden and Norway, found in the underlying boulder clays, when the new water pipes and sewers were laid.
and they were sculpted by Helle Vibeke Steffensen a citizen of Christiania.

looking at the national football stadium and rock concert venue
past Bindesbøll to the left and the other four are KLEIN
from MT Højgaard a/s Denmark's leading contractor
a modernised kitchen

Europa Nostra Award for the adaptation of old buildings to new uses, preserving their original character.


telephone book

home pages

Folkekirken - Københavns Stift the Bishop
Folkekirken - Østerbro Provsti the Deanery
Folkekirken: Sankt Jakobs Kirke er bygget 1876-78 i engelsk gotisk stil.
Sankt Jakobs Church Østerbro for church books from about 1875

Google Search: brumleby 2100

curriculum vita Carsten Hagen - Skulptør, maler, arkitekt, kakkelovnsmager.

Inger-Lise Kristoffersen Illustration / Billedkunst
Google Search: "Inger-Lise Kristoffersen "

Brumleby pictures 2004

og email mig deres URL mvh Hugh Watkins


dnkcen Site Map
updated May 25 2004 Hugh Watkins