FT 1787, Odense, Bjerge, Kølstrup
Folketællingen 1. juli 1787 for Kølstrup Sogn,
Bjerge Herred, Odense Amt
Der vises: Byernes og stedernes navne, familiernes antal, navn, alder, ægteskabelig stilling / embede / forretning / håndværk / næringsvej, husstandsstilling, eller hvad de leve af, troesbekjendelsen.

Name of the place, number of families, name, age, civil status title / post / business / craft / trade, position in household, or what they live off, faith.

Civil status: Ugift = unmarried; Gift = married; Enke or Enkemand = widow or widoweror fraskilt = divorced


Stednavn Matr.nr/adresse: opslag #
Diverse: opslag 1 ; opslag 19
Ulrichsholm Gaard: opslag 2 ; opslag 3
herunder: Gjeelshuus; Galgehuus; Fiskerhuus; Kejrupgaard: opslag 3
Kjølstrup bye: opslag 4 ; opslag 5 ; opslag 6
Kjertinge bye: opslag 7 ; opslag 8 ; opslag 9 ; opslag 10 ;
Hunslev bye: opslag 11 ; opslag 12 ; opslag 13 ; opslag 14
herunder: Tøndeskouhuus: opslag 14
Ladby bye: opslag 15 ; opslag 16 ; opslag 17 ; opslag 18 ; opslag 19
herunder: Kildehuus; Steenhuus: opslag 19

© 2004 Sonja Solskin

thanks to the creator of s a l o m e . h o m e p a g e . d k

dnkcen Site Map
posted March 18 2004 Hugh Watkins