Saskatchewan Cemeteries Project - Rheinfeld Cemetery - McMahon, Saskatchewan

Rheinfeld Cemetery
McMahon
R. M. of Coulee # 136   SE 27-13-12 W3
First burial in 1915, 16 burials by 1994


Friesen, Abraham 18 Jul 1924 - 3 Apr 1982
Friesen, Helen 24 Dec 1916 - 9 Mar 1976
Friesen, Henry 10 Jul 1934 - 17 Jun 1990
Friesen, Isaac J. 17 Sep 1889 - 16 Oct 1959
Friesen, Jacob E. 2 Nov 1856 - 9 Mar 1922
Friesen, John 1924 - 1924
Friesen, Maria (nee Klassen) 7 Apr 1892 - 2 Oct 1953 wife of Isaac

Hiebert, Jacob M. 25 Sep 1919 - 18 May 2000

Klassen, David 25 Nov 1888 - 11 Sep 1953
Klassen, (infant) dau of Peter
Klassen, (infant) dau of Peter
Klassen, (infant) dau of Peter
Klassen, Peter 28 Jun 1858 - 17 Nov 1915
Klassen, Peter 21 Apr 1915 - 29 Oct 1949

Olfert, Franz 4 Nov 1879 - 5 Apr 1955
Home   |   Lookups   |   Obituaries   |   Research