1910 PENDLETON CENSUS-H

H

LAST, FIRST, NUMBER

HAHN, HANNAH M., B 134/139
HAHN, HENRY D., B 134/139
HAHN, JACOB B., B 192/203
HAHN, Rev. ARTHUR A., B 134/139
HAHN, SYDNEY P., B 192/203
HALTERMAN, BARBARA J., F 232/244
HALTERMAN, COLUMBUS, F 233/245
HALTERMAN, ELMER, F 233/245
HALTERMAN, FLORIEST, F 233/245
HALTERMAN, GEORGE W., F 232/244
HALTERMAN, JANE, F 232/244
HALTERMAN, LUTHER, F 233/245
HALTERMAN, MALINDA, F 233/245
HALTERMAN, MATTIE M., F 197/202
HALTERMAN, No Name, F 233/245
HALTERMAN, WILLIAM M., F 197/202
HAMBLETON, ORA , MR 122/122
HAMMER, ABEL M., F 155/159
HAMMER, ALVERTIE J., F 270/284
HAMMER, BENJAMIN S., F 183/187
HAMMER, BESSIE B, F 157/161
HAMMER, CLARENCE J., F 270/284
HAMMER, CLARENCE L., F 218/226
HAMMER, CLYDE, F 187/191
HAMMER, DENIZA C., F 187/191
HAMMER, DORTHE F., F 270/284
HAMMER, ELIAS, MR 214/214
HAMMER, ELLA, MR 214/214
HAMMER, FANNIE C., F 157/161
HAMMER, FOREST, F 183/187
HAMMER, FRED W., F 157/161
HAMMER, GEORGE D., F 218/227
HAMMER, GEORGE O., F 143/147
HAMMER, GEORGE W., F 144/148
HAMMER, HENRY D., F 218/226
HAMMER, HOWARD H., F 143/147
HAMMER, HURLEY C., F 183/187
HAMMER, IRVIN, F 218/226
HAMMER, ISAAC D., F 187/191
HAMMER, JACOB C., F 142/146
HAMMER, JAY S., F 142/146
HAMMER, JESSIE B., F 155/159
HAMMER, JESSIE O., F 218/226
HAMMER, JOHN, C 39/39
HAMMER, JOHN, MR 214/214
HAMMER, LAVINA, F 155/159
HAMMER, LESTER C., F 157/161
HAMMER, LETA B., F 218/226
HAMMER, LINNIE, F 142/146
HAMMER, LOYD, F 143/147
HAMMER, MARVIN R., F 143/147
HAMMER, MARY, C 39/39
HAMMER, MARY E., F 183/187
HAMMER, MATIE E., F 218/226
HAMMER, MOLLIE K., F 190/194
HAMMER, NELLIE V., F 16/16
HAMMER, OLIN R., F 155/159
HAMMER, PHOEBE A., F 142/146
HAMMER, RACHEL, F 218/226
HAMMER, ROY L., F 143/147
HAMMER, URSULA, F 288/302
HAMMER, URSULA T., F 144/148
HAMMER, VALERIE E., F 218/227
HAMMER, VERNA B., F 143/147
HAMMER, VERNIE M., F 270/284
HAMMER, WALTER P., F 157/161
HAMMER, WILLIAM, MR 202/202
HARMAN, ABRAHAM, MR 145/145
HARMAN, ADA, U 112/114 P2
HARMAN, ADALINE, MR 144/144
HARMAN, ALLIE M, MR 145/145
HARMAN, ALVA G., U 132/134 P2
HARMAN, ALVIN S., MR 145/145
HARMAN, AMANDA, MR 242/242
HARMAN, ANNIE E., U 9/10 P2
HARMAN, ARLETTIE F., U 124/126 P2
HARMAN, B.P., U 129/131 P2
HARMAN, BERTHA A., U 11/12 P2
HARMAN, BETTIE, U 77/78 P2
HARMAN, BEULA M., MR 144/144
HARMAN, BLANCA, U 58/58 P1
HARMAN, BROSIE, U 9/10 P2
HARMAN, BURREL, U 124/126 P2
HARMAN, CALCIE, U 124/126 P2
HARMAN, CALVIN, U 78/79 P2
HARMAN, CARRIE B., B 114/117
HARMAN, CARRIE B., B 62/65
HARMAN, CECIL, U 11/12 P2
HARMAN, CENA, U 78/79 P2
HARMAN, CHARLES, U 77/78 P2
HARMAN, CHARLES D., B 62/65
HARMAN, CHARLES G., B 114/117
HARMAN, CHARLES V., U 58/58 P1
HARMAN, CHLOE, U 112/114 P2
HARMAN, CLARK, U 112/114 P2
HARMAN, CLAUDE, U 77/78 P2
HARMAN, CYRUS, U*141/143 P2
HARMAN, DARSIE A., MR 54/54
HARMAN, DELLA, U 132/134 P2
HARMAN, DELLIE, U 112/114 P2
HARMAN, DENVER, U 137/139 P2
HARMAN, DONA F., MR 145/145
HARMAN, ELLA, U 9/10 P2
HARMAN, ELLA M., B 153/158
HARMAN, ELMER C., MR 145/145
HARMAN, ENOS, MR 76/76
HARMAN, ESTIE C., MR 144/144
HARMAN, EULA MAY S., MR 54/54
HARMAN, GEORGE, U 137/139 P2
HARMAN, GERTRUDE E., MR 144/144
HARMAN, GLENN, MR 54/54
HARMAN, GOLDEN, U 137/139 P2
HARMAN, GUSSIE, U 124/126 P2
HARMAN, HANNAH, MR 286/287
HARMAN, HENRY, U 129/131 P2
HARMAN, IDA A., U 132/134 P2
HARMAN, INA, MR 286/287
HARMAN, IRA A., B 62/65
HARMAN, IRVING K., MR 144/144
HARMAN, ISAAC, MR 54/54
HARMAN, ISAAC H., U 140/142 P2
HARMAN, IVEN, U 136/138 P2
HARMAN, J.RILEY, U 9/10 P2
HARMAN, JACOB, U 132/134 P2
HARMAN, JANIE, MR 145/145
HARMAN, JASON, MR 83/83
HARMAN, JENNIE, U*141/143 P2
HARMAN, JOHN V., U 58/58 P1
HARMAN, KATE, U 137/139 P2
HARMAN, LORA, U 78/79 P2
HARMAN, LOY, U 137/139 P2
HARMAN, LULA, MR 36/36
HARMAN, LYDIA, U 12/13 P2
HARMAN, LYNN, U 58/58 P1
HARMAN, M.L., U 11/12 P2
HARMAN, MABELLE, U 58/58 P1
HARMAN, MAHALA C., U 140/142 P2
HARMAN, MARTHA, U 78/79 P2
HARMAN, MARTHA E., MR 83/83
HARMAN, MARY, U 112/114 P2
HARMAN, MARY, U 137/139 P2
HARMAN, MARY , B 62/65
HARMAN, MARY G, B 114/117
HARMAN, MASEL, U 77/78 P2
HARMAN, MASON, U 124/126 P2
HARMAN, MATTIE S., B 153/158
HARMAN, MINNIE G, B 114/117
HARMAN, MYRTLE, MR 83/83
HARMAN, MYRTLE, U 137/139 P2
HARMAN, MYRTLE, U 78/79 P2
HARMAN, NELLIE, U 124/126 P2
HARMAN, NEWTON, U 78/79 P2
HARMAN, NINA, U 136/138 P2
HARMAN, OLIE, U 124/126 P2
HARMAN, OLLIE M., MR 83/83
HARMAN, OMER, U 136/138 P2
HARMAN, PHOEBIE J., U 132/134 P2
HARMAN, PRESTON B., B 62/65
HARMAN, PRESTON W., MR 145/145
HARMAN, RAYMOND L., B 114/117
HARMAN, ROBERT, MR 54/54
HARMAN, RUSSELL L., B 114/117
HARMAN, SAMUEL, MR 286/287
HARMAN, SAMUEL O., MR 144/144
HARMAN, SAMUEL W., MR 145/145
HARMAN, SARAH, MR 286/287
HARMAN, SARAH C., MR 54/54
HARMAN, SARAH E., U 56/57 P2
HARMAN, SHERIDAN, MR 286/287
HARMAN, SOLON, U 56/57 P2
HARMAN, SUSAN P., U 136/138 P2
HARMAN, SYLVIA, U 9/10 P2
HARMAN, TEXIE, U 77/78 P2
HARMAN, TOM, U 77/78 P2
HARMAN, ULYSSUS S., U 124/126 P2
HARMAN, VELMA, U 137/139 P2
HARMAN, VERDA C., MR 36/36
HARMAN, WILLIAM C., MR 144/144
HARMAN, WILLIAM E., B 153/158
HARMAN, WILLIAM W., MR 144/144
HARMAN, ZELLA M., U 58/58 P1
HARMAN, ZORA, U 136/138 P2
HARMON, BESSIE, U 152/154 P2
HARMON, CURTIS, U 152/154 P2
HARMON, FRED D., U 152/154 P2
HARMON, JOHN A., U 152/154 P2
HARMON, KATE, U 152/154 P2
HARMON, ROBERT, U 152/154 P2
HARMON, ZERNIE, U 152/154 P2
HAROLD, ALICE B., MR 238/238
HAROLD, ALVA, F 220/230
HAROLD, AMANDA, SG 92/93
HAROLD, ANNIE L., F 125/129
HAROLD, BETTIE, F 220/230
HAROLD, DENIZA, MR 108/108
HAROLD, EDNA M., SG 92/93
HAROLD, FLORENCE A., F 188/192
HAROLD, GEORGE, F 125/129
HAROLD, GEORGE, SG 92/93
HAROLD, GORDON D., MR 238/238
HAROLD, HARRY, MR 108/108
HAROLD, IDA, F 220/229
HAROLD, JENNIE, F 220/229
HAROLD, JOHN, MR 108/108
HAROLD, LEONA, MR 108/108
HAROLD, LIRTIE F., SG 92/93
HAROLD, LIZZIE, F 188/192
HAROLD, LOUIE F., SG 92/93
HAROLD, LUCY J., F 125/129
HAROLD, MARGARET, F 188/192
HAROLD, MARY, MR 108/108
HAROLD, MAUDE, F 220/229
HAROLD, MAYBERRY, F 220/229
HAROLD, ROBERT, F 188/192
HAROLD, RUHAMA, MR 238/238
HAROLD, SAUL E., MR 238/238
HAROLD, THEODORE, F 188/192
HAROLD, ZENO M., MR 238/238
HARPER, ADAM, C 85/86
HARPER, ALICE, U 44/44 P1
HARPER, ALICE E., F 241/253
HARPER, ALVIE L., SG 184/185
HARPER, ALVIN, U 141/143 P2
HARPER, AMBY S., F 241/253
HARPER, ANDREW, F 229/241
HARPER, ANISE, U 121/123 P2 
HARPER, ANNA, U 53/54 P2
HARPER, ANNA A., U 133/133 P1
HARPER, ANNIE, C 213/215
HARPER, ANNIE C., F 241/253
HARPER, ANNIE E., F 245/257
HARPER, ARLIE, U 59/60 P2
HARPER, ARVELLA, U 54/55 P2
HARPER, AVA M., F 231/243
HARPER, BARBRA J., U 80/80 P1
HARPER, BAXTER, MR 201/201
HARPER, BERTHA, U 13/13 P1
HARPER, BERTHA, U 17/17 P1
HARPER, BERTHA, U 77/77 P1
HARPER, BESSIE, U 59/60 P2
HARPER, BESSIE M., U 54/55 P2
HARPER, BOYD, C 203/205
HARPER, BRANSON, U 143/145 P2
HARPER, BULA, U 145/147 P2
HARPER, BULA, U 77/77 P1
HARPER, BURL F., U 133/133 P1
HARPER, CAMEO J., F 231/243
HARPER, CARRIE, U 28/29 P2
HARPER, CARRIE M., F 229/241
HARPER, CARSON C., U 28/29 P2
HARPER, CATHARINE, U 172/173 P1
HARPER, CATHERINE, C 201/203
HARPER, CHARLES F., F 241/253
HARPER, CHARLES D., C 213/215
HARPER, CHARLES H., F 242/254
HARPER, CHARLES N., U 27/28 P2
HARPER, CHARLES P., MR 201/201
HARPER, CHARLES T., F 230/242
HARPER, CHARLIE G., U 139/141 P2
HARPER, CHRISTENA, U 27/28 P2
HARPER, CLARA, U 1/1 P2
HARPER, CLEO, U 28/29 P2
HARPER, CURTIS, U 106/108 P2
HARPER, CYNTHIE, U 134/136 P2
HARPER, DAISY, F 230/242
HARPER, DAWSON, U 17/17 P1
HARPER, DELIA, U 16/16 P1
HARPER, DELPHA C., U 139/141 P2
HARPER, DILLON E., F 231/243
HARPER, DOCK A., F 245/258
HARPER, DORA, U 14/15 P2
HARPER, DORA F., U 143/145 P2
HARPER, EARL, F 246/259
HARPER, EDITH, F 246/259
HARPER, EDWARD H., SG 194/195
HARPER, EDWARD J., U 77/77 P1
HARPER, EFFIE J., F 229/241
HARPER, ELIZA, C 85/86
HARPER, ELMER A., U 14/15 P2
HARPER, ELSIE, U 1/1 P2
HARPER, ELVA G., F 245/258
HARPER, EMMA, F 209/217
HARPER, EMMA, MR 201/201
HARPER, EMMA K., F 229/241
HARPER, ESTIE A., F 229/241
HARPER, ETHEL D., F 231/243
HARPER, ETTA V., MR 202/202
HARPER, EVA, U 14/15 P2
HARPER, EVA, U 32/32 P1
HARPER, FAY, U 139/141 P2
HARPER, FLORA A., F 230/242
HARPER, FLORENCE V., U 77/77 P1
HARPER, FRANCIS, U 14/15 P2
HARPER, FRANK, U 145/147 P2
HARPER, FRANK P., F 209/217
HARPER, FRED, U 106/108 P2
HARPER, FREDDIE H., SG 194/195
HARPER, GEORGE, U 13/13 P1
HARPER, GEORGE B.M.C., U 16/16 P1
HARPER, GEORGE I., U 14/15 P2
HARPER, GEORGE W., F 245/257
HARPER, GERALD, U 141/143 P2
HARPER, GRACE, C 213/215
HARPER, GRANT, U 14/15 P2
HARPER, GROVER G., MR 202/202
HARPER, H.E., U 12/13 P2
HARPER, HANSEL, U 54/55 P2
HARPER, HENRY, C 213/215
HARPER, HENRY, U 134/136 P2
HARPER, HOWARD, F 246/259
HARPER, HOY, C 201/203
HARPER, IDA, F 247/260
HARPER, IDA B., U*139/141 P2
HARPER, ISAAC, U 59/60 P2
HARPER, ISAAC , C 85/86
HARPER, IVA, U 134/136 P2
HARPER, IVA M., U 143/145 P2
HARPER, J.W., U 14/15 P2
HARPER, JAMES, MR 201/201
HARPER, JAMES B., U 53/54 P2
HARPER, JAMES M., C 201/203
HARPER, JAMES R., U 77/77 P1
HARPER, JASON D., U 138/137 P2
HARPER, JAY, C 201/203 SUP
HARPER, JENNIE, U 106/108 P2
HARPER, JOHN A., C 213/215
HARPER, JOHN A., U 133/135 P2
HARPER, JOHN C., F 229/241
HARPER, JOHN W., U 80/80 P1
HARPER, JOHNNIE, SG 194/195
HARPER, JOSEPH M., U 133/133 P1
HARPER, KATE C., U 27/28 P2
HARPER, KENNA, C 85/86
HARPER, KENNIE A., F 229/241
HARPER, KENNY, U 32/32 P1
HARPER, KITTY, C 203/205
HARPER, LANNIE G., U 44/44 P1
HARPER, LAURA, F 229/241
HARPER, LAURA, U 138/137 P2
HARPER, LAURA, U 77/77 P1
HARPER, LENA, U 16/16 P1
HARPER, LENORA, U 134/136 P2
HARPER, LEONARD, C 203/205
HARPER, LILLIAN, MR 202/202
HARPER, LILLIE G., F 242/254
HARPER, LIZZIE, F 246/259
HARPER, LONA, U 141/143 P2
HARPER, LUTHER, F 246/259
HARPER, MAGGIE, F 245/258
HARPER, MAGGIE A., F 245/257
HARPER, MALINDA, U 126/128 P2
HARPER, MARGIE, C 201/203
HARPER, MARGIE, C 72/72
HARPER, MARGIE, U 14/15 P2
HARPER, MARGIE, U 28/29 P2
HARPER, MARGIE E., U 2/2 P2
HARPER, MARIE, U 77/77 P1
HARPER, MARTHA, U 17/17 P1
HARPER, MARTHA A., U 139/141 P2
HARPER, MARTHA E., U 142/144 P2 
HARPER, MARTIN H., U 172/173 P1
HARPER, MARVIN J., U 13/13 P1
HARPER, MARY, C 203/205
HARPER, MARY, F 229/241
HARPER, MARY, U 1/1 P2
HARPER, MARY, U 38/39 P2
HARPER, MARY, U 59/60 P2
HARPER, MARY A., MR 201/201
HARPER, MARY C., U 121/123 P2 
HARPER, MARY I., F 230/242
HARPER, MASON, U 138/137 P2
HARPER, MAUDE G., F 231/243
HARPER, MAY, MR 201/201
HARPER, MAY, U 59/60 P2
HARPER, MAYME, U 106/108 P2
HARPER, MILES N., U 27/28 P2
HARPER, MINNIE, U 80/80 P1
HARPER, MOLLIE, U 141/143 P2
HARPER, MOLLIE, U 141/143 P2
HARPER, MONA, U 28/29 P2
HARPER, MYRTIE, F 242/254
HARPER, NEIL, U 141/143 P2
HARPER, NELLIE, C 203/205
HARPER, NELLIE, MR 202/202
HARPER, NELLIE G., U 2/2 P2
HARPER, NICHOLAS E., F 242/254
HARPER, NINA, U 1/1 P2
HARPER, NOLA, U 145/147 P2
HARPER, NOLA, U 44/44 P1
HARPER, NOLA J., U 133/133 P1
HARPER, ODA, U 28/29 P2
HARPER, OLEY, C 201/203
HARPER, OLLIE H., F 229/241
HARPER, OSCAR D., U 2/2 P2
HARPER, OSIE B., C 203/205
HARPER, OTIS, SG 194/195
HARPER, OTTO H., F 241/253
HARPER, OWEN, C 203/205
HARPER, PEGGY J., C 201/203
HARPER, PHEBE A., SG 184/185
HARPER, PHEBE J., U 16/16 P1
HARPER, PHILIP H., U 138/137 P2
HARPER, PHOEBIE J., U*139/141 P2
HARPER, PLEASANT M., U*139/141 P2
HARPER, PRISCILLA, U 32/32 P1
HARPER, RACHEL, U 14/15 P2
HARPER, RAYMOND, F 246/259
HARPER, REBA, U 141/143 P2
HARPER, REBECCA, U 14/15 P2
HARPER, REBECCA R., U 138/137 P2
HARPER, RELLA M., U 133/133 P1
HARPER, ROBERT, U 53/54 P2
HARPER, ROBERT, U 59/60 P2
HARPER, ROBERT G., U 139/141 P2
HARPER, ROBERT L., U 143/145 P2
HARPER, ROSA, U 44/44 P1
HARPER, ROY W., F 241/253
HARPER, RUBERT, U 54/55 P2
HARPER, RUSSEL, U 32/32 P1
HARPER, RUSSELL, F 230/242
HARPER, RUSSELL, U 134/136 P2
HARPER, RUTH, U 28/29 P2
HARPER, S.M., U 27/28 P2
HARPER, SALLIE, C 201/203
HARPER, SALLIE, C 85/86
HARPER, SALLIE M., SG 194/195
HARPER, SAMUEL, F 230/242
HARPER, SAMUEL W., MR 201/201
HARPER, SARAH E., U 143/145 P2
HARPER, SIMEON, U 44/44 P1
HARPER, SIMEON W., U*139/141 P2
HARPER, SIS, U 106/108 P2
HARPER, SUSAN, U 133/135 P2
HARPER, SUSAN, U 28/29 P2
HARPER, VERGIE, U 145/147 P2
HARPER, VERGIE, U 32/32 P1
HARPER, VIOLA, U 12/13 P2
HARPER, VIRGINIA, U 126/128 P2
HARPER, W.W, U 27/28 P2
HARPER, WALTER, U 106/108 P2
HARPER, WALTER C., U 139/141 P2
HARPER, WARREN, U 134/136 P2
HARPER, WILBUR, U 54/55 P2
HARPER, WILLIAM A., F 231/243
HARPER, WILLIAM C., U 139/141 P2
HARPER, WILLIAM L., U 139/141 P2
HARPER, WILLIAM M., F 230/242
HARPER, WILLIAM P., F 229/241
HARPER, WILLIAM W., SG 184/185
HARPER, WILLIE M., SG 194/195
HARPER, WORTH, U 141/143 P2
HARPER, ZADIE, F 215/223
HARPER, ZENIE, U 17/17 P1
HARPER, ZERNIE, U 32/32 P1
HARRISON, AMANDA, SG 75/76
HARRISON, CHARLES A., SG 75/76
HARRISON, CLARENCE C., F 46/46
HARRISON, GEORGE W., F 46/46
HARRISON, HATTIE J., F 46/46
HARRISON, HAZEL B., F 46/46
HARRISON, HOPE V., F 46/46
HARRISON, MARY E., F 46/46
HARRISON, RAY W., SG 75/76
HARRISON, THOMAS H., SG 75/76
HARTMAN, ACHRINE, C 95/96
HARTMAN, ADA, MR 183/183
HARTMAN, ALBERT E., F 101/104
HARTMAN, ALBERT H., F 134/138*
HARTMAN, ALMA T., F 107/110
HARTMAN, ALPHA E., F 196/201
HARTMAN, ALVA M., MR 234/234
HARTMAN, ANNE E., MR 107/107
HARTMAN, ANNIE L., MR 206/206
HARTMAN, ANNIE M., MR 234/234
HARTMAN, ARVEDA M., MR 234/234
HARTMAN, ARVID A., B 81/85
HARTMAN, AUSTIN T., B 81/85
HARTMAN, BENJAMIN, MR 107/107
HARTMAN, BERTHA D., F 101/104
HARTMAN, BESSIE S., F 107/110
HARTMAN, BEULAH E., F 101/104
HARTMAN, CARRIE, MR 183/183
HARTMAN, CARRIE E., F 196/201
HARTMAN, CHARLES, MR 158/158
HARTMAN, CHARLES C., F 107/110
HARTMAN, CHLOE, C 95/96
HARTMAN, CHRISTENA, MR 252/252
HARTMAN, CLARENCE O., MR 234/234
HARTMAN, CURTIS F., B 81/85
HARTMAN, DELLA M., MR 183/183
HARTMAN, DESSIE H., MR 206/206
HARTMAN, EARLY, F 196/201
HARTMAN, EDNA J., F 101/104
HARTMAN, EDNA L., MR 234/234
HARTMAN, EDWARD J., MR 107/107
HARTMAN, EFFA, MR 158/158
HARTMAN, EFFA, MR 234/234
HARTMAN, ELMER, C 86/87
HARTMAN, ELMER M., MR 234/234
HARTMAN, ELSIE P., B 81/85
HARTMAN, ELVA, C 95/96
HARTMAN, FANNIE K., F 107/110
HARTMAN, FLODA, MR 158/158
HARTMAN, FLOSSIE, C 86/87
HARTMAN, FOREST O., B 81/85
HARTMAN, GATHA M., B 81/85
HARTMAN, GEORGE, F 196/201
HARTMAN, GERTRUDE O., F 107/110
HARTMAN, GRACE M., MR 107/107
HARTMAN, HARMAN E., F 196/201
HARTMAN, HARVEY RAY, MR 107/107
HARTMAN, HENRY E., F 196/201
HARTMAN, HOBART, C 86/87
HARTMAN, HOWARD, MR 206/206
HARTMAN, IDA M., MR 206/206
HARTMAN, ISAAC, C 86/87
HARTMAN, ISAAC P., F 107/110
HARTMAN, JACOB F., B 81/85
HARTMAN, JAMES, C 95/96
HARTMAN, JAMES A., F 196/201
HARTMAN, JAMES A., MR 158/158
HARTMAN, JAMES E., MR 234/234
HARTMAN, JAMES H., MR 234/234
HARTMAN, JAMES W., F 196/201
HARTMAN, JANET, F 101/104
HARTMAN, JENINGS B., MR 107/107
HARTMAN, JESSE P., B 81/85
HARTMAN, JOB, F 101/104
HARTMAN, JOHN, F 196/201
HARTMAN, JOHN A., F 141/145
HARTMAN, JOHN C., F 141/145
HARTMAN, JOSEPH B., F 101/104
HARTMAN, JOSIE, C 95/96
HARTMAN, LAURA, U 64/64 P1
HARTMAN, LESTER, MR 206/206
HARTMAN, LEVA, C 95/96
HARTMAN, LINA, U 64/64 P1
HARTMAN, LIZZIE K., F 196/201
HARTMAN, LORENA F., B 81/85
HARTMAN, LUCY, F 107/110
HARTMAN, LUCY, MR 158/158
HARTMAN, MAGGIE, C 86/87
HARTMAN, MAGGIE E., MR 107/107
HARTMAN, MARGIE, MR 234/234
HARTMAN, MARTHA, MR 234/234
HARTMAN, MARTHA, MR 73/73
HARTMAN, MARTHA S., MR 158/158
HARTMAN, MARY, C 226/228
HARTMAN, MARY A., F 101/104
HARTMAN, MARY S., MR 206/206
HARTMAN, MAY J., MR 234/234
HARTMAN, MERDITH, F 101/104
HARTMAN, MINOR, C 95/96
HARTMAN, NELLIE, MR 158/158
HARTMAN, NOAH, U 64/64 P1
HARTMAN, NORA E., MR 183/183
HARTMAN, OCTAVA M., F 141/145
HARTMAN, OKEY, F 196/201
HARTMAN, OLIN D., MR 107/107
HARTMAN, RETTIE M., F 107/110
HARTMAN, RILLA M., MR 107/107
HARTMAN, ROXIE E., MR 234/234
HARTMAN, ROY G., B 29/29
HARTMAN, SALLIE, C 86/87
HARTMAN, SHIRLEY C., MR 107/107
HARTMAN, SIDNEY G., F 141/145
HARTMAN, VINA, MR 158/158
HARTMAN, VIRGIE, C 86/87
HARTMAN, VIRGIE B., MR 107/107
HARTMAN, VIRGINIA, MR 158/158
HARTMAN, WILBUR, MR 252/252
HARTMAN, WILLIAM A., F 107/110
HARTMAN, WILLIAM J., MR 183/183
HARTMAN, ZELL, C 95/96
HEADRICK, ALTON, F 136/140
HEADRICK, ARLIE, F 133/137
HEADRICK, CLARENCE S., F 133/137
HEADRICK, EVA L., F 131/135
HEADRICK, FANNIE, F 133/137
HEADRICK, FANNIE, F 136/140
HEADRICK, FRANK, U 56/56 P1
HEADRICK, GARNET, F 131/135
HEADRICK, GEORGE, F 164/168
HEADRICK, HAIRISON, F 133/137
HEADRICK, ICY M ., F 136/140
HEADRICK, IRA C., F 136/140
HEADRICK, IRA L., MR 251/251
HEADRICK, ISAAC, F 131/135
HEADRICK, JAMES, F 135/139
HEADRICK, JAMES , U 56/56 P1
HEADRICK, JOHN M., F 136/140
HEADRICK, LAURA A., MR 251/251
HEADRICK, LETTIE, U 56/56 P1
HEADRICK, LUCY, F 135/139
HEADRICK, LULA K., MR 251/251
HEADRICK, LURA, F 133/137
HEADRICK, LUTHER, F 131/135
HEADRICK, MARY A., MR 251/251
HEADRICK, MAUD K., F 135/139
HEADRICK, MICHAEL B., F 16/16
HEADRICK, MINNIE M., F 135/139
HEADRICK, MINOR H., MR 251/251
HEADRICK, NEAL A., F 133/137
HEADRICK, OLA, F 133/137
HEADRICK, OLIVER, F 133/137
HEADRICK, ROBERT, F 133/137
HEADRICK, ROY, F 131/135
HEADRICK, ROY, F 133/137
HEADRICK, RUSSELL F., F 135/139
HEADRICK, SAMUEL G., U 56/56 P1
HEADRICK, WILLIAM B., F 135/139
HEADRICK, WILLIE M., MR 251/251
HEAVENER, ALICE, MR 197/197
HEAVENER, ALICE F., MR 102/102
HEAVENER, ANDERSON M., MR 102/102
HEAVENER, AUDREY, MR 102/102
HEAVENER, BESSIE, MR 197/197
HEAVENER, GERTRUDE, MR 102/102
HEAVENER, HANNAH V., MR 102/102
HEAVENER, JOE, MR 197/197
HEAVENER, LENA M., MR 197/197
HEAVENER, OTTO, MR 102/102
HEAVENER, RUSSELL, MR 197/197
HEAVENER, WALTER, MR 197/197
HEAVNER, ADA J., MR 138/138
HEAVNER, ANNIE, MR 137/137
HEAVNER, CHARLES C., MR 89/89
HEAVNER, EULA V., MR 138/138
HEAVNER, HARPER, MR 137/137
HEAVNER, HENRY F., MR 89/89
HEAVNER, JAMES A., MR 138/138
HEAVNER, JAMES D., MR 89/89
HEAVNER, JENNIE, MR 138/138
HEAVNER, MARVIN, MR 138/138
HEAVNER, MARY C., MR 89/89
HEAVNER, MAYMIE S., MR 138/138
HEAVNER, NIDA F., MR 89/89
HEAVNER, PAUL F., MR 137/137
HEAVNER, VERLIE, MR 138/138
HEDRICK, ACHUM, C 40/40
HEDRICK, ADAM C., U 81/81 P1
HEDRICK, ALBERT L., U 22/22 P1
HEDRICK, ALFRED S., MR 136/136
HEDRICK, ALICE, U 88/88/P1
HEDRICK, ALPHA, C 174/176
HEDRICK, AMANDA J., MR 2/2
HEDRICK, AMBY, U 15/15 P1
HEDRICK, ANDREW D., MR 11/11
HEDRICK, ANNA B., MR 12/12
HEDRICK, ANNIE, U 21/22 P2
HEDRICK, ANNIE E., F 34/34
HEDRICK, ANNIE F., MR 136/136
HEDRICK, ANNIE S., U 15/15 P1
HEDRICK, ARTHUR, MR 194/194
HEDRICK, ASHBY, U 55/56 P2
HEDRICK, BAXTER, MR 115/115
HEDRICK, BAXTER, U 128/130 P2
HEDRICK, BERLIN, U 147/149 P2
HEDRICK, BERTHA, C 174/176
HEDRICK, BETTIE, U 147/149 P2
HEDRICK, BROOKS E., MR 2/2
HEDRICK, BULA, U 22/22 P1
HEDRICK, BURL, U 126/126 P1
HEDRICK, CADDIE, U 14/14 P1
HEDRICK, CARRIE E., U 128/130 P2
HEDRICK, CARY, U 3/3 P1
HEDRICK, CHARLES, C 40/40
HEDRICK, CHARLES, MR 115/115
HEDRICK, CHARLES, MR 222/222
HEDRICK, CHARLES A., U 127/129 P2
HEDRICK, CHARLES E., B 136/141
HEDRICK, CHARLES O., B 136/141
HEDRICK, CHRISTENA C., MR 233/233
HEDRICK, CURTIS, U 22/23 P2
HEDRICK, DANIEL W., MR 192/192
HEDRICK, DAVID, C 174/176
HEDRICK, DAVID W., MR 222/222
HEDRICK, DELPHIA, U 18/18 P1
HEDRICK, DENVER, U 21/22 P2
HEDRICK, DERAY, U 21/22 P2
HEDRICK, DEWY, U 8/8 P1
HEDRICK, EARL, U 126/126 P1
HEDRICK, EDGAR C., MR 2/2
HEDRICK, EDWARD, MR 233/233
HEDRICK, EFA M., MR 136/136
HEDRICK, ELLA, MR 222/222
HEDRICK, ELMER, MR 192/192
HEDRICK, ELMER, MR 222/222
HEDRICK, ELVA, U 15/15 P1
HEDRICK, ELVA M., U 88/88/P1
HEDRICK, EMMA, MR 231/231
HEDRICK, EMMIE K., U 88/88/P1
HEDRICK, ERNEST, MR 233/233
HEDRICK, ERTIE, U 21/22 P2
HEDRICK, ETHEL, U 147/149 P2
HEDRICK, EVA L., U 3/3 P1
HEDRICK, FANNIE, MR 222/222
HEDRICK, FANNY C., B 136/141
HEDRICK, FLORENCE, U 22/22 P1
HEDRICK, FLORIDA, U 15/15 P1
HEDRICK, FRANK, C 40/40
HEDRICK, FRANK, U 20/20 P1
HEDRICK, FRED, MR 115/115
HEDRICK, GEORGE, U 88/88/P1
HEDRICK, GEORGE A., U 88/88/P1
HEDRICK, GEORGE W., U 21/22 P2
HEDRICK, GERTIE, U 127/129 P2
HEDRICK, GERTIE, U 21/22 P2
HEDRICK, GLENN, U 127/129 P2
HEDRICK, GRETCHEN, U 22/22 P1
HEDRICK, GUY, U 128/130 P2
HEDRICK, HANNAH R., MR 12/12
HEDRICK, HERMAN, MR 231/231
HEDRICK, HOMER, U 126/128 P2
HEDRICK, HUGH, F 34/34
HEDRICK, IDA L., U 127/129 P2
HEDRICK, IRA C., F 148/152
HEDRICK, ISAAC, MR 233/233
HEDRICK, ISAAC S., MR 12/12
HEDRICK, ISOM, U 21/22 P2
HEDRICK, JACOB, U 7/7 P1
HEDRICK, JACOB A., MR 12/12
HEDRICK, JAMES, C 40/40
HEDRICK, JAMES R., U 18/18 P1
HEDRICK, JAMES W., MR 136/136
HEDRICK, JANE, MR 170/170
HEDRICK, JASON, U 20/20 P1
HEDRICK, JOHN, C 40/40
HEDRICK, JOHN, MR 115/115
HEDRICK, JOHN M., MR 136/136
HEDRICK, JONAS, C 174/176
HEDRICK, JULIA, U 22/23 P2
HEDRICK, JULIA, U 88/88/P1
HEDRICK, LENA M., B 136/141
HEDRICK, LENORA, MR 224/224
HEDRICK, LETTA, MR 204/204
HEDRICK, LONA, U 147/149 P2
HEDRICK, LOULA C., SG 252/253
HEDRICK, LUCINDA, U 7/7 P1
HEDRICK, LULA, U 126/128 P2
HEDRICK, MABLE, U 128/130 P2
HEDRICK, MAHALA, U 22/23 P2
HEDRICK, MARGARET, F 34/34
HEDRICK, MARSHAL, U 8/8 P1
HEDRICK, MARTHA, C 40/40
HEDRICK, MARTHA, C 40/40
HEDRICK, MARTHA J., C 40/40
HEDRICK, MARTIN K., U 3/3 P1
HEDRICK, MARVIN G., F 148/152
HEDRICK, MARY, C 174/176
HEDRICK, MARY, U 22/23 P2
HEDRICK, MARY, U 7/7 P1
HEDRICK, MARY C., MR 222/222
HEDRICK, MARY F., U 18/18 P1
HEDRICK, MARY G., F 34/34
HEDRICK, MARY J., MR 230/230
HEDRICK, MARY J., U 126/126 P1
HEDRICK, MARY S., B 136/141
HEDRICK, MARY S., C 174/176
HEDRICK, MASON, C 174/176
HEDRICK, MATTIE E., F 34/34
HEDRICK, MAY, U 21/22 P2
HEDRICK, MINOR, C 40/40
HEDRICK, MOLLIE L., U 55/56 P2
HEDRICK, NELLIE J., U 126/126 P1
HEDRICK, NELLIE M., U 3/3 P1
HEDRICK, NOAH, MR 230/230
HEDRICK, OLA F., MR 12/12
HEDRICK, OLIVER G., U 3/3 P1
HEDRICK, OSCAR, MR 222/222
HEDRICK, OTTIE J., U 88/88/P1
HEDRICK, PERCY, B 136/141
HEDRICK, PERRY, U 55/55 P1
HEDRICK, PHOEBE J., MR 2/2
HEDRICK, REBECCA, F 34/34
HEDRICK, REBECCA J., U 6/6 P1
HEDRICK, REBECCA M., MR 11/11
HEDRICK, ROBERT E., F 34/34
HEDRICK, ROSA, U 8/8 P1
HEDRICK, ROSETTA, U 88/88/P1
HEDRICK, RUSSELL, MR 231/231
HEDRICK, RUSSELL B., F 148/152
HEDRICK, SALLIE, C 40/40
HEDRICK, SAMUEL, U 22/23 P2
HEDRICK, SAMUEL C., MR 224/224
HEDRICK, SCOT, U 7/7 P1
HEDRICK, SIMEON, U 7/7 P1
HEDRICK, SOLOMON, U 22/23 P2
HEDRICK, SOLOMON C., U 126/126 P1
HEDRICK, STRITE, U 147/149 P2
HEDRICK, SUSAN, U 20/20 P1
HEDRICK, SUSAN J., F 59/59
HEDRICK, TAYLOR S., MR 231/231
HEDRICK, THOMAS J., U 18/18 P1
HEDRICK, UNA, C 26/26
HEDRICK, URA, MR 115/115
HEDRICK, VALLEY, U 147/149 P2
HEDRICK, VERA, U 147/149 P2
HEDRICK, VERNON P., MR 2/2
HEDRICK, VINILA, U 22/22 P1
HEDRICK, VIRGIE C., B 136/141
HEDRICK, VIRGINIA B., MR 136/136
HEDRICK, W. EDMAN, U 126/128 P2
HEDRICK, WALTER, U 22/23 P2
HEDRICK, WASHINGTON, MR 115/115
HEDRICK, WELLINGTON, C 40/40
HEDRICK, WESLEY, U 94/96 P2
HEDRICK, WILBUR K., U 3/3 P1
HEDRICK, WILLIAM, C 174/176
HEDRICK, WILLIAM, U 11/11 P1
HEDRICK, WILLIAM C., U 6/6 P1
HEDRICK, WILLIAM J., U 126/126 P1
HEDRICK, WILLIAM P., MR 233/233
HEDRICK, ZETTIE M., F 148/152
HEDRICK, ZOLA, U 88/88/P1
HELMICK, A. JACKSON, C 73/73
HELMICK, AMBY, MR 245/245
HELMICK, ARVEL, C 73/73 SUP
HELMICK, AUSTIN, U 151/151 P1
HELMICK, BARBARA, C 9/9
HELMICK, BENJAMIN, C 29/29
HELMICK, BENJAMIN F., U 152/152 P1
HELMICK, BESSIE, C 29/29
HELMICK, CARY, U 97/97 P1
HELMICK, CHARLIE C., U 97/97 P1
HELMICK, EDITH J., MR 244/244
HELMICK, ELIZA, U 62/62 P1
HELMICK, ENOCH B., U 150/150 P1
HELMICK, ERNEST, C 29/29
HELMICK, GEORGE, C 238/240
HELMICK, GEORGE, C 9/9
HELMICK, GEORGE, MR 244/244
HELMICK, GEORGE E., U 153/153 P1
HELMICK, GLEN, U 151/151 P1
HELMICK, GORDON D., U 62/62 P1
HELMICK, HETTIE, U 97/97 P1
HELMICK, HUGH A., MR 245/245
HELMICK, JANE, C 29/29
HELMICK, JASON, U 61/61 P1
HELMICK, JESSIE, F 215/223
HELMICK, JOSEPH H., U 61/61 P1
HELMICK, LANDREW, U 62/62 P1
HELMICK, LEVINA, MR 244/244
HELMICK, LUTHER, MR 204/204
HELMICK, MAGGIE, MR 244/244
HELMICK, MARTHA E., U 152/152 P1
HELMICK, MARY, MR 245/245
HELMICK, MARY J., C 27/27
HELMICK, MARY M., C 29/29
HELMICK, MATHEW, C 27/27
HELMICK, not named, U 152/152 P1
HELMICK, OTIE J., C 73/73
HELMICK, PRESTON, U 97/97 P1
HELMICK, REBECCA, MR 244/244
HELMICK, ROSE B., U 62/62 P1
HELMICK, ROSETTA, U 151/151 P1
HELMICK, SARAH J., MR 245/245
HELMICK, SHERIDAN C., U 152/152 P1
HELMICK, THADDEOUS, U 151/151 P1
HELMICK, THURSIE E., U 153/153 P1
HELMICK, WILBUR M., U 62/62 P1
HEVENER, ALBERTA, SG 106/107
HEVENER, CORA C., MR 91/91
HEVENER, DANIEL E., MR 91/91
HEVENER, EDWARD C., SG 106/107
HEVENER, HARLAND, B 183/190
HEVENER, JESSIE M., MR 91/91
HEVENER, MARY A., SG 106/107
HEVENER, MARY S., MR 91/91
HEVENER, PEUCENA A., MR 91/91
HEVENER, SARAH J., MR 91/91
HEVENER, WILLIAM L., SG 106/107
HEVENER, WILLIAM M., MR 91/91
HEVNER, ANNA, U 162/162 P1
HEVNER, ASA M., U 168/169 P1
HEVNER, BERTHA, U 162/162 P1
HEVNER, BESSIE R., U 168/169 P1
HEVNER, BLANCHE E., U 168/169 P1
HEVNER, HARRY A., U 168/169 P1
HEVNER, MINNIE, U 162/162 P1
HEVNER, OSCAR, U 162/162 P1
HEVNER, ROBERT C., U 162/162 P1
HEVNER, WILBUR G., U 168/169 P1
HEVNER, WILLIAM, U 168/169 P1
HINER, ARTHUR R., SG 231/232
HINER, BENJAMIN A.., F 203/210
HINER, BETTIE S., SG 231/232
HINER, FRANK S., SG 231/232
HINER, GEORGE, SG 151/152
HINER, GRANVILLE A., F 140/144
HINER, HELEN H., F 203/210
HINER, JAMES M., SG 159/160
HINER, LAURA, F 140/144
HINER, LUCINDA, SG 151/152
HINER, MABEL P., SG 231/232
HINER, MARY L., SG 231/232
HINER, MAUDE B., F 203/210
HINER, NANNIE, SG 159/160
HINER, OWEN, SG 169/170
HINER, RALPH M., F 203/210
HINER, ROBERT K., SG 152/153
HINER, SALLIE, SG 151/152
HINER, SARAH C., SG 152/153
HINER, VIOLET, F 38/38
HINER, VIRGINIA, SG 159/160
HINER, ZETTIE, F 38/38
HINKLE, ADAM J., F 170/174
HINKLE, ALICE, U 146/148 P2
HINKLE, ALPHA, C 96/97
HINKLE, AMANDA, F 170/174
HINKLE, AMELIA S., C 96/97
HINKLE, AMOS J., C 99/100
HINKLE, ANN, U*142/144 P2
HINKLE, ANNE, U 146/148 P2
HINKLE, ARAVEL, C 170/172
HINKLE, ARGY, F 168/172
HINKLE, BENJAMIN Y., U*142/144 P2
HINKLE, BOYD, U 10/11 P2
HINKLE, BULA T., F 168/172
HINKLE, CHARLES, C 169/171
HINKLE, CHARLIE W., U 10/11 P2
HINKLE, CHARLOTTIE, C 96/97
HINKLE, CLARA E., U 120/122 P2
HINKLE, CLEDA, C 100/101
HINKLE, CLYDE, U 10/11 P2
HINKLE, CORA, U 120/122 P2
HINKLE, DAVID A., B 56/58
HINKLE, DELLA E., B 52/54
HINKLE, DELLIE, U*142/144 P2
HINKLE, DELMER, U 120/122 P2
HINKLE, EARLE, U 120/122 P2
HINKLE, EDDIE, U 146/148 P2
HINKLE, EDWARD G., B 55/57
HINKLE, EDWARD J., F 170/174
HINKLE, EDWARD R., B 52/54
HINKLE, ELIZABETH P., B 55/57
HINKLE, ELLA, U 120/122 P2
HINKLE, ELMER L., B 52/54
HINKLE, ERSA (w. SOPHIA), C 99/100
HINKLE, ETTA, B 52/54
HINKLE, FRANK, U*142/144 P2
HINKLE, FRED A., C 99/100
HINKLE, GEORGE, C 8/8
HINKLE, GETTIE, C 170/172
HINKLE, GORDON, U 146/148 P2
HINKLE, GRACE, C 99/100
HINKLE, HARLELY B., B 52/54
HINKLE, HARRIET, C 169/171
HINKLE, HOBERT G., B 52/54
HINKLE, HOMER, B 56/58
HINKLE, HOMER E., B 52/54
HINKLE, IRVING, C 8/8
HINKLE, ISAAC, C 96/97
HINKLE, JACOB C., U 9/10 P2
HINKLE, JACOB S., B 9/9
HINKLE, JACOB T., F 168/172
HINKLE, JAMES C., U*142/144 P2
HINKLE, JAMES H., C 225/227
HINKLE, JANE, C 214/216
HINKLE, JASPER, C 60/60
HINKLE, JULIA T., F 168/172
HINKLE, KENNIE, U 146/148 P2
HINKLE, L. HARPER, C 60/60
HINKLE, LENA, U 146/148 P2
HINKLE, LENA, U 120/122 P2
HINKLE, LLOYD, C 170/172
HINKLE, MAGGIE E., C 99/100
HINKLE, MARGARET J., C 99/100
HINKLE, MARVIN, U 146/148 P2
HINKLE, MARY, U 10/11 P2
HINKLE, MARY A., B 56/58
HINKLE, MAUD S., F 170/174
HINKLE, MAZELL H., B 52/54
HINKLE, OLA C., B 55/57
HINKLE, OLA V., B 52/54
HINKLE, OLLIE Z., B 52/54
HINKLE, OMER, U 120/122 P2
HINKLE, ORA, U 120/122 P2
HINKLE, PERRY, B 52/54
HINKLE, RENNO D., U 120/122 P2
HINKLE, ROBERT B., C 169/171
HINKLE, RUSSEL, U 10/11 P2
HINKLE, RUSSELL, C 170/172
HINKLE, S. JANE, B 9/9
HINKLE, SADIE, C 60/60
HINKLE, SALLIE, MR 84/84
HINKLE, SOPHIA (h. ERSA), C 99/100
HINKLE, TEDDY, C 170/172
HINKLE, TEXIE, U 113/115 P2
HINKLE, VIRGIL, C 8/8
HINKLE, VIRGINIA, C 100/101
HINKLE, VIRGINIA M., B 55/57
HINKLE, WILBER, U 10/11 P2
HINKLE, WILLIAM H., B 52/54
HISE, BULA, SG 72/73
HISE, CORA A., SG 72/73
HISE, MARY E., SG 72/73
HISE, MYRTLE, SG 72/73
HISE, RALPH D., SG 72/73
HISE, VERNIE, SG 72/73
HISE, WILLIAM F., SG 72/73
HISE, WILLIAM R., SG 72/73
HISER, CHARLES O., MR 124/124
HISER, DORA I., MR 124/124
HISER, ELIJAH S., MR 124/124
HISER, ELLA F., MR 124/124
HISER, FREDERICK, MR 124/124
HISER, JOHN W., MR 125/125
HISER, LAURA S., MR 124/124
HISER, LEE R., MR 124/124
HISER, MARTHA R., MR 124/124
HISER, NAOMA, MR 125/125
HIVELY, LOUISE B., B 169/176
HIVELY, LOY E., B 169/176
HIVELY, TILMAN A., B 169/176
HODGES, CARRIE M., F 316/336
HODGES, MARY V., F 316/336
HODGES, MILTON S., F 316/336
HOLLIDAY, CARRIE E., U 36/37 P2
HOLLIDAY, GRACE V., U 36/37 P2
HOLLIDAY, J.W., U 36/37 P2
HOLMES, ELIZA, MR 184/184
HOLMES, GEORGE W., MR 184/184
HOLMES, HOBART L., MR 184/184
HOMAN, FRANK V., MR 219/219
HOMAN, MARY M., MR 219/219
HOMAN, OLA M., MR 219/219
HOMAN, VIRGIL R., F 183/187
HOMAN, WALTER S., F 138/142*
HOOVER, ADA, SG 116/117
HOOVER, ADAM, B 184/191
HOOVER, ADAM, C 67/67
HOOVER, ALFRED R., SG 59/60
HOOVER, ALSTON, B 126/130
HOOVER, AMANDA J., SG 212/213
HOOVER, AMI, B 142/147
HOOVER, ANNIE M., SG 140/141
HOOVER, ANNIE V., B 159/165
HOOVER, ARTHUR A., SG 83/84
HOOVER, ARTHUR B., B 143/148
HOOVER, ARTHUR B., SG 100/101
HOOVER, BARTHOL V., B 157/163
HOOVER, BETSY, SG 140/141
HOOVER, BETSY J., B 198/210
HOOVER, BETTIE, SG 238/239
HOOVER, BETTY, B 202/215
HOOVER, BRYAN F., B 157/163
HOOVER, CAROLINE, SG 238/239
HOOVER, CATHARINE, C 67/67
HOOVER, CHARLES, MR 153/153
HOOVER, CHARLEY, SG 212/213
HOOVER, CHRISTIAN, SG 9/10
HOOVER, CHRISTINA, SG 140/141
HOOVER, CLAY, B 157/163
HOOVER, CORA L., SG 83/84
HOOVER, DANIEL C., B 146/152
HOOVER, DAVID H., MR 210/210
HOOVER, DELLA M., B 146/152
HOOVER, DORA J., SG 85/86
HOOVER, DOROTHA, C 67/67
HOOVER, EARNEST C., SG 212/213
HOOVER, EDNA M., B 198/210
HOOVER, EDWARD, B 161/167
HOOVER, EDWIN T., B 147/153
HOOVER, ELIZA C., SG 85/86
HOOVER, ELIZABETH, B 146/152
HOOVER, EMELINE, B 204/217
HOOVER, EMMA, SG 6/7
HOOVER, EMMA S., B 159/165
HOOVER, EMMERT E., B 157/163
HOOVER, ERMAN, B 144/150
HOOVER, ERNEST C., B 143/148
HOOVER, ETHEL M., B 140/145
HOOVER, ETTA M., B 140/145
HOOVER, EVA D., B 185/192
HOOVER, FLORENCE, SG 238/239
HOOVER, FLORENCE, SG 68/69
HOOVER, FRENCH, SG 238/239
HOOVER, GEORGE, SG 140/141
HOOVER, GEORGE H., SG 140/141
HOOVER, GEORGE M., SG 85/86
HOOVER, GEORGE T., SG 59/60
HOOVER, GEORGE W., MR 153/153
HOOVER, GOLDY, B 144/150
HOOVER, HANNAH L., B 143/148
HOOVER, HARRY E., SG 212/213
HOOVER, HARRY G., B 202/215
HOOVER, HARVEY, B 143/148
HOOVER, HARVEY R., SG 85/86
HOOVER, HELEN B., B 147/153
HOOVER, HENRY, SG 140/141
HOOVER, HENRY, SG 59/60
HOOVER, HENRY A., SG 83/84
HOOVER, HENRY B., SG 68/69
HOOVER, HERBERT F., B 143/149
HOOVER, HERMAN R., B 143/149
HOOVER, HOMER F., B 198/210
HOOVER, ISAAC T., B 204/217
HOOVER, ISRAEL, SG 141/142
HOOVER, IVEY C., SG 83/84
HOOVER, JACKSON, B 198/210
HOOVER, JACOB, SG 236/237
HOOVER, JAMES G., SG 68/69
HOOVER, JAMES H., SG 84/85
HOOVER, JAMES M., B 198/210
HOOVER, JAMES P., SG 100/101
HOOVER, JENNIE, MR 153/153
HOOVER, JOE, SG 238/239
HOOVER, JOHN, B 142/147
HOOVER, JOHN, SG 6/7
HOOVER, JOHN D., SG 100/101
HOOVER, JOHN H., SG 68/69
HOOVER, JULIA A., B 147/153
HOOVER, LABAN, MR 206/206
HOOVER, LEAH, SG 236/237
HOOVER, LESTER C., B 159/165
HOOVER, LESTER R., SG 212/213
HOOVER, LEVINA, B 110/115
HOOVER, LOUISE L., B 146/152
HOOVER, LOWELL O., B 184/191
HOOVER, LUELLA, SG 85/86
HOOVER, LULA M., B 142/147
HOOVER, LYMOND B., B 142/147
HOOVER, MANDE J., SG 6/7
HOOVER, MARGARET, SG 238/239
HOOVER, MARGIE A., B 140/145
HOOVER, MARTHA A., SG 59/60
HOOVER, MARTHA C., B 198/210
HOOVER, MARTHA F., SG 83/84
HOOVER, MARTIN F., B 147/153
HOOVER, MARY E., B 140/145
HOOVER, MARY F., SG 85/86
HOOVER, MARY J., B 159/165
HOOVER, MELVIN F., B 198/210
HOOVER, MIRTIE J., SG 83/84
HOOVER, MOLLIE, B 184/191
HOOVER, MORGAN B., B 144/150
HOOVER, NELLIE L., B 143/149
HOOVER, NETTIE, B 202/215
HOOVER, NIZZIE, SG 100/101
HOOVER, NOAH, SG 238/239
HOOVER, NORVEL, SG 238/239
HOOVER, not named, B 184/191
HOOVER, not named , B 140/145
HOOVER, OLIVER J., B 184/191
HOOVER, ONA R., B 159/165
HOOVER, PARRAN L., MR 153/153
HOOVER, PAT, SG 238/239
HOOVER, PHEBE C., SG 68/69
HOOVER, PHILBERT, B 126/130
HOOVER, PINKNEY, B 142/147
HOOVER, POLLY, B 144/150
HOOVER, RAYMOND R., B 159/165
HOOVER, ROBERT L., SG 140/141
HOOVER, ROSA M., SG 140/141
HOOVER, RUHAMA C., B 184/191
HOOVER, RUSSELL, B 136/141
HOOVER, SABILLA, SG 238/239
HOOVER, SALLIE C., SG 59/60
HOOVER, SALLY, B 157/163
HOOVER, SALLY E., B 142/147
HOOVER, SARAH C., B 183/190
HOOVER, SARAH E., MR 210/210
HOOVER, SARAH J., B 136/141
HOOVER, SHIRLEY R., SG 212/213
HOOVER, SUSAN, SG 140/141
HOOVER, SYLVESTER D., B 183/190
HOOVER, TAYLOR I., MR 157/157
HOOVER, TIMNA D., B 184/191
HOOVER, TIMOTHY T., B 143/149
HOOVER, VIRGIL L., B 159/165
HOOVER, VISTA E., B 184/191
HOOVER, VISTA J., B 161/167
HOOVER, WALTER B., MR 153/153
HOOVER, WILLIAM, B 159/165
HOOVER, WILLIAM, SG 238/239
HOOVER, WILLIAM C., B 140/145
HOOVER, WILLIAM F., B 146/152
HOOVER, WILLIAM H., SG 83/84
HOOVER, WILLIAM M., SG 83/84
HOPKINS, FANNIE, MR 235/235
HOPKINS, JOHN J., MR 235/235
HOPKINS, LESTER H., MR 235/235
HOPKINS, SALLIE, MR 235/235
HOPKINS, WILLIAM B., MR 235/235
HOTTINGER, EARL, B 28/28
HOTTINGER, ELVA E., B 28/28
HOTTINGER, FLORENCE V., B 28/28
HOTTINGER, ISAAC W., B 21/21
HOTTINGER, IVY B., B 28/28
HOTTINGER, RACHAEL, B 21/21
HOTTINGER, RACHAEL J., B 94/98
HOTTINGER, SILAS, B 21/21
HOTTINGER, WILBUR V., B 28/28
HOWDYSHELL, WILLIAM, C 37/37
HUFFMAN, ALBERT, U 76/77 P2
HUFFMAN, AMANDA J., SG 14/15 
HUFFMAN, AMANDA M., SG 14/15 
HUFFMAN, ANDREW J., SG 14/15 
HUFFMAN, BESSIE, U 43/43 P1
HUFFMAN, BLOSSER, C 7/7
HUFFMAN, BROWN, U 65/65 P1
HUFFMAN, BRYAN, U 65/65 P1
HUFFMAN, BULER, U 65/65 P1
HUFFMAN, CALVIN, U 50/50 P1
HUFFMAN, CARNIE, U 43/43 P1
HUFFMAN, CARY S., U 65/65 P1
HUFFMAN, CELORINDA, U 50/50 P1
HUFFMAN, CORA, U 50/50 P1
HUFFMAN, DAVID, U 49/49 P1
HUFFMAN, DELPHA, U 49/49 P1
HUFFMAN, DOLLIE, U 79/79 P1
HUFFMAN, EARL R., U 78/78 P1
HUFFMAN, EFFIE, U 83/85 P2
HUFFMAN, ELSIE, U 43/43 P1
HUFFMAN, ERMA, MR 29/29
HUFFMAN, ESTER, U 49/49 P1
HUFFMAN, EURIAS, SG 15/16
HUFFMAN, FANNIE B., U 57/57 P1
HUFFMAN, FLAVIOUS W., U 47/47 P1
HUFFMAN, FLOYD, U 57/57 P1
HUFFMAN, FRANCIS, U 43/43 P1
HUFFMAN, FRANK, U 79/79 P1
HUFFMAN, GALEPIE, U 48/48 P1
HUFFMAN, GARNETT, U 76/77 P2
HUFFMAN, GARY N., U 57/57 P1
HUFFMAN, GEORGE A., F 291/305
HUFFMAN, GERTIE, U 79/79 P1
HUFFMAN, GERTRUDE, U 65/65 P1
HUFFMAN, GORDON, U 100/102 P2
HUFFMAN, HENRY L., U 49/49 P1
HUFFMAN, HODIE V., U 48/48 P1
HUFFMAN, ICIE, U 83/85 P2
HUFFMAN, IRVAN C., U 57/57 P1
HUFFMAN, JANE, U 79/79 P1
HUFFMAN, JOHN, SG 14/15 
HUFFMAN, JOHN K., U 48/48 P1
HUFFMAN, JOSEPH A., U 43/43 P1
HUFFMAN, KATIE, U 48/48 P1
HUFFMAN, LANE G., U 47/47 P1
HUFFMAN, LELA M., U 83/85 P2
HUFFMAN, LON M., F 290/304
HUFFMAN, LOTTIE MAY, F 290/304
HUFFMAN, LOUISA, F 291/305
HUFFMAN, LOYD, U 79/79 P1
HUFFMAN, LUTHER W., U 65/65 P1
HUFFMAN, MAND, U 43/43 P1
HUFFMAN, MARGIE K., U 47/47 P1
HUFFMAN, MARTHA E., U 48/48 P1
HUFFMAN, MARY, U 76/77 P2
HUFFMAN, MARY, U 79/80 P2
HUFFMAN, MARY E., U 78/78 P1
HUFFMAN, MARY J., SG 14/15 
HUFFMAN, MELVIN J., U 49/49 P1
HUFFMAN, META J., SG 15/16
HUFFMAN, MINNIE A., U 47/47 P1
HUFFMAN, NETTIE, U 43/43 P1
HUFFMAN, No Name, F 290/304
HUFFMAN, OLIVER G., U 49/49 P1
HUFFMAN, ONA, U 49/49 P1
HUFFMAN, ORA, U 76/77 P2
HUFFMAN, PRESTON, U 43/43 P1
HUFFMAN, RALPH H., U 172/173 P1
HUFFMAN, ROBERT M., F 291/305
HUFFMAN, ROLLIE, U 83/85 P2
HUFFMAN, RUBY, U 83/85 P2
HUFFMAN, SARAH, U 79/80 P2
HUFFMAN, SARAH C., SG 15/16
HUFFMAN, SOLOMON, U 78/78 P1
HUFFMAN, TENTCHIE, U 76/77 P2
HUFFMAN, TINY, U 76/77 P2
HUFFMAN, VIOLET, U 83/85 P2
HUFFMAN, WILLIAM L., F 290/304
HUFFMAN, ZETTIE, U 172/173 P1
HUFFMAN, ZETTIE, U 79/79 P1
HYRE, MARTHA S., F 278/292
HYRE, WASHINGTON A., F 278/292

THIS COMPILATION BY JACKIE PUFFENBERGER AND ERIK G. PUFFENBERGER, COPYRIGHT, 1997.

THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT MAY BE COPIED FOR PERSONAL USE, BUT CANNOT BE SOLD OR USED IN A COMMERCIAL PROJECT WITHOUT PERMISSION.