CYMDEITHASAU HANES TEULUOEDD UNDEBOL CYMRU (Cymraeg)
Return to our home page Return to our home page
 

Hamcan
Ffurfiwyd y Gymdeithas yn 1981 yn uniad or Cymdeithasau Hanes Teuluoedd a oedd yn bodoli yng Nghymru. Ei hamcanion yw
(i) hyrwyddo astudiaeth o hanes ac achau teuluoedd yng Nghymru
(ii) gyd-drefnu a chynnal gweithgareddaur Cymdeithasau Hanes
Teuluoedd
(iii) hybu a sicrhau cyhoeddi deunydd sydd o ddiddordeb arbennig ac sydd o ddefnydd i haneswyr Teuluoedd syn olrhain achyddiaeth Gymreig
(iv) cysylltu
- "Capel" (Cymdeithas Treftadaeth a Capeli),
- Llyfrgell Genedlaethol Cymru,,
- Grwp Archifau Siroedd Cymru,
a chyrff addas eraill er mwyn cynrychioli diddordebau ac anghenion y Cymdeithasau Hanes Teuluoedd au haelodau.

Cydweithredu
Yn ogystal, mae cyfarfodydd y Gymdeithas yn gweithredu fel fforwm i gyfnewid syniadau rhwng cymdeithasau, a gall hyn arwain at ledaenur arferion gorau. Gall hefyd arwain at hybu cydweithrediad mewn meysydd o les cyffredinol, rhywbeth a allai fod y tu hwnt i adnoddau cymdeithasau unigol.

Enghraifft or cydweithredu rhwng y cymdeithasau aelodol fu cydgynnal Cynhadledd Hanes Teuluoedd Brydeinig rai blynyddoedd yn l yn Aberystwyth. Yn fwy diweddar, cyd-gynhyrchwyd y gyfrol Welsh Family History - A Guide to Research drwyr Gymdeithas, yn ogystal a'r llyfr Researching Family History in Wales.

Ymchwil
Gofidiar Gymdeithas am nad oes ganddir adnoddau i gynorthwyo gydag ymchwil ond bydd yn falch i ailgyfeirio ymholiadau ir Gymdeithas Hanes Teuluoedd briodol. Ni fedrant hwythau, gan mwyaf, ymgymryd ag ymchwil preifat ond yn aml mae ganddynt aelodau syn barod i roi help llaw i gyd- aelodau ou cymdeithas eu hunain.

Maer holl gymdeithasau yn cyhoeddi cylchgronau lle rhestrir yr enwau sydd yn destun dan ymchwil gan y gwahanol aelodau. Feu hanogir i ddefnyddior cylchgronau fel cyfrwng i fynegi eu syniadau, trosglwyddo eitemau diddorol o wybodaeth, ac efallai i ofyn am gymorth gyda phroblemau penodol a ddaw iw rhan yn eu hymchwiliadau. Maer holl gymdeithasau hefyd yn cyflawnir gwaith o adysgrifio dogfennau a chofnodi arysgrifau ac yn rhestru a mynegeio deunydd, er mwyn cynorthwyo aelodau i ymdrin u hymchwil.
 
 

Return to our home page Return to our home page


CYMDEITHAS HANES TEULUOEDD CLWYD
yn cynnwys hen sir Y Fflint, y rhan fwyaf o sir Ddinbych a rhannau o sir Feirionnydd.
Ysgrifennydd: Mrs. A. Anderson,
The Laurels, Dolydd Road, Cefn Mawr, Wrexham LL14 3NH

e-bost Cymdeithas: chairman@clwydfhs.org.uk
e-bost Swyddog y We: treasurer@clwydfhs.org.uk

CYMDEITHAS HANES TEULUOEDD DYFED
yn cynnwys hen siroedd Aberteifi, Caerfyrddin a Phenfro. Mae gan y gymdeithas ganghennau yn Aberteifi, Caerfyrddin, Hwlffordd, Llanelli, Dyffryn Tywi Uchaf ynghyd diddordeb rhannol yng Nghangen Llundain.
Ysgrifennydd: Mrs. Beti Williams,
12 Elder Grove, Llamgunnor, Carmarthen SA31 2LQ

e-bost Cymdeithas: secretary@dyfedfhs.org.uk
e-bost Swyddog y We: webmaster@dyfedfhs.org.uk

CYMDEITHAS HANES TEULUOEDD MORGANNWG
yn cynnwys yr hen sir Forgannwg gyda rhai cymwysiadau ffiniol. Mae gan y gymdeithas ganghennau yn Aberdr, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr, Pontypridd ac Abertawe ynghyd a diddordeb rhannol yng Nghangen Llundain.
Ysgrifennydd: Mrs R. Williams,
93 Pwllygath Street, Bridgend CF 36 6ET

e-bost Cymdeithas: secretary@glamfhs.org
e-bost Swyddog y We: webmaster@glamfhs.info

GUILD OF ONE-NAME STUDIES
Ysgrifennydd:The Secretary, Box G,
14 Charterhouse Buildings, Goswell Road, London EC1M 7BA, England

e-bost Cymdeithas: guild@one-name.org

CYMDEITHAS HANES TEULUOEDD GWENT
yn cynnwys yr hen sir Fynwy, ynghyd rhan fechan or hen sir Frycheiniog gyda rhai cymwysiadau ffiniol eraill. Mae gan y gymdeithas ganghennau yn Y Fenni/Trefynwy, Coed-dduon, Casgwent, Glynebwy, Casnewydd a Phont-y-pwl.
Ysgrifennydd: Mrs Nicola Thomas,
11 Rosser Street, Wainfelin, Pont-Y-Pwl, Gwent, NP4 6EA

e-bost Cymdeithas: secretary@gwentfhs.info
e-bost Swyddog y We: webmaster@gwentfhs.info

CYMDEITHAS HANES TEULUOEDD GWYNEDD
yn cynnwys hen siroedd Mn, Arfon, y rhan fwyaf o Feirionnydd a rhannau o sir Ddinbych. Mae gan y gymdeithas ganghennau yn Llandudno, Caernarfon, Pwllheli, Llangefni a Dolgellau, ynghyd diddordeb rhannol yng Nghangen Llundain.
Ysgrifennydd: Mr J.Bryan Jones,
7 Victoria Road, Old Colwyn, Conwy, LL29 9SN

e-bost Cymdeithas:< bryan.jones8@btinternet.com
e-bost Swyddog y We: gareth@erddig.fsnet.co.uk

CYMDEITHAS ACHYDDOL MALDWYN
gan gynnwys sir hanesyddol Trefaldwyn i gororau.
Ysgrifennydd: Mrs Sue Harrison-Stone,
Cambrian House, Brimmon Lane, Newtown, Montgomeryshire, Powys, SY16 1BY

e-bost Cymdeithas: sue_powys@hotmail.com
e-bost Swyddog y We: montgensoc@freeuk.com

CYMDEITHAS HANES TEULUOEDD POWYS
yn cynnwys hen siroedd Drefaldwyn, Maesyfed a Frycheiniog. Mae gan y gymdeithas grwpiau yn Aberhonddu, Trefaldwyn a Maesyfed.
Ysgrifennydd: Mr. Roger Pearson,
Waterloo Cottage, Llandeilo Graban, Builth Wells, Powys LD2 3SJ

e-bost Cymdeithas: rspearson@breathemail.net
e-bost Swyddog y We: mel.mathias@tinyonline.co.uk

Return to our home page

This page was last updated on 25MCH2006
Web Site Designer: Geoff Riggs.
e-mail webmaster@fhswales.info
PLEASE NOTE that this mailbox is dedicated
solely for messages relating to the web-site
and cannot be used for any other e-mails to
the Association or for enquiries of any sort.

Return to our home page