New Hampshire State Papers, Combined Index R

New Hampshire State Papers

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   

 

†††††††

†††††††

R

†††††††

†††††††

Rabbit Swamp XIX:504;

Rabone, George I:133, 144;

Raby(Brookline), NH VII:672; IX:826; X:5, 27, 166, 667; XI:240; XII:231, 232, 236, 248, 604, 767; XIV:39, 392, 557, 574; XVI:84, 90, 246, 253, 259, 331, 464, 518, 584; XVII:121; XVIII:728, 844; XX:59, 108, 153, 313, 335, 353, 400, 416, 462, 497, 559, 561, 611, 728, 737, 785, 812, 825; XXI:38, 98, 123, 124, 266, 271, 291, 301, 309, 582; XXII:36, 252, 256, 271, 308, 545, 665, 671, 698; XXIV:497, 498; XXV:135; XXX:174, 178, 179, 187, 190, 193, 194;

Signers of Association Test VIII:271;

Raby, Major XI:92;

Rachel, Ann XXXI:82;

Judith (Hart) XXXI:82;

Mary XXXI:82;

Robert XXXI:82, 83;

Temperance XXXI:82;

Racine, Charles XVII:299; XVIII:913;

Rackley, ----- (M. Nelson) XXXI:442;

Benjamin XXXI:442;

Jane XXXI:442;

Jane (m. Libby) XXXI:442;

William XXVIII:492; XXXI:442;

Rackliff, Elizabeth XXXII:554;

Lydia XXXII:553;

†††††††

†††††††

†7

†††††††

Lydia (Marshall) XXXII:41-43;

Mary XXXII:554;

Roger XXX:102;

William XIII:238, 264; XXXII:554;

Racklyett, Roger IX:592;

Racliffe, William XVII:656;

Radcliffe, John XIV:14, 25;

Radford, John XXXX:306

Lieutenant XXXI:382;

Radiric I:177;

Radman * See also Redman

Radman, John IX;340, 572; XIII:103;

Rady, Benjamin XVIII:468;

Rae, Abner XVII:307;

Ebenezer XIII:201;

Rafford, ----- XXIII:246;

Ragg, Jaffrey XII:714, 715, 718;

Ragged Mountain Brook XVIII:757; XX:426;

Ragged Neck XXIV:912, 914, 919; XXXI:103, 104;

Raggs, Joseph Jr. XXVI:286;

Ragley, John XXVII:353;

Railing, John XVII:306;

Raiman * See Raymond

Raimbault, M. XXVI:659;

Raines * See Rayn

Rainford, ----- XXIII:46;

Raino, Elias XI:116, 118; XIV:43; XXVII:80, 89, 90;

John XIV:572, 613; XV:612, 711, 740; XVI:499, 562-563; XVII:445; XXX:191;

Samuel XI:118; XXVII:89, 90;

Rainsford, Richard I:338; XIX:306, 408, 571, 603;

Raitt, Alexander XXXIII:282;

Miriam (Frost) XXXIII;282;

Raleigh (Ship) VIII:321, 480, 483, 496, 574;

Raleigh, Philip XXX:7;

Sir Walter I:2, 49;

Ralle, Sebastian III:699; XIII:753, 754;

Rallens, Benjamin XI:626;

David XI:626;

Rallings, Benjamin XIII:403;

Rallins * See also Rawlings, Rollings

Rallins, Aaron IX:779;

Jotham XIII:399;

Reuben XIII:398;

Thomas IX:779;

Ralph, Clement XXXI:97, 98; XXXX:202, 229

Ephraim XV:511;

Lieutenant XXXX:385

Ralston * See also Roylstone

Ralston, Abner XII:312;

†††††††

†††††††

†8

†††††††

Alexander XXII:526, 527, 529, 617, 619;

Ram, Weymouth V:772;

Ram Head XXV:713;

Ramoch, Isaac XIV:248;

Ramsdall, Thomas II:238;

Ramsdell, Aquilla XXX:314;

Jacob XXX:155;

Ramsey, Ann XXXII:612;

David XIV:102, 208; XXX:425;

Elizabeth (Boyes) XXXIX:126;

Hugh IX:488, 517, 731; XI:310; XII:230; XIII:355; XIV:166; XVIII:193, 722; XXV:576; XXVI:401; XXVII:5, 9, 12, 14, 41, 187-189, 193, 201, 203-205, 208, 303; XXVIII:210, 494; XXX:94; XXXII:612-616, 618; XXXIII:488; XXXIV:64; XXXVIII:223; XXXIX:166;

James IX:517, 532; XII:453, 471, 479, 484, 527; XIII:702; XIV:280, 288; XXVI:267; XXVII:187; XXIX:613; XXX:87, 256; XXXII:613, 614, 616-618, 749; XXXIV:59; XXXV:235, 236, 360; XXXVI:419; XXXVII:183; XXXIX:126, 127, 166;

James Jr. XII:453;

John IX:517; XII:435, 445, 453, 527; XIII:701; XIV:348; XVI:246, 252, 521; XVII:29; XVIII:193; XXVII:193, 201, 203, 204, 208; XXVIII:494; XXX:87; XXXII:613-615,

†618; XXXIII:628; XXXIV:362, 400; XXXVI:182; XXXIX:146;

Jonathan XIII:607;

Lydia XXXIII:488;

Margaret XXXII:613, 614, 616, 617;

Mary XXXII:613, 614;

Matthew IX:731; XIII:355-359; XV:125; XXVII:187, 193, 202, 207; XXVIII:494; XXXII:613, 614, 617; XXXIII:728;

Mons. XVIII:299;

Nathaniel XVII:160, 207;

Robert XII:484;

Samuel XVI:246, 252, 504;

Thomas IX:731; XIII:355, 359; XIV:166, 170; XV:124; XVII:14; XVIII:746; XXX:330;

William IX:532; XII:453; XV:200, 631, 637; XVI:102, 609; XXIX:613, 638, 639; XXX:87;

Rand, ----- XXI:356, 399, 588, 590, 680-682, 692, 698, 718; XXIX:237, 370, 387, 466; XXXII:402;

Abiah XXXII:436; XXXIV:223, 224;

Abigail XXXII:407, 408;

Abigail (m. Jenness) XXXVIII:47;

Abraham XI:637;

Amos IX:740; XIII:17; XXVI:393; XXVIII:366; XXXII:425; XXXIII:6;

†††††††

†††††††

†9

†††††††

Benjamin XII:47; XIII:495, 502; XV:259; XXV:631; XXX:148;

Benjamin Jr. XIII:502;

Benoni XIV:248; XV:260, 263; XVII:26;

Billy XIII:304;

Captain VIII:894, 902;

Christian XXXI:333, 334; XXXX:110, 514

Christian (m. Shute) XXXII:436;

Colonel XXI:524;

Daniel X:28, 36, 42, 45, 61; XIV:35, 332, 465; XV:348, 349, 542; XVI:815; XX:282, 284, 312, 324, 347, 379; XXI:311, 582, 595, 599, 619, 622, 672, 681, 686, 690, 691, 695-699, 702, 703, 706-712, 719, 725, 727; XXII:36, 41 passim 89, 152 passim 240, 308, 315 passim 359, 409, 413 passim 481, 544, 554, 580, 582, 586, 587, 595, 646-652, 657, 676-679, 691-697, 701-711; XXX:125, 455;

David IX:183; XI:142, 145, 538, 588; XIV:108, 123, 187, 251, 307, 341; XV:311; XXI:273; XXVII:507; XXX:138;

Deacon XXVIII:366;

Dowst XIII:367;

Ebenezer XIV:361; XXVII:236, 237, 245;

Edmund XI:354, 355, 359, 362; XVIII:192; XIX:422; XXXI:747; XXXII:69, 71, 86; XXXIII:693; XXXV:80; XXXVIII:47;

Edward XIV:11; XXIV:532;

Elizabeth XXVII:438, 440; XXIX:494; XXXI:438; XXXII:436; XXXIII:5-7;

Elizabeth (Chapman) XXXV:80;

Elizabeth (Marden) XXXI:580, 581;

Elizabeth (m. Boynton) XXXVIII:47;

Elizabeth (m. Lang) XXXV:370;

Elizabeth (m. Philbrick) XXXIII:6;

Ephraim IX:732, 733; XIV:119, 150, 197; XXV:488; XXVI:393; XXXIV:107; XXXV:370;

Ezekiel XIV:36, 98, 99; XV:538, 540; XXX:126;

Francis I:114, 285; II:38; IX:41; XVII:527, 610; XVIII:919; XIX:676; XXXI:97, 333, 334; XXXIII:7; XXXX:4, 44, 50 83, 112, 118, 129, 220, 237, 239, 312, 334, 348, 514

Francis Jr. XVIII:920; XXXX:237

George XII:698; XIII:368;

Hannah XXXII:436;

Hannah (m. Locke) XXXV:370;

Isaac XXIV:532;

Isaac Jr. XXIV:531; XXXVII:461;

Isaac 3rd XXIV:531;

Israel X:549, 551; XIII:367, 371, 616, 620; XVI:131, 163, 234, 264;

Jeremiah XXX:398;

†††††††

†††††††

†10

†††††††

John II:37, 554; III:714; IX:153, 165, 238; XI:185, 567; XII:694, 697; XIII:343, 364, 370; XIV:13, 22, 224, 248, 382, 448, 490, 501, 514, 519, 535, 648, 650; XV:596, 728; XVI:13, 912; XVII:26, 527, 640, 717; XIX:660; XXIII:68; XXIV:526, 532; XXV:163; XXIX:129; XXX:91, 132; XXXI:135, 333, 405, 438; XXXIII:6, 7; XXXVI:396; XXXX:275, 277, 289, 300, 314, 358, 394, 395

John 3rd XIII:364;

Jonathan IX:566; XIII:620;

Joseph IX:743; XII:698; XIII:304, 363, 364, 367, 368, 370; XIV:224; XXVI:393; XXX:132;

Joseph Jr. XII:698; XIII:363, 367, 370;

Joshua IX:563, 740, 744; XIII:364, 370; XIV:224, 248; XXVIII:366, 369, 373; XXXII:436, 800; XXXIII:6; XXXVIII:44;

Joshua Jr. XXVIII:369, 374;

Lemuel XII:4; XIII:396; XIV:432; XVIII:584; XXX:55;

Lucia XXXVI:396;

Lydia (m. Foss) XXXII:436;

Mabarah XXXV:370;

Major XVIII:782, 795;

Martha (m. Mason) XXXVIII:47;

Mary XXXI:333; XXXV:133;

Mary (Walton) XXXX:447

Mary (m. Barnes) XXXI:334;

Mary (m. Burns) XXXII:435;

Mary (m. Chamberlain) XXXII:436;

Mary (m. Chandler) XXXV:370;

Mary (m. Leavitt) XXXVIII:47;

Mary Ann I:508;

Moses IX:183, 185; XI:143, 145, 533, 538; XIV:244;

Nathan XI:462;

Nathaniel VIII:277; IX:735, 736, 739, 740; XII:698; XIII:304, 364, 367, 370; XIV:448, 535; XV:527; XVIII:501; XXV:488; XXX:132, 133, 456; XXXI:334; XXXIII:5-7, 264; XXXIX:280, 288, 429;

Nathaniel Jr. XII:698; XIII:371;

Nehemiah XII:523, 524; XVI:446; XX:816, 835; XXI:38, 59, 62, 63, 68, 69, 73, 75, 79, 82-84, 87, 11, 117, 119, 135, 139, 140, 160, 168, 176, 177, 202, 204, 215, 223, 226, 291, 305, 306, 312, 316, 317, 327, 329, 351, 354-359, 420-422, 425, 442-448, 461, 470, 472, 475, 480, 483, 487-495, 498, 499, 504-506, 509; XXII:717, 729; XXV:631;

Nehemiah Jr. XXI:583, 595, 599, 619, 622, 672, 686, 690, 691, 695, 697, 702, 706-712, 719, 725, 727;

Rachel XXXVI:396;

Remembrance XXXI:405;

Reuben XV:634, 649, 731, 735; XVI:16, 25, 102, 186, 211, 220, 278, 503, 617; XXX:488, 490, 494; XXXV:370;

†††††††

†††††††

†11

†††††††

Richard IV:312; IX:737; XII:689; XIII:17, 364; XXVI:392; XXVIII:366, 369, 373; XXXIV:223, 224, 448; XXXV:370, 371; XXXVII:28, 49; XXXIX:288;

Robert XIII:496; XXIV:180, 189, 195-198; XXVII:300, 438-440;

Ruth XXXV:210;

Ruth (Philbrick) XXXV:210;

Samuel II:38, 90, 94, 96; IX:735, 737, 738, 740; XII:697-700; XIII:298, 304, 364, 367, 369; XIV:248, 448, 535; XVI:111; XVII:26; XIX:679; XXVI:393; XXVIII:366; XXX:53, 133; XXXI:333, 334, 581, 582; XXXII:251, 407, 436, 800, 801; XXXIV:223, 224, 318; XXXIX:281; XXXX:447

Samuel Jr. XVII:26;

Sarah XXXII:84;

Sarah (m. Herrick) XXXI:334; XXXII:435;

Sarah (m. Jordan) XXXII:84; XXXIII:6;

Sarah (m. Smith) XXXVIII:47;

Solomon XIV:36, 421; XV:349, 539; XXX:125;

Stephen XII:699; XIII:367; XIV:224;

Stephen N. XXX:220;

Susanna XXXI:582;

Thomas IX:375, 643, 735, 739; IX:736; XII:699; XIII:21, 370; XIV:660, 661, 668, 676; XVI:111; XVIII:920; XXI:387, 460, 462; XXV:412, 631; XXVII:521, 522, 526, 527, 529-531, 533, 537, 538; XXX:41, 360; XXXI:333, 334; XXXII:435, 436, 801; XXXIII:381; XXXV:80, 369-371; XXXVI:133; XXXVII:134; XXXVIII:47, 56;

Thomas Jr. IX:737, 740;

Thomas J. XII:698; XIII:38; XV:256;

William V:453, 831; IX:563, 740; XII:12; XIII:21, 364; XIV:224, 345, 353, 448, 535, 651; XV:300, 302, 305, 309; XVII:26; XXIV:250; XXVII:438, 441; XXX:53, 459; XXXII:435, 537, 801;

Randal, Edward II:90, 96;

Jacob II:90, 94, 262, 263;

James II:89, 103, 107, 245, 360, 554;

Randall * See also Randal; Rendall; Rendell

Randall, ----- XXIII:295, 391; XXVI:622, 726; XXXI:726; XXXII:17; XXXV:112; XXXVII:168; XXXVIII:307; XXXIX:446;

Aaron XIV:236;

Abraham XIII:535; XXX:123;

Ann XXXIII:660, 662; XXXVIII:89;

Benjamin VI:16; XIII:666; XIV:101, 206, 207, 380; XVI:168, 878, 906; XVII:26; XXVI:500; XXVII:322, 521; XXXVI:348; XXXVII:188, 189; XXXVIII:232, 441;

Benjamin Staniford IX:648; XXV:412;

†††††††

†††††††

†12

†††††††

Catherine XXXI:495-497;

Catherine (m. Jordan) XXXII:83;

Charles XXXII:443, 541; XXXIV:274;

Daniel XII:755; XIV:145, 194; XV:295; XXX:370;

Deborah XXXII:414;

Ebenezer XI:587; XII:393, 394; XIV:233; XXX:82;

Edward IX:739; XV:441; XVI:241; XVII:26; XXVIII:366, 374; XXX:469; XXXI:409, 538; XXXII:252;

Eliphalet IX:186, 761; XXXVIII:210;

Elizabeth (m. Demeritt) XXXIII:662;

Ephraim XIV:126; XVII:12;

George XVII:26; XXX:131;

Hannah XXXV:279;

Hannah (Wallis) XXXII:252;

Hezekiah XI:425, 428; XXX:107;

Israel XI:586; XXX:106;

Jacob XI:668; XVI:165; XVII:22, 33; XXVIII:493; XXXI:419, 495-497; XXXII:43; XXXIII:152, 235; XXXVIII:89;

James IX:568, 737; X:549; XII:671; XIV:68, 76, 83, 224, 514, 545, 648; XV:596; XVI:13, 97, 287, 508; XVII:26, 622, 624-625, 638, 643; XIX:9, 13, 17-46, 50, 53-54, 57-58, 659, 719, 726, 735, 738-739; XXIV:912; XXVI:499; XXX:29; XXXI:138, 295, 296, 436, 584, 585, 716; XXXII:83, 84, 414; XXXIII:553; XXXVI:478; XXXX:276, 334, 394

James Jr. XIV:648, 650; XVI:13;

James M. XVI:64, 73;

Job XII:392;

John VI:563; IX:568, 642; XII:392, 395, 694, 696, 697; XIV:3, 14, 21, 231, 407, 540; XV:703; XVI:102, 174, 287, 511, 707, 709, 712; XVII:24, 349; XVIII:210; XXX:63, 130, 216;

John Y. XXX:425;

Jonathan IX:566, 642; XII:395, 487, 490; XIV:300; XVI:64, 74, 99, 107; XXXIII:660, 662; XXXIX:450;

Joseph XI:587; XII:391, 392, 394; XV:468, 469; XVI:131, 163;

Joses XXX:146;

Mark XV:325; XVII:26; XXVI:500; XXX:132, 360; XXXIX:280;

Mary XXXII:477; XXXIII:659, 660, 663;

Mary (Hodgdon) XXXIII:1;

Mary (Sherburne) XXXIII:553; XXXVI:478;

Mary (Walton) XXXII:672;

Mary (m. Ricker) XXXV:47;

Mary (m. Tarleton) XXXII:83;

Mason XI:587; XXX:106;

Matthew XX:833; XXVI:605;

Miles XI:577, 584, 585, 587; XII:391, 392; XXVIII:97, 98, 103; XXX:81; XXXIII:659-662; XXXIV:145, 195, 257, 258;

†††††††

†††††††

†13

†††††††

XXXV:257, 281, 286, 347; XXXVI:184, 359, 368, 381; XXXVIII:24, 255; XXXIX:66, 68, 309;

Moses XI:425; XII:7; XIV:317, 365; XXV:630; XXX:139;

Nathaniel IX:166; XI:577, 587; XII:393, 395; XVI:513, 778; XXIV:526; XXVIII:197; XXX:107; XXXIII:370, 659-662;

Paul VI:540, 676; IX:568; XII:696; XIV:514; XXVI:393, 500; XXX:96;

Peter XXXI:436;

Rachel XXX:427;

Richard XII:487; XXXX:130

Robert XXX:256;

Rufus XXIV:516;

Samuel V:466, 849; IX:159, 760; XIII:407; XIV:126, 188, 246; XXII:106, 114, 119, 158, 162, 178, 186; XXIV:8, 526; XXVIII:355, 361; XXXIII:742, 744; XXXIV:478; XXXV:47, 98, 256; XXXVI:317; XXXVII:459, 460; XXXVIII:152, 210, 211;

Samuel Jr. XXXV:98; XXXVI:317;

Sarah XXX:424; XXXVIII;211;

Sarah (Jenkins) XXXV:146;

Simon XI:577; XII:392, 395; XVI:904; XXVIII:97, 98, 103; XXX:81; XXXIII:662; XXXV:178; XXXVI:184; XXXIX:223, 226, 308;

Simon Jr. XII:392;

Stephen XXXI:496, 497;

Susanna XXXI:496, 497;

Sylvester XXIV:516;

Thomas XII:395; XIV:234; XVII:24;

Tobias XXV:647;

Walter XXXX:323, 338

William I:310; VI:240, 241; IX:562; XI:587; XII:611; XIV:76, 83, 198; XXIV:103; XXVI:392, 417;

William Jr. XXXX:247

Randall Farm XXXII:17, 232;

Randel, Benjamin XIV:22;

Daniel XIV:28;

Edward XIV:224; XV:725;

James XIV:570, 650;

John XIV:226; XV:629;

Joseph XIV:123; XV:494;

Miles X:628;

Nathaniel XIV:21, 469; XV:572, 712;

William XIV:21, 589;

Randell * See also Randalll

Randell, Daniel XIII:72, 75;

Edward IV:503;

George XIII:367, 368, 370;

George Jr. XIII:370;

Gideon XV:249, 251, 252, 254;

Hezekiah XIII:23;

†††††††

†††††††

†14

†††††††

Israel XIII;33, 111;

James IV:503;

John XIII;111, 343;

Jonathan XIII:111;

Moses XIII:398;

Nathaniel XIII:23, 101;

Samuel XV:694;

Thomas XIII:96;

Randlet, James XVII:25, 640;

Randlett, Levi XII:585;

William XII:585;

Randolph (Durand), NH XIII:746; XVIII:615; XXIV:478; XXV:464; XXX:424;

Durand XXV:175, 179, 464, 465, 467;

Edward XXXX:371-373

Randolph, VT XXVI:617, 625, 687, 704, 734;

Middlesex XXVI:617, 625, 704;

Randolph, B. XXIII:56, 58;

Barnard XVII:588;

Edmund X:406; XXI:844;

Edward I:339-409, 466, 478, 491, 497, 544, 565, 591; II:11-14, 18, 20, 22, 25, 29, 119, 312, 384, 385, 398; XVII:520, 539, 555, 564, 566, 571-581, 584-592, 596-599, 612, 615, 618; XIX:652, 655, 662-666, 672-675, 683, 689-690; XXIII:43 passim 114, 125, 138, 142, 145, 160, 235-240, 243, 245, 246, 249, 275, 373, 441, 442, 444, 451, 454, 455, 473-475, 511; XXIX:112, 114, 141;

John XX:872; XXI:480, 516; XXV:464;

Peyton VII:252, 254, 330, 429;

Sarah XXIII:235;

Random, VT XXVI:637, 661, 704;

Randott, Joseph II:684;

Martha II:684;

Ranger (ship-privateer) XI:543;

Rangers VI:609, 636, 643;

Rankin, ----- XXIX:236;

Alexander IX:490; XXXIII:265; XXXIV:394; XXXIX:125;

Andrew XIV:237, 549; XXXI:284;

Hannah XXXV:489;

James XIII:570; XXX:27;

Jonathan XIV:583, 600; XV:437, 715;

Joseph IX:171; XI:518; XVI:899; XXIV:697;

Robert IX:797;

Ruth (Shattuck) XXXVII:153;

Samuel VI:717; VII:95, 695; IX:490; XIII:698, 703; XVI:898; XVIII:193, 426, 501; XXVII:187-189, 193, 202-204, 208; XXVIII:179, 494; XXX:87; XXXII:480, 614, 618; XXXIII:111-113, 171, 297, 358, 395, 408, 463, 472, 577; XXXIV:75, 90, 91, 175, 231, 320, 513; XXXV:155,

†††††††

†††††††

†15

†††††††

400, 489; XXXVI:429;

Thomas XV:630, 637, 719; XVI:203, 226, 271, 510, 720, 724-725;

William XIII:698; XXVII:187, 193, 202, 203, 205, 207, 208, 313; XXVIII:494; XXX:87; XXXV:489; XXXVI:501; XXXVII:259;

Ranlet, Henry XXII:27, 86, 127, 213, 272, 303, 361, 397, 407, 476, 527, 570, 621, 627, 628, 630, 686, 701, 703;

Ranlett, ----- XX:722, 757;

Henry XXI:22, 65, 97, 115, 120, 192, 230, 284, 286, 330, 335, 338, 348, 352, 391, 407, 409, 411, 471, 505, 507, 511-513, 573, 615, 623, 636, 640, 675, 677, 686, 729;

Rann * See also Rand

Rann, Francis XVII:511, 513, 527;

John XVII:525;

Samuel XIII:347;

Ranney * See also Ranny

Ranney, Moses XVIII:859;

Dr. Thomas S. X:3, 19, 25, 41, 44, 46, 58;

Thomas Stow XI:234, 236, 237, 480; XIII:405; XX:99, 128, 133; XXII:251, 264; XXX:39;

Rannis, Thomas XIV:238;

Ranny * See also Ranney

Ranny, ----- XXIV:905, 906;

Ranny's Cove XXIV:905, 906;

Rano, Elias IX:451;

Ranoc, John XIV:569;

Ransalare, Stephen V:789;

Ransom, Ebenezer XVI:66, 77, 96, 628;

Richard VI:867; XVIII:552;

Samuel XVII:306;

Shem XXVI:445;

Simon XXVI:445;

Thomas VI:867; IX:174; XI:711; XVIII:552; XXV:167, 531; XXX:113; XXXIV:164; XXXVIII:237;

Ranson, Ebenezer XIV:314;

Ranstead, John XIV:86, 199, 200; XV:48, 225; XXX:157;

Ranton, William XIV:134, 191;

Rape I:385;

Rashleyghe, Thomas I:168;

Raspberry Hill XXXII:711;

Rassell, Joseph XXVI:260;

Ratcliff, ----- I:105; X:703;

Ratcliffe, Mr. XVII:486;

William XVII:527;

Rate, Charles XVII:309; XVIII:916;

Francois XVIII:912;

Rates I:347, 366, 397, 400, 424-428, 447, 448, 490, 496; V:6;

estates VII:166, 326;

foreign coins II:592;

†††††††

†††††††

†16

†††††††

interest III:685;

new towns V:193;

polls and estates VI:175;

proportioned III:203, 207; V:165;

Rathburn, Isaiah XXIV:517;

Joshua XXIV:516;

Ratsey, Robert XXXIII:733;

Rattlesnake Island XXI:206;

Rattlesnake Meadow XXXIV:361;

Raudot, Manuel XVIII:914;

Ravencroft, Captain II:20, 22;

Rawbone, George IX:251; XXV:745;

Rawlands, John XIV:110;

Rawlings * See also Rolens; Rollins

Rawlings, Aaron XI:283; XV:448, 598, 697; XVI:206;

Alice XII:719, 720;

Anthony XI:54, 57; XIII:342;

Benjamin IX:246, 679; XIII:377, 381;

Daniel XV:597;

Edward XII:717; XV:294;

Eliphalet XII:490;

Henry XIII:350;

Ichabod II:36; XI:54, 57;

James II:182; XII:715; XIII:237;

Jeremiah IX:159; XV:728; XVI:27, 71, 210;

John XI:53, 57, 406; XII:67, 490; XIII:342; XV:243, 245, 260, 263, 626;

Jonathan IX:757; XI:625; XIII:269;

Joseph II:559; III:550; IX:582; XI:643, 645; XII:710, 714, 717, 727; XV:285, 291, 520, 597; XVI:68, 77, 760-761;

Joshua XIII:342;

Josiah XI:656;

Jotham XIII:401, 489;

Moses XI:642, 645; XII:490; XV:298, 302; XVI:648;

Moses Jr. XV:299;

Nathaniel XV:180;

Nicholas VIII:286; XIII:489; XV:324, 327, 331-333, 337, 338;

Noah XII:727;

Paul XII:729;

Paul Jr. XII:729;

Peter XII:490;

Rebecca XII:718;

Robert IX:588; XV:723; XVI:206;

Samuel II:106; XII:710, 714-716, 720, 726, 727;

Sarah XII:392;

Simeon XI:118;

Susannah XVI:761;

Thomas II:36; XI:619, 625, 642, 645; XV:449, 600;

†††††††

†††††††

†17

†††††††

Thomas Jr. XI:645;

William XV:253;

Rawlins * See also Rawlings; Rollins

Rawlins, Aaron V:434; XIV:14, 117, 119, 130, 145, 149, 196, 564, 580, 635; XVI:207, 229, 274, 512, 742;

Benjamin III:407; XIV:288, 641; XV:730; XVI:17;

Benjamin Jr. XIV:564;

Charles XVI:930, 932;

Daniel XIV:370, 378, 493, 647; XV:728; XVI:12, 192, 209;

Edward XIV:141, 193, 234; XV:575;

Eliphalet XIV:53, 61, 182, 312, 641; XV:132, 730; XVI:18, 211, 278, 649;

George XIV:227, 257;

Ichabod XIV:234;

James I:213; III:550; XIV:2, 363; XVII:502, 656;

Jeremiah XIV:14, 179, 300, 652; XVI:99, 520, 846;

Jeremy XIV:71;

John III:607; VI:213; XII:150; XIII:17, 296; XIV:71, 119, 132, 150, 179, 190, 196, 234, 351, 361, 380, 489, 560, 641; XV:573, 575, 730; XVI:17-18, 79, 198, 211, 267, 278, 508, 675-677; XVII:719;

John 3rd XVI:18;

Jonathan IV:214, 424, 539; XII:393; XIV:117, 130, 189; XVIII:193;

Joseph V:437, 450, 471, 629, 818; XIV:14, 28, 71, 179, 641; XV:730; XVI:18, 100, 211, 220, 278, 514, 557; XVIII:192, 194, 273, 287;

Joshua XIII:17; XV:544;

Jotham XV:134;

Moses XIV:110, 133, 190, 496, 505, 516, 563, 635;

Nathaniel XIV:532;

Nicholas XIV:231, 242;

Robert XIV:370, 377, 492; XVI:274; XVII:30;

Samuel III:550; XIV:3; XV:666; XVI:274, 818;

Simeon XIV:369, 374, 498, 502, 511;

Stephen XIII:93, 95;

Thomas I:459, 559; VI:153, 208; XII:393; XIII:23; XIV:581, 627; XV:457; XVI:510, 703, 862-863; XVII:438;

William XII:393;

Rawson, Asa XV:643;

Ebenezer XI:452; XXIV:411, 675;

Edward I:102, 148, 150-163, 171, 179, 181, 183-185, 189, 196, 205, 206, 209, 211, 212, 229-252, 272, 289, 291, 301, 307, 310, 339, 411; XVII:538, 604; XXIII:43, 105; XXIV:13, 76, 84, 104, 135, 147, 149, 151, 167, 168, 206, 212, 213, 259-261, 263, 268-270, 292-295, 363, 365, 367, 368, 839, 843, 846-852, 855-857, 868-871; XXIX:99; XXXI:12, 33;

Grendal XXIV:507, 512;

†††††††

†††††††

†18

†††††††

Jonathan XI:549, 553, 554; XIII:37, 341, 344; XVIII:855; XX:573, 735, 739, 742, 783, 786, 795-796, 812, 814; XXI:2, 367, 559, 743; XXII:606, 618, 644, 680;

Richard XXXII:130;

William Jr. XXVI:203;

William 3rd XXVI:471;

Ray, Abel XXX:31;

Christian XXVI:302;

David XXXVI:72;

Ebenezer XXX:4;

James XI:68, 72, 80, 92, 96, 103; XV:465, 467, 478, 504; XXI:307, 389, 458; XXII:718, 729; XXXX:470

John IX:522; XI:102; XII:552, 556; XIII:719; XIV:424; XVI:733; XXIV:685; XXX:91;

Joshua XXVI:195, 199;

Joshua Jr. XXVI:195;

Mary (Morrison) XXXVI:71;

Matthew XVI:308, 310;

Peter XIV:5;

Reuben XXVII:137;

Silas XI:345; XIV:646; XV:732; XVI:20, 22, 191, 212, 225, 279; XX:655;

Thomas XXVI:195, 199;

William XII:6, 8; XIII:103; XIV:296, 361, 364; XV:133; XVI:121, 164; XXVII:489, 491; XXIX:396; XXXVI:71, 72;

William Jr. XXXVI:72;

Rayes, Simon XVI:883;

Raymer, James XXX:123;

Raymond, NH * Also Freetown, NH

Raymond, NH VII:197, 214, 363, 767; IX:717-719, 829; X:3, 25, 165, 627, 648; XI:234, 260, 304, 703; XIII:307-312; XIV:76, 116, 117, 212, 307, 354, 370, 378, 387, 469, 519, 554, 557, 580, 583-585, 599, 619, 630, 659; XV:162, 439, 444, 445, 447, 451, 598, 627, 639, 658-660, 668, 693-695, 734, 749; XVI:68, 79, 97, 222-227, 232, 23, 243, 252, 262, 300, 365, 518, 524, 600, 806; XVIII:54, 680, 681, 727; XX:33, 58, 154, 262, 301, 334, 343, 561, 563, 572; XXI:2, 123, 238, 252, 292, 522, 533, 546, 584, 758, 795; XXII:2,38, 276, 310, 512, 546, 616, 665, 671, 699; XXIV:271, 523, 566; XXV:468; XXX:192, 424, 457, 459; XXXIV:63; XXXV:164, 248; XXXVI:506; XXXVIII:83-86, 92, 143, 232, 233, 298, 377, 400, 401; XXXIX:148, 162, 163, 167, 169, 191, 240, 248, 249, 251, 298, 436, 437;

Freetown XXIV:271; XXV:468;

Raymond, ----- I:63, 65, 72-76, 81, 82; XXIX:375;

Benjamin XXVIII:425;

Daniel XXIV:89; XXVI:81;

Edward XXVI:65;

James XXIV:450;

†††††††

†††††††

†19

†††††††

John XIII:746; XXV:268, 609, 610; XXVIII:421; XXIX:44, 45, 48, 49, 51, 52;

Jonathan XII:25;

Josiah XXVI:449, 454;

Moses XXI:18;

Nathaniel XI:102; XXVI:242;

Paul IX:537; XXVII:403;

Reuben XXVIII:443;

Thomas XXIV:813; XXVI:459;

William XII:423, 428; XV:632, 635, 636; XVI:511; XXIV:339- 343, 345, 789, 813;

Raymonton, Samuel XXX:191;

Rayn, Joseph I:456, 477, 483-486, 498, 524, 540, 581; XXXI:31, 324;

Rayne, Joseph XXIII:82, 83, 88-90;

Raynes * see also Reyner

Raynes, Francis XXXX:52, 87, 518

John XVII:139; XXV:167; XXX:288;

Joseph XXXX:400, 402, 406, 470

William XXXX:135

Raynolds, Robert XII:56;

Raynor, Mrs. Francis XIX:669;

John XIX:669;

Razee, Joseph XXX:122;

Razey, Joseph XVI:81, 95;

Pelatiah XIII:530; XIV:646; XV:4, 205, 732; XVI:20, 23, 191, 212, 279, 887; XVII:468;

Rea, Ebenezer XIV:336; XVI:558; XVII:62;

James XIV:416; XV:215;

Read * See also Reed; Reid

Read, ----- XVIII:690; XX:873; XXIV:127, 133, 134;

Abijah XVII:62;

Benjamin XI:454; XIII:206, 347, 597; XV:430; XXVI:50;

Captain XXXIII:29;

Charles XXVI:334;

Christopher XXIV:813;

Colonel XI:95;

Daniel VII:767; VIII:272, 767, 788; XIII:315, 318; XV:56; XVI:810; XXVI:114; XXX:122, 124, 191;

David XI:454; XIII:206; XXX:246;

Deborah XI:549;

Dorothy XXXVIII:130;

Eleazer XIII:314; XXV:472;

Elias XXVI:282, 397;

Elias Jr. XXVI:397;

Eliphaz XIV:211, 215, 217, 219, 220, 503, 515, 647; XV:605;

Elisha XI:454; XIII:204, 206;

Ezra XII:367;

George VII:429, 441; VIII:203, 391, 520, 528, 640, 960; XIV:257;

†††††††

†††††††

†20

†††††††

Hannah XXXIX:62, 63;

Henry XI:324; XXXIX:62;

Hinds XI:673;

Hugh II:597; XIX:97-108, 112-136, 138;

Jacob XV:743; XXVIII:279; XXX:191;

James XI:339, 374, 670-673, 675, 679, 694; XXV:190; XXVI:54; XXXII:613;

Joel XV:707; XVI:45, 48, 502; XXVI:113;

John XII:434, 548; XIV:499, 512, 525; XV:7; XVI:723; XVIII:920; XIX:325-328; XXII:604, 640; XXIV:222, 310-312, 492, 527; XXVI:281, 705, 711; XXVIII:53; XXIX:178, 181, 189, 191-193; XXX:220; XXXI:88;

Jonathan II:246, 273; XI:454; XIII:206; XXI:292, 317, 328, 329, 420, 421, 423, 425, 442-445, 448, 456, 470, 472, 474, 475, 480, 487-490, 492-494; XXVI:49; XXVIII:262;

Joseph II:90, 94, 256; XIII:226, 235, 314; XXIV:234; XXV:318, 472; XXVI:50; XXVII:260-262; XXVIII:264, 265, 272, 279, 281, 285, 291;

Joshua XIII:635;

Lucy IX:479; XXXIX:61-63;

Mark XIII:348;

Matthew XVI:898; XXVI:479; XXXVII:349;

Micah XXX:158;

Michael XI:546, 549, 552; XVIII:881; XXV:176;

Moses XIII:318; XXVI:281;

Moses Jr. XXVI:282;

Moses 3rd XXVI:113;

Phillip XVIII:243;

Robert IX:13, 19, 251, 473; XI:58, 81, 87; XXIV:20; XXV:63, 745; XXVII:299; XXIX:249; XXX:5; XXXI:73; XXXV:436; XXXVII:369, 384; XXXIX:227, 231, 436; XXXX:12

Ruth (Brown) XXXII:557;

Samuel XI:454; XIII:204, 206; XVI:690; XXIV:815; XXV:172; XXVIII:198, 200, 201, 203;

Samuel Jr. XXVI:85;

Sarah XXXIX:63;

Solomon XXVII:78;

Stephen XXXX:352

Thomas II:35; VI:19; IX:692, 777, 794; XII:18; XXIV:374; XXV:25, 318, 633; XXVII:260-262, 264, 270, 271, 281; XXVIII:264, 265, 268, 269, 272, 273, 275, 277, 279, 281, 285, 445, 447, 450, 451; XXIX:420; XXXX:505

Thomas Jr. XXVIII:264, 265, 270, 272, 275;

Timothy XXXVI:567;

William IX:473, 477, 479; XII:251, 418, 419; XIV:418; XV:7, 57, 90; XX:672, 688, 729; XXI:22, 100, 179; XXV:190, 455; XXVI:114, 318; XXVII:299; XXVIII:211; XXIX:249; XXX:4, 191; XXXVI:566; XXXVII:227, 283;

†††††††

†††††††

†21

†††††††

XXXVIII:100, 148, 270; XXXIX:20, 61, 63, 64;

Zadoc XVI:240, 268, 500, 755;

Zadock XXXIX:62-64;

Zalmon XXVI:18;

Reade, Michael XIII:742;

Reading, CT XIII:110; XVII:215;

Reading, MA XVI:686; XXIX:150, 169; XXXV:197;

Reading, VT X:204, 399; XXIII:437; XXVI:59, 83, 348, 369, 370, 372, 373, 704;

Reading, Colonel III:453;

Eleazer XIV:214, 336, 698; XVII:62;

John XVIII:62; XIX:262, 274; XXV:400; XXVII:503, 507;

John Jr. XIII:35;

Joseph XXVII:70;

Readman, John XXIV:578;

John Jr. XXIV:578;

Joseph XXIV:578;

Readsborough, VT XXVI:373, 649, 704, 705, 711;

Real Estate VII:83;

permission to sell XXI:130, 180, 183, 187, 188, 210, 211, 215, 221, 225, 313, 384, 398, 399, 456, 481, 485, 487, 570, 573, 617, 621, 643, 646, 655, 656, 689, 697, 714, 719;

Reamer, John XIV:585, 611;

Reanols, Owen V:848;

Thomas V:848;

Reave, Oliver XI:46;

Rebellion I:383, 491-496;

Rebellious Son I:385;

Reckord, John XVI:310;

Record, Elijah XXX:407;

Recorder IV:346, 425, 508, 511; VI:109, 455; VII:83;

Records VI:805, 816;

book II:442; V:126, 127;

copies of XXIII:89, 90;

Council II:203, 295, 296, 302, 411, 414; IV:1; VII:1, 9;

deeds IV:2, 15, 344;

missing III:298, 336, 721, 758, 761, 798;

power of appointing V:179, 191-208, 212, 217, 263, 269, 336, 356, 390, 440, 444, 488, 522, 634, 685, 768, 864;

Province III:52, 86, 89;

public XXI:16, 25, 26, 52, 68, 71, 173, 175, 176, 198, 201, 285, 331, 401, 490; XXII:9, 31, 91, 120, 130, 195, 221, 299, 353, 391, 461; XXIII:66, 119, 127, 131, 162;

Records, Joseph IX:176;

Recrest, Robert IV:728;

Recruits, levied II:742;

Red Hill XXIX:394;

Red Oak Hill XXXI:196; XXXII:524;

Red Oak Ridge XXXII:521; XXXVII:378;

†††††††

†††††††

†22

†††††††

Reddell, James XIV:604;

Redding, John XIV:239, 255; XVII:23, 31; XXVIII:492;

John Jr. XVII:39;

Thomas XXX:149;

Reddington, Asa XV:483, 632, 636;

Reddinton, Thomas XV:400;

Reden, John XV:4;

Reder, John XV:160;

Redfield, Ambrose XXX:246;

Silvanus XXXVIII:304;

William XIV:576, 614; XV:711;

William Jr. XVII:263;

Zina XXXVIII:304;

Redford, C. XXIII:241;

Elisabeth III:94, 95, 237;

William II:99, 114, 129, 132, 141, 167, 170, 175, 180, 181, 183, 186, 192, 196, 197, 212, 226; III:32, 199, 298; XI:642, 644; XII:108, 109, 759; XIII:237, 239; XVII:625, 634, 637, 650-651, 658-661; XIX:182-183, 355, 390, 442; XXIII:133, 256; XXV:181; XXIX:155; XXXI:392, 395, 396, 402, 403, 405;

Reding, John XV:66, 227;

Redington * See also Reddington

Redington, Asa XIII:677; XVI:13, 44, 235, 269, 522, 880, 882; XXX:489, 491, 493;

Benjamin XXVI:109;

Daniel XXVI:214;

Enoch XII:386;

Isaac XVII:41; XXVI:109;

Thomas XVII:425; XXXIII:259;

Redknap, G. XII:681;

Redknapp, Captain II:463, 478, 579; III:311;

Colonel III:359, 463, 473, 530;

Redland, Duncan XIV:6;

Redman * See also Radman

Redman, ----- XXXIV:150; XXXVI:443;

Benjamin XIV:314, 338;

David XXXVI:260, 261;

Hannah (Rollins) XXXIII:439, 441;

Hannah (m. Godfrey) XXXVI:261;

Joanna (Bickford) XXXI:297, 298;

John I:46, 459, 489; III:13, 42, 48, 50, 235, 240, 244, 711; IV:45, 70, 105, 132, 141, 142, 226, 320 passim 453, 460; XII:106, 108, 110, 128; XVII:641-643, 666, 671, 694, 740; XIX:634, 660; XXIII:90, 283; XXIV:823; XXVII:288; XXIX:129, 135, 136, 267; XXX:62; XXXI:22, 32, 68, 72, 572, 589, 688, 736, 744; XXXIII:422; XXXIV:316, 350, 380; XXXV:33; XXXVI:260, 261, 349-351;

†††††††

†††††††

†23

†††††††

XXXVII:256, 257; XXXX:6, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 27, 30, 88, 124, 315, 359, 365, 368, 371, 373, 380, 393, 394, 449, 483

John Jr. II:30, 259, 441, 515, 529, 554, 669; XXV:21; XXXI:297, 298; XXXX:386, 387, 390, 393, 405

John B. XII:118;

Jonathan XXX:216;

Joseph V:414, 450; XII:127, 129; XIV:240, 314, 338; XVII:22, 33; XVIII:215, 261, 287; XXXIII:441; XXXVI:260, 261;

Joseph Jr. XXXV:82;

Moses XIV:466;

Patience (m. Newman) XXXVI:261;

Sarah XXXVI:350, 351; XXXVII:256, 257;

Sarah (m. Ford) XXXIV:380;

Tristram XII:123, 129; XXX:103; XXXV:279; XXXVI:260, 261; XXXVII:182;

William XXX:79;

Redmond, Moses XIV:304, 306;

Rednap, Colonel XIX:36;

Redonet, James XXII:460;

Reed * See also Read; Reid

Reed, ----- XXXI:64, 65;

Aaron XVIII:907;

Abijah XIV:203, 204, 335; XV:69, 518;

Abraham XXX:164;

Abram XII:454;

Alpheus XIV:649; XV:597; XVI:12, 499;

Andrew XVII:328;

Benjamin XIII:594, 595, 597; XIV:257, 258, 550; XXIV:331; XXX:116;

Captain IV:847;

Colonel XVIII:837;

Daniel XVI:138; XXV:41; XXVI:594, 595;

Darius XVI:287;

David XVII:328;

Doctor I:418;

Dorothy XXXVI:444;

Dorothy (Hill) XXXVII:272, 273;

Elias XXVI:112, 113, 318, 594, 595, 647;

Elias Jr. XXVI:594, 595;

Eliphalet XXX:212;

Eliphaz XIV:492, 647; XV:460, 631, 637; XVI:580;

Elisha XX:311, 317, 345, 361-364; XXX:382;

Ezra XXX:382;

Frederick XXIV:501;

George XIII:702; XIV:227, 258; XVII:45; XXX:116;

Hinds XIV:85, 199;

†††††††

†††††††

†24

†††††††

Howard XXX:306;

Hugh III:423, 658, 680, 686, 704, 725, 733, 735, 736, 742, 743, 746, 748, 753, 760, 763, 765, 782; IV:503; IX:561, 562; XII:684; XXXII:80, 90, 173, 378, 691; XXXIII:450, 451; XXXVII:27, 35;

Isaac XIV:236, 312;

Israel XXV:253;

Jacob XIV:33; XXVII:279, 280, 284;

James VII:16, 324, 368, 493, 496, 508, 516, 519, 555, 565, 586, 614, 627, 697; IX:508, 800; XIII:316, 657, 681; XIV:576; XV:723; XVI:320, 332, 341, 426, 433, 923; XVII:465; XXII:388; XXIV:501, 737; XXV:5, 347, 560; XXVI:109; XXVII:267-271, 275-287; XXX:32, 226, 246, 460, 462, 463;

Gen. James VIII:835, 892; XII:20, 225, 243, 298, 569, 745;

Col. James XIV:37-45, 48, 76, 78, 80, 155, 198, 481, 552, 677, 681;

James Jr. XIV:632; XXIV:501, 737; XXV:347; XXVII:279, 280, 284;

James R. XVII:160, 164, 166, 187;

Joel XVI:302, 305, 597; XXVI:594, 595; XXX:246;

John III:91; XIII:36; XIV:437, 571, 605; XV:57, 223, 437, 596; XVI:106, 287; XVII:85, 622; XXII:373, 383, 394, 422, 470; XXIV:814; XXX:89, 115; XXXII:79; XXXIII:721;

John Jr. XIV:484;

Jonathan XVIII:696; XXX:87;

Joseph XII:419; XIII:554; XVII:328, 638; XXXIX:414;

Joshua XIV:179; XXX:246;

Josiah XII:317; XV:10;

Jotham XII:533;

Keziah XXX:432;

Margaret XXXIII:450, 451; XXXVII:27, 28;

Matthew XVI:911; XXX:164;

Micah XIII:670; XIV:436, 524; XX:311, 345, 399-402, 432, 434, 437, 475, 534; XXII:322;

Michael XVIII:752;

Moses XII:758; XVI;263, 287, 504, 612; XVII:430;

Nathan XIII:635;

Nathaniel XII:737; XIV:34;

Noah XXX:216;

Peter XXVI:191; XXXIII:351;

Peter Jr. XXXIII:351;

Philip IV:503; V:404, 478, 480, 485, 793, 857; XIII:257; XXXII:677; XXXIII:287, 390, 391; XXXVI:41, 105, 444;

Phillip XVIII:388;

Robert III:429; VII:641; IX:14; XII:240; XVII:300; XVIII:708; XXVII:70, 301; XXXVI:353;

Samuel V:772; XII:311; XVI:259; XVII:436;

Sarah XXXI:702, 703;

†††††††

†††††††

†25

†††††††

Silvanus XIV:92, 203; XV:463; XVI:654; XX:282, 284, 465, 514; XXI:404, 497, 524, 534; XXII:722; XXX:460, 462;

Stephen XVI:112;

Supply XXX:382, 392;

Theodrick XXIV:737;

Thomas III:406; IX:647; XII:97; XIII:676; XXXI:515, 579, 792; XXXII:255;

Thomas N. XII:743;

William XII:224, 415, 591; XIII:599; XIV:247, 298; XV:25, 37; XVI:687; XX:770; XXI:67, 129, 209, 384, 400, 457, 487; XXV:249; XXVII:301, 310; XXX:342; XXXVI:489;

Zadoc XIV:602; XV:435;

Reel, Joel XI:685;

Sylvanus XI:675;

Thomas XI:20, 645;

Reese, David XIV:223;

Reeve, William XX:478, 539; XXV:167; XXVI:285;

Reeves, ----- XX:529;

Referees, judgment of reconsidered XXI:651, 660, 680, 700, 725;

Reflections on Governor XXIII:317;

Regas, Paul XVIII:913;

Regimental meetings I:313;

Registers of Admiralty XXIII:451, 452;

Registers of Deeds XXII:10, 44, 49, 289, 329;

Registers of Probate,

names of XX:283, 814, 815; XXI:235, 237, 245, 535;

returns XXI:408;

Registration of births, marriages, and burials XXII:132, 226;

Regulation of Militia I:414;

Rehoboth, MA XX:833;

Reid * See also Read, Reed

Reid, ----- XXII:815;

Abijah XIV:95;

Abraham VIII:675; X:572, 573; XII:466; XIII:702, 715, 716; XIV:73; XXXIX:234, 235;

Arthur XVIII:642;

Captain VII:600; XVIII:47;

Elizabeth (m. Cochran) XXXIII:188;

George X:601, 608; XI:557, 662, 696; XII:451, 457, 458, 482, 483, 704; XIII:134, 341; XIV:73, 75, 153, 178, 179, 552, 591; XV:276, 421, 626, 718; XVI:2, 4, 51, 56, 182, 203, 227, 231, 233, 271, 280, 301, 306, 354, 374, 407, 475, 530, 888, 893; XVII:266, 364, 440, 442, 444, 465; XVIII:780; XX:253, 255, 260, 264, 280, 300, 551, 553, 573, 583, 647, 710; XXI:3, 255, 281, 283, 285, 323, 326, 330, 547, 568, 744, 759; XXII:3, 277, 490, 500, 815, 819; XXX:461, 481; XXXIII:187, 188; XXXVII:349; XXXVIII:171; XXXIX:130, 235, 236;

Isaac XIV:105;

Isabella XXXIII:188;

†††††††

†††††††

†26

†††††††

Isabella (m. Hopkins) XXXIX:234;

James IX:490, 494, 497, 507, 801; X:611; XII:440; XVIII:906; XX:46, 465, 476, 480, 510, 534-535; XXI:376, 386, 396, 441, 448, 453, 455, 459, 461, 482, 489, 613, 623, 624; XXII:18, 63, 304, 363, 395, 447, 459, 773; XXVI:513, 540; XXVII:326; XXXII:372, 373; XXXIII:86, 87, 148, 187, 189; XXXIV:512; XXXV:340;

Joel XV:733; XVI:48, 265;

John IX:517; XII:451, 466, 481; XIV:606; XV:716; XVI:80, 92, 201, 269; XVII:679; XXVI:694, 698; XXXIX:234-236;

Jonathan XII:477, 478, 481;

Joseph XIV:222;

Major XVII:345;

Margaret XXXIX:235;

Mary XVIII:691; XXXIII:187, 188;

Mary (m. Campbell) XXXIX:236;

Mary A. XXXIX:234, 235;

Matthew IX:497, 517; XII:440, 453, 466; XIII:715, 716; XVIII:643; XXXIII:188; XXXIV:436, 512; XXXVI:145, 419; XXXIX:233-236;

Matthew Jr. XII:451;

Mr. IX:501; X:22;

Peter XVII:296;

Robert I:133, 242; VIII:158;

Samuel XXXIX:235;

Sarah XXXIX:234, 235;

Stephen XII:481; XXXIX:235;

Thomas XXXIII:188;

William X:409;

Zadoc XIV:469; XV:712; XXX:270;

Reidel, Gan XI:179;

Reikes, John XXXX:250

Reimbursement of expenses VI:143-145;

Reith, John XXX:136;

Reley, Jesse XIV:464;

Lewis XXVI:513;

Relhan, NH * See also Enfield, NH

Relham, NH VII:213; VIII:340; XI:610; XIII:761; XIV:559; XVIII:729; XXIV:723, 727-732; XXXIX:324;

Relhan, Anthony XXIV:730;

Relief for Boston VI:748;

Remant * See Raymond

Remele, Rev. John XIII:49, 50;

Remick, Abraham XIX:32;

Benjamin XII:350; XVIII:881;

Christian XXXI:404;

Daniel XIV:564;

David XIV:343, 448, 535;

Elizabeth (Ham) XXXII:409;

Enoch XIII:22; XXVIII:334; XXX:100; XXXIX:369;

†††††††

†††††††

†27

†††††††

Hannah XXXIX:69;

Isaac VII:391; XVII:26; XXXI:404, 654;

Jacob XV:324;

James XIV:564; XXX:370;

Jane XXXIX:69;

John XI:546, 548, 552; XIII:351; XV:573; XVI:63, 72, 91; XVII:261; XVIII:855, 881;

John Jr. XIII:350;

Mary XXX:394;

Nathaniel XXXIV:1; XXXIX:69;

Polly XI:549;

Samuel XI:187; XII:34; XIV:664; XV:175, 431; XVI:435; XXI:370, 372, 425, 436; XXX:288;

Sarah XXX:401;

Thomas XV:693; XVI:111;

William XVII:36; XXXIX:69;

Remington, Captain XXIV:814;

Jonathan XIX:202, 206; XXIV:778, 814; XXXII:657-660;

Samuel VIII:763; XIV:325, 464, 594; XV:11, 143, 501, 604;

Remmele, John X:6, 19;

Remmick, Abraham III:528;

Enoch IX:598;

Reming, Edward Jr. IX:541;

Remiss, John IX:238;

Remonstrance V:238;

Renalls, John III:607;

Renas, Elias IX:436;

Rendal, Tobias XXIV:698;

Rendall * See also Randall

Rendall, Aaron XIV:321;

Abraham XX:611, 635, 649, 656-657, 696-699, 761, 772, 774, 781, 784, 789, 794, 798;

Benjamin XIV:248, 489;

Edward XIII:364; XIV:248, 623; XV:595; XVI:207, 233, 241, 275; XVII:644; XVIII:919;

Ensign XVII:664, 668;

George XIII:364; XIV:248;

Israel XVII:434;

Jacob XVI:109, 165;

James III:13, 24, 28, 64, 82, 108, 109, 111, 134, 231, 299, 401, 425, 462, 499, 526; XIII:101; XIV:180, 381, 490, 501; XV:435, 728; XVI:234; XVII:652; XVIII:919, 922;

James Jr. XIV:382, 490; XV:728;

John XIV:446; XV:623, 641, 724; XVI:707, 709, 904;

Joseph XIV:108, 187; XV:480, 493;

Mark XIII:364; XIV:248;

Mason XIII:22, 111; XVIII:448;

Miles VIII:29, 62;

Moses XIII:400; XIV:320;

†††††††

†††††††

†28

†††††††

Nathan XIII:101;

Nathaniel III:714; XVI:199, 222, 268;

Paul XIV:381, 490, 501;

Samuel XIV:251; XVI:118; XVII:434;

Simon XI:267; XXI:818;

William XIII:18;

Rendel, John XI:521;

Tobias XI:521, 538;

Rendell, Jacob XII:679;

James XII:678, 679; XXIX:128;

Rendezvous XXXI:517;

Rendezvous Marsh XXXI:514;

Rendezvous-point (Odiorne's Point) II:83, 431, 437, 462, 530; XXV:724;

(Little Harbor) XXIX:52, 157;

Renely, William XI:586;

Renesslaer * See also Rensilear

Renesslaer, ----- XVIII:398;

Renholds, Job III:607;

Renkin, Samuel XII:452, 457, 458;

William XII:457, 458;

Rennels, Owen IX:582, 640, 777, 783;

Owen Jr. IX:783;

Thomas IX:783;

Renough, Clement IX:644;

Rensilear * See also Renesslaer

Rensilear, Henry John VIII:537, 541;

Henry Van VIII:581;

Robert Van VIII:390;

Rensselaerwick, VT XXVI:705;

Rent, Job XIV:404;

Renton, William XIII;27, 33; XIV:314;

Repley, Samuel XI:542;

Report of Committee on Accounts III:525;

Report of King's commissioners re MassachusettsI:258

Report of Lords Commissioners V:302;

Report of Lords Chief Justices I:334;

Report of Lords of Trade against Cranfield I:569;

Report to Council of Trade I:339;

Report of Persons concerning Indians I:586;

Representatives

bill relating to VII:43;

liberty to send XX:746, 800; XXI:45, 588; XXII:680;

list of IV:320; VII:59, 149, 171, 239, 286, 297, 310, 334, 665-669; VIII:78, 80, 130, 132, 318, 321, 356, 397, 399, 428, 430, 571, 573, 681, 683, 737, 739, 766, 767, 787, 788, 819, 820, 839, 841, 901, 903, 913, 932, 933, 935, 938, 959, 969;

message to governor IV:486, 489, 588;

names V:134; VI:127;

pay IV:604; V:313, 315; VI:665,

†††††††

†††††††

†29

†††††††

687, 801, 809, 828; VII:79; XX:57-61, 333-337, 609-612; XXI:37-39, 289-293, 581-585;

persons excluded V:732;

rules IV:468, 484; VI:133, 437; XXII:43, 45-47, 314, 317-319, 550-552;

salaries of. See Salary Reprieve of criminals XXI:246;

"Republican" X:266;

Requisitions of Congress. See Congress

Reshworth, Edward XVII:520;

Reside, John XXVII:326, 327, 331; XXXIV:481; XXXV:174;

Residences of naval officers XXIII:464;

Resor, Moses XVIII:829;

Rest, Philip Godfried XXX:69;

Retailers not to mix liquors XXI:175, 200, 220;

Revenue XXIIII:74, 75, 82, 171, 293, 321, 331, 333, 338, 418, 424, 444;

Bill for III:14;

state, appropriation of XXI:30, 31, 84;

Reverdy, Peter XXXI:700;

Revere, ----- XX:855;

Paul VII:420, 422; XIV:31;

Reves, Ezra XII:357;

Revising Laws VII:45;

Revolution at Boston XXIII:235;

Reymentown, Samuel XI:294;

Reyner * see also Raynes

Reyner, ----- XXXI:751; XXXII:787, 788;

Abigail XXXI:113, 114;

Dorothy XXXI:113, 114;

Elizabeth XXXI:113, 114;

Frances XXXI:114, 200, 201; XXXX:250, 336

Hannah (m. Lane) XXXI:113, 114;

Jachin XXXI:113, 114;

John XXXI:112-115, 127, 159, 200, 201; XXXX:141, 187, 216, 250, 281, 309, 322, 336

Judith XXXI;113, 114; XXXX:332

Sarah (Dyer) XXXII:531;

Reyner's Brook XXXI:271, 659;

Reynolds * See also Runnells

Reynolds, Alexander XVI:178-179;

Anthony XVIII:39, 57; XXIII:203;

Benjamin XXVI:409, 605, 607;

Caleb XXVI:605, 607;

Daniel XI:19, 556; XII:464, 482; XV:464-466, 477, 479, 504, 654, 671, 672, 676; XVI:249, 283; XVII:211, 219, 222, 424-437, 461; XX:173, 176, 253, 260, 280, 282, 284; XXI:280; XXII:492, 505, 724; XXXIX:296;

Enoch XVI:710;

Ephraim XXVI:118;

†††††††

†††††††

†30

†††††††

Hezekiah XIII:657; XV:662, 669, 682; XVI:98, 769;

Isaac XXX:12;

James XXX:430; XXXVI:373;

Jedediah XIII:48, 49; XVII:104; XXX:102;

Jedediah Jr. XXX:102;

Job XVII:644; XVIII:919; XXVIII:171; XXXII:402;

John XI:720; XII:515, 518, 524; XIV:358; XXVI:301; XXX:12; XXXI:15; XXXX:7, 12, 20, 42, 48, 55, 59, 79, 91, 92, 103, 113, 457

Jonathan XXXVIII:185;

Joseph XV:444; XXX:350;

Joshua XXVI:605;

Matthew XXVI:607;

Miles XXX:430;

Nathan XXV:201;

Nathan Jr. XXV:200;

Nathaniel XV:681; XVI:876;

Nehemiah XXVI:117, 297;

Owen XIII:414; XIV:14; XXIV:491; XXVIII:300;

Peter XXVI:301;

Reuben Jr. XXV:237;

Robert XV:377; XVI:97, 178-179;

Samuel XVI:98, 166; XXIV:613;

Stephen XII:485;

Thomas XIII:414;

Timothy XVII:307;

Winthrop XVI:69, 79;

Rezeau, Jacob XXVI:285, 687;

Rhines, William XVI:236, 267; XX:271;

Rhoades, Ebenezer XXX:92;

Rhode Island III:399, 400, 563; IV:519, 574; V:22, 227, 706; VI:461, 468, 489; VII:329, 331; VIII:402, 406, 432, 468, 474, 479, 604, 645, 768, 800; XI:622; XIII:339, 447, 588, 667; XVI:330, 370, 391, 449; XXIII:57, 63-65, 107, 109, 116, 137, 154, 184, 185, 229-232, 264, 273, 315, 345, 370, 373, 385-387, 402, 403, 473-476, 484, 489, 491, 495-498, 506, 510;

address to King XXIII:63, 107;

advocates in XXIII:154;

articles against XXIII:64, 109;

Assembly, proceedings of XXIII:65;

boundaries XXIII:184;

charter XXIII:65;

Courts of Admiralty in XXIII:264;

defense of XXIII:231, 495, 496;

disorders in XXIII:473, 474, 476;

expedition XII:58, 69, 91, 203, 205, 268, 464, 538, 591, 703;

grant of money to VI:544, 559, 606, 642, 657, 704, 730, 736;

†††††††

†††††††

†31

†††††††

Judge of Admiralty in XXIII:510;

officers in XXIII:402;

paper money in XXIII:185, 229-232;

trial of pirates in XXIII:273, 373;

troops in XXIII:315, 484, 491;

Rhodes, David XV:109;

James XV:109;

John XVII:205, 293;

Matthew XVI:178-179;

Timothy XV:227;

Walter XXXI:76;

William XXII:838;

Rhymes, Samuel IX:44; XVI:110, 165;

Riant * See also Ryant

Riant, John XIV:317, 320, 587; XV:733; XVI:36, 39, 502, 586, 795; XVII:14;

Ricard, George XXXI:427;

Rice, ----- XXVII:285;

Aaron XIV:105, 265; XV:13; XXX:449;

Abel XI:373; XV:700, 704; XVI:174, 522, 608, 877;

Abraham XVI:82; XVII:428;

Absolom XXVI:425;

Adam XVIII:738;

Adonijah XXV:217; XXVI:65, 98, 568;

Amos XVI:605;

Anna (Wilson) XXXIV:434, 435;

Asher XXIV:112, 156;

Barzillai X:387; XXVI:97;

Benjamin XI:498, 500, 502, 503; XII:76, 159; XVIII:746; XXVI:601, 602;

Charles IX:305; XII:318; XIV:43; XV:66, 741; XXX:149, 191, 200;

Daniel XII:192; XXX:64;

David XIV:8; XXX:314;

Ebenezer VIII:331; XI:373, 380, 383; XIV:443, 542, 547; XV:152, 154, 158; XVI:608, 924; XXVI:548;

Eliakim XXVI:504;

Elias XIV:443, 543;

Elijah XII:192; XV:131; XXX:64, 126;

Ephraim XXVI:434;

Hannah XXX:398;

Henry XXXI:673;

Hezekiah XI:373; XV:27; XXVII:280;

Isaac XIII:202, 203; XVI:935; XXVI:568;

Jacob XI:366, 372; XIV:598, 599; XVI:605; XVII:224; XXX:33, 64;

Jacob Jr. XI:372; XVI:605;

James XXVI:531;

Jason XV:21;

Jedediah XIV:442, 542, 597; XV:31, 446;

†††††††

†††††††

†32

†††††††

Jeremiah XXV:217; XXVI:93;

Jesse XXVII:454, 457, 458, 460; XXXVII:188;

Joel XI:376; XIV:324; XVI:605;

John VIII:140, 174, 419; IX:295; XVIII:680; XXIV:18; XXVI:302, 521; XXVII:545; XXX:191; XXXII:523, 593; XXXIII:63, 306, 455, 456, 458, 508; XXXIV:435; XXXV:295, 543, 552, 553; XXXVII:189, 193, 282, 402; XXXVIII:40, 126, 208, 255, 256, 308; XXXIX:92, 94, 299, 325, 416, 418;

Jonas XXVI:93;

Jonathan VII:553; XVIII:531;

Josiah XXX:314;

Lemuel XIII:313; XV:717; XVI:270, 809; XVII:464;

Ludowyck XXVI:141;

Micah XXX:141;

Michael XXVII:545;

Moses IX:388, 391;

Nathaniel XII:367;

Nehemiah XI:373; XVI:608; XXV:322;

Oliver XXVI:183;

Peris XXVI:433;

Peter XVI:254; XXX:73;

Ralph XXVI:350;

Rebecca XVIII:532;

Reuben XVI:608; XXVI:425;

Robert XVIII:532;

Samuel XIV:594; XVI:202; XXVI:65;

Seth XIII:308; XV:439; XXIV:140;

Silas XIV:631; XV:451; XVI:606; XXV:190;

Stephen XXX:398;

Thomas XXVI:195, 199, 521;

Timothy XXV:190;

Tyrus XXVI:65, 97;

William XIII:307; XXVIII:395, 399, 401-403;

Rich, Amos XIII:757; XIV:160, 161, 163, 270, 289; XV:424; XVII:16;

David X:483; XI:573, 376; XIV:267, 271, 290, 291; XVI:608; XXVI:572; XXX:33;

Jacob XII:223;

James XII:398;

John XV:279, 280; XVI:156, 293, 307; XVII:115; XXV:660; XXXIV:173;

John Jr. XVI:680;

Jonas XIII:590;

Jonathan XII:503; XVII:118, 120;

Josiah X:683; XI:370-372, 378, 379; XVI:608; XXX:33;

Sir Nathaniel I:6; XXIX:6, 7;

Richard I:541; XXXI:145, 146, 171; XXXII:199;

†††††††

†††††††

†33

†††††††

Sarah (Roberts) XXXI:145, 146;

Thomas XXVI:32;

Richard (barque) II:637;

Richard, Elizabeth XXXV:47;

James IX:175;

Richards, ----- XXVIII:466;

Abigail XII:715; XXX:237;

Abigail (Bradley) XXXV:130;

Amos XV:175, 568; XVI:568; XXX:270;

Bart XII:597;

Bartholomew XIII:737; XV:656, 666, 674; XVI:66, 74, 93, 638;

Benjamin III:550; IV:818; VI:515; IX:28, 29, 35, 676, 677, 679, 681, 725, 726; XI:120; XII:27, 40, 44, 710; XIII:211; XIV:14, 19; XVIII:304; XXIV:813; XXVII:299, 301, 310; XXX:9; XXXII:47; XXXIII:567, 568; XXXIV:422; XXXV:395; XXXVI:174, 277, 278;

Benjamin Jr. IX:27, 28, 35;

Bradbury XVII:624, 727; XVI:208;

Bradley IX:35; XI:121; XII:95; XIV:586, 587, 657; XV:749; XVI:8, 35, 182, 248; XXX:9, 191, 484;

Charles XIV:263; XXX:451;

Christopher XIV:586;

Daniel IX:28, 29, 35; XI:121; XIII:211; XVI:567-568; XXVII:111, 116, 117; XXX:9, 16; XXXIX:295, 296;

David XII:33; XIV:56, 184; XV:115, 630, 637, 721; XVI:102, 205, 231, 273, 511, 720, 724-725;

Dorcas (Ham) XXXII:409;

Edward IX:644; XXX:444;

Eleanor XXXV:395;

Elijah XXX:382;

Eliphalet XV:174, 500, 557; XVII:258;

Elizabeth IX:644;

George XXXII:553, 554;

George W. XXX:429;

Guy XXV:380;

Hannah XXXIX:296;

Heath XV:752;

Hezekiah XV:294; XVI:627;

James XXIV:699; XXXX:84, 152, 153

Jesse XXV:212;

Jestenyan II:39;

Joel XIII:724, 728, 729; XXX:382;

John II:21; XII:598-602, 710; XIII:336, 344; XIV:141, 192, 372, 385, 505, 517; XV:297; XVI:538; XVII:253; XIX:344; XXIII:54-56; XXIV:18, 812; XXX:112, 129, 424; XXXIII:550; XXXX:406

John Jr. XI:552; XIV:115; XXX:129;

John 2nd XIII:194;

Jonathan XI:546; XIII:343; XIV:234; XXX:129, 220, 392;

†††††††

†††††††

†34

†††††††

Jonathan Jr. XIII:344;

Joseph III:550; IX:35, 722, 725; XII:711, 715, 718; XIII:333, 334; XIV:12, 35, 234; XV:297; XVI:907; XXIV:813; XXV:641; XXVI:250; XXVIII:62; XXX:150; XXXIII:288; XXXIV:422; XXXV:136, 396;

Joseph Jr. IX:169, 723; XIII:335; XVIII:194; XXXII:787;

Joseph 3rd XIII:335;

Joshua IX:166; XV:486;

Josiah XIII:630, 631;

Mary XVII:612; XXXI:404, 499; XXXII:553, 554;

Mary (Batchelder) XXXI:141; XXXX:287

Paul XIII:694;

Sally XXX:237;

Samuel VII:589, 599; IX:310, 311, 521, 722, 726; X:630; XII:27, 33, 35, 36; XIII:334, 343; XIV:55, 153, 156, 183, 372, 384, 496, 505, 516, 517; XV:469, 481, 506, 556; XVI:526, 666; XVII:258; XXVII:188, 193, 202, 205; XXVIII:494; XXX:236, 418; XXXI:499; XXXIV:364, 422; XXXVI:440;

Stephen XII:603;

Theodore XI:52, 54; XVI:68, 79, 92; XXX:370, 429;

Thomas X:686; XIII:269; XV:383; XVII:253;

Tristram XII:599, 600; XIII:339; XVI:119;

Wentworth XIV:125;

William II:38, 106; XIV:308; XV:93, 356; XVII:612, 621-622, 628, 654; XVIII:920; XXX:117; XXXI:141, 285, 330, 404; XXXX:268, 280, 287, 363, 382, 395

Richardson, ----- X:619; XV:699; XXVII:543; XXVIII:280;

Abiel XI:22; XXIV:407; XXVIII:77, 80, 128, 131;

Abigail XXX:418;

Abijah XXVIII:174; XXX:402; XXXVII:127;

Abner XXXV:501, 502;

Amos IX:421; XIII:144; XXXIV:407; XXXV:168, 169; XXXVI:168, 347; XXXVIII:167, 168;

Amos Jr. XXV:81;

Andrew XIV:247;

Anna VIII:348;

Asa XII:309; XIII:146-149; XIV:588; XV:566; XXV:172; XXVIII:174;

Benjamin IX:211, 213, 214, 220; XII:13; XXV:217; XXVI:98; XXXIV:9;

Bradbury VI:727; VII:577; VIII:305, 738, 788, 878; X:628; XII:8, 617, 619, 620; XIII:540; XIV:296; XV:161, 162; XVI:122, 164, 750; XVII:414; XX:59, 121, 126, 155-156, 202; XXIV:454; XXVII:522, 526, 528, 531, 533, 542, 545, 548, 549; XXIX:392, 393;

Bridget XXXVII:128;

Caleb XIV:112, 147, 195; XVI:262; XVII:426; XXXII:526,

†††††††

†††††††

†35

†††††††

534;

Charles XXVI:425;

Christopher XIII:309;

Colonel VIII:946; XVI:299;

Christopher IX:719;

Daniel IX:719; X:646; XIII:309; XIV:626; XV:621, 634, 644, 720; XVI:23, 44, 204, 663, 686; XX:600, 656; XXX:28, 469; XXXIX:163;

David XIII:235; XVII:251; XVIII:595; XXV:81; XXX:29, 342;

Deborah XXXVII:227;

Ebenezer XII:410, 442; XIII:149, 708; XV:590; XVII:330; XXIV:454; XXV:253; XXVIII:174; XXX:330; XXXVI:150;

Edward XXIV:32;

Elab XIV:147;

Eleazer XXV:630;

Eliphalet XV:396, 487, 499; XXX:256;

Enoch XIV:380, 489, 501, 514; XV:396, 485, 499, 500; XX:584, 624, 721, 755; XXX:256;

Eri XIII:149; XV:359; XXVIII:174; XXXVIII:168;

Ezekiel XVI:63, 72, 90, 107; XXXVII:128;

Godfrey XIV:99, 205; XV:539;

Henry XII:442; XIII:144;

Hugh XXXIII:628;

Hugh O. IX:421, 422;

Jacob XXVII:69, 75;

James VII:16; VIII:88; IX:6; XI:694; XIV:410; XV:168; XVIII:689, 709; XX:45, 74; XXIV:411, 501, 675, 737; XXV:346; XXVII:285; XXVIII:174; XXX:28; XXXVII:126-128; XXXVIII:25;

Jephtha XXX:126;

Jeremiah XII:4, 6, 13; XIII;396; XIV:327, 363, 365; XV:194, 485, 499, 500, 698; XXX:56;

Jeremiah Jr. XII:13;

Jesse VI:318; XVI:920-921;

Joel XV:590; XVI:296;

John XII:39, 40, 43, 92-94, 97; XIII:342; XIV:225, 381, 490, 496, 501, 514; XV:569; XVI:35; XXIV:157; XXV:172, 255, 307, 308; XXVI:260; XXX:31, 59; XXXI:14, 15; XXXIII:145; XXXX:7

Jonas XIII:149, 708; XV:359; XXX:270; XXXIX:277;

Jonathan XIV:172, 176, 177, 288; XV:55; XVI:144; XXV:307, 308; XXX:436, 443; XXXIV:173, 450;

Joseph VI:318; IX:536, 540, 761, 794; X:655; XI:594, 595; XII:8, 12, 309, 534; XIII;149, 540, 554, 563, 574; XIV:115, 141, 193, 250, 253, 296, 624; XV:95, 364, 618, 719; XVI:204, 751, 921; XVIII:701; XXI:753, 773; XXII:575; XXIV:255; XXV:9; XXVI:604, 606; XXVII:402, 407, 434, 435, 531, 533, 542, 545, 546; XXVIII:174, 447, 450, 451; XXIX:391, 393; XXX:150, 220, 370, 468;

†††††††

†††††††

†36

†††††††

XXXVI:414; XXXVIII:153, 168; XXXIX:263;

Joshua XII:581; XV:499, 500, 534; XVII:32; XX:239; XXX:396;

Joshua W. XXX:396;

Josiah VIII:902; IX:473, 477; X:617; XII:22, 321, 419, 591; XIV:584; XV:196, 226; XVI:527, 531, 662, 700-702, 850-851; XXI:248, 251, 265, 267, 290, 295, 300-302, 305, 311, 313, 317, 327, 329, 372, 420, 421, 425, 434-436, 439, 442-445, 448, 461, 470, 472, 473, 475, 482, 487-489, 492-495, 498, 499, 519, 520, 523-528, 532-543, 582, 588, 594-596, 599, 774; XXII:269, 743; XXIV:501; XXV:307, 308; XXX:71, 74; XXXIII:91;

Josiah Jr. XII:419;

Justice VII:20;

Lemuel XI:52; XIII:344; XVI:597, 935; XXX:130;

Levina XXX:406;

Lieutenant XI:165;

Luther XI:166; XII:405; XIII:89; XIV:160, 161; XV:279, 281, 426, 584, 585, 589; XVI:307, 924, 928-929; XVII:80, 82, 223, 330; XXIV:454; XXV:347;

Major VIII:546, 587; XV:620;

Mary XXX:424; XXXVIII:167, 168;

Mary (Hoyt) XXXVIII:404;

Matthew XII:44; XV:556; XVII:258;

Molly XXXVII:126-128;

Moses IX:772; XI:309; XII:93, 94, 97; XIII:451; XXV:172; XXX:28; XXXV:232; XXXVIII:25;

Nathaniel XIII:455; XIV:575, 584, 597, 627; XV:713, 721; XVI:203, 226, 272, 518, 808, 840; XXV:191; XXVIII:264, 265, 270, 272, 275, 276, 279; XXX:476;

Noah XI:22; XXIV:407;

Obadiah XV:150;

Olive XXXVII:128; P. VII:764;

Paris XIV:30, 594; XV:604, 717; XVI:202, 218, 270, 326, 328, 331, 338, 340, 343, 345, 435, 499, 549, 614, 934; XXI:30, 78;

Parish IX;473, 475, 524; XXX:2, 224;

Paul X:633; XII:223, 314; XIII:690; XXV:41, 167; XXX:163; XXXIX:158;

Pearson XXX:27;

Perez XI:470, 471; XV:33;

Philip VII:707; XXI:399; XXXV:503; XXXVII:128; XXXIX:262, 263;

Philip Jr. XIII:149; XVI:783;

Phineas XI:668;

Phinehas XVI:650; XVII:424-425;

Richard IX:829; XIII:455, 465, 466; XIV:575, 597; XV:713, 740; XVI:199, 839-840; XXVII:227; XXVIII:279, 281, 282, 285, 292, 295, 296; XXX:191, 246;

†††††††

†††††††

†37

†††††††

Robert IX:473, 475; XII:27; XIV:426;

Ruby IX:649;

Samuel VI:739; XI:648; XIII:149; XIV:56; XVI:237, 244, 274, 501, 600; XVII:297; XVIII:509; XXIV:411; XXVII:531, 533; XXIX:391, 393; XXX:256;

Sarah XXX:422; XXXVI:183; XXXVIII:168;

Seth XXXVI:183;

Silas X:409; XI:350; XV:57;

Stephen XI:674; XIII:625; XIV:573, 639; XV:613, 696, 698, 730; XVI:15, 18, 26, 140, 161, 186, 211, 232, 235, 269, 278, 327, 329, 331, 341, 344-345, 438, 506, 509, 655, 692; XX:240, 476, 480, 536; XXIV:239; XXX:288;

Susanna XXXVI:183;

Thomas IX:421, 422, 810; XI:309; XIII:559, 563, 565, 595, 597; XV;749; XXIV:238; XXX:191; XXXIII:361, 411, 628, 657;

Thomas P. XXX:314;

Tilly XVIII:796;

Timothy XIII:343; XXXVI:81;

W. XVII:202;

William VI:437, 480, 548, 688; VIII:829; IX;475; X:680; XI:36, 258, 259, 435, 463; XII:84, 92, 94, 97; XIII:143, 144, 149; XIV;105, 224, 340, 453, 532, 614; XV:15, 39, 42, 57, 377, 396, 485, 488, 602, 654, 715; XVI:313; XVII:109; XVIII:187; XIX:492-493, 502; XXII:547, 554, 574, 580, 582, 586, 587, 595, 646, 648-652, 657, 668, 676-679, 691-697, 704-711; XXIV:583; XXVI:61; XXIX:196; XXX:59, 87, 314; XXXIII:629; XXXIV:105, 317; XXXV:22, 169, 181, 501-504, 550, 551; XXXVI:163, 167, 168, 237, 508, 509, 566; XXXVII:316; XXXVIII:210, 238;

William Jr. XIII;144; XXX:59;

Zaccheus XIII:554;

Zachariah XII:589; XIV:438, 527, 548;

Zebediah IX:686, 687; XIV:167, 170; XV:160; XVI:796; XVII:14;

Zephaniah XXX:449;

Richbell, John XXXX:89

Richey, Alexander IX:498, 813; XII:454, 440; XIII:698;

George XXVI:105;

Hugh XIII:102;

James XV:739; XXIX:306;

John IX:482, 670; XXV:276; XXVII:326;

Thomas XIII:102;

William XIII:176;

Richford, VT XXVI:632, 655, 675, 689, 705, 730;

Richman's Isle I:104, 233; XXV:680;

Richmond, NH VII:767; IX:829; X:5, 27, 166, 394, 398, 400, 411, 633, 676; XII:567, 767; XIII:312-320, 521; XIV:43, 91, 438, 471, 558, 594, 597, 644, 645; XV:5, 56

†††††††

†††††††

†38

†††††††

196, 446, 633, 647, 648, 669; XVI:81, 93, 94, 330, 410, 518, 546, 808; XVII:255, 457; XVIII:728, 782; XIX:504; XX:60, 153, 260, 266, 336, 561, 611; XXI:39, 124, 290, 582, 747, 762, 766; XXII:36, 308, 493, 503, 506, 544, 666, 671, 699, 720, 734; XXIII:437; XXIV:272, 274, 318, 345; XXV:469-475, 562, 563, 582, 637, 638; XXX:122, 167, 174-180, 182, 185, 186, 188, 190-197, 424;

Signers of Association Test VIII:271;

Sylvester, Canada XXIV:272; XXV:469;

Richmond, VA XXI:854;

Richmond, VT XXVI:634, 675, 688, 694, 705, 706, 729, 735;

Richmond (Sylvester-Canada) XIX:497;

Richmond, Colonel VI:49, 293; XVIII:256;

Duke of XVIII:380;

Sampson XIV:1;

Zephaniah XII:217; XV:50, 503; XXX:66;

Richmond's Island III:495; XIX:21;

Richy, Alexander IX:817;

Rickard, John XI:508;

Meturin XI:508;

Thomas XI:418; XXIV:720;

Rickbell, John I:248;

Ricker, ----- IX:159;

Benjamin XIII:427; XIV:18;

Betty (m. Fall) XXXIX:271;

Charles XIV:372, 384, 496, 505, 516, 517, 520;

Daniel XXXV:430, 431; XXXVI:440;

Dorothy (m. Moore) XXXIX:271;

Ebenezer IX:186; XIII:343, 350, 424; XIV:230, 242, 446, 473, 540; XV:573, 575; XVI:836; XVII:26; XXXV:430; XXXVI:288;

Ebenezer Jr. XIII:342; XIV:447;

Eleanor (Twombly) XXXVII:444, 445;

Elizabeth XXXV:430, 431;

Enoch XIV:127, 188; XVII:11;

Ephraim IX:159, 162, 760; XIV:18; XVIII:418; XXX:127; XXXV:430; XXXIX:270, 271;

Ezekiel XIII:342, 433; XIV:188, 473;

George IX:159, 162, 762; XI:545; XIII:433; XIV:372, 385, 473, 497, 505, 517; XV:749; XVI:527; XXX:191, 302; XXXV:47; XXXIX:270, 271;

George Jr. IX:760;

George 3rd IX:760;

Gershom XIV:236;

Hannah XXXV:429, 431;

James XIV:369, 374, 482, 502, 511, 518; XV:656, 666, 681; XVI:196, 234, 836; XXXIX:270, 271;

Jerediah XIII:351;

†††††††

†††††††

†39

†††††††

John IX:162, 760, 762; XIII:351, 426; XIV:230, 664; XXX:370; XXXIV:33, 74; XXXV:429, 432;

John Jr. IX:760;

Jonas XIV:498;

Jonathan XIV:18; XVI:913;

Joseph IX:159, 171, 762; XIV:237; XV:628, 640, 656, 725; XVI:207, 230, 275, 523, 816, 818; XXX:300;

Judith XXXV:430, 431;

Lemuel XIII:351; XXVII:507;

Mahonan IX:159;

Mary XXXV:47;

Mary (Randall) XXXV:47;

Mary (m. Nock) XXXV:47;

Maturin XVI:68, 79, 92; XVII:754; XXXV:431;

Maturin Jr. XXXIII:523, 527;

Mercy XXXVI:288;

Melvin IX:760;

Meturin IX:760;

Molly XXXIX:271;

Moses XIII:428; XIV:18, 230;

Nathaniel IX:762; XXXV:430, 431;

Nicholas XVI:623; XXXVII:444, 445;

Olive XXXV:430, 431;

Paul XVI:103; XVII:299; XXXV:430; XXXVI:440;

Phineas XXXV:430-432;

Phinehas XIV:230; XVII:29;

Phinias IX:762; XI:538;

Phoebe XXXVIII:100, 101;

Reuben XI:545; XIV:372, 385, 496, 505, 517; XV:294; XVI:526, 627, 907; XVIII:881; XXX:302, 401;

Richard XXXV:47, 430;

Samuel IX:183, 186; XI:538, 545; XIV:245; XXV:646;

Simeon XIV:236;

Stephen XIV:239;

Thomas XXXVIII:100;

Timothy XIII:343, 589; XIV:234, 361, 625; XV:619, 722; XVI:45, 205, 301, 818; XX:239; XXX:300;

Tobias XIII:342; XIV:322, 369, 375, 482, 498, 502, 511, 518; XV:297, 656, 666, 679; XVI:816;

Wentworth XIV:188, 480; XVII:10;

William XVI:628;

Zebina XXXIX:270, 271;

Rickery, Valentine XVII:29;

Rickey, Alexander IX:814;

John IX:485; XXVI:93;

Ricker, George II:36;

Maturin II:36;

Ricky, Thomas IX:806;

Riddan, John XXIX:486;

†††††††

†††††††

†40

†††††††

Thaddeus XXIV:365; XXXX:74-76

Riddel, Gorn IX:51;

Hugh VI:754; IX:50-52, 520;

John IX:50-52;

John Jr. IX:50;

Riddell, Hugh XXXIV:211;

James XXXVII:360;

Robert XXXII:761;

Riddle, Captain III:453;

David XI:189; XXX:342;

Goyn XXIV:20;

Hugh XV:176; XXIV:20; XXVII:103;

Isaac XVI:141, 161, 247, 251, 500, 575;

James XIV:569; XV:437, 610, 716; XVI:201, 920; XXX:18;

John XIV:424, 571, 605; XV:716; XVI:201, 269; XXVII:104; XXX:15;

John Sr. XXVII:104;

Robert XXVII:326; XXXIII:265;

Ridelle, John VI:214;

Rideout, Benjamin IX:427; XIII:553; XXX:159; XXXVIII:433;

Dorothy (Thompson) XXXVIII:433;

John XIII;235;

Rowland IX:427;

Rider, ----- XXXX:377

Alice XXXI:253;

Daniel XIII:593, 694;

Ebenezer XV:183; XVI:933; XXX:67;

Elizabeth XXX:428;

James VIII:850; XII:306; XIV:281, 286, 287, 470; XV:713; XVI:575; XXX:238;

Jeremiah XXX:382;

John XIII:565;

Moses XXX:316;

Phineas XXXI:253; XXXX:348, 358

Stephen XV:593;

Rigby, Edward XVII:506; XXIII:23;

John XIV:5;

Riggs, ----- XXIII:110;

Daniel XXVI:141;

Gawen XIV:307;

John XVIII:47; XXIII:235;

Josiah XXV:237;

Stephen XIV:145; XVII:9;

Thomas VII:549; VIII:254; XII:567, 568; XV:108, 541; XXVII:454, 458; XXX:92, 93;

Right, Nathaniel III:470;

Nathaniel Jr. XI:35;

Riley, John XI:552; XVIII:881;

Major XXX:342;

†††††††

†††††††

†41

†††††††

Philip XI:105;

Rimes, Samuel II:83, 85;

Rimmeck, Samuel XV:115;

Rindge, NH IX:720-721; X:5, 28, 166, 273, 274, 633, 676; XI:670; XII:158, 299, 314, 522, 735, 747, 767; XIII:320-332, 562, 593; XIV:37, 43, 99, 256, 422, 438, 552-554, 558-561, 575-577, 621, 634; XV:92, 103, 196, 197, 216, 218, 348, 349, 421, 441, 442, 502, 532, 540, 626, 630, 646, 650, 664, 665, 671, 753; XVI:83, 96, 176, 229, 254, 255, 330, 376, 390, 445, 475, 518, 540, 812; XVII:100-102, 121, 137, 428; XVIII:677, 678, 728, 782; XIX:504; XX:35, 60, 153, 192, 266, 268, 291, 336, 467, 509, 550; XXI:124, 206, 290, 582; XXII:36, 99, 108, 146, 161, 251, 264, 308, 490, 544, 666, 671, 699; XXIV:104, 282, 286, 290, 291; XXV:3, 476, 477, 593; XXVII:259, 475; XXVIII:124, 198, 204; XXIX:339, 381, 507; XXX:125, 127, 167, 192, 195, 424;

Monadnock No. 1 XXIV:282; XXV:476, 477; XXVIII:114, 298, 201, 204, 206, 207; XXIX:442, 464; XXXV:452; XXXVII:264; XXXVIII:364; XXXIX:79;

Rowley, Canada XIX:476, 497, 511; XXIV:282, 287-289, 291; XXV:367, 369, 476; XXVIII:198, 205-207; XXIX:233, 280, 384, 464;

Signers of Association Test VIII:273;

South Monadnock XXIV:282; XXV:4, 476; XXVII:260, 264; XXVIII:114, 198, 201, 204; XXIX:417, 442;

Rindge, ----- XXIII:204;

Ann V:314; XXXII:811, 812;

Ann (Odiorne) XXXII:624;

Ann (m. Packer) XXXII:813, 815; XXXVI:437, 438;

Ann (m. Peirce) XXXII:813, 814; XXXV:449;

D. VIII:628, 659;

Daniel VII:5, 71, 182, 185; IX:317, 463, 644, 688, 708, 711, 758; XI:721, 722; XIII:2, 35, 116, 270, 271, 301, 303, 305, 314, 321, 424; XVIII:415, 542, 602, 629, 636, 656, 663, 839; XIX:646; XX:163, 187, 562, 564, 759, 808; XXI:173, 176, 198, 201, 281, 323, 385, 392, 429, 459, 473, 804; XXII:16, 63, 116, 180, 250, 253, 265, 381, 435, 497, 625, 731; XXIV:282, 397, 398, 720; XXV:407, 473, 476, 513, 516, 520, 570, 580; XXVI:223, 421; XXVII:19, 29-33, 39; XXVIII:132, 165, 198, 247, 248, 250, 251, 495; XXIX:340-344, 346-348, 350, 363, 364, 601, 606, 608, 625; XXXII:814; XXXIII:286, 295, 324, 342, 343, 347, 348, 355, 388, 398, 640; XXXV:109, 153, 449; XXXVI:438; XXXVII:292; XXXIX:320;

David XXVIII:495;

Elizabeth (m. Wentworth) XXXII:812, 813; XXXVI:438;

Isaac VII:222, 229, 662, 694, 695, 707; VIII:563, 569; XII:305; XIII:251, 258, 273, 424, 425, 759; XVII:142;

†††††††

†††††††

†42

†††††††

XXI:13, 46, 224, 747, 767; XXII:296, 345; XXIV:388, 397, 400, 403, 431, 439, 455, 468, 477, 481, 483, 504, 519, 523, 532, 533, 555, 556, 559, 564, 587, 606, 610, 669, 693, 695, 707, 720, 721, 730, 731, 739; XXV:15, 42, 45, 72, 85, 89, 93, 101, 106, 109, 144, 146, 152, 156, 169, 176, 179, 197, 207, 232, 241, 255, 266, 271, 284, 285, 287, 296, 299, 328, 343, 349, 401, 409, 417, 434, 446, 459, 460, 464, 467, 492, 513, 516, 520, 526, 528, 533, 537, 540, 557, 562, 580, 581, 609, 652; XXVII:171, 175, 178, 347; XXVIII:247, 248, 251, 408; XXIX:524, 525; XXX:121; XXXII:34, 814; XXXIII:709, 757; XXXIV:219, 231, 253, 274; XXXV:449; XXXVI:438; XXXVII:326, 342; XXXVIII:176, 179;

James XVIII:611;

John IV:588, 591, 609, 612; V:2, 5, 6, 11-20, 59, 206, 312, 667, 697; XIII:314, 424; XVIII:48, 65, 77, 79, 85, 87, 89, 92, 102, 121, 125, 150, 153, 157-160, 165, 167, 169-170, 415, 855; XIX:225, 233, 235, 240, 250-252, 256-261, 263, 269, 272-273, 277, 282, 284, 288, 299, 321, 333, 382, 429-433, 464, 468, 482-483, 519, 521-522, 530, 542, 554-555, 558, 576, 610, 637-639, 642, 646; XXIV:422; XXV:176, 473, 513, 516, 520; XXVI:421; XXVII:14, 22, 35-37, 41, 47, 49, 88, 106, 107, 121, 123, 132, 168, 171, 172, 175, 176, 178, 179, 245, 267, 331, 339, 341, 355, 356, 385, 394, 411, 429, 443, 444, 463, 465, 485, 516, 525, 527, 549; XXVIII:48, 65, 73, 94, 120, 140, 163, 164, 168,

` 171, 193, 202, 241, 247, 248, 250, 251, 259, 269, 274, 311, 340, 374, 390, 404, 414, 419, 463, 474; XXIX:193-196, 198, 199, 255, 345, 346, 348, 459, 461, 462, 465, 471, 472, 474, 479, 481, 482, 487, 490, 493, 496, 504, 508, 511, 518, 540, 583, 584, 586, 595, 616, 625, 641; XXXII:34, 310, 400, 663, 811-815; XXXV:449; XXXVI:438;

agent IV:617, 644;

representative IV:646, 650-652, 663, 671, 672, 674, 677-681, 687, 700, 705, 709, 715, 816;

Jotham IX:708; XIII:424; XVIII:611; XXIV:454; XXV:513, 516, 520; XXVII:251, 489, 501, 502; XXVIII:247, 248, 250, 251, 336, 337, 339, 341, 364, 477; XXIX:385, 398; XXXII:814; XXXV:116, 118, 120, 121, 395, 449; XXXVI:438;

Mehitabel (m. Rogers) XXXII:814; XXXVI:438;

Mrs. V:602, 697, 746, 748; XVIII:173, 188;

Mrs. John IV:834, 835;

Olive XXVIII:250, 251;

Robert XIII:568;

Romeo [Negro] XVIII:705;

Sarah XXVIII:250, 251;

William XXVII:380, 384, 386, 393, 395, 444; XXXII:791, 814;

†††††††

†††††††

†43

†††††††

XXXIII:276, 302, 405, 425, 505, 542, 583, 660, 700, 732, 736, 737, 742, 742, 748, 749; XXXIV:8, 10, 11, 21, 41, 52, 54, 70; XXXV:449; XXXVI:438;

Rindle, Arthur IX:317;

Arthur Jr. IX:317;

Daniel IX:317;

George IX:317;

John IX:317;

Rine, John XVI:679;

Lewis de II:322;

Rines * See also Rhines

Rines, David XXIV:336;

Henry III:714; XI:567;

John XI:519; XIV:23, 249, 356, 547; XXXIX:465;

John Jr. XII:537;

Jonah XI:264;

Joseph IX:543, 545; XI:519, 525, 527; XII:537; XXIV:699;

Josiah XII:490; XXX:90;

Nathaniel XIV:233;

Thomas III:714; XI:567; XIV:22, 369, 375; XVII:717; XXIV:526, 697;

William III:714; XII:611; XIII:71, 74, 75; XIV:316, 319; XXIV:526; XXXVIII:184;

Ring, Abijah XXX:216, 401;

Abram J. XIV:14;

Addison XXX:231;

Amanda XXX:231;

Benjamin XXXV:386;

Betsey XXX:231;

Captain IV:833, 846, 848, 857;

Charles XXX:231;

Daniel XXIV:336, 337; XXVIII:377;

David XXIV:335, 337; XXVIII:380;

Elijah XI:354, 357, 361; XV:527; XVI:604; XX:810, 825;

Eliphalet XVI:931; XVIII:281; XXXV:386;

Elizabeth (m. Shackford) XXXV:386;

Esther (Batchelder) XXXVII:39, 40;

George XXXV:386;

Hancot XXX:231;

Isaac XII:41;

Jabez XXXI:315;

Jane (m. Alcock) XXXV:386, 387;

Jarvis II:517, 552, 555, 671; XXIV:336-338, 578; XXVIII:378, 380; XXXI:769; XXXII:386;

John II:485;

John Adams XXX:231;

Jonathan IX:86; X:540; XV:279, 281, 279, 402; XVI:155, 539; XVII:254; XXV:660; XXX:24, 230; XXXVII:39, 40;

Jonathan Jr. XXXVII:39, 40;

†††††††

†††††††

†44

†††††††

Joseph XXXV:387;

Josiah XXXV:386;

Mary XXX:231;

Mary (m. Huntress) XXXV:386;

Oliver XXXIV:317;

Robert XXXX:442

Samuel XI:356, 357; XVI:661; XXXI:690;

Seth V:267; XII:717; XVII:729; XXIV:422; XXXI:717; XXXII:409, 421, 529, 734; XXXIII:35, 39, 212, 479, 639, 641, 749; XXXV:386, 387; XXXVI:6;

Zebulon XXXVII:136;

Ring Swamp XXXII:331; XXXIII:557; XXXIV:336; XXXVI:93;

Ringe, Daniel II:651;

Ringold, ----- XXI:810

Rinston, Joshua XXVIII:301;

Rinton, William XXX:99;

Riots III:94, 806, 816; VI:635, 638, 640, 641, 795;

and disorders XXIII:43, 85, 90, 91, 128, 142, 154, 155, 160, 161, 164, 183, 208, 213, 255-257, 260, 276, 280, 297, 358-362, 370, 374, 376, 392, 473, 474, 476, 479, 501, 503;

in Exeter XVIII:55, 56, 58; XX:680, 682, 683, 707-713, 720, 754;

Riot Act IV:276, 473, 474, 477;

at Exeter IV:678, 841, 843, 845;

Ripley, Daniel XIII:694;

Ebenezer XVIII:796;

Eleazer XII:224; XIII:694;

George XXIV:812;

James XI:454, 462; XIII:206;

Jenuel XV:655;

Joseph XXX:288;

Laban XXX:314;

Lemuel XVI:627;

Levi XII:224; XIII:694;

Nathaniel XIII:694;

Samuel XV:666, 676; XVI:623;

Silvanus XXIV:706;

Sylvanus X:303; XII:171; XVIII:650, 738;

William X:400, 661; XI:436, 438, 441, 444, 446, 449, 454, 455, 462; XII:224; XIII:206; XV:38, 45, 155; XVII:143; XVIII:730; XX:256, 266; XXI:130, 745, 762;

Ripney, John XXX:446;

Ripp, William XII:114; XXVII:112;

Ripton, VT XXVI:617, 623, 662, 664, 681, 686, 706, 711;

Risby, Sarah XXXX:242, 243, 249

Rishworth, Edward I:133, 140, 257; IX:251; XVII:520, 523; XXIII:23, 33, 34, 130; XXV:745; XXXI:60, 123; XXXX:180, 516

†††††††

†††††††

†45

†††††††

Rising, Aaron XXVI:560;

Risley, Asa XXX:330, 408;

Ritchie, Alexander XXX:164; XXXVIII:326, 330; XXXIX:14;

Alexander Jr. XXX:164;

James XXX:111, 163, 191; XXXVIII:347;

John XXXIII:752; XXXIV:378; XXXVIII:347;

Martha XXXVIII:347;

Mary XXXVIII:346, 347;

Robert XXXVIII:347;

William XXVIII:190; XXXVIII:346, 347;

Ritchy, John IX:497;

Rite, Joseph IX:744;

Ritter, Daniel XIV:442, 578, 595; XV:713; XX:231;

William XXX:246;

Rivers

Merrimack III:543;

Naumkeag I:470;

Piscataqua I:470; III:101, 102, 104;

St. Johns III:543;

Rivington, James XVII:411;

Rix, James XXX:230;

Lewis XXX:231;

Nancy XXX:231;

Nathaniel V:754; X:417; XI:693; XII:366; XV:279, 281, 589; XVI:307; XVII:80, 82, 331; XXX:270, 408;

William XVIII:47;

Rixford, William XXX:316, 433;

William Jr. XXX:433;

Roach, David XIII:347;

Elizabeth XX:619, 648;

Frederick XIV:579; XV:454, 740; XXX:191;

George XVI:929;

Heard XIII:343;

John XIII:343, 348, 637; XX:582, 597, 600 619, 648, 657;

Morris XVII:300;

Patrick XV:174;

Thomas XIII:35; XIV:75;

Roads VII:233, 234, 268; XXXX:28, 88, 96, 103, 131, 138, 143, 158, 164, 169, 170, 184, 200, 203, 219, 276, 331, 399

from Charlestown VII:194-196, 202, 301;

from Coos VII:192-196;

Haverhill to Exeter I:187;

to Dartmouth College VII:283, 306, 318;

Roads, Thomas XII:711;

Roaen, Captain VIII:309;

John VIII:621, 845;

Thomas VIII:313;

Roake, Silvanus XXXI:241;

Roaring Brook XIX:496; XXIV:279-281;

Robards, Jonathan XI:118;

†††††††

†††††††

†46

†††††††

Jonathan Jr. XI:118;

Joshua Jr. IX:762;

Robarts, Benjamin Jr. IX:176;

Robb, Alexander XIV:333;

John XXII:439;

Robbe, Alexander X:667; XII:91; XIII:185, 187, 188; XV:101, 103; XXX:111;

Andrew XIII:634; XVI:840; XXVII:99;

David XIII:465; XV:104, 740; XVI:839-840; XXX:191;

James IX:667; XXVIII:190; XXX:111; XXXIX:31;

John IX:667; XII:524; XIII:465; XV:104, 219; XVI:287, 323, 331, 334, 337, 339, 439, 441, 839-840; XVIII:692-693; XXVIII:281, 285; XXX:216, 496;

Samuel XV:101, 357; XVI:286, 840; XVII:428; XXX:316;

William IX:665; XIII:184, 188; XV:20, 221; XXX:111;

William Jr. IX:667; X:667; XIII:184; XVIII:888; XXVIII:190; XXXIX:310;

Robbinette, Jaques XVII:305;

Robbins, Abigail XXX:410;

Asa XIII:236;

Benjamin XXIV:601; XXIV:97; XXVI:50;

Benoni XXX:92;

Charles D. XXX:410;

Daniel IX:362; XXIV:7;

David VIII:616; XIV:36, 85, 199; XVI:311; XVII:95; XXX:126, 158;

Douglas XXX:31;

Ebenezer XII:223;

Edward Jr. XXVI:243;

Eleazer IX:523; XIV:85, 199; XV:224; XXX:157;

Eleazer Jr. XXX:158;

Enoch XII:223;

Ephraim XXX:157;

George XXVI:346, 372;

Isaac XI:303; XVIII:796;

Isaiah XVII:429;

Jeremiah XXIV:601;

John XI:35, 303; XIV:267; XVII:95; XXV:253; XXVI:246; XXX:158;

John Jr. XXV:253;

Jonas XVII:95; XXX:158;

Jonathan VIII:360, 851, 867, 955; XI:314; XIII:235; XIV:100, 206; XV:224; XVI:166; XVII:91; XVIII:746-747;

Jonathan Jr. XIII:235;

Joseph XXX:270, 411;

Josiah XI:35; XII:743; XIII:554; XXX:314; XXXIX:154, 155;

Jotham XIII;486;

Lemuel XXVI:504;

†††††††

†††††††

†47

†††††††

Moses XXVI:455;

Nathan XII:743;

Paul XI:35; XII:407; XXX:256;

Richard XV:102, 103;

Robert XXX:158;

Samuel XII:222, 226; XIII:675; XIV:85, 199; XV:223, 633, 648; XVI:44, 686;

Sarah XXXIII:583, 584;

Solomon XIII:667, 669; XV:224, 633, 648; XVI:311, 877; XX:166, 192, 399, 431, 479, 525, 538;

Thomas XIV:8;

William XIV:8; XXX:126; XXXIII:583, 584;

Zachariah XXX:270;

Robenson, James IX:77, 253;

Peter IX:292;

Roberds, Benjamin IX:77;

Daniel IX:332;

Daniel Jr. IX:332;

George IX:77;

John IX:77, 269, 273; XI:277;

John Jr. IX:253, 274;

Paul IX:171;

Samuel IX:77, 253;

Roberson, Benjamin XV:309;

Daniel XVIII:366;

Dinah XII:84;

John IX:201;

John Jr. IX:292;

Jonathan IX:42, 77, 291;

Joseph XII:393;

Levi XV:249;

Nathaniel XXIV:392;

Samuel Jr. IX:656;

Simeon XII:754;

Timothy IX:171; XVIII:367;

Timothy Jr. IX:171, 184; XI:533, 538; XVIII:366;

William XV:640;

Robert, Earl of Warwick I:6;

Roberts, ----- XXII:114, 178; XXVIII:352; XXXI:28; XXXIII:493; XXXIV:144;

Aaron IX:174, 182; XI:518, 538, 545, 549; XXIV:697; XXV:646; XXXIII:47, 337;

Abiah XXXIII:371, 374;

Abiah (m. Flint) XXXIII:372, 373;

Abigail XXXII:242; XXXIII:337, 589; XXXIV:487; XXXV:498; XXXVII:166, 167;

Abigail (Gordon) XXXVI:188;

Abigail (Nutter) XXXI:158, 159;

Abigail (Odlin) XXXII:531;

†††††††

†††††††

†48

†††††††

Abraham XIII:202;

Alexander V:541, 892; IX:43, 259, 762; XVIII:364; XXX:20; XXXIII:413, 550, 681; XXXVII:77, 81, 82;

Amaziah XV:746; XXX:162, 192;

Ann (m. Marsh) XXXIII:413;

Ann (m. Philbrook) XXXI:145;

Anna (Waldron) XXXII:787;

Axwell IV:104, 313, 314, 359; XXXII:153, 339, 814;

Benjamin IX:169, 274, 760; XI:518, 712; XIV:114, 141, 193; XVII:434; XVIII:193; XXIV:698; XXVII:493, 498, 511; XXX:21, 302; XXXIII:413; XXXVII:285;

Benjamin Jr. IX:170; XIV:298; XVIII:366; XXIV:698; XXVIII:355, 362;

Betty XXXVI:308;

Betty (m. Ham) XXXVI:308, 311;

Captain II:735; XV:690;

Charles XIII:35;

Cornelius XV:63; XVI:35;

Daniel VI:514; XI:429; XIII:204; XIV:19; XVI:914; XXVIII:306, 311; XXXV:193, 423, 429;

Daniel Jr. XXXV:364;

David XI:51; XII:398; XXXVI:264, 265;

Deborah XXXIII:682;

Doctor II:22;

Ebenezer VII:772; IX:170, 760, 762; X:629; XVI:907; XXVIII:355, 361; XXXIII:681, 682; XXXV:319; XXXVII:327, 328;

Ebenezer Jr. IX:761;

Edmund IX:274; XIII:36; XIV:29; XVII:139; XVIII:690, 702; XXV:167;

Elias XXVI:495;

Elisha XIII:637; XV:621, 634, 644, 730; XVI:18, 26, 186, 211, 232, 278, 834, 873-875; XVII:438;

Elizabeth XXX:417; XXXIII:337, 413, 589; XXXV:223, 224;

Elizabeth (Drew) XXXII:142;

Elizabeth (Ham) XXXIV:486, 487;

Elizabeth (m. Davis) XXXVII:404, 405;

Elizabeth (m. Evans) XXXIV:487;

Elizabeth (m. Heard) XXXI:145;

Elizabeth (m. Smith) XXXIII:413;

Ephraim IV:25; XI:46, 48, 54; XII:6; XIV:322, 365; XVII:29, 756; XXX:370; XXXIII:589;

Ezekiel XXVI:509; XXX:457;

Frances XXXIII:680;

Francis IX:760; XIII:433; XIV:126, 188, 473; XV:191; XVI:904; XVII:10; XXXIII:492, 494, 530; XXXIV:478, 479; XXXV:148, 149, 223-225; XXXVI:307-311;

George II:36; IX:259, 274; XI:553; XIII:433; XIV:125,

†††††††

 

†49

†††††††

188, 238, 245, 473; XVI:196, 628; XVII:10, 29; XXX:302; XXXIII:413; XXXX:383

Grace XXXX:247, 390

Griffith XVII:302;

Hannah XXXV:224, 429;

Hatevil II:36, 321; IX:760; XI:507, 508; XIV:127, 188; XVI:907; XVII:11; XXXI:450, 790; XXXII:78, 241, 242; XXXIV:108;

Heard XI:545; XVIII:366;

Henry XXXX:145

Hester (m. Martin) XXXI:145;

Isaac XXVII:508; XXXIII:337;

J. XXIII:70;

James IX:186; XI:54, 57; XVI:491; XXIV:837; XXXVII:459;

James C. XXX:417;

James Jr. XIV:230;

Jeduthan XV:701, 704; XVI:176, 517, 522, 877, 879;

Jeremiah XV:128, 749; XXX:192;

Jesse XIII:201-203;

Joanna XXXVI:264, 265;

Joanna (Partridge) XXXII:152, 153;

Joanna (m. Wentworth) XXXIII:681;

Joel XV:668; XVI:152, 855; XVII:255;

John I:274, 284, 293, 489, 515, 561; II:33, 37; III:407; IV:97, 230; V:346; IX:159, 160, 179, 186, 258, 263, 280, 542, 544, 762, 779; X:628; XI:51, 509, 513, 525, 527, 529; XII:113, 537; XIV:3, 14, 230, 281, 288, 327, 362; XV:436, 749; XVII:29, 306, 525, 561; XIX:652, 660-661, 663, 684; XXIV:699, 738; XXV:20, 347; XXVI:93; XXVII:288, 493, 499, 501, 513-515; XXIX:389; XXX:192, 256, 302, 417, 427; XXXI:57, 100, 115, 145, 159, 171, 181-184, 394, 614, 616, 670; XXXII:72, 788; XXXIII:301, 413, 414, 680, 682; XXXIV:429; XXXV:498; XXXVI:308, 311; XXXVII:403-405; XXXX:46, 110, 125, 128, 144, 145, 152, 156, 169, 178, 206, 208, 211, 217, 221, 238-240, 322, 332, 350, 361, 372, 386, 390, 396, 483, 487, 523, 525

John Jr. IX:259; XI:518; XXVIII:355, 361; XXXII:242;

John 3rd IX:169;

John C. XXXVI:310;

Jonathan IX:41; XIV:25, 401; XV:457; XXX:192, 288; XXXIII:230, 371, 372, 374, 375, 413, 414; XXXIV:358-360;

Joseph II:36; IV:165, 393; VIII:139, 174; IX:168, 182, 184, 543, 640; X:655; XI:46-49, 53, 57, 509, 533, 538; XII:9, 702; XIII:243, 757; XIV:14, 25, 297;

†††††††

†††††††

†50

†††††††

XV:195, 681; XVI:321, 331, 341, 659-660, 757; XX:108, 255, 265; XXI:744, 760; XXIV:699; XXV:510, 647; XXVII:489, 490; XXVIII:355, 360; XXIX:396; XXX:93, 370, 404; XXXI:459, 460, 753, 810, 818; XXXII:48, 79, 763, 764, 789, 790; XXXIII:200, 589; XXXIV:487; XXXVI:35, 66, 79, 80, 307; XXXVII:163, 167, 283, 446; XXXVIII:277, 301; XXXIX;473; XXXX:209

Joseph Jr. XIV:3; XVI:442; XX:145, 174, 207;

Joshua IX:159, 162, 760; XV:294, 296; XXVIII:355, 361; XXXII:242; XXXIV:108; XXXVII:328;

Keziah XXXVI:286;

Lane IX:762;

Lane Jr. IX:760;

Lemuel XXVI:672;

Love XI:508; XIII:433, 757; XIV:473; XV:749; XVI:620; XXVIII:355, 361; XXX:192; XXXII:142, 748; XXXIII:497, 506, 530, 742, 744; XXXV:223-225, 304; XXXVI:308, 309;

Love Jr. XVI:904; XXVII:493, 498, 511;

Lowe IX:159, 171, 762;

Lydia XXXII:241; XXXIII:589; XXXIV:487; XXXVI:427;

Martha XXX:427; XXXV:428;

Mary XXXII:242; XXXIII:589; XXXIV:487; XXXV:319, 320;

Mary (Joce) XXXI:615, 616;

Mary (Leighton) XXXI:126;

Mary (m. Critchett) XXXIII:413;

Mary (m. Foster) XXXV:429;

Merebah XII:84;

Meribah XXXIII:372, 376, 377; XXXV:364;

Miriam (m. Davis) XXXIII:337;

Molly XVI:620; XXXVI:308, 310;

Moses IX:182, 185; XI:518, 534, 538, 546; XIII:342; XIV:71, 179, 451, 532, 565, 616; XV:440, 575, 719; XVI:103, 202, 224, 241, 271, 499, 582; XVII:261; XVIII:366, 855; XXIV:697; XXV:646; XXX:130, 473; XXXIII:229, 337-339;

Nathan XIV:369, 375, 482, 498, 502, 511, 518, 520; XVI:66, 77, 96; XVII:28; XXX:302;

Nathaniel IX:155, 171, 174; XI:509; XIV:3, 14; XXIV:697; XXX:10; XXXIII:336-338; XXXV:83;

Nathaniel Jr. XXIV:697;

Paul XIV:550; XV:430; XVI:66, 77, 96;

Perley XIII:200-203; XIV;394; XV:17; XVII:88;

Peter XXVI:354, 605, 607;

Philip XXVI:425; XXXV:223, 224;

Phoebe (m. Tuttle) XXXIII:682;

Reuben XIV:469, 563, 611; XV:718, 743; XVI:202, 221, 270, 514, 766; XVII:7; XXX:192, 493, 499, 502, 505, 508;

Richard XX:282, 284; XXI:524, 534; XXII:722; XXVII:454, 458, 459; XXX:92;

†††††††

†††††††

†51

†††††††

Ruth (m. Davis) XXXI:670;

Samuel IX:160, 174, 179, 259, 760; XIV:230, 369, 375, 482, 498, 502, 511, 518, 520; XVI:60, 62, 70, 94; XVII:28; XXIV:698; XXVI:14, 334, 455; XXX:21; XXXII:241, 242, 254, 255, 791; XXXIII:413; XXXIV:74, 107, 108; XXXVII:328, 404; XXXVIII:65, 86;

Sanders Jr. XXX:20;

Sarah XVIII:702; XXXII:364; XXXIV:107; XXXV:429; XXXVI:308, 311; XXXVII:403;

Sarah (Buzzell) XXXII:671;

Sarah (m. Buzzell) XXXVII:405;

Sarah (m. Rich) XXXI:145, 146;

Sarah (m. Wentworth) XXXIII:682;

Seth XV:4;

Shubael XIII:350;

Silas XI:57;

Simon XVI:66, 77, 96;

Stephen IX:170; XI:518; XIV:371, 384, 496, 505, 516, 517; XVIII:366; XXIV:697; XXVII:493, 499, 512; XXVIII:354; XXXII:486; XXXIII:47, 200, 270, 338, 421, 586; XXXVI:286;

Susanna XXXIII:372;

Susanna (m. Hale) XXXIII:375;

Tamar XXXIII:372, 376, 377;

Thomas I:118, 119, 128, 487, 515-540, 561; II:36, 37, 516, 533, 542; IX:155, 164, 168, 174; X:701; XI:509, 518, 546; XIII:338, 343; XIV:23, 127; XVI:898; XVII:11, 502, 513, 525; XIX:660; XXIV:697; XXV:746; XXX:20, 128; XXXI:145, 146, 338, 339, 394, 398, 401, 425, 534, 558, 622, 769, 772, 815; XXXIII:337, 338; XXXIV:108, 117; XXXVII:166; XXXX:4, 11, 16, 20, 34, 73, 80, 110, 118, 144, 172, 185-192, 214, 217, 265, 276, 281, 307, 312, 314, 333, 358, 380, 390, 405, 456, 483, 504, 525

Thomas Jr. XI:518; XXIV:697; XXVII:493, 499, 512, 514, 515; XXXI:126, 127, 810; XXXX:220, 244, 288

Thomas 3rd IX:164;

Timothy V:381, 382, 772, 862; VIII:93; IX:722, 725; XI:523; XIII:332-338, 343, 351; XIV:244, 476; XVI:899; XXVII:493, 498, 511; XXX:127, 370; XXXII:787; XXXVI:286;

Timothy Jr. XIII:336, 338;

William XIV:372, 385, 497, 505, 517; XV:469, 481, 507; XVI:627; XVII:308; XVIII:512; XXVI:509; XXXI:33, 51, 98, 101, 135, 170; XXXVIII:185; XXXX:10, 49, 55-57, 80, 84, 115, 118, 125, 128, 134, 136, 155, 171, 185, 186, 306, 332, 417, 504

William Jr. XXXX:27, 248, 261

Ziba XIII:199, 201-203; XV:16;

†††††††

†††††††

†52

†††††††

Robertsís Neck XXXII:412;

Robertson, Abigail X:615;

Amos XVI:259; XVII:437;

Andrew IX:522, 661, 664; XIII:166; XVI:791; XXX:110;

Archibald VIII:418; X:410; XXX:30;

Chase XVI:281;

Daniel XXVI:659; XXX:400;

David XIV:353; XV:218;

Dinah (McCargin) XXXVI:527;

Edmund XV:436;

Gain XIII:235;

Goerge XXVII:326, 327, 332;

Gilman XVII;27;

James VIII:741, 785; XI:216-218, 336, 337, 350; XIII:160, 168; XIV:560, 570; XV:6, 57, 59, 60; XVI:580, 787- 788; XVII:264; XX:51, 67, 75, 81, 95, 122, 171, 179, 201, 211; XXVII:326; XXX:30, 109; XXXI:213, 216;

John VIII:137, 443, 454, 742; XI:212, 214, 486; XIV:7, 62, 157, 219, 221, 317, 319, 330, 567; XV:310, 435, 607, 622, 663, 689, 712; XVI:113, 233, 577, 742, 786, 917; XVII:52; XXX:18, 443; XXXII:497;

John Jr. XI:216;

Joseph XV:553;

Josiah XXVII:251; XXIX:397;

Levi XIV:352;

Nathaniel IX:44; XXVII:489; XXIX:396;

Peter XI:66; XII:653; XV:200, 521; XVI:322-323, 327-330, 334, 337, 339, 345, 417-418, 443; XXX:4, 226;

Richard XIV:583;

Robert X:615; XIII:272, 274; XXIV:720; XXX:114, 121;

Robie, Ichabod XXIV:339, 865;

Samuel XIV:103, 234, 407;

Simeon XII:468;

Smith XII:206;

Thomas IX:522, 661; XIV:515; XXX:109;

Timothy XI:712; XV:3;

William IX:497, 522, 661; X:410; XI:212-214, 216, 350; XIII:166; XIV:93, 202; XV:628; XVI:579, 622; XVII:383; XXX:18, 31, 44, 110; XXXIV:255, 376; XXXIX:133

Robeson, Alexander XVIII:591;

Jonathan XVII:652;

Joseph XIV:184; XVIII:591;

Samuel XIII:343;

Thomas XIV:14;

William XVIII:591;

Robey * See also Robie, Roby

Robey, Captain XVI:900;

Ichabod XII:105, 108-115, 332; XVII:667, 669;

†††††††

†††††††

†53

†††††††

John XIII:84;

John Jr. XIII:84;

Jonathan XIII:518; XVI:926; XVII:4;

Samuel XIII:84, 450; XVI:901; XVII:511, 644;

Sarah XVII:675;

Thomas XII:103, 105; XVII:528, 625, 643, 687;

Thomas Jr. XVII:740;

William XII:632;

Robie * See also Robey, Roby

Robie, Benjamin XV:207; XVI:287;

Daniel IX:110;

Edward XV:403;

Enoch XIII:21;

Henry VII:455, 468; VIII:429, 713, 738; IX:371; XII:131, 137;

Ichabod IX:112, 338, 342, 345, 357, 664; XIII:637; XIV:410, 456, 537; XV:168; XVI:86, 97; XXII:52, 65;

John VII:777; VIII:139, 174, 290; IX:114, 365; X:669; XI:309, 493; XII:131; XIII:642; XVI:527, 870, 874; XX:256, 265; XXI:745, 761;

Jonathan XIV:186, 467;

Nathan XVI:155;

Samuel VIII:137; IX:109, 117, 375, 436; X:625; XI:202, 209, 309, 356; XII:37-45, 146, 332, 337, 338; XIII:38, 450, 451, 614; XIV:253; XV:168, 300, 302, 306, 309; XVI:252, 501, 600;

Thomas IX:640; XIII:21, 79;

Walter VII:730; VIII:819; X:625; XIII:310; XVI:588;

William IX:4; XVI:528;

Robiestown (Weare), NH XXIV:339; XXV:610; XXVIII:421, 437-441;

Robin, Joseph XVIII:905;

Robinet * See also Robinnette

Robinet, Jacques XVIII:915;

Robins, ----- XIX:493;

David XV:47, 97, 370, 539;

Eleazer XV:47, 370;

John XV:48, 225;

Jonas XV:47;

Jonathan XV:124, 142, 158;

Peter XV:80, 207;

Solomon XV:7;

Thomas XV:347;

William XV:349;

Robinson, ----- IV:3; XVIII:209; XXX:448; XXXI:173; XXXII:390, 391; XXXIII:469; XXXV:65;

Abigail XXXVIII:422-425, 431;

Abigail (m. Meloon) XXXIII:275;

Abigail (m. Smith) XXXVIII:428, 429;

Abigail (m. Varney) XXXII:619;

Alexander XXX:44, 88;

†††††††

†††††††

†54

†††††††

Alice XXXVI:97;

Alice (Shaw) XXXIV:180;

Amos VIII:297; X:339; XVIII:505; XXVI:697;

Andrew XIV:411; XXX:360;

Anna XXXVIII:419, 420, 422-426, 429, 431;

Archibald VII:692; VIII:79, 149, 320, 399;

Asa XX:592, 600, 605, 640, 657, 667, 775;

Asher XI:372;

Benjamin XI:660; XIII:397, 403, 486; XIV:231, 458, 538, 539, 588, 626; XV:300, 302, 305, 309, 720; XVII:7; XXX:216;

Benjamin Jr. XIII:73, 398, 403;

Brigadier General VII:418;

Caleb VIII:392, 898, 955; X:602; XI:660; XIII:466, 617; XIV:554, 627, 629; XV:441, 442, 447, 449, 451, 456-458, 600, 650, 706, 718, 748; XVI:5, 51, 182, 203, 226, 271, 395, 505, 525, 743, 830, 933; XVII:216, 267, 334, 338, 341, 441, 444, 449, 465; XX:540, 648; XXX:192, 464, 466, 475, 477, 481; XXXIV:503; XXXIX:190, 192-195;

Captain VIII:394; X:544;

Charles V:772; IX:592; XVIII:217, 594, 792; XXX:93;

Chase XI:278; XXVII:478, 484; XXXV:260;

Christopher IX:632;

Daniel XI:656; XII:389; XVI:115, 905; XXXII:629; XXXIII:719, 720; XXXV:77; XXXVII:246, 247; XXXVIII:281, 283-287;

David I:559; II:37; III:407; V:848; IX:151, 265, 784; XI:224, 277, 642; XII:113; XIII:21, 166, 328, 401, 482; XIV:135, 191, 300; XV:326, 630, 646; XVI:812, 814; XVII:6, 57; XXIV:491; XXVI:182, 455; XXVIII:301; XXX:19, 42, 146, 158, 382, 458; XXXI:169, 454, 649; XXXII:318; XXXIII:156; XXXV:75, 316; XXXVII:44; XXXIX:36-38; XXXX:447

Dinah XXXIV:357, 358; XXXIX:190;

Dinah (Heath) XXXIV:358;

Douglas XII:526;

Dudley XXX:19;

Ebenezer XXVI:576, 604, 607; XXXVIII:177, 178;

Edmund XIV:283, 287;

Edward G. XXXVIII:422-425, 427-430;

Edwin XXX:235;

Eleazer XII:375, 377, 380; XV:17, 138; XVIII:505; XXX:79;

Elexander IX:585;

Elizabeth XXXI:169; XXXIII:275;

Elizabeth (m. Tibbetts) XXXII:619;

Elizabeth (m. White) XXXI:657;

Ephraim VII:739; VIII:452, 931, 933, 942, 946; IX:253; X:625, 642; XI:100, 653, 660, 666; XV:416, 640;

†††††††

†††††††

†55

†††††††

XVI:349, 367, 369, 380-381, 402, 537, 648-651, 905; XVII:219-221, 261, 264, 273-275; XVIII:823; XX:220, 380, 382, 567, 586, 609, 619, 623, 627-628, 631, 634-635, 638-640 passim 709, 725, 731, 741, 753, 755, 758, 760-761, 764-766, 771-774, 778, 780, 782-798; XXI:137, 390, 405, 411, 432, 468, 469, 498, 511; XXII:129, 218, 225, 252, 264, 299, 353, 417, 419, 626, 701; XXVII:478, 479, 484, 488; XXXIII:411; XXXIV:519; XXXV:75, 76, 553, 557, 559; XXXVI:38, 97, 175, 279, 280, 335, 513; XXXVII:36, 381, 382, 414; XXXVIII:106, 206, 422, 423; XXXIX:124, 170, 190, 191, 193-195;

Ephraim Jr. XX:743, 791; XXII:614, 630, 668, 707; XXXVIII:341, 419;

Ezra XXVI:61;

George XXXV:54;

Gideon XI:277; XIV:432; XVII:215; XXX:93;

Gilman XVII:57; XXX:19;

Hannah (m. Bean) XXXIII:275;

Hannah (m. Hussey) XXXII:619;

Increase XI:301;

Isaac XXVI:223;

J. XIV:42;

Jack XIV:309;

James I:528; II:90, 94, 96, 274, 554; VI:884; VIII:93, 217; IX:259, 280, 420, 664; X:409, 432; XI:226, 227, 229, 233, 234, 237; XIII:167, 403; XIV:110, 131, 190, 554, 563, 634; XV:637, 722, 752; XVI:584, 609; XVII:57; XVIII:918; XX:43, 49; XXIV:492; XXVI:442; XXIX:128; XXX:20, 21, 109, 192, 216, 425, 472; XXXI:280, 657; XXXIII:417, 418; XXXIV:293; XXXV:65, 75-77, 277, 318, 499; XXXVI:98; XXXVIII:419-422, 426, 429; XXXIX:191 XXXX:390, 394, 395, 400, 405

Jeames IX:274;

Jedediah VII:729; VIII:217; XI:234; XXX:19, 21; XXXVII:43, 44; XXXIX:213;

Jerediah XXXIX:360;

Jeremiah XIV:116, 128, 189, 308, 371, 379, 492, 503, 515, 564, 616; XV:440, 626; XXXIII:719;

John IV:97, 230, 279, 357, 466, 506, 515, 528, 544, 554, 582, 768; V:237, 683; VII:43; IX:151, 416, 469-471, 473, 582, 585, 640; XI:41, 407, 648; XII:267, 415, 416; XIII:17, 348, 396, 398, 428, 486; XIV:128, 145, 156, 194, 210, 215-217, 220, 226, 251, 289, 370, 378, 492, 503, 515, 580, 601, 635; XV:175, 199, 300, 302, 306, 327, 448, 598, 669, 677, 724, 740; XVI:206, 229, 237, 241, 273-274, 500, 509, 512, 611, 696, 742, 920,

†††††††

†††††††

†56

†††††††

933; XVII:9; XVIII:522; XX:102, 106, 133, 142; XXIV:578; XXV:19; XXVII:288; XXX:26, 42, 43, 84, 88, 122, 139, 145, 192, 302, 416; XXXI:169; XXXII:134, 336, 612; XXXIII:275, 276, 483, 719, 720; XXXV:510; XXXVI:165; XXXVII:246, 395; XXXVIII:144, 233; XXXIX:87; XXXX:479

John Jr. IX:151, 279; XVIII:191, 204; XXVIII:301; XXXIX:18;

John D. XIV:469;

Jonathan I:559; II:533; III:407; VII:632; VIII:286, 414; IX:151, 253, 274, 592; IX:259, 265, 280, 573, 589; X:24, 41, 44, 58; XI:224, 279, 619, 627, 644, 648, 699; XII:113; XIII:16, 17, 27, 33, 486, 515, 516; XIV:134, 191, 400, 404, 415; XVI:843; XVII:6; XVIII:792; XIX:660; XXI:37, 56-60, 63, 65, 73-76, 79, 82-84, 87, 110, 117, 119, 123, 128, 132, 134, 135, 140, 159, 160, 164, 199, 200, 213, 215, 217, 220, 222, 223, 226, 232; XXII:537, 594; XXIV:716; XXVI:182; XXVII:222; XXVIII:228, 229, 235, 240, 241; XXX:19, 42, 52, 99, 146-148, 314; XXXI:649; XXXIII:417, 418, 694-697, 719; XXXIV:148, 170, 243, 246; XXXV:75-77, 260; XXXVI:97, 98, 391; XXXVIII:422, 423, 425-432; XXXIX:191; XXXX:386, 394, 543

Jonathan Jr. XXV:20; XXVII:288; XXX:52; XXXIX:478;

Joseph IX:573; XIII:17, 23; XIV:56; XV:122, 173, 327, 699; XVI:140, 161, 555; XVII:445; XXV:20; XXVI:604, 606; XXVII:288, 478, 479, 484, 491; XXX:44, 107, 288, 401; XXXVIII:420, 424, 425, 429-431; XXXIX:38;

Josiah XI:66, 699, 704; XII:597, 598, 600; XIII:312, 486, 737; XXVI:576; XXVIII:228, 235, 241; XXX:52; XXXIII:720; XXXIV:388, 393; XXXV:43, 76, 77, 120, 248, 442, 446; XXXVII:400; XXXVIII:282, 285-287; XXXIX:37, 405;

Josiah Jr. XI:699; XXVII:478, 479, 484;

Leonard XVI:424; XXVI:182, 385, 604, 606;

Levi XIII:23, 397; XIV:139, 158, 192, 226; XV:251-253; XXX:235, 370, 419;

Lieutenant X:465;

Lucretia XXXI:657;

Lucy XXXIX:193-195;

Lydia (m. Calfe) XXXV:76;

Lydia (m. Gilman) XXXIX:194, 195;

Lydia (m. Morrison) XXXIII:719, 720;

Malew XXXV:54;

Martha XXXIX:36;

Martha (Scribner) XXXV:482;

Mary XX:592, 600, 605, 640, 657, 667; XXXII:618, 619; XXXVII:246, 247; XXXVIII:420, 423-425, 431; XXXIX:190;

Mary (Gilman) XXXIII:647, 648;

†††††††

†††††††

†57

†††††††

Mary (m. Chase) XXXV:76, 77;

Mary (m. Drisco) XXXVII:248;

Mary (m. Estes) XXXII:619;

Mary (m. Follansbee) XXXIII:720;

Mary (m. Hill) XXXIX:194, 195;

Mary (m. Judkins) XXXIII:275;

Matthew III:691; XVII:730; XX:371;

Mehitabel XXXIII:719, 720;

Mercy (Chase) XXXIII:694, 695;

Moses VIII:623; X:475; XXVI:182, 565, 604, 606, 658, 725; XXXVIII:423, 425, 429-431;

Moses Jr. XXVI:565;

Nathaniel VII:753; X:628; XIII:17; XXVII:491; XXX:44, 93; XXXVIII:420, 423-425, 429-431; XXXX:116

Nehemiah XXIV:234;

Nicholas XXX:51;

Noah XI:600, 627; XIII:411; XIV:110, 131, 190, 554, 563, 634; XV:719; XVI:5, 51, 180, 182, 203, 648; XVII:268; XXX:302, 465, 467, 481;

Oliver XXVI:259;

Otis XXX:350;

Peter VIII:516, 851; IX:317, 664; XI:151; XII:453; XIII:159, 702; XIV:43, 242, 247, 412, 588; XVI:323, 330; XX:605, 667; XXX:88, 110, 192; XXXVI:417;

Prince XIV:312; XV:285, 288; XXXIX:190, 193;

Rachel XXXII:153;

Rachel (m. Meloon) XXXIII:275;

Richard XIII:312; XIV:11, 179, 399, 599; XV:713; XVI:199, 223, 268, 418, 529, 808;

Robert XXV:555;

Samuel VIII:857; IX:56, 592, 656, 715; X:216; XV:25; XVIII:587, 711; XXV:650; XXVI:31, 82, 181, 182, 231, 350, 383, 384, 433, 565, 578, 590, 594, 631, 642, 661, 707; XXVII:522, 525, 528, 531; XXX:129; XXXIX:123, 190-195;

Samuel Jr. XXV:650; XXVI:231, 565, 604, 606;

Sarah XXXIII:446;

Sarah (Dudley) XXXVII:399, 400;

Sarah (Sanborn) XXXII:332;

Sarah (Scribner) XXXV:482;

Sarah (Taylor) XXXX:447

Sarah (m. Palmer) XXXIII:719, 720;

Sarah (m. Varney) XXXII:619;

Shadrach XIII:488;

Silas XXVI:182, 455, 604, 606;

Simeon XII:480; XIII:74, 399; XIV:143, 193, 194; XVII:8; XXX:26, 51, 87;

Stephen XXXX:160, 166

Steven II:35;

Terence XVII:308;

†††††††

†††††††

†58

†††††††

Sir Thomas VI:322, 323, 328, 341, 348, 353, 393, 408, 463, 474, 484; XI:392; XVIII:439; XXIII:487-493, 496, 497, 514;

Thomas XI:489, 619, 627; XIII:173; XIV:171, 174, 176, 177, 369, 377, 492, 503; XVI:920; XVII:24, 308, 673; XX:832; XXIX:619, 620; XXX:51, 135; XXXII:690; XXXIII:275, 276; XXXIV:121; XXXVIII:330;

Timothy IX:173, 183; XI:534, 538; XV:746; XXV:646; XXX:122, 192; XXXII:574, 618, 619; XXXIII:555; XXXIV:168; XXXVI:286; XXXVIII:144;

Timothy Jr. IX:182; XI:538;

Walter XII:597, 598;

William I:234; IX:182; XI:538; XIII:396, 397; XIV:173, 174, 176, 177; XVI:62, 71, 99, 102, 107, 920; XXV:406; XXX:234, 235;

Winthrop XI:277, 279; XV:259, 262, 267, 268, 270, 475, 494, 657, 678; XVI:115, 837;

Zebulon IX:664; XIV:588; XXX:110;

Robison, James IX:779;

Robson, William IX:759;

Roby * See also Robbe, Robey, Robie

Roby, ----- XXXI:218, 804;

Abbott XIV:477; XV:518; XXX:450;

Abigail XXXI:805;

Abigail (Fogg) XXXVII:46-49;

Anna (French) XXXVI:301;

Bathsheba XXXI:805;

Benjamin IX:340; XXX:489, 491, 494;

Bethia XXXI:805;

Daniel XXVIII:427, 432; XXXVI:301;

David XXVIII:291;

Dorothy (m. Prescott) XXXV:338;

Edward XXX:27;

Elizabeth XXXI:805; XXXVIII:250;

Elizabeth (Sawyer) XXXIV:228;

Enoch XXX:41; XXXVIII:250;

Goodman I:418;

Hannah XXXI:805; XXXII:140;

Hannah (Ordway) XXXV:78;

Hannah (Shedd) XXXVI:53;

Hatevil IX:155;

Henry I:133, 145, 168, 170, 179, 241, 311, 415, 458, 487, 489, 540, 549; II:96, 554; IX:251, 365; XIX:660, 670, 680; XXIII:90, 91; XXIV:846, 847; XXVIII:422, 427, 432; XXIX:129; XXX:142; XXXI:39, 41, 42, 67, 68, 187, 233, 308, 310, 311; XXXIV:268-270; XXXV:247; XXXVI:562; XXXVII:94, 201, 222, 296; XXXIX:230, 241, 245-249, 255; XXXX:35, 238, 267, 280, 358, 372, 376, 377, 381, 382, 389,

†††††††

†††††††

†59

†††††††

392, 394-396, 426, 427, 436, 449;

Huldah XXXI:805; XXXVIII:250, 251;

Ichabod I:550; II:246; IV:681, 682, 700, 701, 709; V:10, 14, 22, 24, 66, 82, 134, 162, 196, 204, 211, 214 passim 591; IX:260, 267; XIV:11; XVIII:49, 293; XIX:468; XXV:610; XXVIII:421, 422, 427, 431, 432; XXIX:246, 489, 492; XXX:109; XXXI:310, 311, 573, 607; XXXII:100, 227, 264, 274, 327-329; XXXIII:78, 346, 675, 676; XXXIV:268, 270; XXXV:63, 156, 337, 339; XXXVI:273, 302, 447, 448, 481;

James XIV:247; XXX:192;

Jeremiah XXIV:568;

John IX:50, 485, 550; XI:82, 97; XII:594; XXIV:19; XXV:276; XXVIII:428, 432; XXX:5, 24, 28, 104, 153, 155, 156; XXXI:310, 311; XXXIII:595; XXXIV:268; XXXVI:22; XXXVII:268, 310; XXXVIII:249-251, 322, 324; XXXIX:162, 164;

Jonathan XIV:64, 181, 548;

Judith XXXI:310, 311;

Lucy XXXI:573, 574;

Lucy (Page) XXXI:573;

Lydia XXXV:337;

Lydia (m. Brooks) XXXV:338;

Mary XXXI:804, 805; XXXIV:268, 270;

Mary (Page) XXXI:306;

Mary (m. Folsom) XXXI:310;

Mary (m. Wadleigh) XXXVIII:250;

Meribah (m. Connor) XXXV:338;

Oliver XVIII:889;

Philip A. XIV:95, 204, 267;

Phoebe (Rollins) XXXVIII:284, 285;

Ruth XXXI:310, 805; XXXV:212, 338; XXXVIII:250;

Samuel II:39, 441; XII:626, 629, 633; XIV:417; XV:464-467, 477, 505; XVIII:918; XXVIII:427, 432; XXX:28, 104, 202; XXXI:309, 311, 804, 806; XXXIII:519; XXXIV:269; XXXV:78, 337-339, 533; XXXVI:53, 130, 222, 247, 264; XXXVII:49, 148, 311-313, 463; XXXVIII:172, 173, 250, 251, 322, 324; XXXIX:39, 445, 476, 477; XXXX:392

Samuel Jr. XV:478, 504;

Sarah II:269; XXXI:309, 309, 311, 805; XXXVIII:249, 251;

Sarah (Fogg) XXXV:102;

Sarah (m. Lane) XXXVIII:250;

Sarah (m. Tilton) XXXIV:269;

Silas XV:518, 744; XXX:192;

Susanna (m. Swain) XXXV:338;

Theodate XXXI:805;

Thomas III:24, 28, 140, 141, 246, 248, 270; XII:633; XV:207; XXVII:236, 237, 245, 248; XXX:42; XXXI:299, 309-311, 427, 449, 485, 499, 805; XXXII:99, 101;

†††††††

†††††††

†60

†††††††

XXXIII:54, 317; XXXVIII:249, 251;

Walter XXX:23; XXXVIII:401;

Walton XXXI:299;

William XIV:95, 97, 203, 266; XXIV:383; XXX:450; XXXI:233; XXXV:338, 339;

Rochambeau, Count de XXII:766;

Roche, Frederick XVI:722;

James XIII:726, 728, 729;

John XI:402; XIII:724-728;

John Jr. XIII:724-729;

Rochefontaine, Bachet de XVIII:873;

Rochester, NH I:562, 571, 573; IV:40, 244, 652, 798; V:116; VI:454, 763; VII:158, 164, 222, 291, 303, 309, 768; IX:721-729; X:3, 25, 39, 165, 529, 629, 656; XI:50, 120, 523, 551, 709, 712; XII:12, 594, 715; XIII:297, 332-351, 427; XIV:18, 37, 114, 115, 121, 169, 242, 374, 384, 385, 517, 518, 554, 556, 559-562, 624, 631, 637; XV:286, 299, 437, 440, 445, 619, 620, 628, 640, 656, 666, 740, 747, 750; XVI:45, 68, 79, 90, 92, 223, 225, 226, 230-232, 242-245, 257, 301, 332, 335, 429, 523, 524, 542, 756, 815, 898, 906, 912; XVII:10-12, 37, 213, 214, 261, 435; XVIII:6, 75, 77, 303, 307, 352, 417-419, 578, 603, 728, 751, 771, 820, 854; XIX:507; XX:59, 100, 130, 153, 259, 264, 268, 334, 415, 472, 527, 543, 550, 551, 553, 561, 563, 574, 610, 644, 663, 700, 811, 812, 823, 826; XXI:49, 124, 323, 383, 447, 455, 546, 572, 583, 599, 620, 747, 760, 767, 769; XXII:37, 206, 221, 248, 258, 309, 411, 489, 491, 499, 503, 545, 550, 579, 594, 669, 671, 698; XXIV:292, 296, 426, 670, 866; XXV:3, 183, 349, 365, 479, 480, 591, 592; XXVII:219, 493, 494, 500, 502, 516, 522; XXVIII:96, 99, 208, 354-357; XXIX:217, 222, 237, 243, 244, 263, 415, 416; XXX:127, 167, 178, 182, 424; XXXII:217, 315, 341, 375, 412, 486, 506-509, 633, 670, 671, 674, 733, 735, 746, 747, 772, 776-778, 787, 788; XXXIII:81, 101, 103, 119, 120, 154, 158, 173, 197, 203, 223, 226, 310, 395, 465, 526, 575, 576, 582, 610, 622, 663, 704, 726, 744; XXXIV:see index in volume; XXXV:23, 95, 96, 121, 123, 124, 146, 150, 223, 280, 281, 289, 304, 307, 332, 334, 396, 406, 432, 433, 437, 461, 462, 490; XXXVI:28, 51, 67, 178, 287, 288, 304, 306, 316, 340, 384, 404, 406, 419, 440, 529-532; XXXVII:19, 25-27, 85, 98, 107, 119, 140, 228, 262, 264, 284, 317, 318, 324, 366, 367, 410, 427, 443, 444, 446; XXXVIII:4, 19, 28, 29, 33, 34, 52, 53, 90, 110, 111, 125, 144, 174, 218, 238, 239, 273, 275, 379, 386, 416, 417; XXXIX:153, 224, 308, 309, 337, 338, 357, 385, 440, 441, 451-456, 474, 484;

petition V:144, 157, 426, 457, 484, 487, 543, 573, 589,

†††††††

†††††††

†61

†††††††

814; signers of Association Test VIII:274

Rochester, VT XXVI:633, 635, 662, 666, 700, 706;

Rock, Edward XVII:297;

Nathaniel XIV:289;

Nathaniel Jr. XIV:269, 272;

William XIV:8;

Rockfort, Captain III:453;

Rockingham County, NH VII:277, 315, 323, 326;

Names of towns X:625-627, 636, 639,

Rockingham, VT VI:20, 24, 313; X:204; XIII:601; XIV:592; XVI:218, 935, 936; XVII:64; XVIII:804; XXIII:437; XXVI:91, 92, 95, 184, 189, 378-382, 435, 616, 707; XXXV:302, 303, 538; XXXVII:186, 187, 331;

Rockingham, Marquis of XVIII:560;

Rockwell, Ebenezer XXVI:297;

Jabez XVI:137;

Noah XXVI:153;

Rockwood, Asa XXX:162;

Ebenezer XIII:682; XX:252, 256, 258, 265, 281, 286; XXI:745, 761;

Elisha VIII:741; X:409; XI:336, 345, 350; XV:58; XXX:30;

Micah X:673; XII:217, 218; XV:50; XXX:66;

Nathaniel XII:306; XXV:640; XXX:161;

Reuben XV:4; XXX:161;

Samuel XVIII:796; XXX:314;

Thomas IX:388, 391; XII:219; XIII:694; XVII:97; XXV:53; XXX:66;

Rocky Hill XXXI:93; XXXII:390; XXXIII:415; XXXIV:104; XXXVII:390

Rocky Nook XXXVII:441, 442;

Rocky Point XXXX:498, 499

Roden, Daniel VI:318;

Rodgers * See also Rogers

Rodgers, James IX:485, 489, 497, 507, 508, 524, 725;

James Jr. IX:725;

John IX:524;

Joseph IX:523;

Samuel IX:523;

Rogers's Rangers XIII:382;

Rodman, Joseph XVIII:242;

Tristram X;646;

Rodney, Admiral XVII:411;

Caesar VII:429, 441; VIII:203;

Rodrue, Manuel XVII:304;

Roe, Abner XVI:45, 48, 265, 304-305;

Amos VI:867;

Anthony IX:44; XIV:13;

Benjamin XXVI:37;

John IX:169; XV:66; XVII:656; XX:427;

†††††††

†††††††

†62

†††††††

John Jr. XXVI:560;

Jonathan XIII:238;

Richard XVII:525;

Robert XIV:11, 12;

Seth XII:503;

Thomas XIV:14;

Sir Thomas XXIX:6, 7;

Thomas Jr. XIV:14;

Roen, Andrew IX:756;

John XIV:61, 530;

Rogers * See also Rodgers

Rogers, ----- XXXI:544, 632; XXXX:79, 128

Abner XII:92, 97; XXX:59;

Ananias XXVI:517;

Ann (Ferguson) XXXIV:406;

Benjamin IX:274, 292, 415; XXV:510; XXX:158;

Captain XXIII:492;

Cato XIV:664;

Charles V:578, 896; XI:46, 48, 53, 57; XIII:336; XVIII:700; XXIV:392; XXV:148, 149; XXIX:399; XXXVII:119;

D. R. XXVIII:420;

Daniel II:643; III:546, 556, 672, 674; V:423; VII:9, 182, 185, 245, 360, 416; IX:173, 176, 181, 458, 598, 644, 708, 711; XI:48, 112, 267, 577, 666; XII:179, 288; XIII:260, 271, 273, 286, 300, 303, 305, 340, 424, 594, 596; XIV:408, 426, 585, 611; XV;577, 718; XVII:756; XVIII:77, 602, 629, 636, 656; XXI:31, 49, 83, 124; XXII:523, 563, 672; XXIV:231, 517, 730, 844; XXV:139, 152, 153, 156, 157, 186, 513, 516, 520; XXVI:366; XXVII:29, 39, 63, 102, 131, 156, 164, 190, 214, 253, 255, 346, 544; XXVIII:47, 97, 98, 103, 139, 141-144, 171, 247, 248, 250, 251, 365, 415, 441, 465, 478, 480; XXIX:346-348, 362, 532-539, 541-546, 548, 549, 551, 554, 565-567, 573, 574, 579, 604, 621; XXX:108, 121, 127, 302; XXXI:558, 559, 634, 799; XXXII:135, 578, 744, 814, 815; XXXIII:68, 240, 324, 347, 390, 451, 555, 660, 703, 709; XXXV:271, 395, 500; XXXVI:6, 484; XXXVII:301, 334, 341; XXXVIII:146, 163, 184, 185, 187, 267; XXXIX:282;

Rev. Daniel VIII:324, 419, 520, 579, 724, 838, 879, 918, 957;

Dr. Daniel XIII:104;

Daniel Jr. XIII:342; XIV:625;

Daniel 3rd XIII:343;

Daniel D. XVII:341; XVIII:648;

Daniel R. XIII:35;

Daniel Rindge XXII:505; XXV:400, 531;

Doctor IV:8; XVIII:236, 247, 258; XXVII:427; XXVIII:388;

Dorothy XXXIII:347;

†††††††

†††††††

†63

†††††††

Elizabeth XXXV:128;

Mrs. Elizabeth VIII:761, 776;

Esther XXXV:343, 344;

Eunice XXX:421;

Ezekiel XXVI:556;

Gamaliel XXIV:18, 812;

George IX:458; XIII:260; XVIII:77; XXV:186; XXXIII:396, 397;

Hezekiah XXVI:556;

Hezekiah Jr. XXVI:556;

Hugh IX:491; XII:434;

Isaac XII:175, 490; XXVI:298, 556, 688;

James V:578, 896; IX:4, 518; XI:54, 57, 162, 163, 212, 424, 558; XII:399, 400, 440, 449, 463, 480, 589; XIII:335, 336; XIV:234; XV:33, 143; XVI:900, 907; XVII:106; XXIV:383, 392; XXV:276; XXVI:556; XXVII:188, 190, 192-194, 197, 201, 205, 207, 326; XXVIII:190, 494; XXIX:237; XXX:2, 128; XXXII:417, 465, 466, 614; XXXIII:85, 112, 113, 171, 264, 265, 267, 268, 296, 297, 488, 495; XXXIV:90, 91, 436, 515; XXXV:175, 343, 344; XXXVI:65; XXXVII:328, 394; XXXVIII:223;

Rev. James XIII;54, 247;

James Jr. XII:399; XXVII:190; XXX:129;

James 3rd XXX:128;

Jean (Cochran) XXXII:699;

Jean (m. Morrison) XXXV:344;

John I:102; IX:4; XII:308, 449, 463; XIII:235, 599, 702; XIV:234, 298; XV:102, 469, 481, 507, 628, 640, 725, 753; XVI:207, 241, 275, 523, 816, 818, 917; XX:256, 267, 277; XXI:745, 764; XXII:129, 218, 225, 269; XXIV:231; XXV:172, 190; XXVI:581, 678; XXVII:190, 544, 546; XXVIII:105, 107; XXIX:99; XXX:2, 192, 246, 420; XXXI:634; XXXV:344;

Dr. John X:28, 38, 41, 45, 46, 57, 62;

Rev. John VI:864;

Jonathan XII:398; XIV:324, 464; XXX:382;

Joseph XI:202, 212, 216; XII:76; XIV:5, 181; XV:179, 512; XVI:579; XXX:18, 382;

Joseph Jr. XI:216; XXX:18;

Joshua XXVI:556;

Josiah XII:400, 403, 734, 737, 743; XIV:34; XV:93, 321, 340; XXX:143; XXXIX:58, 118, 120;

Levi XIV:101, 206, 207;

Madam IV:529, 552;

Major V:107; XI:581; XVIII:907; XXI:790;

Margaret (Stoodley) XXXVII:4;

Margaret (m. Thompson) XXXV:344;

Mark XXIV:532; XXV:400, 531;

†††††††

†††††††

†64

†††††††

Martha (m. McClure) XXXV:343, 344;

Mary XXXIV:436; XXXVII:453;

Mary (m. Seavey) XXXV:343, 344;

Matthew XVII:303;

Mehitable XXV:157; XXVIII:250, 251; XXIX:346-348, 350;

Mehitable (Rindge) XXXII:814; XXXVI:438;

Micah XXVI:556;

Rev. Mr. IV:113, 317, 367, 775;

Mrs. XXVIII:420;

Rev. Nathaniel II:383, 404, 688; III:560, 643, 684, 715, 729, 758;

Nathaniel III:266, 352, 541; VII:11, 14, 470, 662, 695, 707; VIII:826; IX:458, 459, 463, 633; X:3, 18, 25, 41, 45, 46, 58, 626, 686; XI:609; XII:368, 399; XIII:27, 34, 114, 136, 255, 260, 267, 272; XV:383; XVI:538; XVIII:14, 63, 77, 222; XIX:147, 155; XX:257, 269, 588, 592, 603, 640, 662, 664, 805, 817; XXI:38, 115-119, 135, 140, 160, 164, 200, 202, 204, passim 226, 292, 301, 304, 305, 317, 324, 329, 349, 351, 355, 357-359, 406, 418-420, 425, 433, 434, 441-445, 448, 452, 459, 464, 468, 472, 473, 476, 482, 483, 489, 492-495, 498, 500, 502, 506-510, 521, 532, 539, 546, 553-555, 558, 559, 562, 563, 565, 569, 584, 586, 587, 601, 607, 631-636, 639, 640, 645-649, 653, 717, 728, 772; XXII:1, 7, 8, 11 passim 150, 181, 186, 196, 218, 220, 225, 241, 249, 270, 275 passim 338, 353, 367 passim 398, 417, 433, 444, 451, 469, 487-509, 513, 537, 538, 594, 596, 611, 614, 630, 634, 658, 660, 676, 698, 710, 713, 751, 754-756, 843; XXIV:231, 499, 501, 568, 706, 812; XXV:186, 407; XXX:101; XXXI:439, 494; XXXII:233, 234, 415, 423, 441, 518, 769; XXXIII:33, 347, 348, 703, 753; XXXVIII:130;

Dr. Nathaniel V:158, 259, 262, 292-308, 322, 328, 332, 338, 345, 386, 388, 394, 403, 409, 730, 731, 751, 779, 784, 810;

Nathaniel Jr. XX:634; XXIV:501; XXX:449;

Obediah XXVI:556;

Perley XIV:269, 270, 290, 547; XV:424, 437, 668, 681; XVI:176, 208, 273, 522, 876-877, 879; XVII:255; XXX:449;

Peter Jr. XXX:154;

Pharaoh (Negro) XVIII:705;

Platt XXVI:517;

Reuben XVIII:919;

Reverend IX:41; XIX:86, 118;

Richard I:100; II:106; VI:598; VIII:694; XII:547; XIV:607, 608; XXIV:231; XXVII:190; XXIX:98, 99; XXXI:380; XXXVII:328; XXXX:3, 4

Richard C. XV:409, 424, 714;

Richard Carr XXX:67;

†††††††

†††††††

†65

†††††††

Robert V:414, 785; VI:311, 364, 501, 529, 598, 790, 794, 861, 865, 866; VII:1, 273, 680; VIII:163, 185; IX:186, 524; X:207; XI:212, 558, 592; XII:11, 152, 288, 485, 526, 547; XIII:385, 701; XV:454; XVI:919-922; XVIII:828; XX:597, 600, 619, 648, 657; XXIV:32; XXV:139; XXVI:374-378, 705; XXVII:190, 327, 331; XXX:8; XXXII:356; XXXIX:308;

Robert Jr. XXV:570;

Samuel IX:76, 274; XI:53, 57, 212, 214, 216, 264, 592; XII:291; XIV:57, 67, 156, 157, 323; XV:751; XVI:234, 264, 906, 916; XVIII:336; XXIV:454; XXV:253; XXVI:259, 289, 688; XXVII:190, 325; XXX:18, 192, 350; XXXV:449; XXXVI:266; XXXVII:287, 452, 453; XXXVIII:163, 255;

Samuel Jr. XXX:18; XXXVI:266;

Sarah XVIII:14; XXXII:233; XXXIII:396, 732;

Sarah (m. Gee) XXXIII:396, 397;

Sarah (m. Plaisted) XXXII:234;

Shad IV:550;

Simon XXIV:812;

Solomon XII:245;

Stephen VII:206; XXX:143; XXXVII:21; XXXVIII:166;

Theophilus XXV:249, 261;

Thomas I:566; XI:162, 177; XII:480; XIV:16, 664; XV:201, 431; XXIV:507; XXV:191; XXVI:581; XXVII:546; XXX:86, 306; XXXIV:70, 515; XXXV:159, 343, 344, 498;

Timothy XIV:98, 205, 576; XVI:513, 737; XXVI:259;

Uriah XXIV:726; XXV:249, 261;

William VIII:590, 605; IX:186, 517; XI:177, 546; XII:6, 23, 452, 753; XIII:698, 716; XIV;17, 261, 347, 362, 364; XV:33, 578, 635, 639; XVI:102; XVIII:643, 701, 918; XXIV:392; XXV:570; XXVI:267; XXVII:326, 327, 331; XXX:18, 85; XXXI:558, 559; XXXIV:515; XXXV:111, 112, 344, 388; XXXVIII:209; XXXX:542

Zebediah XXVI:259;

Roger's Creek XVII:727;

Rogersís Location XII:289, 291;

Rokeby, Thomas XXIX:156;

Rokes, John XIV:105; XXV:37;

Rolens, Jeremiah XI:508;

Robert IX:574;

Rolestone Mountain XXVIII:283, 284;

Rolfe * See also Rolf

Rolfe, ----- XVIII:542;

Benjamin IV:742; V:186, 232, 253, 261, 315, 317, 328, 329, 333, 344, 345, 730, 750, 754; VI:2; IX:130, 131; XI:196, 202, 493; XIV:425; XV:129; XVI:620, 908; XVIII:531; XIX:371, 373, 376, 532; XXIV:56, 59, 60, 614, 619, 642; XXIX:478; XXX:16, 36; XXXI:656;

†††††††

†††††††

†66

†††††††

XXXII:630; XXXIV:431; XXXV:131; XXXVI:15, 145, 149; XXXVII:451;

Captain XXIV:282, 751;

Colonel XVIII:422;

Daniel IX:59; XII:206-212; XXX:66;

Enoch XI:196; XXIX:477;

Ephraim XII:552; XIV:88, 200; XV:210, 511;

Ezra XVI:908;

Henry XI:196; XIX;289, 311, 390, 398, 402; XXIV:51-54, 56-58, 78, 613; XXIX:478;

James XIV:438, 527, 545; XVI:235, 274, 509, 692; XXX:22;

Jesse XII:206; XIV:430;

John XI:204; XXIX:478;

Jonathan XXVI:65;

Moses XII:480;

Dr. Nathaniel IV:681, 686, 691;

Nathaniel VIII:820; IX:31; XI:202; XXIV:649; XXX:35; XXXIII:128; XXXV:55; XXXVIII:159;

Nathaniel Jr. XI:202;

Paul XX:46, 74;

Samuel XXVII:358;

Rolings, Eliphalet XI:659;

Thomas XIII:97;

Rolins, Jeremiah XIII:757;

Nathaniel XIII:21;

Roll, Abraham XXVI:528;

Isaac XXVI:527;

John Jr. XXVI:286;

Rollings * See also Rolings, Rolins, Rollins

Rollings, Aaron IX:119; XV:528, 723; XVII:9;

Anthony XIV:517;

Benjamin IX:255; XIV:566; XV:423;

Daniel XVII:27;

David XI:140-142; XIII:380, 716;

Edward XIV:407;

Elijah XIV:451;

Eliphalet XIV:338; XV:422, 456;

George XIV:344;

I. IX:186;

Ichabod IX:167;

James IX:573;

Jeremiah IX:171; XIV:312, 338;

John XI:103; XIII:716; XIV:606; XV:256, 422, 423, 443, 456, 656, 747; XVII:383;

John 3rd XV:422;

Jonathan IX:643; XV:249-251;

Joseph XI:82; XV:422;

Moses IX:255, 779; XIV:515; XV:300, 724;

Nathaniel XIV:451;

Samuel IX:573; XIV:344; XV:656;

†††††††

†††††††

†67

†††††††

William XV:249-252;

Rollins * See also Rawlings, Rolings, Rolins, Rollings

Rollins, ----- XXV:480; XXXI:650;

Aaron IX:779; XII:583; XIV:189, 194, 618, 619; XV:724; XVI:231, 514, 766; XXVIII:228, 235, 240; XXX:41, 457; XXXI:565, 566; XXXII:105, 178, 179; XXXIV:417; XXXV:484;

Abigail XXXIII:191; XXXV:432;

Abigail (Glidden) XXXVIII:41;

Abigail (Wentworth) XXXIII:529;

Abigail (m. Folsom) XXXII:611;

Alice (m. Cilley) XXXII:611;

Alice (m. Shaw) XXXI:565, 566;

Ann XXXII:611; XXXIV:50;

Anthony N. XIV:371, 384, 496, 505, 516;

Benjamin IX:585; XIII:343, 401; XIV:279; XV:608; XXV:20; XXVII:288; XXVIII:212, 214; XXX:51, 128, 135, 451; XXXI:293, 294, 403, 565-567; XXXII:172, 178, 610-612;

Caleb XIII:481; XXIV:491; XXVIII:229, 235, 241; XXXI:772; XXXIII:716; XXXIV:340, 482; XXXV:28; XXXVIII:180, 282, 286;

Caleb Jr. XXXIV:482;

Catherine (m. Sanborn) XXXIV:340;

Charity (m. Merrill) XXXIII:439;

Daniel X:25, 41, 45, 59; XIV:503, 515; XXI:519, 529, 744, 760; XXII:717, 721, 728, 738; XXX:288;

David XXVII:478, 484; XXX:13;

Deborah XXXIII:191, 641; XXXIV:284;

Dorcas (m. Glidden) XXXIV:340;

Dorothy XXXVIII:283, 284;

Dorothy (m. Steele) XXXII:611;

Edward XI:553; XIII:342, 348; XIV:115, 625; XVI:627, 819; XVII:261; XXVIII:110; XXXIII:191, 642; XXXV:437;

Elijah XIV:532;

Eliphalet XI:263; XIV:185, 249, 433; XVI:194, 237, 244, 506; XXVII:478, 479, 484, 490; XXX:90, 433, 488, 490, 493; XXXVIII:284, 285;

Elisha XIII:484; XXXIV:50;

Elizabeth XXXII:610, 611; XXXIII:192, 641; XXXIV:283, 285; XXXV:128, 437; XXXVIII:284;

Elizabeth (Ham) XXXII:319;

Elizabeth (Nutter) XXXIII:311, 312;

Elizabeth (Palmer) XXXII:761, 762;

Elizabeth (Shaw) XXXI:772;

Elizabeth (m. Marston) XXXIII:439;

Elizabeth (m. Miller) XXXVIII:286, 287;

Ephraim XXXIX:122;

Esquire XXII:532;

Esther XXXII:56;

Francis XV:660, 668, 676; XXX:360, 401;

†††††††

†††††††

†68

†††††††

Hannah XXXI:293; XXXIV:50; XXXIX:395, 436;

Hannah (Connor) XXXII:675;

Hannah (Fogg) XXXV:103;

Hannah (m. Redman) XXXIII:439, 441;

Henry XIII:350; XVII:29; XXX:153;

Ichabod VII:14, 453, 469, 508 passim 578, 584, 613, 657, 691, 698, 708; VIII:28, 29, 48, 51, 53, 58-62, 79, 82, 103, 168, 320, 324, 355, 398, 418, 763, 980; XI:554; XIV:195, 222, 248; XVIII:682-683; XX:255, 264; XXI:545, 555, 557, 558, 583, 594-596, 609, 610, 613, 614, 619, 622, 639, 650, 657, 664, 672, 681, 683, 686, 690-692, 695, 697, 701-713, 723, 725, 727, 730, 737, 741-775; XXII:381, 383, 435, 438, 580; XXVIII:110; XXX:129; XXXI:294; XXXIII:191; XXXIV:74, 284-286, 464; XXXV:320, 432; XXXVI:30, 308, 310, 311; XXXVII:459, 460; XXXVIII:89; XXXX:280, 282, 292, 342, 376, 387, 389, 399

James X:701; XV:109, 630, 643, 646; XVI:102, 629; XVII:654; XX:249; XXV:747; XXVII:69; XXX:45; XXXI:178, 293-295, 468; XXXIII:191, 192; XXXV:432; XXXVII:368, 369; XXXX:19, 21, 49, 58, 80, 83, 122, 169, 172, 179, 189, 190, 280, 351, 501, 545

Jeremiah XIV:3; XVI:62, 107, 189, 234, 286; XXX:300; XXXII:319; XXXIII:526; XXXIV:283, 286;

John XIII:434; XIV:228, 432, 473, 571, 620, 641; XV:247, 595, 666; XVI:103, 194, 237, 244, 251, 286, 500, 505, 516, 570, 572, 803; XVII:260; XX:561, 563, 567, 610, 753-754, 761, 771-772, 784, 789, 798; XXI:38, 109-114, 117, 134, 138, 153, 193, 199, 200, 202, 214, 215, 222, 230, 313, 317, 329, 469-472, 483, 487-489, 495-500, 506, 509; XXII:256, 271; XXIV:526; XXVIII:229, 235, 242; XXX:192, 392, 458, 489, 491, 493; XXXI:565, 566; XXXII:178, 248, 376, 611; XXXIII:191; XXXIV:417, 460; XXXVIII:282, 285;

John 2nd XXX:270;

Jonathan XI:202; XXIV:492; XXVIII:229, 235, 240, 300; XXX:107, 145; XXXIII:11, 441, 633; XXXV:362; XXXIX:147, 148;

Jose XVIII:242;

Joseph III:407; XII:113, 727; XIV:18; XV:169, 228, 632, 636; XVI:103, 194, 760; XVII:428; XXIV:422, 491; XXVII:79, 82, 88, 90, 478, 479, 482, 484, 491; XXVIII:110, 229, 231, 235, 241; XXIX:235; XXX:5, 54, 98, 488, 490, 492; XXXI:294, 403, 565, 566; XXXII:158, 178, 203, 421, 697, 733; XXXIII:12, 192, 438-441, 641, 642; XXXX:280, 282, 387

Joseph Jr. XXVII:478, 479, 485; XXVIII:110;

Joshua XIII:484; XXVIII:229, 235, 240, 242; XXX:145; XXXIII:439-441, 716; XXXVIII:191;

†††††††

†††††††

†69

†††††††

Josiah XXVII:229, 235, 240; XXXII:610, 611; XXXIV:417; XXXV:273, 343;

Josiah Jr. XIV:400;

Jotham XXX:138, 146; XXXVIII:287;

Jupiter XXXIV:283;

Love XXXVIII:282, 284;

Lydia XXXIII:438; XXXIV:285;

Mary XXXI:693; XXXIII:191; XXXIV:284, 285, 417;

Mary (Clark) XXXIV:50, 51;

Mary (Critchett) XXXII:368;

Mary (Tibbets) XXXI:183;

Mary (m. Ash) XXXI:468;

Mary (m. Cate) XXXVIII:283;

Mary (m. Coffin) XXXIV:340;

Mary (m. Dam) XXXIII:641;

Mary (m. Page) XXXI:565, 566;

Mary (m. Wright) XXXIII:439;

Mercy XXXII:566, 611; XXXIII:439;

Molly XII:689;

Moses III:407; XII:113; XIV:372, 384; XVII:435; XXVII:478, 485, 490; XXX:90; XXXI:565, 566; XXXII:56; XXXIX:148;

Nathaniel XIV:433; XXX:455, 456;

Nicholas X:650; XIII:484, 486; XXI:749, 769; XXX:145, 147, 148, 428; XXXIV:50; XXXVIII:285;

Noah VII:238, 258; XXVIII:110; XXX:98; XXXIII:641, 642; XXXVI:234; XXXVIII:97;

Patience XXXV:362;

Paul XXX:98;

Pelatiah XXXVIII:282, 283;

Peter XII:489;

Phoebe XXXV:29;

Phoebe (Lawrence) XXXI:649;

Phoebe (m. Chase) XXXIV:340;

Phoebe (m. Robie) XXXVIII:284, 285;

Prince XXXIV:284;

Rachel XXXI:564-566; XXXIII:439; XXXVIII:284, 285;

Rachel (Cox) XXXI:261;

Rachel (m. Miller) XXXVIII:286, 287;

Rachel (m. Smith) XXXIV:340;

Rebecca XXI:635, 638, 677, 681, 683, 736; XXXI:402, 403;

Reuben XXXVIII:191;

Robert XIV:228, 503, 515, 618, 619; XV:596; XVI:231, 514, 766; XXX:394;

Ruth XXXVIII:280, 281, 286;

Ruth (Ayers) XXXVIII:62;

Samuel XV:678; XVI:235, 242, 523, 816, 818-820; XXVIII:110; XXX:98, 394; XXXI:402, 403, 565, 566, 689; XXXII:178, 318; XXXIII:198, 641, 642, 686; XXXIX:442, 443;

†††††††

†††††††

†70

†††††††

Samuel Jr. XXVIII:110;

Sarah XXX:403; XXXIII:641, 642; XXXIV:50, 284, 285, 339; XXXIX:147;

Sarah (m. Allard) XXXIII:641;

Sarah (m. Emerson) XXXIX:148;

Simeon XIV:253, 482; XXX:350;

Stephen XIII:380; XXX:105;

Tabitha (m. Piper) XXXIV:340;

Thomas III:407; IX:779, 783; XI:592; XII:113; XIV:67, 181, 300, 312; XV:721; XVI:862; XVII:526; XXIII:76; XXIV:491; XXVIII:228, 235, 241; XXX:13, 192, 475; XXXI:521, 564-567; XXXII:149, 172, 178, 565; XXXIII:716; XXXIV:339-341; XXXV:28, 362; XXXVIII:282; XXXIX:147, 148; XXXX:316

Thomas Jr. XXXV:362;

Valentine XIII:25, 343;

William XXXI:122; XXXIX:147;

Rollinsís Meadow XXXIII:626;

Rollinsford, NH XI:506; XIII:425; XXIV:73, 695; XXV:480, 676; XXVIII:263;

Rollos, John XXIII:448, 462;

Rolls Town, MA XIV:307, 309;

Rolstone, Alexander XII:314;

Roman, Peter V:410;

Romer, Colonel II:346, 411, 423, 435, 437, 444; III:106, 109, 255, 256, 263, 282, 283, 299, 302, 307; XIX:726;

W. XXIII:219, 271, 294, 299, 304, 310, 364, 368, 398, 404, 456, 506, 507;

Wolfgang William II:445, 452, 457; XII:671, 679, 681; XVII:691-692; XXIII:368;

Romney, ----- II:195;

Rond, John XXVI:10;

Rone, Andrew XIV:660;

John XIV:660;

Rood, Azariah XXVI:397;

Benajah XXVI:604, 607;

Moses XXVI:318;

Rufus XXVI:10;

Rooks, Ezekiel XVI:503, 935;

Roos, Daniel XXXI:559;

John XXIII:168, 446, 447, 459, 460;

Root, Aaron XXVI:549;

Abraham XXVI:509, 722;

Azariah XXVI:549;

Caleb XXVI:492;

Ebenezer XXVI:342;

Ebenezer Jr. XXVI:342;

Eleazer XXVI:278, 437, 449, 495;

†††††††

†††††††

†71

†††††††

Elijah XXV:641; XXVI:492;

Elisha XII:306; XXIV:152; XXV:49;

Ephraim XII:570; XIV:159, 161, 165; XV:383; XXX:112;

Hezekiah XXVI:278;

Jonathan XXVI:466, 490, 492;

Joseph XXV:49, 282; XXVI:278, 450, 568;

Joseph Jr. XXV:49;

Joshua XXVI:549;

Josiah XXVI:322;

Levi XIII:191;

Martin XXVI:509;

Moses XXV:49;

Mr. X:342;

Philip XXV:49;

Samuel IX:384; XIII:193; XV:278; XVI:538; XXV:119, 245; XXVI:322, 350;

Samuel Jr. XXVI:322;

Simeon XVI:307; XVII:115, 254;

Solomon XVII:115, 250;

Stephen XXVI:170, 438, 572;

Thomas XI:35; XXVI:568;

Timothy XXV:245; XXVI:255, 350;

Roper, Arthur XXXI:104;

Silas XXX:462;

Walter I:152; XXXI:53; XXXX:30

Ropes, George XIII:138;

Jonathan XI:634, 637;

Ropkins, ----- XXVII:532, 533;

Roque, Bryan XIV:211, 217, 220;

Rosbrook * See also Rosebrook

Rosbrook, Charles XI:476; XII:357, 358;

Eleazer XII:359;

Eliezer VIII:173; IX:464;

James VIII:173; XII:505;

John XI:476; XII:357, 358;

John Jr. XI:476; XII:358;

Roscar, Roger II:37;

Rose, Abigail XXXI:544;

Abraham XXX:270, 415;

Benjamin IX:384; XXV:119; XXX:439;

Elisha VIII:449, 498; XIII:554;

James XIV:287; XV:425, 436, 714;

Jehiel IX:656; XXV:651;

Joseph XXV:250;

Justus XXVI:641;

Roger II:569; XIX:676; XXXI:543, 544; XXXX:380, 382, 383, 392, 428, 438

Samuel XVIII:907; XXVI:117;

Samuel Jr. XXVI:302;

Thomas XV:11, 368;

†††††††

†††††††

†72

†††††††

Widow II:490;

William XIII:269;

Rosebrook * See also Rosbrook

Rosebrook, Eleazer XV:425, 700, 702, 703, 725; XVI:170, 172, 174, 208; XVII:78, 113; XXII:520, 556, 612, 648, 650, 659; XXIV:601;

James XV:700, 703, 726; XVI:171-172, 176, 208, 515, 782;

Rosebrooks, James XX:525;

Ross, ----- XXVII:408;

Abraham XV:217;

Abram XVI:534;

Alexander V:860; XXVIII:492; XXXIV:96, 97;

Ann VII:148;

Captain XXIX:253;

Daniel XXVI:334;

Doctor V:413, 491, 548, 803, 866; IX:43; XVIII:236;

Elizabeth XXXIV:218, 219, 259;

Francis XXXIV:218, 259;

George VII:429, 441; VIII:203, 498; XXVI:285;

Grace (Peverly) XXXII:381;

Hugh IX:19; XI:58, 61; XXVII:69;

James XIV:468, 607, 608; XV:748; XXX:192;

Jane XXXIV:259;

Jehiel XXVI:286;

Jesse XII:190, 192; XXX:64;

John V:57; XII:463; XIII:260; XIV:317, 320, 459, 538; XV:362, 671, 676; XVI:168-169, 719, 721; XVII:761; XVIII:77; XXV:186; XXVII:63; XXX:330, 396; XXXII:167, 243, 284, 285, 364; XXXIV:258, 259; XXXVI:515;

Dr. John IX:460;

Jonathan IX:458; XII:11, 13, 192, 195, 357; XIII:239; XXVIII:492; XXX:56; XXXII:381;

Joseph XIV:573; XV:613; XVI:16;

Josiah XIV:639;

Lemuel XII:192; XV:183;

Levi XXIV:649; XXX:35;

Margaret XXXIV:96, 97;

Matthias XXVI:286;

Moses XVI:110, 165; XXV:347; XXX:115;

Sarah VI:840; XVII:761; XX:113, 155, 169, 175, 198, 206; XXXIV:259; XXXIX:392;

Sarah (Vaughan) XXXII:243;

Thomas XII:77; XXX:408;

Thornton XXXIV:259;

Timothy XII:190, 192, 195; XXX:65;

Walter XII:512;

William IX:44; XXVIII:492; XXXIV:259;

Zebulon XVI:932;

Rosse, John I:178;

†††††††

†††††††

†73

†††††††

Rossiter, ----- XXXII:93;

Rev. Asher VI:863;

Rev. Ebenezer VI:863;

Roswell, Sir Henry I:18; XIII:322, 323; XIX:242, 335-340, 383-384, 565-566, 568, 573, 581, 601-602, 607, 631; XXIV:638, 641; XXIX:190, 265;

Rots, Jean XIV:662; XVI:724;

John XV:455;

Rouke, James X:571;

Rouncival * See also Rounseval

Rouncival, Joseph XVI:442; XVII:235;

Round, John I:92; XXIX:58;

Roundy, Alvin XII:398, 400;

Asahel XIV:578, 610;

Israel XV:718;

John XXVI:214;

Samuel XII:398, 400; XV:369; XXX:84;

Samuel Jr. XII:400;

Rounseval * See also Rouncival

Rounseval, Joseph VIII:320, 399, 430, 573, 578, 683, 719, 739, 903; XIII:456, 467, 627, 628, 632, 636; XV:107, 501; XX:561, 563, 805, 817; XXVIII:416;

Rouse, Captain XVIII:244, 277;

Rebecca XXXI:705;

Rebecca (Pomeroy) XXXI:731;

Thomas XXXI:705;

William XVII:722;

Rousselet, N. XIII:307;

Row * See also Roe, Rowe

Row, Abraham XI:151;

Anthony Jr. IX:42;

Dr. Benjamin V:414, 486, 804;

Benjamin IX:583;

Caleb IX:110;

Daniel XIV:25;

Edward I:561; II:35; III:551; XII:711;

Ephraim XIV:24, 25;

Grace IX:692;

Isaiah XI:189; XV:402;

James IX:719; XI:154;

Jeremiah IX:77, 259, 274, 291;

John IX:545; XI:151; XV:128, 698, 703, 747, 749;

Lazarus XIV:388, 495, 507, 516;

Nathan V:502;

Nicholas I:113, 218, 285;

Robert IV:829; V:475; XIV:3;

Samuel IX:692; XII:710;

Thomas I:561; III:550; XII:710, 712;

Thomas Jr. XII:710;

William XIV:581; XV:449, 599;

†††††††

†††††††

†74

†††††††

Rowan, Garet IX:475;

William XXXIV:36;

Rowe * See also Roe, Row

Rowe, ----- XXVIII:388; XXXI:47; XXXII:110; XXXX:9

Aaron XIV:229;

Abel XXVI:81;

Abigail (Dow) XXXVIII:336;

Abigail (Stockman) XXXIII:95;

Abner XV:733; XXX:445;

Allen XXXX:100

Amos XVIII:552;

Ann XXXIX:285, 286;

Anthony IX:692; XIV:268, 271, 290; XXVIII:493; XXXI:460, 705;

Aphiah (Sanborn) XXXII:226;

Apphia XXXVI:205;

Aretas XXX:20;

Benjamin VII:286, 297, 310; VIII:24, 61; XVIII:286, 604,

†608, 680, 683; XXX:74; XXXIII:274, 518, 549; XXXVI:206, 207, 232, 273, 274; XXXVIII:61, 245;

Dr. Benjamin XII:325, 328;

Benjamin Jr. XV:509; XXX:74; XXXIX:316;

Caleb XXXVI:206, 207; XXXVIII:92;

Caleb Jr. XXXVIII:92;

Captain VII:520; XXIII:248; XXXVI:503;

Caspar XVI:933;

Charles VI:685; XVIII:485-486; XXXVI:232;

Daniel XVI:918; XXXVI:117;

Dorothy (Jewell) XXXVIII:135;

Edward XXXI:510-513; XXXX:196

Elizabeth XXXII:232; XXXIX:282; XXXX:37-39

Elizabeth (Ball) XXXII:266, 267;

Elizabeth (James) XXXIII:208, 209;

Elizabeth (m. Fellows) XXXVI:207;

Elizabeth (m. Taylor) XXXVI:117;

Enoch XV:240, 241, 256, 258, 264; XXX:288, 404;

Ephraim XXXVI:207;

Ichabod XV:528; XXX:107;

Isaac VI:789;

Isaiah XII:142; XXX:24;

Jacob XII:12;

James IX:692; XII:22, 24; XIII:491, 493; XXX:13, 58;

Jane (m. Dam) XXXI:511, 512;

Jane (m. Swett) XXXVI:207;

Jerathmiel IX:280;

Jeremiah IX:269; XI:224, 231, 704; XV:283, 291; XXX:21; XXXVI:206, 537; XXXVII:322; XXXVIII:287;

John IX:543; XI:118, 720; XII:21, 23, 512, 522; XIII:386, 492; XIV:88, 201, 269, 272, 290, 358, 600, 617;

†††††††

†††††††

†75

†††††††

XV:226, 461, 596, 715, 723, 729, 754; XVI:29, 171-172, 176, 200, 206, 231, 239, 252, 273, 298, 514, 750-751, 760, 832; XVIII:758; XX:280; XXIV:526, 697; XXVII:90, 235, 542; XXX:58, 137, 192, 280, 449, 495; XXXVI:117, 206, 207;

John Jr. XII:21; XVII:96; XXX:58;

Jonathan IX:342, 348, 357, 561; XII:328; XXX:74; XXXVI:205-207;

Joseph IX:348; XII:329; XV:321, 340; XVIII:193; XXX:75, 405; XXXVI:205; XXXIX:282, 283, 285;

Josiah XV:120, 183;

Judith XXXVI:232;

Judith (Prescott) XXXIII:273;

Lazarus XIV:236; XXVII:478, 485, 491;

Mary XXXX:113

Mary (m. Blake) XXXVI:117;

Mehitabel XXXVI:116, 117;

Mercy XXXIX:284, 285;

Michael XXXI:44;

Moses XVI:68, 79, 92; XXXVI:206; XXXVII:166; XXXIX:282, 286;

Nathan VII:98, 148, 186; IX:375; XI:117, 118; XII:140; XIV:316, 318; XVIII:293; XXVII:82, 88, 90; XXX:459; XXXIII:335, 677; XXXIV:356; XXXVI:117, 232, 259, 510, 518; XXXVII:186;

Nicholas XXXX:37-39, 42, 43, 46, 49, 55, 56, 61, 467

Pain XII:137, 140, 146; XVI:933;

Paine XXVIII:421, 422, 427, 432; XXXIV:270; XXXV:247, 294; XXXVI:116, 117, 120; XXXIX:50;

Philbrick XII:13;

Philip XII:332;

Rachel XXXVI:273;

Reuben XV:172; XXVII:545;

Richard II:36; XXXI:61, 510-513; XXXII:231; XXXX:213, 253, 276, 323, 348, 377

Robert IX:342, 347, 357, 455; XI:236, 704; XII:115, 131; XV:167; XVI:583, 897; XVII:57; XXIV:568; XXX:19, 28; XXXII:14, 178, 226, 463, 520, 521; XXXVI:99, 116, 117, 119, 205-207, 272; XXXVII:322;

Ruth XXXVI:392;

Ruth (m. Fellows) XXXVI:207;

Samuel XI:41; XII:329; XVIII:242; XXVIII:493; XXXIII:652;

Sergeant XVI:938;

Sherburne IX:112;

Simeon XXXVI:454;

Simon XVII:27; XXXVI:455;

Susanna XXXI:510;

Susanna (m. Prescott) XXXIX:284;

Thaddeus XV:409;

†††††††

†††††††

†76

†††††††

Theophilus XIII:493;

Sir Thomas I:6;

Thomas VI:31; IX:592; XIII:240, 241; XVIII:437; XXXI:510- 513;

Webber XVI:287, 500;

William XV:730; XVI:31, 34, 59, 187, 210; XVII:527; XVIII:919; XX:290; XXXII:231, 232;

Winthrop XII:328, 329; XIV:107, 109, 131, 154, 189, 190, 654; XV:523; XVI:542, 932; XVII:12, 13; XXX:74; XXXV:492, 493; XXXVI:133, 135, 206, 207; XXXVIII:61;

Zebulon XVIII:899;

Rowell, ----- XXVII:20, 22; XXXVI:61;

Aaron XXIV:336, 337; XXVIII:378, 380; XXXVI:325, 326; XXXVIII:339; XXXIX:218-220;

Abel XII:271;

Abraham IX:572; XII:271, 272; XVIII:829; XXX:67; XXXV:32, 260;

Asa XIII;373, 379; XVII:92; XXX:135;

Barney Jr. IX:750;

Benjamin XI:12; XXX:23;

Benoni XI:177; XIII:372; XIV:16; XXVIII:214; XXX:134;

Benony IX:745;

Benony Jr. IX:745;

Captain XIII:332, 333; XV:444, 447, 457, 596-598; XVII:226; XVIII:47, 339;

Christopher XIII:60; XV:569; XXX:59;

Daniel IX:358; XII:13, 335; XIII:92, 452; XIV:228; XV:297, 299, 747; XVI:236, 243, 273, 505, 644; XXX:11, 48; XXXVI:556; XXXVII:194;

Daniel Jr. XXX:427;

David IX:523; XII:552, 556, 557;

Deborah XXXVII:59;

Deborah (m. Cawley) XXXVII:59;

E. XVI:938;

Edward XIII:452;

Elijah IX:626, 771; XXXV:187;

Eliphalet XVI:914;

Elizabeth XI:309; XXXV:33; XXXIX:219;

Elizabeth (Colby) XXXII:683;

Enoch XIV:327, 328; XV:402, 748; XXX:23, 192, 256;

Gerard IX:52;

Gideon XXIV:336, 337; XXVIII:378, 380; XXX:28; XXXVIII:173;

Hannah (Davis) XXXV:521;

Hannah (m. Osgood) XXXIX:218;

Isaac XII:556;

Israel XIV:43, 185, 587, 628; XV:441, 720; XVI:204; XXX:288;

Jacob XII:272, 348; XIII;60, 64, 376, 381; XVI:918; XVIII:829; XXX:48, 136;

†††††††

†††††††

†77

†††††††

James XIII:381; XIV:587, 628; XV:441, 721; XVI:203;

Jemima XXXII:476;

Job IX:255, 309, 523; XI:619; XII:31, 84, 556, 566; XIV:135, 191; XVI:670; XVII:7; XXXIII:638; XXXV:260; XXXVI:279;

John V:862; IX:246, 255, 585, 745, 750; XI:118, 619, 626, 693; XIII:372; XV:176, 593; XVI:93, 541; XXVIII:214; XXX:50; XXXII:683; XXXIII:331; XXXV:33; XXXVI:175; XXXIX:479;

John Leighter XXVIII:110;

Jonathan IX:309; XII:30, 31; XIII:519; XIV:424; XVI:64, 73, 250, 256, 507;

Joseph XXXVI:163;

Joshua XXVII:349; XXXIX:462;

Josiah IX:745, 750; XIII:373; XVI:908, 914; XXX:134;

Josiah Jr. XIII:373; XXX:136;

Judy XXXV:33;

Lemuel XIII:376, 381; XIV:53, 185, 587, 660; XV:727; XVI:43, 184, 209; XXX;486;

Mary XXXV:33; XXXIX:218, 220;

Mary (Kezar) XXXIII:331;

Mary (m. Currier) XXXIX:219;

Moses IX:358, 436; XI:599; XII:333; XVI:287, 516; XXX:88; XXXII:476;

Nathaniel XII:265, 272; XIV:25, 350; XXX:144;

Nehemiah XV:577; XVII:139; XXV:531; XXX:113; XXXV:33;

Oliver XXV:236;

Peter XIV:249;

Philip II:56; XIII:373, 376, 379, 381, 615; XIV:568, 654; XV:730; XVI:31, 34, 59; XXX:136; XXXIII:124, 254, 638; XXXIV:279; XXXIX:219;

Rice IX:635, 642; XIII:103; XXX:106; XXXIII:422; XXXIV:209; XXXV:32, 33; XXXVI:127-129;

Ruth (m. Wells) XXXIX:219;

Samuel IX:745, 750; XIII:377, 641; XIV:211, 216, 307, 347, 663; XV:200; XVI:10, 874; XXX:28, 192, 288, 499, 502, 505, 508, 511, 514, 517, 520; XXXVII:59;

Sarah XXXV:33; XXXVI:175, 279;

Sarah (Tucker) XXXIX:209;

Sherburne XXX:24;

Thomas VIII:820; IX:38, 789; XI:699; XII:199, 201, 202; XIII:519, 520, 614; XIV:261, 300, 398; XV:548; XVIII:648; XXIV:336-338; XXVIII:376, 377, 380; XXX:330; XXXV:260; XXXIX:218;

Valentine XXV:236;

W. XXII:772;

William V:89, 185; VII:233, 628; VIII:718; IX:611; X:627, 649; XI:626; XII:12; XIII:55-58, 61, 62, 66,

†††††††

†††††††

†78

†††††††

405, 407, 409; XIV:69, 75, 178, 180, 554, 564, 630, 631; XV:719; XVI:4, 51, 182, 203, 227, 271, 644, 831; XVII:267; XIX:531; XXI:330, 475; XXV:392; XXX:140, 164, 192, 360, 401, 465, 467, 481; XXXIV:216; XXXV:213, 438, 439; XXXVI:63, 406, 411; XXXVIII:167; XXXIX:110, 206, 219;

William Jr. XIII:64;

Zebedee XII:556;

Rowen, Andrew IX:755; XIV:566; XV:607, 727; XXXV:85, 86;

Elizabeth (m. Stevens) XXXV:85;

Garet IX:476; XXIV:20;

Garrett XXVIII:68, 69;

Jacob XXX:432;

John XIV:182, 454, 546, 566; XV:607, 727; XVI:10, 209; XX:274; XXX:26, 256, 486;

Mary XXXV:85;

Mary (m. Stevens) XXXV:85;

Sarah XXX:432;

Rowes, Richard I:561;

Rowing, Andrew XII:756;

John XII:756;

Rowland, David XXVI:409;

Evi XXV:322;

Lawrence XXXX:306

Rev. Mr. XVIII:897; XXII:543, 639, 703;

Samuel XXXX:253

Thomas XXVI:18;

Rowlenes, Samuel II:36;

Rowley, Canada (Rindge, NH) IX:720; XIII:321-325; XIX:476, 497, 511; XXIV:282, 287-289, 291; XXV:367, 369, 476; XXVIII:198, 205-207; XXIX:233, 280, 384, 464;

Rowley, MA XIII:321; XVI:860; XXIV:282; XXV:476; XXVII:72, 117; XXVIII:198; XXIX:150, 169, 538; XXXI:113; XXXVIII:163, 406; XXXX:182

Rowley, ----- II:54, 55;

Abijah XXV:29; XXVI:342;

Israel IX:388, 390;

James XVI:207, 275;

John XIV:249;

Joseph XIV:624; XV:440, 596, 719; XXXIX:456;

Matthew XIV:7;

Nathan XXV:29;

Samuel XXVI:301; XXX:446;

Thomas XII:121; XXVI:342;

William I:164; XXIV:260;

Rowling, John XVII:360;

Rowlings, Aaron XIV:571;

Daniel XIV:650;

Francis XV:660, 661;

†††††††

†††††††

†79

†††††††

Jeremiah XV:597;

Joshua IX:582;

Jotham XIII:489;

Nathaniel XVI:847;

Nicholas XIII:484, 486, 487, 490; XIV:414;

Robert XIV:503;

Stephen XVI:776;

Rowlins, ----- V:164;

Caleb IX:784;

Joseph V:165;

Rowls, Indian I:56, 59;

Rowsley, Abigail XXXI:600, 601;

Robert XXXI:152;

Roxbury, MA XIII:100; XXIV:9, 11; XXV:770, 771; XXXI:13, 656; XXXV:416;

Roxbury, NH III:458; X:273; XII:307, 635; XIII:351-354; XXIV:152; XXV:169, 356, 480; XXVII:54, 445; XXVIII:3; XXX:424;

Roxbury, VT XXVI:707;

Roy, Silas XX:599;

Royal Orders in Council V:653;

Royal, Joseph XXVI:132, 290;

Lemuel XXX:412;

Philip XV:610;

Teag XXIV:103;

Teague XXXX:418

Royal Oak Pasture XXXIII:348;

Royall, ----- XXIX:252;

Col. Isaac VI:30, 41;

Teag I:310;

Teague XXXI:186;

Royalshire XXIV:290;

Royalston, MA XVI:411; XIX:504;

Royalston, Nova Scotia XX:96;

Royalston * See Ralston

Royalton, VT VIII:297, 315; X:399; XI:435, 449; XII:52, 738; XIII:208, 670; XVI:215, 530, 531, 538, 540, 542, 840, 869; XVII:72, 462; XXVI:628, 677, 681, 682, 707, 722; XXX:457;

Royce * See also Royes, Royse

Royce, Aaron XXX:246;

Abram XVI:99;

Amos XIV:578, 614; XV:711; XX:275;

Benjamin XXVI:535;

Bildad XIII:635;

Ebenezer XXX:35;

Elias XVI:314;

Elisha IX:546, 548;

Hezekiah XXX:35;

Jacob XIV:578; XVII:105;

†††††††

†††††††

†80

†††††††

Joel XIV:578, 614; XV:711; XVI:198; XX:275; XXX:33;

John XV:32; XVI:230;

John Jr. XXVI:572;

Jonathan VIII:820; IX:546, 548; XII:575;

Lemuel XV:10, 143; XVI:218, 519, 597, 692, 934; XXX:306;

Nehemiah IX:546, 548;

Reuben XXVI:602;

Ruel IX:546, 548; XV:25, 37;

Samuel IX:548; XV:29; XXX:4;

Silas XV:144, 662, 669, 683; XVI:83; XVII:249;

Vere XXI:124; XXII:16, 59; XXIV:426, 431, 435, 439, 441, 442, 531, 533, 559, 564, 720; XXVIII:302, 408; XXX:38;

Royes, Samuel XII:399;

Vere XI:159, 418, 425;

Roylstone * See also Ralston

Roylstone, Alexander XXII:568, 571, 573, 675, 681;

Roys, Jacob XI:371, 376;

Royse, Joel XIV:464;

Ruel XIII:599; XIV:298;

Silas XIII:657;

Vere XIII:116; XXV:92, 93, 144, 146, 152, 156, 169, 407; XXVII:534, 535, 537-541;

Ruar, Maturin II:740;

Ruck, Esther (Johnson) XXXII:647;

John XXIX:232;

Thomas XXXX:136

Ruckís Point XXXVII:207, 208;

Rudd, ----- XXXX;247

Gideon XII:174; XV:604; XXIV:693; XXX:22;

John XXXIX:434;

Joseph XXVI:604, 606;

Mary (Fairservice) XXXIX:434;

Ruddock, Abiel XXVI:22;

John XXVI:22, 459;

Rueys, James IX:490;

Ruff, Benjamin XII:204;

Rugg, ----- XVIII:187;

Amos XXIV:73;

David XII:24;

Elijah XIII:493;

John XIII:653; XIV:264; XXV:624;

Joseph XXVI:98;

Levi XIV:355;

Nathan XII:314; XXX:72;

Thomas XXX:246;

Ruggles, ----- XXIV:812; XXXII:653;

John XXIV:812;

Joseph XXIV:3, 5, 19;

Nathaniel XIV:422; XXVI:73;

†††††††

†††††††

†81

†††††††

Samuel XXVI:433;

Timothy VI:424, 447; XI:633; XXIV:502, 734, 737; XXV:282; XXVI:438, 569; XXVII:283;

Timothy Jr. XXVI:121, 122;

Ruicard, Daniel II:39;

Rules of the House V:325; VI:133, 441; VII:62, 173, 292, 373; VIII:8; XX:70-73, 339, 619-621; XXI:43, 295, 296-298, 587, 591, 737;

resolves of VI:454, 455, 689, 815;

Rum IV:368, 374;

Rumery, Simon XVI:903;

Rumford, ME XXIV:62;

Rumford, NH * See also Concord, NH

Rumford, NH V:183, 261, 317, 485, 570, 583; VI:77, 216, 253, 263, 475; VII:33, 378; XI:390, 393, 403; XVIII:476; XIX:318, 320, 329, 330, 403, 424, 476, 495, 532; XXI:387, 458; XXIV:29-31, 59-61, 78, 80, 145, 297, 298, 339, 610, 614, 615, 617, 620, 621, 633-635, 639, 641, 643-645, 647, 747, 761, 762, 766; XXVII:143, 145-147, 151, 153, 155-157, 194, 204, 358, 360, 366, 368, 376; XXVIII:424; XXIX:236, 468, 516, 546; XXXIII:127, 128, 195, 250, 252, 342, 538, 539, 541, 550; XXXIV:44, 215; XXXV:129-131, 212, 227, 274; XXXVI:13, 15, 17, 76, 441, 512; XXXVII:82, 396, 449; XXXVIII:35;

Rumford District XVIII:340, 354;

Rumford, Count IV:742;

Sarah IV:742;

Rumney, NH VII:11, 264, 273, 768; VIII:185, 824; IX:730-733; X:7, 28, 167, 635, 687; XI:248, 629, 723-731; XII:78; XIII:225, 229, 235, 354-359; XIV:210, 211, 292, 309, 423, 441, 558, 560, 567, 586, 587; XV:151, 460, 605- 607, 633, 647, 662, 668, 708; XVI:88, 99, 220, 228, 232, 519, 799, 800, 820; XVII:14, 215; XVIII:555, 584, 712, 729; XX:61, 153, 178, 214, 260, 266, 269, 278, 337, 407, 562, 564, 612, 664, 806, 818; XXI:39, 124, 293, 467, 522, 533, 585; XXII:39, 106, 149, 159, 292, 311, 338, 357, 489, 498, 532, 547, 583, 672, 699, 719, 734; XXIII:437; XXIV:505, 509, 718; XXV:461-464, 481-492, 574, 604, 608, 613; XXVII:25; XXVIII:210, 211; XXX:425;

Rumrill, David IX:606; XV:219;

Henry XXX:3;

Simon XV:28, 147, 471; XVI:900; XVII:249; XXX:3;

Rumry, Mathey II:90;

Rumsey, James XXI:370, 426;

Runals, Job XI:587;

Job Jr. XI:577;

Runawit I:56, 59;

Rundlet * See also Rundlett, Runlet

Rundlet, Charles IX:279, 297, 589, 777; XI:643, 657; XII:11,

†††††††

†††††††

†82

†††††††

12, 113, 392; XV:195;

Charles Jr. XI:656, 657;

Daniel IX:253;

David XII:392;

Jacob XII:13; XVI:842, 847;

James IX:255, 777, 780; XI:626-628, 642, 656, 657, 660, 666, 669;

James Jr. XI:626, 628;

James 3rd XI:626;

John IX:292; XVI:905;

Jonathan IX:246, 255, 585;

Levi XI:8;

Solomon XVI:109, 165, 260-261;

Theophilus Jr. IX:757;

Rundlett * see also Rundlet, Runlet

Rundlett, ----- XXXII:129;

Benjamin XVII:57;

Charles VIII:12; XIII:396; XVII:673; XXIV:706; XXVII:78; XXVIII:300, 493; XXX:83, 119; XXXI:336, 690, 701, 723; XXXIII:248; XXXV:511; XXXVI:323; XXXVIII:17; XXXIX:147, 325; XXXX:367, 383, 428, 429, 439, 444

Charles Jr. XXXI:493; XXXII:160;

Daniel XXX:51; XXXII:213, 214;

Edmund XIII:403;

Elizabeth XXXII:213, 214; XXXIII:248;

George XIV:448, 535;

Hannah XXXIII:74, 721, 722;

Jacob XIII:485, 590; XXVIII:331; XXX:50, 146; XXXIII:74; XXXV:43; XXXVIII:282, 294;

James VIII:419, 470, 542, 613, 795; XIV:352, 563; XV:440, 626, 719; XVI:203, 316-317, 651; XVII:27; XX:567, 599, 654, 678, 704, 723, 733, 735, 746, 760, 775, 777, 781; XXX:50, 51, 458, 473; XXXII:26, 46, 50 213, 214, 803; XXXIII:118, 248, 721, 722; XXXVIII:264, 265; XXXIX:169;

James Jr. XIV:615; XXX:52; XXXVIII:113;

John XII:393; XIII:17, 488; XVII:28; XXX:146; XXXII:667; XXXIII:248, 721; XXXIV:244, 246; XXXVII:412;

Jonas XXXII:314;

Jonathan XII:13; XV:475, 494; XVI:115, 285, 505; XXX:49, 300, 360, 496; XXXVI:18, 19, 267; XXXVII:15; XXXIX:168, 169;

Joseph XXXVIII:263;

Joshua XIV:398; XV:325;

Josiah XII:5, 13; XV:285, 291; XXVIII:331; XXX:50; XXXVIII:144;

Leah (Smith) XXXIII:74;

†††††††

†††††††

†83

†††††††

Lydia XXX:394; XXXII:160;

Lydia (Ames) XXXIV:498;

Mary XXXIII:248;

Mary (Smith) XXXX:429

Mercy XXXIII:118;

Mercy (Folsom) XXXII:803-805;

Nathaniel XII:332; XXX:403;

Noah XV:667, 676; XVI:581;

Olive XXXIII:722;

Priscilla XXXIII:74;

Rachel (Smith) XXXIII:74;

Reuben XIII:403; XV:699; XVI:111, 261; XVII:432; XXX:330, 395;

Sachwell XXV:510;

Satchell IX:779, 780; XXVIII:300;

Satchwell XXX:192; XXXIII:248, 721; XXXIV:417;

Solomon XIII:297; XVII:432;

Theophilus XIII:397, 398; XV:242, 245, 247; XXX:139; XXXV:35, 362; XXXVIII:294;

Thomas XIV:312; XXX:394;

William XIII:403, 489; XV:597, 729; XVI:27, 188, 210;

Zachiel XXIV:491;

Runlett * see also Rundlet, Rundlett

Runlett, Charles III:407;

James III:406;

Owen III:406;

Satchell III:406;

Runnells * See also Reynolds

Runnells, ----- XVIII:853;

Abraham XXXV:469;

Alexander XXX:496;

Anna XXX:237;

Anne XVIII:692;

Daniel VIII:607, 760, 778, 785, 829, 895, 901, 905, 933, 945; XVIII:643; XXX:84;

Deliverance XXXV:470-472;

Ebenezer XVIII:648;

Elizabeth XXXVIII:247;

Elizabeth (m. Snell) XXXV:470;

Enoch XXX:81;

Eunice VIII:979;

Hannah XXXV:469, 471, 472;

Israel XXX:469;

James XV:668, 684, 690; XVI:555; XXX:370;

Job XXX:81; XXXVII:434;

Job Jr. XXVIII:97, 98, 103; XXX:81;

John XXX:236; XXXIV:244, 245, 275; XXXV:469, 471, 472; XXXVIII:247;

Jonathan XXX:81; XXXVIII:182;

Joseph XVIII:367; XXX:192, 399; XXXV:470, 471; XXXVIII:76,

†††††††

†††††††

†84

†††††††

77, 277, 278;

Judith XXXV:208, 209;

Lydia XXXV:472; XXXVIII:277, 278;

Lydia (Twombly) XXXVIII:48;

Lydia (m. Libby) XXXV:472; XXXVIII:278;

Mary XXXIV:245, 246; XXXV:208, 209;

Miles XV:656, 66, 679; XVI:711; XVIII:752; XXX:370;

Moses XXX:81, 469;

Nathaniel XV:669;

Owen XXV:510; XXXII:666; XXXIV:242-245; XXXVIII:247;

Paul XXX:237;

Peleg XXX:302;

Robert XV:525; XVI:65, 76, 105, 107; XXVII:345; XXX:192; XXXIV:243-246; XXXV:208;

Samuel VIII:829, 867, 869, 928, 939; XXX:370, 424; XXXVII:397; XXXVIII:247;

Sarah (m. Bunker) XXXV:470;

Solomon XXXV:470;

Stephen XXX:469; XXXV:470;

Thomas XVIII:240; XXV:510; XXX:360; XXXIV:242, 245, 246; XXXVIII:247;

William XXX:13; XXXV:470, 472;

Winthrop VIII:979; XXXV:471;

Runnels * See also Runnells

Runnels, ----- XXII:593;

Abraham XIV:372, 385, 496, 505, 517; XV:192; XVI:898; XXII:525, 566;

Alexander XIII:202; XVI:498, 935;

Allen XVI:523;

Anne XI:154;

Captain XX:274; XXII:362;

Colonel XI:127;

Daniel VII:649; X:2, 9, 19, 477, 559, 561, 562, 565-570; XI:94; XII:268, 462, 469, 548; XIII:702; XIV:242, 410; XV:196, 199, 202; XVII:219; XX:58, 65-69, 75, 78-80, 86-87, 119 passim 145, 188-194, 201-202, 204-205, 208-209, 213, 609, 621 passim 700, 752-764, 772, 774; XXI:159-164, 169, 198, 199, 204, 206-208, 213, 215, 289-307, 312-317, 320, 326, 329, 331, 348, 349, 351, 353-360, 420-425, 435, 437, 441-448, 453, 454, 470-472, 475, 481, 487-489, 492-495, 498, 499, 502, 506, 509;

Enoch XIV:109, 123, 187, 233, 408; XVII:24;

Enos XIV:211, 215-220;

Hezekiah XVI:80, 193;

Isaac XI:150, 154; XIV:234, 696; XV:297, 299;

Israel XIV:624; XV:619, 725; XVI:207, 227, 275, 511, 710;

James XIII:344;

Job XII;391, 393, 394; XIV:233; XVII:719;

Job Jr. XVI:711;

John XI:150; XIV:69; XVI:571; XVII:719; XXIV:526;

†††††††

†††††††

†85

†††††††

John Jr. XXIV:699;

Jonathan XI:428, 586; XII:392, 394;

Jonathan Jr. XII:395;

Joseph XI:711; XII:6; XIII:343; XIV:321, 365, 581, 617; XV:449, 601, 620, 723, 747; XVI:758;

Love XXII:105, 111, 157, 168, 244;

Miles XII:391, 392, 395;

Moses XIII:294; XIV:233, 624; XV:619, 720; XVI:204, 230, 272, 511, 710-712;

Nathan XII:395;

Nathaniel XVII:255;

Robert XI:309;

Samuel X:520; XI:588; XII:703, 706; XIV:123, 187, 505, 642; XV:451, 654, 684, 686, 729; XVI:27, 66, 72, 166, 168-169, 215, 638; XXI:376, 377, 441, 445; XXII:568;

Solomon XI:588; XIV:108, 123, 187; XVI:165, 638;

Stephen XIV:369, 374, 482, 498, 623; XV:210, 510, 619, 725; XVI:207, 231, 240, 275, 511, 710;

Thomas XIII:372, 378; XVI:825;

William XI:151;

Rupert, VT X:205, 399; XVI:45, 265; XXIII:437; XXVI:332, 382, 384, 385, 655, 699, 707; XXXVIII:304;

Rush, Benjamin VIII:203;

John XXIV:98;

Rushmore, Benjamin XXVI:247;

Isaac XXVI:247;

Silas XVI:933;

Rusk, Andrew XXXI:722;

Russ, Ann XXXIX:425;

Daniel XXXIX:425;

Elizabeth XXXIX:425;

James IX:522; XIV:317, 320, 583, 592; XV:717; XXXIX:424;

John XII:552; XIV:424; XVI:732; XXVII:358; XXX:91; XXXIII:195; XXXIX:424;

Jonathan XII:233, 550; XIV:33; XV:209; XVI:734-735; XXXIX:425;

Lydia XXXIX:425;

Martha XXXIX:425;

Mr. IX:152;

Nathan XXX:302;

Peter XIV:358;

Priscilla XXXIII:196;

Sarah XXXIX:423, 425;

Simeon XXXIX:425;

Thomas IX:153; XXXVI:414; XXXIX:423, 425, 426;

William XXXVII:287;

Russel, Sheriff V:17, 39, 60, 64, 65;

Russell, ----- XXVII:393; XXXVII:206;

Aaron VIII:518;

†††††††

†††††††

†86

†††††††

Abigail (m. Gilman) XXXIV:18;

Abraham XVIII:700;

Agnis IX:41;

Andrew XIV:419; XV:89, 210; XVI:246, 253, 518;

Aquila XV:741; XXX:192;

Benjamin XVII:428; XVIII:701; XXIV:815; XXXII:281;

Burnham XXX:415;

Calvin XVI:158;

Daniel XII:295, 296; XIII:174, 182, 326; XIV:36, 98, 205, 576, 634; XV:442, 626, 724; XVI:207, 321, 323, 326, 328-339, 338, 340, 343, 345, 445, 813; XXX:126, 220, 370, 410;

Dr. Daniel XII:535;

David XV:745; XXX:123, 192, 270; XXXVII:232;

Deborah XXXVI:488, 489;

E. IX:644; XIII:271, 272, 285;

E. Jr. IX:708;

Ebenezer XXV:526; XXX:415;

Edward VII:44; VIII:24, 62; IX:74, 138; XI:212, 214, 215; XII:754; XVI:580; XXVIII:77, 80; XXX:17;

Eleazar III:612, 636; IV:203, 231, 307, 416, 437, 501, 530, 557, 606, 674, 693, 723, 810; V:147, 159, 259, 267-270, 308, 322, 332, 338, 388, 391, 398, 449, 730, 751; VI:69, 108, 127, 237, 268, 338, 384, 437, 456, 479, 484, 508, 515, 552, 566, 589, 687, 759, 794, 801; VII:48, 98, 119, 206, 258, 279, 304, 308, 324, 368, 509; VIII:194, 317, 363, 805, 941; IX:41, 79, 276, 458, 459; XI:224, 267; XII:432; XIII:260; XVII:286, 334, 450; XVIII:43, 77, 83, 307, 355, 704, 716, 823; XIX:281-282, 456, 711; XX:33, 572; XXI:1, 251, 545, 549; XXII:4, 185, 277, 513; XXIV:527, 568; XXV:20, 186; XXVI:78, 219; XXX:121; XXXI:386, 538, 590, 790, 809;

Eleazer XXVII:288; XXXII:214, 216, 234, 255, 287, 423, 425, 527, 549, 630, 635, 652, 661, 769, 813, 815; XXXIII:33, 35, 39, 143, 166, 170, 178, 239, 240, 242, 285, 347, 348, 426, 494, 555, 699, 701, 705, 732, 748; XXXIV:42, 102, 127, 131, 182, 183, 186, 212, 214, 215, 218, 219, 230, 239, 448, 449; XXXV:12, 24, 69, 94, 154, 165, 271, 336, 337, 348, 412, 458, 488, 500; XXXVI:41, 42, 86, 99, 100, 184, 191, 329, 330, 332, 352, 387, 444, 460, 484, 487, 507, 514, 515, 528; XXXVII:149, 247, 271, 341, 347, 365, 368; XXXVIII:177-179, 223, 224; XXXIX:69;

Eleazer Jr. XXVI:459; XXXIII:285; XXXIV:127, 185, 448; XXXVII:415;

Elijah XXII:608, 614, 648, 668;

Ephraim X:259, 410, 620;

Ezekiel XIII:269; XXVII:248, 250;

†††††††

†††††††

†87

†††††††

F. XXIII:139;

Francis XXXX:400

George XI:324; XII:234, 481; XIII:718; XIV:605; XXX:21, 84; XXXIX:222;

Hannah XXXVI:488, 489;

Henry II:554; XII:673; XVIII:918; XIX:676, 678; XXIX:128; XXXX:305, 309, 341, 349, 355, 394

Ichabod XI:51;

Isaac XVI:885; XXV:253;

Isaac Jr. XIV:238;

J. IX:829;

Jabez XVIII:756;

Jacob XIV:561, 621; XV:483, 618, 722; XXX:472;

James VI:366; IX:31; XI:11, 76, 83; XII:591, 607; XIV:23, 453; XV:744; XIX:344; XXIII:237; XXIV:815; XXVI:332; XXVII:70, 76; XXX:192; XXXVI:301, 489; XXXIX:20; XXXX;406

Jason VII:535; VIII:466; IX:212, 214, 222; XII:579; XIV:95, 204; XV:81;

Jedediah XXX:270, 415;

Jeduthan XV:23;

Jeremiah XIV:36, 98, 205, 333; XV:348; XXX:125;

Joel XII:153; XIII:330; XIV:36, 99, 205; XV:356; XX:346; XXX:126;

Joel Jr. XXX:125;

John XIV:180, 604; XV:149, 272, 379, 592, 715; XVI:285, 507; XVII:80, 82, 628-629, 692; XXIV:143-145, 332; XXV:596; XXXI:702; XXXII:815; XXXIX:473, 474; XXXX:400

Jonathan XXVI:330; XXX:246, 416;

Joseph XVIII:428; XXV:10; XXVI:459; XXXI:689; XXXVI:489;

Josiah VIII:336, 443; X:400; XIII:199-201; XIV:394; XV:14, 375; XVII:88-90; XXVI:409;

Josiah Jr. VII:767; XVII:89;

Josiah 3rd XIV:394; XV:16, 43;

Martha (Moody) XXXI:385, 386;

Mary XIII:330; XX:346;

Moor XII:184; XV:593; XVII:89; XXII:24, 26, 77, 79, 84; XXX:330, 423;

Moses XI:373, 381;

Moses P. XI:382;

Mr. I:236; VIII:366;

Mrs. XXXX:298

Nathaniel VIII:548; XIV:36; XVIII:756; XXIV:407; XXVI:50; XXX:125; XXXIII:351; XXXIX:451;

Olive VI:685; XII:417; XXXVI:247;

Peletiah VI:685; XII:417; XVIII:500; XXXVI:247, 488;

Peter IX:473-476, 792; XI:720; XII:518; XXV:375, 615-617;

†††††††

†††††††

†88

†††††††

XXVI:199; XXVIII:211; XXXVI:488, 489;

Peter Jr. XXXVI:489;

Philip XXXX:387

Phoebe XXXVI:488, 489;

Pomp XV:211;

Rachel XXXVI:488, 489;

Rebecca XXXVI:488, 489;

Reuben VIII:616; XII:629; XV:97, 217, 349;

Richard I:244, 292, 299; XXIV:165; XXXX:194, 195

Robert XV:749;

Robert E. XIV:321;

Samuel VIII:616; XII:234; XIV:9, 36; XV:97, 539; XVIII:756; XXVI:576; XXX:22, 126; XXXVI:317;

Sarah XXXVI:488, 489;

Sarah (Titcomb) XXXIX:437, 474;

Sheriff IV:818; XVIII:68;

Silas XIII:516; XVI:237, 268, 518, 849; XXVII:392, 396; XXX:270;

Thomas VII:514; IX:141, 144; X:400; XI:411; XII:419; XIV:246, 417; XV:25; XVI:538; XVIII:878; XX:85, 124, 141, 256, 267; XXI:745, 764; XXIII:60; XXX:38, 160; XXXVI:489;

W. XXX:192;

William XI:30, 482, 483; XIII:294, 514; XIV:311, 333, 577, 648, 650; XV:539, 595, 728, 734; XVI:12, 192, 209, 232, 277, 516, 803-804; XXI:279, 283, 321, 327, 440; XXIV:814; XXV:253; XXVI:50; XXX:125, 192; XXXVII:232;

William 3rd XXVIII:217;

Rust, Benjamin IV:15, 218, 230, 248, 250, 275, 279, 280, 291, 428, 440, 451, 455, 466, 491, 519, 526, 547, 554, 571, 582, 619, 693, 723, 768, 769, 776, 788; V:4, 55; XVIII:12-13, 42; XXXII:167, 273, 404, 422, 425, 468;

Colonel XXVII:162;

Eleanor XXXIII:654;

Rev. Henry IV:21, 158, 396; V:847;

Henry VII:18, 24, 779; VIII:139, 174; IX:708; XI:545; XIII:273, 733, 736, 740; XVI:892; XX:255, 264; XXI:744, 760; XXIV:492, 578, 730; XXV:19, 555; XXVII:288, 542, 544; XXVIII:141-143, 147, 160, 161, 333, 364, 477, 478, 480; XXXI:728, 772; XXXII:102; XXXIII:598, 653, 654; XXXIV:506; XXXV:501;

Henry Jr. XIII:736, 740; XXVIII:352, 353, 481;

Israel XXVI:14, 277;

Israel Jr. XXVI:271;

John XXVII:374;

Jonathan XXVI:271;

Margaret XXXII:415;

Martha XXXIII:653;

Martha (Wiggin) XXXII:237; XXXIV:442, 443;

†††††††

†††††††

†89

†††††††

Mr. IX:783;

Rev. Mr. XIII:482; XXVIII:300;

Nathaniel XI:35; XIV:325, 464; XXX:3;

Richard IX:588; XIII:16, 488, 736; XXI:525, 538; XXX:146; XXXIII:654; XXXIV:318; XXXV:30, 232, 331, 362;

Samuel XVI:316-317; XX:832; XXXVII:330;

Simon XXIV:450;

Susanna XXXII:273, 305;

Susanna (Packer) XXXIV:215;

William XXX:431; XXXVII:287;

Rutherford, Maj. John VI:463;

Mr. I:210;

Robert XIV:13; XXXI:653, 672, 769;

Walter XXVI:703;

Rutland, MA XIII:520; XXIV:775, 776;

Rutland, VT X:205, 399; XV:92, 435; XVI:228; XVII:234, 235; XXIII:437; XXVI:344, 386, 388, 389, 698, 703, 708, 714, 732;

Rutledge, Edward VII:430, 441; VIII:203;

John VII:430, 441;

Ryallís Cove XXXX:10

Ryam, William J. VIII:850;

Ryan, Benjamin XIV:334;

Dennis XXXIX:412;

James VIII:404; IX:686, 687; XIII:236; XIV:224, 248, 314, 338, 369, 375, 508, 516, 519, 623; XV:595; XVII:26, 293; XVIII:685, 707; XXX:119;

John IX:4; XIV:61; XVII:298, 302;

Michael XI:594, 596; XIV:257, 369, 375, 483, 498, 502, 511, 518; XVII:30; XXX:302;

Samuel XIV:562, 637; XV:619, 653;

Ryant * See also Riant

Ryant, John XIV:166, 170, 656; XVI:36, 39, 502, 586, 795;

Joseph XVI:34;

Ryder, D. IV:750; VI:146, 230; XIX:368-369, 538, 600;

Goodman XVIII:918;

Hezekiah XXIV:450;

Hugh XXVI:105, 174, 227, 235;

James XXV:641;

Lord Chief-Justice XI:392;

Oliver XXIV:450;

Rye, NH I:2; IV:423, 424, 427, 432, 434, 497, 501, 527, 544, 553, 554, 557, 567, 765, 831; V:336, 499, 524, 547; VI:83, 437, 871; VII:22, 41, 83, 113, 321, 769; VIII:33; IX:734-744; X:2, 24, 165, 627, 649; XI:629; XII:671, 697, 699; XIII:37, 76, 79, 236, 267, 298, 303, 304, 360-371, 613; XIV:116, 139, 242, 380-382, 387, 414, 449, 519, 545, 556, 586, 623, 635, 641, 647, 648, 651; XV:244, 257, 264, 265, 441, 442, 528, 596, 626, 734, 750; XVI:63, 64, 72, 98, 99, 226, 228,

†††††††

†††††††

†90

†††††††

232, 244, 245, 261, 329, 331, 350, 351, 518, 524, 540, 821, 845, 912; XVII:220, 280, 432; XVIII:49, 354, 426, 602, 680, 681, 712, 727; XIX:323; XX:58, 153, 165, 189, 190, 195, 264, 267, 334, 371, 552, 554, 609; XXI:123, 223, 289, 519, 521, 530, 532, 581, 636, 664, 678, 682, 726; XXII:35, 252, 266, 307, 320, 384, 419, 441, 543, 620, 647, 664, 671, 683, 698, 720, 734; XXIV:149, 335, 675, 878-884, 894-896; XXV:361, 392, 493, 601, 679, 724; XXVIII:365, 366, 369, 384, 386, 387; XXIX:235; XXX:131, 133, 167, 185, 425; XXXI:717, 800; XXXII:294, 356, 357, 407, 408, 435, 511, 515, 538, 544, 570, 620, 623, 644, 779, 800, 801, 805, 808; XXXIII:5, 6, 55, 56, 71, 72, 202, 220, 244, 263, 380, 381, 384, 624, 644, 701; XXXIV:106, 107, 128, 129, 223, 224, 227-229, 314, 318, 447, 485; XXXV:68, 99, 110, 111, 113, 114, 158, 162, 198, 209, 211, 242, 243, 369-371, 395, 412, 442, 476, 529; XXXVI:45, 46, 102, 154, 170-172, 196, 249-252, 364, 396, 534, 539-542; XXXVII:28, 49, 74, 86, 87, 112, 119, 131, 137, 163, 167-169, 185; XXXVIII:21, 43-45, 60, 61, 77, 106, 325, 370, 401, 402; XXXIX:36, 96, 116, 148, 279, 280, 288, 341, 381, 429;

Sandy Beach XXIV:914; XXV:361, 363, 493; XXXI:800;

signers of Association Test VIII:276;

Rye Beach VI:885; XIX:664;

Rye Ledge XXV:679;

Rye Pond XXV:542; XXVIII:264, 272, 277;

Ryeford, Daniel XXXX:349

Ryegate, VT X:206; XXIII:437; XXVI:24, 336, 390-394, 708; XXXVIII:304;

Ryetown (Warner) XXIV:335; XXV:601; XXVIII:365; XXXV:451;

Rymes, Ann XXXIII:29, 32; XXXV:347;

Catherine XXXV:348;

Christopher XVIII:169-170; XXIII:500; XXVI:560; XXXI:676-678; XXXII:274, 649; XXXIII:28-33, 644; XXXV:347; XXXVIII:130, 162, 228;

Dorothy XXXIII:29, 190;

Dorothy (m. Goodwin) XXXV:348;

Elizabeth XXXV:348;

Mary XXXI:520; XXXV:347;

Mary (m. Buck) XXXV:348;

Mary (m. Clifton) XXXI:676;

Rebecca XXXV:348;

Samuel III:911; IV:461; XIII:36; XVII:621; XXXI:403, 473, 675-678; XXXII:6; XXXIII:29; XXXV:347, 348;

Thomas XIV:498; XXXVIII:352;

William XXIV:568; XXXI:676-678; XXXIII:29;

Rynes, Thomas XIV:13, 22;

†††††††

†††††††

†91

†††††††

William XVI:236, 267, 502, 594-595;

Rysam, Mrs. VIII:703;

†††††††

†††††††

†††††††

†††††††

†††††††