New Hampshire State Papers, Combined Index J

New Hampshire State Papers

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   

 

 

 11

 

 

J

 

 

Jack, King's XXIII:286;

Jack, Andrew IX:115; XI:312; XII:454, 656; XIII:568, 701; XXV:576, 580; XXX:96;

Andrew Jr. XIII:568; XXV:580;

Anna (Wilson) XXXIX:211, 212;

John XVI:64, 71, 93;

Jonathan XI:320; XXXIX:212;

Samuel XI:320;

William XIII:549;

Jackman, Benjamin X:660; XXX:17; XXXVII:453;

George VIII:63, 215, 563, 910; IX:835; X:630, 660; XI:195, 196, 200, 201, 203, 204, 208, 391; XVI:576-578; XVII:418; XVIII:657, 683, 789; XX:190, 202, 208, 256, 265, 336, 347, 362-364, 376, 379, 415, 425, 434-435, 442, 498, 503-504, 611, 630, 634-635, 640, 650, 666, 696, 698-

 

 

 12

 

699, 754, 759, 761, 771, 774, 778, 782, 785, 789, 791, 794, 798; XXI:290, 305, 317, 329, 348, 350, 355-359, 420, 421, 425, 448, 460, 470, 472, 475, 480, 487-489, 492-495, 498, 499, 504, 506, 509, 582, 595, 599, 607, 619, 622, 625, 677, 682, 686, 690, 691, 695, 705, 706, 708, 710-712, 718, 719, 725, 727, 729, 745, 761; XXVII:111; XXIX:476, 477; XXX:17; XXXIII:167, 722; XXXVII:103, 452; XXXIX:101;

George Jr. VII:148; IX:61, 62; XI:196; XXVII:115; XXX:17; XXXVII:231, 232, 452; XXXIX:102;

Humphrey XI:203, 204; XV:515;

James IX:359; XXV:522; XXXIII:127;

John XI:209; XIV:317, 319; XV:187; XXVII:137, 318, 319; XXX:16; XXXVII:104;

Joseph XI:143; XXVII:111, 115;

Martha XXXVII:102, 103;

Moses IX:32; XI:205, 209, 693; XIII:220-222; XIV:341; XV:328, 330, 343, 486, 499, 500; XXX:16; XXXVII:104;

Noah XIII:221, 222;

Richard III:470; IX:59, 829; XIII:538; XVI:255, 522, 903; XXVII:111; XXVIII:156, 369, 373; XXIX:477; XXX:38; XXXIII:169; XXXVII:102-104;

Royal XXX:434;

Samuel XI:205, 209; XIV:304, 306, 466; XXVII:137, 318, 319; XXX:16, 278, 399; XXXVII:104;

Samuel 3rd XI:209;

Sarah XXXVII:104;

Simeon XI:209; XII:752; XV:406; XXX:16;

William XI:201, 202, 205; XII:752, 753; XV:128, 187, 488, 490, 491, 663, 670, 684, 688; XVI:88, 94, 577;

Jackoid (Indian) III:545;

Jacks, David XVIII:594;

Jackson, NH XII:288-291; XXIV:426; XXV:139; XXX:411;

Adams XXV:139;

Jackson, ----- XV:695; XIX:506; XXXI:784;

Aaron XIII:452; XXX:278;

Abigail (Follett) XXXIV:256;

Abigail (Hill) XXXVI:591; XXXVII:272;

Abigail (Laskey) XXXVIII:94;

Abraham XXVI:674;

Andrew XII:289; XX:874; XXV:139;

Anna XXXVII:457, 458;

Asa XIII:626, 630; XVI:82, 92, 106, 237, 269, 523;

Bartholomew IX:537; XXVII:403;

 

 

 13

 

Benjamin II:112; IX:176; XI:151, 354, 356, 362, 452; XIII:204; XIV:21, 233, 432; XV:527; XXIII:156, 157, 210, 260, 261, 362, 363; XXVIII:96, 98, 103; XXX:81, 107; XXXII:463; XXXIII:34-36; XXXIV:4, 41; XXXV:261; XXXVI:27, 28;

Caleb XIII:343; XVI:819; XXX:130;

Clement V:160, 414, 804; VIII:100; IX:708; XIII:271, 274, 307; XIV:570, 649; XV:595, 728; XVI:13; XVIII:193; XX:290; XXI:784; XXV:213; XXVII:55, 63, 321; XXVIII:197, 345, 346, 472; XXIX:247, 249, 251, 274, 276, 516, 534; XXX:115; XXXI:621; XXXII:425; XXXIII:181-184, 186, 555, 736; XXXV:24, 138, 336; XXXVI:86, 295, 487; XXXVII:52, 368; XXXIX:99;

Dr. Clement VII:23;

Clement Jr. IX:642; XIII:21; XIV:255, 260, 484, 647; XVII:31, 39, 46, 86;

Colonel X:610; XIII:645; XX:169, 197;

Daniel II:386; V:248, 253, 358, 382, 719, 723, 775; VIII:53, 55; IX:44, 45, 588, 708; XI:604; XII:538; XIII:277; XIV:272, 385, 496, 505, 517, 617; XV:444, 722; XVII:29; XVIII:191; XX:275; XXIV:720; XXV:37; XXVI:153; XXVII:63; XXX:117, 185; XXXII:292, 293, 493 684, 700, 768, 771, 773; XXXIII:240, 242, 287, 390, 398, 437, 597, 599, 753; XXXIV:174, 239; XXXV:128, 129, 242, 243, 245, 262, 379, 404, 405; XXXVI:368, 526; XXXVII:34, 292, 379, 430; XXXIX:331;

Daniel Jr. IX:458; XIII:252, 260; XIV:239; XVII:23, 39; XVIII:77; XXV:186; XXX:117; XXXII:324, 548, 661, 677, 700, 720, 768;

Doctor XVI:925; XXVII:235;

Dorothy XXX:415; XXXIII:599; XXXVI:331, 332;

Dorothy (m. Whipple) XXXVI:331;

Ebenezer V:465, 502, 771; XI:152, 154, 604; XVIII:207, 294; XXVI:330; XXX:13; XXXIII:35, 36, 39, 286, 287; XXXIV:256; XXXV:261;

Edward XXIV:8;

Eleazar VIII:829; X:27, 42, 45, 61, 410; XI:342, 349, 440, 443, 455, 462; XIV:444, 543; XV:654; XVIII:867; XXII:544, 554, 580, 582, 586, 587, 595, 646-657, 676, 678, 679, 691-696, 701, 704-711;

Eleazer XXX:380;

Elisha V:772; XXVII:63; XXXVI:526, 527; XXXVIII:131;

Elizabeth XII:398; XVIII:226; XXXI:696; XXXII:365, 366; XXXIV:55; XXXVI:254; XXXVII:72;

Elizabeth (m. Churchill) XXXVI:331, 332;

Elizabeth (m. Cotton) XXXIII:598;

Enoch XI:592, 595;

Ephraim II:178; III:795; IX:43; XVII:648, 749; XXVI:18;

 

 

 14

 

XXX:415; XXXI:696, 713; XXXII:47, 267, 268, 365, 428, 444; XXXIII:598, 599; XXXVI:331, 332;

Ephraim, Jr. XXXIII:388; XXXVI:332;

Eunice XXXIII:598;

George XIII:268; XVII:39; XXVIII:492; XXX:115; XXXI:765, 796; XXXII:270; XXXIII:287; XXXIV:174;

George Jr. XIV:255, 260; XVII:23, 31, 46;

George Hall XXX:115;

Gershom XXVII:227;

H. XXII:768;

Dr. Hall VII:279, 304, 324, 422, 459 494, 529, 635, 649, 651, 652, 654, 657; VIII:44, 47, 100, 114, 121, 419; XIII:35, 270, 274, 291, 300, 363, 365; XIV:239, 367; XV:428; XVII:4, 23, 35, 38, 280; XVIII:592, 659; XX:102, 111, 133, 151, 251, 814, 829;

Hall XI:499; XXI:389, 460; XXIV:665, 689, 693; XXV:67, 431, 527; XXVI:468; XXVIII:472, 473; XXXIV:57; XXXIX:10, 98, 458;

Hannah XXXI:185; XXXV:532; XXXVI:527; XXXVII:274; XXXVIII:131; XXXIX:272; XXXX:337

Hannah (Johnson) XXXI:214-216;

Hannah (m. Bestow) XXXVI:331, 332;

Hannah (m. Bristow) XXXIII:598;

Henry XII:297; XIII:183; XV:137, 427, 432, 753; XVI:47, 54-55, 101, 217, 266; XVII:354, 415, 466;

Isaac XXIV:7;

James III:607; IX:173, 179, 237, 542, 544; X:653; XI:518, 519, 525, 527, 529, 604; XII:538; XIII:338, 343, 540; XVII:719, 721; XVIII:701; XX:275, 874; XXIV:697; XXVII:545; XXX:128; XXXI:437, 673, 674; XXXII:257, 258; XXXVI:591; XXXX:162

James Jr. IX:179; XI:519, 520, 525, 527; XXXIX:224-226;

Jane XXXI;437; XXXX:224

Jarib XI:350;

Jeffrey XIII:251; XXXIII:598;

Jeffry XXXVI:331;

Jeremiah XXIV:608;

Joan XXXI:46; XXXX:223

Joanna (Bennett) XXXII:749;

John II:38, 77, 106; III:233; IX:560; XIII:251, 465; XIV:344; XV:577; XVI:930; XVII:139, 513, 527, 749; XIX:659, 682; XX:102, 133, 556, 558; XXIV:720; XXV:527; XXVI:509; XXX:116; XXXI:46, 47, 57, 346-348, 654, 716, 769, 770; XXXII:366; XXXIX:331; XXXX:77, 97, 114, 118, 129, 143, 152, 178, 213, 223, 224, 395, 458, 501, 514, 15 519

Dr. John XVI:413;

John Jr. III:684, 795; IX:560;

John Sr. II:175, 639;

John A. H. XXX:232;

John Henry XXX:233;

Johnson XXVI:65; XXXIII:598; XXXVI;331;

Jonathan IX:644; XIII:274; XXXVI:254;

Joseph III:233, 341; IV:442, 503; VI:767; VII:2; IX:170, 172, 175, 179, 458; XI:51, 52, 513, 519, 520, 525, 587; XII:706; XIII:22, 260; XIV:68, 180, 408; XV:305, 309, 528; XVI:730; XVIII:47, 77; XXIV:665, 699; XXV:186; XXVII:55, 171, 176, 178, 179; XXVIII:198, 201, 203, 428, 431; XXX:106, 115; XXXII:79, 288, 463, 494; XXXIII:34, 35, 181-184, 598; XXXV:260, 450, 532; XXXVI:253, 331, 489, 490; XXXVIII:384;

Joshua V:450, 771; XVIII:195, 263, 287; XXIII:61; XXVI:476; XXVIII:491; XXXI:769, 770, 772; XXXII:640; XXXVI:211; XXXVII:457, 458;

Lemuel XI:592, 595;

Levi XI:352;

Margaret XXXI:347, 769; XXXVI:254;

Margery XXXII:630;

Martha XXX:430;

Mary XXXIII:34, 35, 388, 389; XXXV:160, 262; XXXVI:27, 253, 254;

Mary (Odiorne) XXXII:624;

Mary (m. Monson) XXXVI:331, 332;

Mary (m. Peirce) XXXIII:598;

Mary (m. Walton) XXXIII:35, 36, 39; XXXV:261;

Mehitabel XXXIII:287;

Mehitabel (m. Langdon) XXXIII:35, 36, 39; XXXV:261;

Meribah (m. Huckins) XXXVI:28;

Micah XXVI:476;

Moses XXX:244;

Mr. II:344; XVII:646, 710, 757;

Nathaniel XIII:239, 269; XIV:13; XXVIII:491; XXX:118; XXXI:654, 769, 770; XXXVI:211, 253, 255, 276; XXXVIII:98; XXXIX:377;

Nathaniel Jr. XXX:118;

Patience XXXV:79;

Philip XI:604;

Richard I:286; XI:391; XIII:303; XVII:527; XIX:659, 665, 682; XXX:116; XXXI:46, 47, 57, 58, 103, 104, 140, 346, 348, 353, 363; XXXVI:253-255; XXXX:137, 142, 155, 168,

 

 

 16

 

170, 178, 192, 223, 224, 254, 288, 393, 394, 411, 462, 471

Richard Jr. XXVI:77, 246;

Robert XIII:22, 26; XXX:99, 298;

Royal XXX:212;

Ruth (m. Sargent) XXXIII:35, 36; XXXV:261;

Samuel II:178; IX:568, 715; XI:356, 562, 586, 604; XIV:233; XVII:24, 655; XXII:686; XXIV:7, 8, 768; XXVI:77, 82; XXVIII:492; XXX:81, 116; XXXI:410, 769, 770; XXXII:365, 366, 714; XXXIII:35, 36, 270, 552; XXXIV:54, 55, 57, 58; XXXV:79, 261, 262, 450, 451; XXXVI:211, 253-255;

Samuel Jr. XXXIV:54, 55;

Sarah V:502, 848; XII:65, 66; XVIII:294; XXX:399; XXXI:520, 621; XXXIII:286, 287; XXXIV:41, 42; XXXVI:254;

Sargent XXXIII:287;

Simeon XIV:430;

Stephen XV:172;

Thomas I:489; II:36, 38; IV:503; XV:284, 287; XIX:659; XXIV:601; XXVI:77; XXXI:46, 47, 100, 133, 134, 185, 214, 216, 353, 363; XXXII:494; XXXIII:35, 36, 39, 755, 757; XXXIV:42; XXXV:260; XXXVI:253; XXXX:146, 169, 213, 217, 223, 224, 255, 275, 281, 288, 306, 314, 337, 386, 390, 405, 411, 519

Walter I:310; XXIV:103; XXXI:436; XXXX”224. 225. 227

Widow III:574; IX:41;

William III:427, 607; IX:235; XI:539, 592; XIV:192; XVII:92, 719; XXX:414; XXXI:136, 436, 437, 674; XXXII:89, 258; XXXIII:598; XXXIV:256, 257, 459; XXXVI:27, 28, 331, 332; XXXIX:308, 309; XXXX:275, 299

William Jr. XXVIII:97, 98, 103; XXXIV:339;

Jackson's Creek XI:539; XVII:710;

Jackson's Gore XXVI:674, 691;

Jackson's Island XXXI:347, 772;

Jacob * see also Jacobs

Jacob, John XVIII:919; XXXI:301;

Joseph XXXI:700; XXXII:112;

Jacobs, Abigail (Lamos) XXXIX:29;

Andrew XV:194;

Daniel IV:312; IX:169; XI:140, 518, 520; XII:168, 170; XVI:150; XXIV:698; XXX:10;

Daniel Jr. XI:140;

Daniel 3rd XI:140;

David XI:140, 143, 145; XV:195; XXIV:19;

Elias XIV:238;

George XVII:204;

 

 

 17

 

John IX:552; XIV:238; XV:518, 744; XVI:143; XXX:185; XXXX:342

John J. XVII:204;

Jonathan XI:138, 140, 141;

Joseph XXVI:326, 539; XXVII:507;

Joshua XXX:185;

Lydia XXXI:385;

Molly XXX:394;

Mr. IV:840;

Robert XXXII:527;

Samuel XI:140; XII:490;

Seth XI:266; XII:539; XXXIX:29;

Solomon XII:172; XXII:433;

Stephen XII:490;

Susanna XXXI:779; XXXII:215;

William IX:100;

Zeriel XXVI:113;

Jacobson, Benjamin S. XI:648;

Captain XVIII:550, 567;

Jacques, Daniel Jr. XIX:370, 372;

Ebenezer XIII:144, 149; XXXVIII:209;

Hannah XIX:370, 372;

John XIII:372; XXIV:613;

John Jr. XIII:372;

Louis XVIII:915;

Nehemiah XIII:144, 149;

Parker XVIII:648;

Stephen XXVII:111;

Jacquish, John XXVIII:215;

Jacquith, Benjamin XX:318, 360;

Ebenezer XXIV:82, 210; XXVIII:488;

Jaffrey, NH VII:672; IX:429; X:5, 27, 166, 274, 632; XII:158, 291-303, 314, 522, 767; XIII:327, 507, 562; XIV:99, 213, 558, 575, 576, 632, 699; XV:103, 197, 427, 502, 630, 631, 646, 664, 665, 671, 744, 751; XVI:82, 96, 100, 160, 254, 445, 509, 512, 534, 698, 741; XVII:121, 291, 428, 429; XVIII:728, 782; XX:60, 153, 336, 550, 561, 611, 643, 663, 795; XXI:39, 92, 96, 110, 121, 124, 290, 519, 529, 582; XXII:36, 252, 265, 308, 325, 364, 522, 544, 666, 671, 699; XXV:158, 159, 307; XXVII:379, 380, 383, 384, 386, 389, 391, 393, 474; XXVIII:127; XXIX:339, 507, 523; XXX:179, 180, 196, 411; XXXVIII:364; XXXIX:450

Middle Monadnock XXIV:702; XXV:4, 158, 425; XXVII:172, 178,

 

 

 18

 

260, 264, 379, 380, 383, 386, 387, 389, 391; XXVIII:207, 336, 341; XXIX:246, 289, 437, 442; XXXVIII:32;

Middletown XXV:158; XXVII:379, 392;

Monadnock No.2 XXV:158; XXVII:178, 379, 380, 383, 385, 386, 388, 389, 391-393, 396, 447, 450; XXVIII:207; XXIX:289, 442, 464; XXXVIII:364; XXXIX:166, 450

Jaffrey * See also Jeffry

Jaffrey, ----- XVIII:312, 919, 922, 924; XXV:665; XXXX:338

Ann (m. Hubbard) XXXIII:708;

Ann (m. Peirce) XXXIII:703, 704;

Arthur XXXII:72;

Cyprian IV:230, 244, 256, 740, 741; V:294, 297, 305, 671; XIII:17; XVIII:202; XXV:20; XXVII:288;

David IV:86;

Elizabeth (m. Solly) XXXIII:708;

George (English) I:573;

George I:472, 492, 502, 524, 527, 530, 561, 574; II:150, 196, 220, 243, 257, 264, 380, 394, 396, 447, 460, 472, 483, 485, 494, 573, 578, 605, 689, 696, 698, 700, 717, 720, 723-725, 730, 733, 734, 737; III:24, 28, 33, 119, 122, 202, 207 passim 237, 264, 267, 277, 282, 309, 317, 318, 330, 434, 444, 461, 462, 472, 490, 499, 503, 504, 507, 528, 538, 541, 562, 563, 574, 575, 579, 600, 608, 636, 640, 648, 657, 658, 666, 690, 702, 707, 712, 717, 736, 747, 769, 840; IV:2-18, 21, 25, 28, 31, 35, 68, 77, 84, 85, 119, 163, 170, 181, 211, 219, 221, 233, 253, 299, 349, 360, 376, 377, 465, 586, 609, 652, 691; V:4, 7, 23, 30, 37, 126, 167, 293, 416, 418, 426, 471, 488, 525, 531, 550, 586, 588, 604; VI:18, 185, 192; VII:5, 7, 9, 39, 62, 68, 245 passim 261, 279, 303, 364, 508, 546, 578, 607, 639, 662, 677, 694, 707, 714; VIII:531, 806; IX:14, 43, 66, 67, 322, 429, 459, 463, 465, 485, 644, 685, 708, 711, 733, 825; XI:10, 112, 146, 156, 219, 267, 410, 649; XII:65, 114, 292, 622, 673, 695, 700; XIII:3, 35, 242-245, 264, 269, 298; XVII:615-616, 625, 643, 661, 664, 691-692, 701, 730, 746; XVIII:2, 4, 7, 10, 14, 47, 57, 79, 84-87, 89, 91, 150, 153, 156, 158, 195, 209-210, 218, 336, 397, 554, 572, 602, 613, 629, 636, 656, 663, 674; XIX:9, 11, 13, 17-67, 70, 73-96, 103, 111, 130, 139-140, 147-150, 155, 161, 163, 173, 186-187, 192-193, 201, 210, 220-221, 225, 232, 273, 282, 284, 288, 299, 321, 333, 382, 422, 483, 506, 530, 554, 659, 665; XX:173, 177, 205, 212, 310, 342, 377, 446, 498; XXI:113, 115, 164, 177, 188, 190, 205, 223, 229,

 

 

 19

 

389, 464, 645, 695, 718; XXII:386, 447, 451, 453, 531, 536, 577, 585, 607, 622, 625, 646, 698; XXIII:168, 257, 282, 288, 289, 386; XXIV:383, 422-424, 492, 527, 569, 706, 737; XXV:21, 158, 277, 431, 570; XXVI:6, 23, 260; XXVII:4, 11, 13, 22, 23, 26, 35-37, 41, 49, 50, 88, 97, 98, 106, 107, 120 passim 179, 202, 203, 224, 226-230, 245, 246, 250, 255, 259, 267, 269, 283 passim 314, 331-333, 340, 353, 354, 356, 370 passim 394, 408, 411, 418, 423, 424, 427 passim 502, 516-519, 525, 526, 528, 538, 549; XXVIII:11, 30, 31, 34, 39, 40, 42, 47, 48, 57, 65, 66, 68, 73, 87, 89, 94, 103, 104, 119, 120, 124-126, 136, 140, 162-164, 166, 171, 193, 202, 222, 223, 228, 241, 242, 247, 258, 260, 270, 276, 280, 288, 289, 294, 311, 312, 316, 320, 321, 324, 325, 334, 340, 360, 362, 375, 378, 385-388, 390, 391, 393, 397, 399, 403-405, 409, 414, 425, 432, 434, 435, 441, 452, 460, 463, 465-467, 474, 476, 480; XXIX:18, 96, 107, 121, 129, 136, 148, 153, 157, 163, 177, 193-196, 226, 227, 229, 246, 263, 275, 276, 278, 279, 303-306, 311, 313, 338, 340, 341, 343-348, 350, 351, 362, 363, 366, 367, 369, 371-374, 405, 421-423, 425-436, 438-475, 478-480, 482, 483, 485-533, 535-577, 579, 580, 582-584, 586-607, 609-627, 641; XXX:121; XXXI:234, 332, 343, 347, 380, 387, 392, 394, 439, 481, 508, 513, 524, 537, 539, 564, 567, 575, 579, 581, 607, 669, 671, 675, 722, 755, 762, 778, 785, 797, 810; XXXII:72, 80, 81, 90, 91, 156, 215, 227, 253, 267, 268, 291, 380, 814; XXXIII:701-705, 708, 709; XXXIV:127, 179, 347; XXXV:69, 138, 566; XXXVI:421; XXXVII:144, 368; XXXVIII:177, 207, 406; XXXIX:141, 142; XXXX:348, 350, 358, 375, 380

George Jr. V:355, 645, 806, 826, 896; VI:9, 185, 192, 221, 436, 516, 590, passim, 768, 843; IX:703, 704; XVIII:206; XXIV:17, 422, 492, 527, 578; XXV:21; XXVII:64, 78, 189, 200, 288, 318; XXVIII:57, 426; XXIX:135, 137, 142, 143, 158, 163, 164, 214-218, 221, 223, 226, 230, 231, 237, 403-407, 409-420; XXXI:513;

Gregory XXXX;148

Mrs. Hannah II:381;

Hannah XXXI:581;

James II:633, 699; III:517, 526, 626, 634, 636, 834; IV:21, 77, 98, 121-158, 194, 230, 280, 323, 325, 357, 360, 412, 425, 465, 466, 507, 513, 554, 586, 588, 606, 619, 629, 671, 693, 716, 766; V:11, 160, passim, 176, 607, 263, 420, 677, 717; XI:262, 512,

 

 

 20

 

514, 540, 572; XII:3, 134, 135; XIII:259; XVIII:60, 79-80, 84-87, 92, 192, 275; XXVII:288, 289; XXXIX:229;

James Jr. XXVII:288;

Mr. III:640, 712, 800, 814;

Sarah XXXIII:701, 703, 708; XXXVIII:130;

Sarah (m. Jeffries) XXXIII:703, 705, 708, 709;

William XI:645;

Jaffrey's Point * See also Jerry's Point

Jaffrey's Point, NH XVI:531;

Jagger, Lemuel VIII:519;

William VIII:519;

Jailyards, bounds of XXII:131, 220;

Jaiques, Jean XIV:585;

Jalbert, Francis XVI:271;

Jallen, Simon XIV:10;

Jamaica XXIII:126, 144, 190, 386, 463, 464, 508, 509; XXVI:643, 674, 677; XXVII:218; XXXIII:87;

Jamaica Expedition XVII:703;

James, Duke of York X:207, 209, 261;

James, King I:3, 19, 32, 33, 321, 420; X:259, 261;

James, King, the Second I:582, 590; XIII:322;

James * See also Jemes

James, Abigail IV:779;

Anna XXXVII:166;

Benjamin IX:583; XII:4, 106, 108, 112, 326, 329; XVII:642; XXX:55, 74; XXXII:514, 556; XXXIII:130, 208, 209; XXXVII:165, 166;

Benjamin Jr. XII:117, 328; XXX:75;

Caleb XII:13; XIII:571; XV:284, 288;

David IX:583; XII:328; XV:320, 340; XXX:74;

Dudley IX:279, 292; XXXII:593;

Edmund IX:348, 357; XXX:139; XXXII:555, 556; XXXIV:255;

Edmund Jr. XIII:409;

Elizabeth XXXV:39, 40;

Elizabeth (Hall) XXXII:582, 583, 586, 587, 590-592;

Elizabeth (m. Rowe) XXXIII:208, 209;

Francis XIII:94; XVI:776; XXX:50, 105; XXXII:580, 582, 584-586, 591-593; XXXV:39, 40;

Francis Jr. XXXII:593; XXXIII:75, 508;

Henry XVI:931;

Hugh I:114;

Israel IX:342, 357, 583; XII:326; XXX:74; XXXIII:208, 209; XXXVI:18;

Jabez XII:6, 14; XIII:396; XIV:362, 365; XV:411, 523; XXVIII:487; XXX:368, 405; XXXIII:208, 209; XXXIV:254, 255; XXXVII:166;

James XIV:236;

James S. XIII:94, 96;

John IX:77, 175, 274, 291; XI:224, 519; XIV:664; XVII:22,

 

 

 21

 

33, 207; XXIV:699; XXVIII:355, 361; XXX:75; XXXIII:682; XXXVI:288; XXXVII:165-167;

Jonathan XII:6, 708; XIV:362, 365; XXX:55; XXXVII:166;

Joseph X:627;

Joshua VII:742; X:626; XVI:672; XXVII:521, 522, 525, 527, 531; XXX:61; XXXIV:255; XXXVII:442; XXXIX:356;

Kingsley Hall XXVII:44, 45, 79, 81; XXVIII:183;

Kinsley XIV:239; XXXIII:306;

Kinsley H. XIV:353;

Kinsley Hall XXX:54, 458;

Mary XXVIII:183, 184; XXXII:555, 556; XXXIII:209, 306; XXXIV:254, 255; XXXVII:166;

Mary (m. Lane) XXXIII:208, 209;

Matthews IX:171;

Priscilla XXXII:555;

Richard XVIII:331;

Ruth XXXII:555, 556; XXXIII:209;

Samuel XI:354, 356, 359; XIV:4, 110, 132, 190; XXXVII:166;

Sarah XXXVII:165;

Susanna XXXII:555;

Susanna (Stevens) XXXVI:486;

Susanna (m. Sanborn) XXXIII:208, 209;

Thomas XII:117; XVII:307; XXXI:126; XXXX:270

William IX:722; XVII:22, 33; XXII:20, 66; XXVI:422; XXXX:55

James (ships) I:106, 119;

Jameson, Alexander XI:113; XII:76; XV:351, 353, 362; XVI:140, 161; XVIII:769; XXVIII:260; XXX:8; XXXIII:85;

Daniel XII:76; XV:555; XVI:632; XVII:427; XX:243;

Edward XXXIII:85;

Hugh XII:461; XIV:605; XV:453, 455, 740; XVI:247, 253, 500, 575, 724, 726; XX:287; XXVII:187, 193, 202, 205; XXVIII:494; XXX:46, 185;

James XII:449, 454; XIII:698, 708; XXVI:513, 539; XXX:164;

John XI:720; XII:440; XIII:386; XIV:53, 185, 359; XV:165, 228; XXX:46, 136; XXXII:757; XXXIII:85, 86, 310;

Mary (Worthen) XXXIII:79, 80;

Mr. II:22;

Patrick XVII:512; XXXX:187, 247

Samuel XII:407, 410; XXX:254;

Thomas XII:454, 459, 466; XIII:698, 715, 717; XIV:611; XVI:632; XVII:212; XX:289; XXX:164, 338, 499, 502, 505, 508, 511, 514, 517, 520, 523, 526, 529; XXXII:757; XXXIII:85, 86; XXXVI:590;

William XII:440, 449, 454; XIII:698; XXX:164; XXXVIII:329;

Jamison, Alexander IX:523;

 

 

 22

 

David XXIII:240;

Hugh IX:518;

James IX:526, 527, 818;

John IX:496; XIII:532, 599, 606;

Jonathan XIII:606;

Thomas IX:497, 523, 526, 527, 808, 813, 818;

William IX:497, 505, 805, 808, 813, 817, 818;

William Jr. IX:805, 813;

Jandes, Barnabas XIV:2;

Janney, Ebenezer XI:435;

Jannison, John XIV:297;

Janverin, George VII:71;

Capt. George VIII:806, 943;

Wendum VIII:369, 438;

Janvrin, Captain XVIII:692;

Daniel XXIII:266;

Ebenezer XIV:345, 664; XV:431; XVII:22, 33, 47; XXX:117;

Elizabeth XXXI:796; XXXII:125;

George IX:317, 601; XII:694, 695; XIII:270, 271, 274; XVIII:192; XXVI:468; XXX:117; XXXIII:753; XXXV:404; XXXVI:479, 490;

John III:840; XXXI:672, 796; XXXII:125, 127; XXXVI:454;

Mary XXXII:127;

Mendum XIV:240, 259; XVII:36, 42, 135; XXXVII:172;

Jaques, Daniel XXXVI:8;

Eunice XXX:426;

Henry XXXII:145, 146;

John XXX:88;

Louis XVII:305;

Rebecca XXXII:145;

Samuel XXX:28;

Jaquish, John XXIV:569;

Parker XXVII:117;

Richard XXIV:569;

Robert XVIII:906-907;

Stephen XXVII:117; XXIX:477;

Jaquith * See also Jacquith

Jaquith, Benjamin XVI:535-536;

Ebenezer VII:324; XII:236, 238, 622; XIV:33; XV:88; XXX:312; XXXVIII:200;

Isaac XI:82, 96;

John XXXVIII:402;

Jarman, Dorothy XXXI:179; XXXX:347

Jarratt, Charles XXVIII:491;

Jarvis, Arthur XXVI:238;

Benjamin XXVI:239;

Charles XXVI:238;

James XXVI:238;

James Jr. XXVI:238;

 

 

 23

 

Leonard XVII:381; XXVI:203;

Robert XIV:660; XV:727; XVI:43; XXVII:280, 284;

William XI:363;

Jay, VT XXVI:643, 739;

Jay, Carthage XXVI:643, 674;

Jay, James Joshua VIII:561;

John VII:429, 441; VIII:389, 448, 562; XXI:849; XXII:830; XXVI:675;

Wyllis XXVI:674, 739;

Jedkins, John IX:573;

Jefferies, Caleb XXVI:421;

John XXVI:445;

Jeffers, George XXXI:567;

John XIII:220; XIV:532; XVII:32;

John Jr. XIV:452;

Jefferson, NH * See also Dartmouth, NH

Jefferson, NH VII:203; IX:430; XII:303-306; XVII:144; XVIII:651, 729, 735, 796; XX:61, 87, 154, 190, 261, 266, 337, 467, 515; XXI:293, 585; XXII:39, 312, 315, 548, 634, 671, 700, 713; XXV:160, 174; XXX:411;

Dartmouth XXIV:530, 533; XXV:16-167, 175, 179, 195, 197, 629, 632;

Jefferson, Thomas VII:330; VIII:203; X:500; XII:304; XVIII:741; XX:861; XXI:792, 801, 803, 807, 842, 850, 851, 857; XXV:160;

Jefford, John XXXX:257

Jeffrey * See also Jaffrey, Jeffry

Jeffrey, ----- VIII:355;

Cyprian XIX:316, 316B, 529-530, 645; XXIV:421, 492, 526, 578; XXXIII:553, 743; XXXVII:323, 458;

Digory XXXX:542

James IX:43, 560, 739, 741; XIX:32, 78, 124, 127, 143, 171-172, 186-187, 192, 201, 205, 209-212, 217-223, 263, 273, 282, 284, 288, 299, 315-316B, 332-333, 382, 395, 400, 410, 422, 424-426, 468, 481-484, 526-533, 552-553; XXIV:422, 492, 527, 578, 711, 865, 879, 880, 883-885, 888, 893, 919; XXV:20, 552; XXXIII:235;

James Jr. XXIV:422, 578; XXV:20;

John XXX:55;

Oliver XXXVII:458;

Thomas IX:738;

Jeffries, ----- XXIII:289, 385;

David XIX:225; XXIII:244, 245; XXVIII:492; XXXI:762, 798; XXXII:72, 287; XXXIII:703, 708;

Francis XXIV:813;

John XXIV:180, 342, 766; XXVII:372; XXIX:628, 635; XXXII:439;

Sarah (Jaffrey) XXXIII:703, 705, 708, 709;

 

 

 24

 

Thomas XXIV:18; XXVII:105, 107;

William X:699; XXV:699;

Jeffry * See also Jeffrey

Jeffry, Cyprian XXXII:167, 193, 349, 446, 514, 661; XXXIV:92, 519; XXXV:128; XXXVIII:91, 98, 279, 367;

James XXIX:177; XXXI:631, 668, 708, 738, 748, 763, 809; XXXII:7, 19, 67, 68, 80, 123, 156, 167, 189, 215, 218, 223, 231, 244, 246, 253, 286, 291, 336, 365, 406, 409, 437, 446, 519, 553, 554, 609, 640, 679, 683, 786; XXXVI:36;

James Jr. XXXII:167, 193, 441;

Mary (Mussell) XXXI:61;

Olive XXXII:661;

Olive (Pray) XXXVIII:279;

Jefts, Benjamin XXXVII:6;

Henry XXXVII:6, 7;

John XXXVII:6, 7;

Jonathan XXXVII:6, 7;

Joseph F. XXX:396;

Mary XXXVII:6, 7;

Molly XXXVII:6;

Thomas XXXVII:6;

Jekyll, John XXIII:117;

Jelkings, Eleazar II:533;

Jellet, Noah Jr. XXVI:334;

Jellison, Derry XVIII:907;

Jemes, Samuel IX:661, 664;

Jemeson, William V:477, 854;

Jencks, William IX:240;

Jenison, Capt. John X:591, 593-596, 599, 602, 603;

Mr. X:492;

Patrick I:310;

Jenkins * See also Genkins

Jenkins, Alice XXXII:646;

Alice (m. Grove) XXXVI:76;

Ann XXXI:394; XXXX:144, 163

Benjamin IX:243, 661; XI:577, 657; XV:431, 587; XVIII:193; XXVIII:97, 98, 103; XXX:214; XXXII:229; XXXIV:459; XXXVIII:187;

Catherine XXXVII:286;

Cornelius XXX:128;

David XXX:244, 428;

Ebenezer XIV:5;

Elizabeth (Light) XXXV:546;

Elizabeth (Pitman) XXXI:260;

Ezra XXIV:730;

Hannah XXXV:146, 178;

Hannah (Whidden) XXXVI:36;

Henry XXXI:120; XXXX:261

Isaiah XIII:343;

 

 

 25

 

Jabez XXXI:394;

James XI:79; XII:392, 395; XVIII:853; XXII:592;

Jemima XXXII:412, 413;

Jemima (m. Hoag) XXXV:146, 147;

Job XI:643;

Joel XI:643;

John IX:170; XI:578; XII:393, 395; XXIV:526; XXXII:412, 413; XXXIV:144; XXXV:146, 178, 380;

Joseph III:714; IX:165, 235; XI:523, 525, 539, 567; XVII:710, 717; XXIV:526; XXXII:411-413, 456; XXXIV:144; XXXV:145, 147; XXXVII:286;

Joseph Jr. XXIV:526;

Keziah (m. Hoag) XXXII:412, 413; XXXV:147;

L. I:453; XXIX:123;

Leoline I:546, 562;

Sir Leoline XXIII:53-56, 58-60, 63, 71-75, 79, 80, 84-86, 105, 107, 109, 126, 127, 143;

Lyonell XVII:575, 591, 598, 600;

Mark XII:72, 73; XVII:360;

Mary XXXVI:76;

Mary (m. Ayers) XXXVI:76;

Nathaniel XI:57, 88; XIV:108, 123, 188, 362; XVI:710; XXXVII:286;

Obadiah XXX:244;

Peter XIV:74, 178, 348, 579, 604; XV:453, 454, 715; XVI:201, 721;

Phoebe (Hoag) XXXVII:411;

Renald XXXX:144, 163

Richard XIII:35; XIV:227, 257, 258, 472, 549; XV:430; XVII:45; XXIV:720; XXVII:503, 507;

Robert IX:557; XXIV:223; XXVI:132; XXVII:290; XXVIII:53, 58, 61, 62, 67-70, 81, 82, 85, 91;

Rowland II:246, 274; III:91; XVII:679;

Samuel XII:291; XXX:238;

Sarah (m. Davis) XXXII:412, 413; XXXV:146;

Sarah (m. Randall) XXXV:146;

Stephen II:37; III:714; VIII:806; IX:172; XII:695; XVII:42, 716; XXX:128; XXXI:260, 394;

Stephen Jr. IX:173, 176;

Tabitha XXXV:145; XXXIX:223;

William VII:49; IX:170; XI:267, 117; XII:67, 71, 73, 392, 395; XIII:269; XVII:360; XVIII:367; XXIV:526; XXX:83, 118; XXXII:411-413; XXXV:145, 300, 301; XXXVI:36, 76, 77; XXXVIII:186, 187; XXXIX:223;

William Jr. XVII:360; XXIV:665; XXX:83;

Jenks, Cornelius XIV:263;

Jeremiah XIII:50, 51; XV:371; XX:612, 631, 635, 656, 666, 689, 696-699, 759, 761, 772, 774, 785, 789, 793, 798;

 

 

 26

 

XXX:102;

John II:13; XI:639; XXVI:346;

Joseph IV:577, 586, 649; XIX:212-214, 234; XXXX:7, 8

Gov. Joseph XIII:755;

Moses XXX:21;

Samuel XXIV:730; XXV:560;

Samuel Jr. XXV:546;

Simeon XI:552;

William XXXI:674;

Zachariah XV:277;

Jenne, Ebenezer XIII:200-203; XV:14, 374, 602;

Ephraim XV:40;

Isaac XIII:202, 203;

James XIII:202, 203;

Silas XV:18;

Jennens, Francis Jr. IX:566;

Hezekiah IX:736, 738;

Hezekiah Jr. IX:736;

Jonathan IX:736;

Joseph IX:566, 743;

Richard IX:736;

Samuel IX:566;

Thomas IX:736;

William IX:738;

Jennes, Francis IX:126;

Hezekiah IX:735, 736, 738, 740;

Job IX:743;

John IX:722-725, 735, 738, 740;

John Jr. IX:738;

Mark IX:722;

Nathaniel IX:743;

Richard IV:21-260, 282, 291, 432-434, 467, 628, 647, 671, 681, 700, 715; V:7, 10, 13, 135, passim, 153, 162, 186, 193, 195, 229, 253, 292, 323, 350, 374, 381, 432, 501, 503, 563, 592, 751; IX:104, 125, 148, 260, 563, 575, 587, 602, 685, 735, 738, 740, 834;

Samuel IX:664, 743;

Thomas IX:735, 738, 740;

William IX:725, 727;

Jenness, ----- XIX:221-222; XXI:365; XXIV:879, 882;

Abigail XXXVII:317, 318;

Abigail (Coffin) XXXVII:140, 141;

Abigail (Rand) XXXVIII:47;

Aaron XIII:338; XXVII:508; XXX:129;

Ann XXXIII:220;

Anna (m. Parker) XXXIII:263;

Benjamin XI:217, 218; XII:698; XIII:164, 367, 370; XIV:571; XV:663, 670, 684, 688; XVI:88, 786; XX:231;

Captain XXIX:224; XXXII:622;

 

 

 27

 

Cornelius XIII:342; XXXVII:318;

Daniel XXX:130; XXXVII:317, 318;

David XIII:343; XIV:52, 184; XXX:129;

Deacon XXXIII:384;

Eleanor (m. Berry) XXXI:740, 743;

Elizabeth XXXII:263, 423; XXXIII:220, 644;

Francis VII:769; XI:137; XII:698; XIII:16, 360, 362, 367; XVI:821; XXIV:422, 532; XXVI:392, 500; XXVIII:366-369, 373; XXIX:235; XXX:131; XXXI:118, 738, 741-743; XXXII:807, 808; XXXV:111-113, 115, 116; XXXVI:159; XXXVII:167; XXXVIII:21;

Francis Jr. XIII:363, 367; XIV:402, 414; XXVIII:366; XXX:131;

Hannah XXXIII:220; XXXVII:318;

Hannah (Dow) XXXVI:93;

Hannah (Jenness) XXXIII:263;

Hannah (m. Jenness) XXXIII:263;

Hannah (m. Locke) XXXI:740, 743; XXXV:112, 114;

Hezekiah XII:111; XVIII:523; XXIV:578; XXVIII:366, 369, 374, 428, 431; XXXI:739, 740, 742; XXXII:46, 52, 54, 55, 186, 263, 424, 806; XXXIII:263, 264; XXXIX:148;

Isaac XII:129, 698; XIII:84; XXIV:730; XXVI:393; XXX:103; XXXVII:86, 87;

Isaac Jr. XIII:84;

Job XII:73, 698; XIII:17, 363, 367, 371; XIV:585, 647, 650; XV:596, 728; XVI:13; XVIII:194; XX:271; XXVI:392; XXVIII:366, 369, 373; XXX:132; XXXI:740, 742; XXXII:806, 808; XXXIII:220, 264; XXXIX:116, 148;

Job Jr. XIII:363; XXX:132;

John XI:629, 721; XII:698; XIII:335, 363, 367, 368; XIV:224, 343, 360; XV:527, 634, 649, 712; XVI:199, 505, 646-647; XVIII:194; XXIV:578, 883, 884, 896; XXV:480; XXX:129, 131, 132; XXXI:739, 740, 742; XXXII:263, 805-808; XXXIII:220; XXXIX:97;

John Jr. XIII:363, 371; XXIV:894, 896; XXVIII:369, 373;

John 3rd XIII:367;

John B. XII:699;

John S. X:691; XVII:475; XXV:661, 724, 746;

Jonathan VIII:939; XII:698; XIII:94, 95, 363, 367, 368, 371; XIV:118, 138, 158, 192, 627; XX:255, 263; XXI:744, 759; XXIV:730; XXVIII:369, 374; XXX:131; XXXVII:318;

Jonathan Jr. XIII:367;

Joseph VIII:277; XI:627; XIII:17, 362, 367, 371; XIV:370,

 

 

 28

 

378, 414, 492, 503, 515; XXIV:730; XXVI:392; XXVIII:366, 369, 373; XXX:133; XXXV:113-116; XXXVIII:44, 45, 370, 401; XXXIX:280;

Joseph Jr. XII:698; XXXVIII:45;

Joshua VI:789; VIII:792; XIV:641; XV:456; XXVI:392; XXVIII:366, 369, 373; XXX:61; XXXII:806, 807; XXXIII:220, 263; XXXVI:534; XXXVII:74; XXXIX:148;

Joshua Jr. XXX:61;

Levi XII:698; XIII:367-370; XXIV:730;

Mark XVIII:194; XXXII:807; XXXIII:264; XXXVII:317, 318;

Mary XXXII:806, 808; XXXIII:220; XXXV:111, 115;

Mary (Jenness) XXXIII:264;

Mary (m. Jenness) XXXIII:263;

Mehitable XXXI:740, 743;

Mercy XXXVII:86;

Moses XIII:338, 344; XXVII:508; XXX:129;

Nathaniel XII:699; XIII:17, 367, 368; XV:256, 259, 260, 263; XXVI:392; XXVIII:366, 369, 374; XXX:132; XXXII:806-808; XXXIV:314-316; XXXV:113, 116; XXXVI:93; XXXIX:96, 97;

Nathaniel Jr. XIII:367;

Noah XII:699; XVI:111;

Paul XIII:343; XXX:129;

Peter XII:698; XIII:367, 368, 371; XIV:224;

Phena XXXVII:318;

Richard VI:74, 127, 154, 166, 179, 197, 271, 281, passim, 360, 801; VIII:605, 784; X:598, 625; XI:147, 267, 311, 484, 724; XII:73, 444, 689, 698, 699, 720; XIII:16, 21, 229, 360, 363, 367; XIV:224; XV:527; XVI:548; XVIII:195, 209, 356; XIX:533; XX:255, 264, 403, 406, 439, 444; XXI:22, 23, 60, 67, 100, 128, 182, 211, 223, 292, 313, 317, passim 511, 584, 599, 608, 611, 613 passim 622, 640, 645, 654, 664, 672, 677, 678, 684, 691, 693, 695, 698, 702, 707, 708, 710, 711, 719, 725-728, 744, 759; XXII:250, 262, 526, 568, 580, 599, 613, 615, 663, 674; XXIV:335, 422, 492, 527, 532, 578, 825-827, 884; XXV:21, 601; XXVI:32, 260, 286, 391, 392, 549, 708; XXVII:288, 290; XXVIII:365, 366, 369, 373, 375, 379; XXIX:235, 246; XXX:41, 132; XXXI:739, 740, 742, 743; XXXII:16, 138, 307, 544, 570, 623, 806-808; XXXIII:56, 263; XXXIV:18, 314; XXXV:110, 112, 113, 115, 116; XXXVIII:45;

Richard Jr. VII:286, 297, 302, 308, 310, 455; XIII:17, 363, 367, 368, 371; XXVI:392; XXVIII:366, 369, 374; XXX:132; XXXIII:220; XXXV:114; XXXVI:46; XXXIX:97;

 

 

 29

 

Richard 3rd VII:13, 47, 58, 60 73, 112, 113, 121, 123, 149 passim 186, 229, 238, 239, 258, 266, 269, 278, 321; XIII:17, 363, 367, 368, 371; XVIII:584; XXIV:730; XXV:253, 488; XXVI:393, 500; XXVIII:366-369, 373; XXX:132; XXXIII:201; XXXIV:107, 229, 318, 448, 485; XXXV:99, 100, 211, 370, 371, 476; XXXVI:154, 156, 170-172, 249-251, 243, 364, 366, 397, 534, 542, 570; XXXVII:74, 86, 119, 120, 163, 167-169, 185; XXXVIII:21, 61, 63, 105, 106, 252, 325; XXXIX:39, 148;

Richard 4th XXVIII:369, 373;

Robert XIII:285;

S. XXII:534;

Salome XXXI:738, 741;

Samuel VII:359, 365-370, 769; VIII:139, 174, 934; XI:277; XII:698; XIII:16, 18, 84, 342, 363, 367, 368, 371; XIV:588; XVI:351; XVIII:680; XX:58, 65-69, 75, 77, 79, 81, 88, 121-122, 126, 129, 135, 142, 145, 156-158, 190-191, 193, 197, 202, 207-212, 281, 286, 3344, 349, 360-366, 375-376, 380-383, 387, 415, 423-425, 428, 434-435, 488-489, 498-503, 508, 516-521, 524, 527, 535, 542-545, 609, 615, 625, 630, 635-636, 641, 643, 650-653, 656-657, 659, 770-777, 784-785, 788-789, 794; XXII:252, 266; XXIV:532; XXVI:392; XXVIII:366, 369, 373; XXX:109, 131; XXXIV:314, 316; XXXV:113-116, 442; XXXVI:542, 543 XXXVIII:43, 77, 370, 401; XXXIX:96, 116, 118, 341, 352, 381;

Samuel Jr. XI:277; XIII:363; XIV:224; XXX:132;

Sarah XXXIII:220;

Sarah (m. Marston) XXXV:112, 114;

Simeon XX:256, 267; XXIV:730;

Simon VIII:837; XII:698; XIII:363, 367, 368, 370; XXI:182, 211, 379, 409, 449, 473, 485, 487, 488, 502, 519, 530, 664, 684, 698, 725; XXXV:113, 115;

Stephen XIII:350;

Thomas VIII:605; XI:486; XIII:21; XVIII:793; XXI:664, 725; XXII:723, 739; XXVIII:366, 369, 373; XXX:43. 62; XXXI:739, 742; XXXII:263, 423-425, 806-808; XXXIII:263;

Thomas Jr. XXVIII:369, 372;

William XIII:335, 338; XXV:128; XXVII:55; XXX:129; XXXII:806, 807;

William Jr. XXX:129;

Jenness's Pond XXI:417;

Jenness-Town XIII:613; XXV:601;

Warner XXIV:335; XXVIII:365; XXXIV:447; XXXVI:541, 542;

Jenney, Ebenezer XII:58; XVII:89;

 

 

 30

 

Isaac XII:58;

James XII:58;

Jennings, Abel XVII:114; XXVI:153;

Andrew XXVI:153;

Benjamin XVI:93, 247, 253, 499; XVIII:501; XXVI:322;

Deacon XXXII:644;

Ebenezer XIV:662; XXX:224;

Elnathan VIII:864; XI:31;

Ephraim XII:506; XIV:607, 608; XV:436, 604, 714; XVII:468;

Francis II:443; III:248, 293, 319; XXXI:99; XXXX:220, 279

Hezekiah III:743; XVII:642, 741;

Israel XII:399;

James XXXVII:69;

Job XXX:185;

John VIII:533; XIV:469; XVI:102, 221, 268; XXXVII:69;

John J. XXVI:145;

Jonathan XIV:586; XV:441, 627, 721;

Joseph XV:750; XXX:185;

Joshua XXVI:153;

Mark XVII:29;

Michael XVI:307; XXVI:145;

Richard XXIV:813;

Richard Jr. XVIII:604;

Stephen XII:506; XIII:203; XIV:607, 608; XV:604, 714; XVI:200; XVII:468;

Thomas XXXII:424;

Jennis, Richard III:801;

Jennison, Hopestill XII:355;

Israel XXVI:93, 97, 260;

John VIII:950; XV:23, 37; XVI:528, 532; XVII:103, 445; XXVI:85, 441; XXVII:469-472;

Levi XXX:412;

Lot XII:204, 206; XXX:65;

Nathaniel XXVI:405;

Patrick XXIV:103; XXXX:469

Jenville, Alexir XVII:304;

Jephson, ----- XXIII:236;

Jepson, John XIV:563;

Jerald, Reuben XI:436, 438, 444, 446, 449, 452, 455;

Jeremy’s Pocket XXXIII:695;

Jericho, VT XXIII:437; XXVI:43, 236, 238, 239, 511, 675, 694, 705, 723, 735;

Jerome, Samuel XXVI:535, 601, 602;

Jeromes, William XXVI:572;

Jerould, Reuben XV:38, 45, 373, 378, 386;

Jerrico, VT X:206;

Jerrld, Gatharias I:561;

Jerry's Point * See also Jaffrey's Point

 

 

 31

 

Jerrys Point V:473; VII:376, 377, 506; XII:671; XVI:526, 540, 542, 544; XXII:536, 646;

Jersey, Earl of XXIII:269, 366, 367;

Jesseman, Alexander XI:693;

Jessup, Daniel XXVI:141;

Jesuits III:66;

Jewel, Daniel VIII:414;

Mark VIII:282;

Jewell, Abigail XXXVIII:135;

Asahel X:678; XIII:693; XXX:161;

Barnes XXVIII:378, 380; XXXIII:477, 638; XXXVI:401;

Benjamin XII:633;

Benoni XII:633; XXVII:5, 9, 12, 13, 40; XXVIII:128, 131; XXXIX:476;

Bradbury XIII:541; XVI:854; XVIII:701; XXI:521, 532; XXVII:546; XXVIII:334;

Captain XX:832;

Daniel XIII:487, 489; XIV:415; XV:544; XVI:109-111, 165, 803, 844-845, 847; XXX:146;

David V:848; IX:783; XII:118, 119; XIII:77; XIV:308, 401, 586, 587, 650; XV:731; XVI:36, 39, 212, 286, 520; XVII:221; XX:248; XXX:145; XXXIV:260; XXXVIII:135, 310;

Dorothy XXXVI:401;

Dorothy (m. Rowe) XXXVIII:135;

Edward XXVII:469, 473;

Edwin XXX:433;

Elizabeth XXXVIII:135;

Elizabeth (French) XXXV:184;

Enos XIV:583, 586, 627; XV:457, 627, 749; XVI:103, 205, 501, 520, 600, 838; XXX:185, 475;

Henry XIV:413; XXX:144;

Henry L. XXXVII:21;

Henry Langster VI:726;

Jacob VI:318; IX:792; XVI:921; XXVIII:334; XXX:142, 146;

James IX:787; XI:512; XIV:267; XV:80, 347, 518, 615; XVII:63; XXV:641; XXVI:543; XXVIII:296; XXX:338, 450;

John IX:407, 792; XII:256; XIII:416; XV:172, 634, 649, 721; XVI:205, 226, 241, 273, 503, 617; XXIV:336, 337; XXVII:299, 301, 310, 437, 438, 546; XXVIII:334; XXX:155; XXXVIII:135;

John Jr. XXIV:336, 337; XXX:156;

Jonathan XXXIV:271;

Joseph V:261, 415; IX:789; XIII:435, 614; XIV:381, 490, 623; XV:457, 719, 747; XVI:204, 233, 241, 272, 520,

 

 

 32

 

838; XXIII:265; XXIV:336-338; XXV:523; XXVIII:376, 377, 379; XXX:20, 185, 468; XXXIII:596; XXXIV:295, 297; XXXV:184; XXXVI:401, 402, 406;

Joshua XXVI:397;

Justus XII:233;

Mark VII:769; XXVII:55, 546; XXX:142; XXXVI:184;

Mary XXXVIII:134, 135;

Miriam (Collins) XXXV:202;

Nathaniel XII:626; XIV:8;

Samuel IX:611; XIII:56, 60; XXIV:151; XXVII:80; XXXVI:61;

Samuel Jr. XIII:60; XXXVIII:134, 135;

Sarah XXXVIII:135;

Thomas IX:407, 415, 625, 628; XII:256; XXV:386, 388, 389; XXVII:5, 9, 12, 13, 41; XXVIII:128, 131, 378, 380; XXXV:202;

Timothy XIV:300, 456; XVI:68, 79, 97; XXXVIII:135;

Jewett * See also Jewitt

Jewett, ----- XXI:565, 609;

Aaron XIII:647;

Abel XIV:333; XV:630, 643, 646; XX:288;

Andrew XXX:138; XXXVIII:141;

Ann (Wiggin) XXXII:693;

Anna XXXVIII:140, 142;

Benjamin XVIII:193; XXVII:478, 485, 490; XXVIII:300; XXX:68, 298, 388, 405; XXXII:706; XXXIII:644;

Benjamin Jr. XIII:16; XXXIV:295;

Rev. David VI:863;

David XI:625, 693; XII:410; XIII:543; XIV:400; XV:571; XVII:27; XVIII:881; XXX:24, 42; XXXIX:16-18;

Deacon VII:447;

Ebenezer XII:248; XV:88;

Edward VIII:274, 544; X:633; XII:314; XIII:326, 329-331; XIV:36; XV:97; XVII:121; XVIII:677-678; XX:336, 361-364, 376, 379, 430, 434, 440, 446, 489, 498, 502, 504, 510, 519-520, 535, 541-542, 550; XXI:166, 180, 210; XXII:251, 264; XXX:125, 127;

Enoch XVII:124; XXX:266, 410;

Enos XV:721;

Esther XXXIV:252;

Esther (Hoyt) XXXIII:559;

Eunice XXXIX:17;

Ezekiel XIII:331, 561-565; XIV:35; XXX:127, 150; XXXIV:252; XXXVI:416;

Ezra XXXIII:351;

Gibbons XXIV:512;

Gilman XIII:350;

 

 

 33

 

Hannah XXXIV:252; XXXVIII:140, 141;

Jacob VII:745; XII:13; XIII:565; XV:698; XXXVIII:141, 142;

Jacob Jr. X:630; XII:252; XV:624; XX:140;

Jacob 3rd XV:511;

James XI:52; XIV:337; XVIII:881; XXV:400; XXX:69; XXXIV:251; XXXV:469; XXXVIII:141;

Rev. Jedediah VI:330;

Jedediah VIII:884, 888, 933; X:526, 543, 544, 592, 596, 601, 603, 605; XI:656, 657, 666; XIII:3, 6, 7, 9, 325; XIV:172, 174-177; XVII:145, 280, 291, 417-418, 445, 448, 459; XX:58, 65-69, 76-77, 80, 85-86, 119-120, 124, 126, 128-139, 142-147, 151-152, 177, 182, 187-191, 195-198, 202-203, 207, 213, 220-221, 233; XXII:701; XXVII:117, 118; XXIX:538; XXX:436, 442; XXXIX:16, 17;

Jeremiah XIII:325, 647;

Jeremy XXXI:36;

John XII:410; XXX:67; XXXIX:16;

John Jr. XXX:67;

Jonathan XIII:17, 488; XV:88, 217, 476; XXIV:763; XXVIII:301; XXX:147, 328; XXXVI:397; XXXVII:265; XXXVIII:141, 142; XXXIX:16, 17;

Joseph I:209, 214; V:848; XI:82; XII:366, 410; XIII:482; XIV:580, 661; XV:215, 448, 599, 727; XXIV:269, 491, 901; XXV:227; XXVII:478, 484; XXVIII:229, 235, 241; XXXVIII:140, 142;

Joseph Jr. XXVIII:300;

Lydia XXXIV:252;

Mark XXX:68; XXXIX:17;

Martha XXXIX:16, 17;

Mary (m. Connor) XXXIX:17;

Mary (m. Wiggin) XXXVIII:140, 141;

Mehitabel XXXIV:252;

Mehitabel (m. Hill) XXXVIII:140, 141;

Moses XI:667; XIII:543; XIV:452, 532; XXX:67; XXXIX:16-18;

Mr. X:517;

Nathan XXVI:346;

Nathaniel XII:410, 479; XIII;350, 363, 365; XV:534; XXX:358;

Nehemiah XXXI:634;

Noah XI:593; XIV:229, 419; XV:324, 544; XVII:27; XXI:756;

Paul XIII:350; XVII:57; XXXVIII:141;

Phoebe (m. Shute) XXXVIII:140, 141;

Ruth XXXIV:251, 252;

Samuel XI:625; XII:13, 264, 275; XIV:33; XV:89, 285, 287, 744; XXX:68, 185, 368; XXXIV:251, 253; XXXVI:416;

 

 

 34

 

XXXVIII:200; XXXIX:17, 18;

Sarah XXX:395; XXXIV:252;

Sarah (Goodwin) XXXIV:420;

Sargeant VIII:616;

Stephen XII:251, 264; XXX:126; XXXVI:83;

Stephen Jr. XIV:419; XXV:560;

Susanna (Goodwin) XXXIV:420;

Thomas XI:57, 548;

William XIII:563, 565;

Jewitt, Benjamin IX:410, 412;

Ezekiel IX:401;

Jacob IX:758;

James IX:201;

John IX:410, 412;

John Jr. IX:415;

Jonathan IX:672, 758, 771;

Joseph IX:588, 771, 784;

Mark IX:412, 415;

Moses IX:258, 263, 280, 291, 410, 412, 415;

Samuel IX:401, 421, 422;

Stephen IX:402;

Jillson, George XIII:318;

Jonathan XXX:123;

Stephen XIII:318;

Jilson, James XVI:809;

Joannes, Pierre XVIII:916;

Joans, Mr. IV:840;

Job, John XIV:348, 560, 620; XV:722; XVI:205, 888, 890; XVII:439; XXX:472;

Jobe, M. XXV:720;

Joce, ----- XXXI:736, 761;

----- (Martyn) XXXI:377, 378;

Ann XXXI:392;

Christopher XXXI:73, 155, 162, 177, 179;

Damaris XXXII:514;

Damaris (m. Wheelwright) XXXIII:389;

Ebenezer XXXIII:389;

Esther XXXI:392;

Hannah XXXI:318, 345, 613, 614, 617; XXXII:198, 200;

Hannah (m. Hilton) XXXI:615-617;

Jane XXXI:178, 220, 221, 330, 331, 345, 346;

Jane (Cummings) XXXI:219, 220;

Jane (m. Cate) XXXI:615, 616;

Jean XIX:682;

Joanna XXXI;178, 221, 345, 613, 614;

Joanna (m. Pray) XXXI:615, 616;

Joanna (m. Severett) XXXI:330, 345, 346;

John XXXI:178, 221, 330, 345, 346, 392;

 

 

 35

 

Margaret XXXI:178, 221, 616;

Margaret (m. White) XXXI:330, 345, 346;

Martin XXXI:615, 616;

Mary XXXI:178, 221, 330, 331, 345;

Mary (m. Roberts) XXXI:615, 616;

Mrs. XIX:679;

Richard XIX:737; XXXI:177, 179, 220, 221, 255, 330, 345, 346, 378, 379, 395, 403, 409, 439, 484, 521, 523, 543, 575, 581, 613-616; XXXII:415, 460, 514; XXXIII:389;

Samuel XXXI:178, 220, 221, 330;

Sarah (m. Brewster) XXXI:616;

Thomas XXXI:177, 178, 221, 330, 345;

Jocelyn * See also Josselyn

Jocelyn, George XXXX:56

Henry II:530; XIX:632; XXIX:43, 54-56, 58, 66, 97, 134, 163; XXXX:62, 63

Matthew XXXX:49

Joel, Esar XIV:10;

Johannes, Pierre XVII:309;

Joists, measurement of XXIII:298, 393;

Jolly, Luke IV:503;

Johns * See also Jones

Johns, Catherine XXXI:46; XXXX:149

Ebbet (m. Parsons) XXXI:154;

Mary (Lines) XXXI;153, 154;

Nicholas XXXI:154;

Peter XIV:283, 287;

Johnson, VT XXVI:675-678, 717;

Johnson, ----- XXII:548, 554, 559, 560, 578, 580, 582, 587, 595, 649, 651-659, 676-680, 684, 693, 695-697, 704, 709; XXIII:33; XXIV:763; XXV:727; XXIX:99; XXXVII:45;

Aaron XXX:449;

Abel XI:454; XIII:206; XXXIX:275;

Abigail XXX:407; XXXII:647;

Abigail (Green) XXXII:3;

Abigail (m. Baker) XXXIII:326;

Abigail (m. Brown) XXXII:647;

Abner XI:338, 350, 352; XXX:31;

Abraham IX:792; XI:711; XII:68, 93; XIII:16; XIV:57, 183; XV:658, 667, 691; XVI:65, 73, 106, 707-708; XXXVI:541;

Abram XVI:90;

Adam XII:512; XIII:678; XV:394, 429, 554; XVI:298;

Adam Jr. XII:512;

Agnes XXXV:402;

Alexander XXXII:499; XXXX:325

Amos XIII:708; XV:228; XXXIX:276, 277;

Andrew XIV:223, 363; XV:625, 628, 640, 720; XVI:204, 230, 272, 504, 572, 638-639;

Ann (Allen) XXXIV:470;

 

 

 36

 

Ann (Lane) XXXVII:66;

Anna XXXIV:206;

Anna (Heath) XXXIX:423;

Asa XXV:546;

Asael XIV:645;

Asahel XIV:324, 464;

Benjamin VII:455; IX:340; XI:625; XII:121, 755; XIII:16, 22, 79, 81, 93, 94; XIV:9, 109, 123, 187, 308, 321; XV:179; XVI:173, 240, 274, 521, 828; XIX:670; XXV:631; XXVII:236, 237, 246, 248; XXX:25, 51, 105; XXXIII:697; XXXIV:15, 16; XXXV:169, 190; XXXVI:532; XXXVIII:26, 193; XXXIX:444;

Benjamin Jr. XI:627; XII:121; XIII:93, 96; XXX:51, 106;

Brackett XI:627; XXIV:665; XXXIII:325, 617; XXXIV:206, 207; XXXVII:252-254, 291;

Bradbury XIII:398;

Caleb XI:548; XII:84; XXV:396, 400, 531; XXVI:306, 388; XXX:31, 60; XXXVII:323, 325;

Caleb Jr. XXXVII:325;

Calvin XIV:59, 183, 304, 306;

Captain IX:454; XIV:475; XVII:130, 132; XVIII:401-402, 516; XXII:590;

Charles VII:322, 503, 578, 744; VIII:302, 334, 336, 367, 624, 700, 799, 805, 826, 834, 897, 916, 927, 928, 946; X:236, 379, 417, 477, 506, 537, 542, 554, 557, 572, 575, 582, 590, 617, 634; XII:84; XIV:93, 202, 203; XV:142; XVIII:684; XXV:590; XXVII:345; XXX:32;

Charley IX:574;

Colonel V:115, 391, 500, 550; VIII:297; XVII:338; XVIII:850; XXIII:265;

Cornelius XXIV:649; XXVIII:446; XXX:36; XXXV:523;

Daniel IX:362; XI:623; XII:84; XIII:401; XV:48; XVI:255, 505; XXV:396, 589; XXX:158; XXXV:364, 429; XXXVII:323;

David XI:150; XII:68, 72, 73, 355; XIII:149, 651, 716; XIV:25, 265, 442, 544, 578, 596, 610; XV:443, 713; XVI:199, 223, 268, 296, 399, 522, 878-879; XVII:360; XXII:119, 193; XXIV:310, 312, 314; XXV:546; XXVI:250; XXX:157, 471; XXXVIII:57, 58;

David Jr. XIII:660, 662;

Davis XIV:258;

Dayton XXVI:165;

Deborah XXXVIII:396, 397; XXXIX:50, 51;

Dennis XIV:343;

Dorcas XXXI:20, 21;

 

 

 37

 

Dorcas (m. Neal) XXXII:647;

Dorothy (Smith) XXXVI:290; E. XXIII:115, 130;

Ebenezer III:623; IX:35, 321, 326-328; XII:27, 64, 67, 71, 86; XIII:15, 16; XVI:884, 914-915; XXVI:532; XXVIII:317; XXX:136; XXXII:347-349; XXXIII:138, 141, 282, 283, 617; XXXVI:249, 250;

Ebenezer Jr. XII:73; XXXVI:541;

Edmond XII:109, 698; XIV:12;

Edmund I:151, 166; II:39; XXX:156; XXXI:20, 21, 459; XXXII:182, 227, 522, 647, 648;

Edward I:152, 200, 201, 206, 208, 257, 289, 310; XIV:33; XVII:521; XIX:361, 632; XXIII:28, 95; XXIV:32, 34, 104, 206, 268, 270, 816; XXIX:112;

Eleanor (Brackett) XXXI:357;

Eleazer XXIV:303, 816;

Elihu IX:731; XIII:355;

Elijah XIII:203; XXX:244;

Elisha XXVIII:487; XXX:63; XXXIII:758; XXXIV:312-316; XXXV:565, 566;

Elizabeth XXXIV:208, 312; XXXVIII:56, 396, 397; XXXIX:50, 51;

Elizabeth (Mason) XXXI:430;

Elizabeth (Philbrook) XXXVIII:397;

Elizabeth (m. Brown) XXXIV:313, 314;

Elizabeth (m. Jones) XXXIV:206, 207;

Elizabeth (m. Trull) XXXVIII:58;

Enoch IX:40; XIII:585, 641; XXI:32, 66, 100, 129, 182, 216, 382, 392, 406, 454, 474, 500; XXX:156;

Enos IX:436;

Ephraim XXX:256;

Esther (m. Ruck) XXXII:647;

Experience XXVI:384;

Ezeck XXVI:31;

Ezekiel XXVI:45;

Ezra XIV:417; XXX:160; XXXIV:313-316; XXXVIII:57-59;

G. VII:548;

General XVIII:431;

Gideon XII:600, 603; XIV:233; XV:191; XVII:29; XXV:546; XXVII:501, 507; XXIX:389;

Haines XXVI:306; XXXVII:325;

Hannah XXX:405; XXXIII:136; XXXIV:16; XXXV:207; XXXVIII:58;

Hannah (Jones) XXXII:347-349;

Hannah (Lewis) XXXI:469, 470;

Hannah (Weymouth) XXXIX:269;

Hannah (m. Haines) XXXIII:326;

Hannah (m. Jackson) XXXI:214-216;

 

 

 38

 

Henry XII:93; XXX:432; XXXI:699, 755;

Hezekiah XXVI:322;

Holton XXV:630;

Hugh XVIII:520;

Ichabod XXX:3;

Isaac IX:680; XIII:472, 476, 478, 602, 608; XIV:63, 105, 181, 186, 265; XV:12; XVI:926; XIX:337-340; XXIV:9, 11; XXX:449;

Isaiah XIII:220, 221; XIV:286, 657;

Israel X:410; XI:352; XXVI:41, 264, 596; XXX:30; XXXIV:313; XXXV:566;

Ithamar XV:746; XXX:45, 185;

J. XXII:599; XXIII:87;

Jacob XII:64;

James I:114, 177, 278; II:246, 739; VI:28, 312, 329, 330, 331, 333; III:322; IX:321, 322, 324, 574; XI:283, 293, 625, 656; XII:65, 66, 108, 110, 129, 214; XIII:16, 386, 674, 678; XIV:22, 25, 54, 235, 252, 316, 318, 321, 465, 466, 548; XV:128, 166, 406, 514, 663, 670, 684, 688; XVI:826; XVII:511-512, 535, 642, 692; XVIII:503, 919; XXIII:494; XXIV:214, 225, 275, 540; XXVII:55; XXVIII:487; XXX:50, 62, 348; XXXI:20, 21, 157, 213, 214, 430; XXXII:105; XXXIII:136, 137, 326; XXXIV:151, 206, 207; XXXV:539; XXXVI:36, 510; XXXVII:111; XXXIX:229; XXXX:7, 8, 15, 33, 39, 45, 49, 51, 55, 58, 60, 78, 83, 118, 125, 129, 136, 143, 155, 156, 159, 168, 178, 192, 195, 202, 204, 209, 307, 346, 458, 478-481, 526

James Jr. XXXIII:325;

Jedediah XI:36;

Jeremiah XI:41, 289; XXV:396; XXX:78;

Jesse X:7, 19, 29, 41, 45, 46, 62, 682; XI:202, 454, 614-616; XII:84, 89, 92, 388; XIII:206; XVII:339; XX:477, 481, 540, 550, 552, 593, 612, 628, 632-635, 641-647, 650, 656-658, 664-667, 688-689, 692, 696-699, 754, 757-764, 769, 772-775, 778, 781-791, 797-798, 844; XXI:39, 46, 50, 51, 56, 60, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 81, 83, 84, 111-118, 135, 139, 140, 160, 163, 164, 166, 215, 218-226, 555, 585, 588, 590, 594-599, 604, 609, 619, 622, 647, 686, 687, 691, 694-702, 706-712, 719, 722, 725-729, 734, 736, 747, 766; XXII:522; XXIV:706; XXV:396, 400, 531, 589; XXVI:306; XXX:60, 338; XXXVII:258, 324, 325; XXXIX:275, 297;

 

 

 39

 

Jesse Jr. XX:256, 267; XXI:692, 746, 764; XXII:561; XXV:531;

Job XI:289; XV:143;

John I:560; V:802; VI:767, 775; IX:59, 142, 320, 331, 340, 362, 574; XI:41, 42, 44, 131, 148, 150, 177; XII:65, 68, 86, 117, 118, 190, 366, 407, 611, 760; XIII:18, 22, 81, 95, 244, 372, 377, 397, 678; XIV:15, 16, 88, 108, 201, 225, 235, 242, 398, 405, 455, 529, 575; XV:249-251, 255, 544; XVI:900, 907, 914; XVII:128, 131, 511, 527, 655, 691-692, 740; XVIII:476; XIX:659, 670, 680; XX:391, 394, 414, 418; XXI:121; XXIV:547, 654, 716; XXV:396, 546; XXVI:45, 322; XXVII:115, 222, 236-238, 246, 248; XXVIII:97, 98, 103, 214; XXX:8, 61, 134, 138, 338, 358, 421; XXXI:20, 21, 469, 470; XXXII:67, 105; XXXIII:164, 305, 326, 359, 375, 617, 688, 723; XXXIV:15-17, 316, 358, 369; XXXV:192, 194, 197, 207, 473, 474; XXXVI:163, 165, 168, 328, 334; XXXVII:289, 290, 322-325, 355; XXXVIII:18; XXXX:198, 220, 318, 338, 347, 377, 404

Sir John VIII:369;

John Jr. XII:51, 68; XXVII:236, 238, 246; XXXIII:723; XXXV:401;

John 3rd XXV:282;

John M. XIV:392, 487, 509, 513;

Jonas XXXIX:275;

Jonathan XI:498; XIII:238, 239; XIV:167, 275, 304, 305, 405, 465; XVII:32; XX:813, 827; XXIV:689; XXV:67, 455; XXVI:195; XXX:278; XXXVI:337; XXXIX:146;

Joseph III:574; XI:236, 294, 616; XII:66, 93, 94, 116, 202, 722; XIV:25; XV:69, 206, 486, 499, 500, 517; XVI:66, 75, 97, 125, 137, 235, 242, 274, 505, 644-645; XVII:92; XXI:749, 769; XXVII:521, 522, 526, 527, 531; XXVIII:487; XXX:21, 61, 254, 403; XXXIII:384, 684; XXXIV:316; XXXVII:66, 177, 237; XXXVIII:426;

Joseph 2nd XXX:254;

Joshua XII:68, 72; XIV:253; XV:666, 685; XVI:843; XXVI:346;

Josiah IX:141; XI:41, 58; XII:595-603; XIII:602, 708; XIV:265; XVI:39; XXIV:653, 716; XXVII:222; XXVIII:174; XXX:449; XXXVIII:56-59, 238;

Jotham XII:72; XVII:360;

Laban XI:36;

Lemuel XXX:19;

Lieutenant VIII:594;

 

 

 40

 

Lois XIII:662; XX:741, 746, 791, 800;

Margaret XXXIV:206; XXXV:427; XXXVI:540;

Margaret (Cate) XXXVI:84;

Margaret (Haines) XXXVI:540;

Margaret (Sherburne) XXXVII:51;

Martha VI:775; XXXIV:16;

Martha (m. Wood) XXXIX:276;

Mary XXII:564; XXXI:20, 214; XXXII:647, 648; XXXIII:324-326; XXXV:401, 402; XXXIX:273; XXXX:346

Mary (Haines) XXXVI:541;

Mary (Johnson) XXXIV:206, 207;

Mary (Whidden) XXXI:726;

Mary (m. Coleman) XXXI:21;

Mary (m. Crimball) XXXIV:16;

Mary (m. Johnson) XXXIV:206, 207;

Mary (m. Odiorne) XXXI:214-216;

Mary (m. Wyman) XXXIX:275;

Matthew XXXIV:17;

Mercy XXXIII:144;

Michael VI:663; IX:331, 362; XVI:156, 522, 866; XVIII:365, 476; XXXIII:723;

Miles XXVI:535; XXX:380;

Moses XI:11, 18, 352; XII:278, 281; XIII:94, 97; XIV:61, 182, 317, 319; XV:109, 536; XXV:546; XXVI:226, 612, 675; XXX:45, 71, 105, 312; XXXVII:325;

Mr. V:96, 685, 871; XVII:342;

Mr. (Indian preacher) VIII:19, 22;

Nathan VII:468, 741; X:625; XII:65, 72; XIII:16; XVI:668; XXIV:665; XXV:630; XXVI:552; XXVII:55; XXX:462; XXXII:64; XXXIII:324-326, 617; XXXIV:428, 444, 446, 485; XXXV:13, 155; XXXVI:57, 361, 363, 366; XXXVII:73, 107, 109, 159, 222, 251, 252, 254, 289-291; XXXVIII:206, 442; XXXIX:51, 228, 229, 336, 337;

Nathan Jr. XII:72;

Nathaniel IX:31; XII:127; XIII:342; XIV:252; XVI:686; XXX:61;

Noah IX:211, 213, 214, 220; XII:92, 624, 626, 629; XIV:404; XVI:125; XVIII:746; XXIV:247; XXXIII:615; XXXVI:336, 389; XXXVII:152, 189;

Obadiah VI:767; XII:326, 328; XXX:76; XXXII:648; XXXVI:290; XXXVII:98;

Olive (Ayers) XXXVIII:62;

Oliver XIV:85, 199; XV:370;

 

 

 41

 

Parnell XXXIX:50, 51;

Patience (m. Neal) XXXII:647;

Pearn XXXVIII:396, 397;

Peter IX:337, 743; X:340; XII:106, 108, 111, 129, 167; XIII:273, 368; XIV:43, 64, 181, 186, 224; XVI:335, 926; XVII:667-668; XXI:384, 456; XXIII:81, 125; XXVI:346, 393; XXX:131, 132, 224; XXXI:20, 21, 157, 344, 499, 551, 637, 638, 696, 734; XXXII:467; XXXIV:16; XXXVI:93; XXXVII:325; XXXVIII:26;

Peter Jr. IX:743; XII:698; XIII:367, 368;

Philemon XXVI:195;

Philip V:450, 451; VI:685, 739, 787; XIV:149, 197, 312; XV:422, 544, 597, 730, 735; XVI:17, 61, 63, 72, 99, 194, 211, 220, 239, 278, 286, 507, 668; XVIII:271, 287, 484, 486; XXIV:665; XXX:489, 491, 494; XXXIII;326; XXXVI:515 XXXIX:50, 51;

Philip Jr. XIV:120, 338, 641; XXX:488, 490, 492;

Phineas XXX:366, 396;

Phoebe XXXIX:276;

Polly XI:549;

Rachel (Garland) XXXVI:532;

Rebecca XXXX:209

Return XXXX:432, 441

Reuben XXX:462;

Richard XXVI:285;

Robert XIII:641;

Rosamond XXXIII:326;

Rose XXXI:357; XXXIX:274;

Ruth (widow) I:559;

Ruth XXXI:157;

Ruth (m. Gove) XXXII:647;

Samuel VII:16, 760; IX:142, 680; X:215, 645; XII:84, 93, 94, 106, 108, 352, 355, 357, 597-602; XIII:23, 93, 94, 99, 107, 296, 379, 645, 647, 648; XIV:33, 82, 198, 370, 379, 381, 397, 438, 489, 493, 501, 514, 527, 545, 592; XV:439, 593, 597, 698; XVI:66, 77, 96, 403, 491-492, 670, 775-776; XVII:643; XVIII:797; XXIV:234, 288; XXVI:61, 306, 322, 346, 380, 707; XXVIII:200; XXX:59, 105, 134, 254, 432; XXXIII:326; XXXIV:206, 207; XXXV:393; XXXIX:51, 423;

Samuel Jr. IX:721; XII:93, 94; XIII:17; XXIV:332; XXV:596; XXVIII:201-203; XXX:59;

Samuel S. XIII:94;

Sarah XXXIV:16;

Sarah (Babb) XXXII:564;

 

 

 42

 

Sarah (Clark) XXXVII:23;

Sarah (Dow) XXXVI:93;

Sarah (m. Heywood) XXXVIII:58;

Sarah (m. Sherburne) XXXIV:207;

Seth IX:427; XVIII:502; XXVIII:447; XXXIX:273, 277;

Silas XV:358; XXXIX:275;

Simeon XIII:95; XV:746; XIV:247; XV:391, 527; XVII:26; XXVII:180; XXX:45, 185, 462;

Simon XI:44, 627; XII:698; XIII:367, 368, 379; XXX:52, 131, 133;

Stephen XII:84, 86, 457, 481; XVIII:556; XXIV:569; XXV:282; XXVI:243; XXX:59, 88; XXXV:194, 197; XXXVI:123, 153, 527; XXXVII:23, 99, 256, 325;

Stephen Jr. XII:86; XXXIII:330, 331; XXXV:192, 263, 264; XXXVI:152, 153;

Stephens Jr. IX:362;

Susannah VI:738; XVIII:503; XXII:102, 147, 155; XXVI:389; XXIX:154, 187, 287; XXXIV:422; XXXV:537; XXXVI:510;

Susanna (Babb) XXXII:564;

Susanna (Chase) XXXVII:95;

Susanna (Wiggin) XXXI:373;

Susanna (Willard) XXXV:539;

Susanna (m. Hastings) XXXVI:510;

Susanna (m. Shedd) XXXVIII:58;

Sylvanus XV:31; XXI:106, 120; XXII:147, 155;

Thomas VI:791; VII:357, 429; VIII:105, 698; IX:590, 622, 630; XI:148, 151, 294, 354, 355; XII:67, 72, 73, 177, 179, 185; XIII:16, 149, 593; XIV:228, 235, 322, 578, 596; XV:713; XVI:69, 79, 268; XVII:18, 283, 360; XXI:849; XXII:85; XXIV:665, 699, 706, 843; XXV:97, 102, 290; XXVI:385; XXVIII:174, 446; XXXI:33, 51, 52; XXXIII:142, 304-306, 371, 725; XXXV:141, 398, 399, 561; XXXVI:169, 264, 265; XXXVII:110, 111, 390; XXXVIII:87, 231; XXXX:4, 7, 10-12, 14, 15, 18, 19, 26, 36, 45, 55, 74, 75, 77, 78, 81, 84, 91, 137, 138, 146, 147, 161, 167, 172, 183, 211, 215, 481

Thomas Jr. VII:441; XXV:290; XXVII:55;

Timothy VI:17; IX:745; XI:189, 407, 628, 720; XII:27, 38-45, 598; XIV:358; XV:186; XVIII:129, 194; XX:813, 828; XXIV:613, 826; XXVIII:212, 214; XXX:133, 368; XXXIII:326; XXXV:427;

Tom I:100, 101; XXIX:98, 99;

Tristram XIII:641;

William VI:30, 197, 365, 380, 381, 387-392, 416, 421, 438, 440, 449, 470, 826, 837; IX:213, 745, 804; XI:476;

 

 

 43

 

XII:355, 357, 359; XIII:17, 149, 594, 597, 708; XIV:18, 210, 216, 217, 220, 474, 475, 579; XV:452, 623, 629, 641, 730, 740; XVI:31, 34, 59, 671, 722, 783; XVII:341, 349; XVIII:129, 296, 298, 315-316, 318, 895; XXIII:230, 231, 490-493, 497, 515; XXIV:303, 826; XXV:81, 217, 375; XXVI:93, 203, 322, 385; XXVII:55; XXVIII:214; XXX:185; XXXIII:326; XXXIV:444; XXXV:86, 427; XXXVI:364; XXXVII:322; XXXVIII:57, 58; XXXX:406

William Jr. IX:681;

William 3rd XXVI:322;

William Samuel XXV:551; XXVI:590, 675;

Willis XVII:95; XXX:158;

Winthrop XII:68;

Zachariah IX:362; XII:84; XXXV:364; XXXVII:95; XXXVIII:356;

Zebediah XI:352; XII:206; XIV:332; XXX:150;

Johnson's Bridge and Creek XI:523; XXXIII:172, 173, 222, 225-227; XXXIV:337; XXXVI:80; XXXX:88

Johnson's Gore (Acton), VT XXVI:612, 624, 675;

Johnson's Island, VT XXVI:709; XXXIV:316;

Johnston, ----- XXXIX:477;

Benjamin XXX:153;

Charles XIV:395, 547; XVIII:736, 746, 802; XX:85, 115, 115, 159, 253, 256, 259, 266, 550, 591, 594, 602, 637, 645, 662, 799; XXI:248, 379, 387, 450, 461, 673, 696; XXII:20, 71, 251, 264, 575; XXXVIII:405;

Elisha XIV:9;

George B. XXX:414;

Isaac XVII:3;

James IX:323; XXXII:340; XXXIX:476;

John II:37; VIII:513; IX:541; XIV:622;

Joseph Jr. XXV:560;

Michael XVII:254; XXX:328, 408;

N. XXVIII:419, 420;

Nathaniel XIV:9;

Peter XVII:3;

Robert VIII:172;

Samuel XIV:501, 504, 515; XVII:295;

Solomon XVIII:829;

Rev. William IX:809, 815;

William XIV:10, 653; XXX:87;

William Samuel XVIII:587;

Johnston, RI XXXVII:232;

Johnstone, Abraham XV:332, 341, 673;

Charles XII:184-189, 389, 405; XIII:134, 571; XV:142, 158; XVI:249, 293, 539, 679, 815, 924; XVII:69, 73, 81, 93, 344, 385, 416, 423;

 

 

 44

 

John XII:656;

Joseph XVI:645;

Michael XII:184; XVI:293, 295, 680;

Robert XV:153;

Stephen XII:568;

William XII:453; XV:454;

Johonnet, Prince XII:44; XXX:338;

Johonnot, Daniel XXXI:700;

Zachariah XXIV:222; XXVIII:53;

Joice, Thomas XV:753;

Joiner * See also Joyner

Joiner, Francis XIII:593; XV:713;

John XIII:458, 461, 463; XV:716;

William XIII:606;

Joinville, Alexis XVIII:914;

Jollet, Caleb XVIII:849;

Jolliffe, John XIX:344; XXIV:84;

Jonathan, Jonas XXVI:22;

Jones * See also Joans, Johns

Jones, ----- XIX:486; XXV:766; XXXII:680; XXXIII:415; XXXIV:115;

Aaron XXVI:405;

Abigail XXXIII:173; XXXIV:17; XXXVI:430, 431;

Abigail (Heard) XXXI:312-314;

Abigail (m. Banfield) XXXI:712;

Abigail (m. Jones) XXXVI:431, 432;

Abigail (m. Thomas) XXXIII:173, 174;

Abraham III:795; IX:42, 561; XIII:240; XVII:749; XXVI:405; XXX:117; XXXI:633, 712, 713; XXXII:19, 336, 346-348; XXXIV:174;

Alexander I:114; XXXI:344; XXXX:77, 79, 91, 92, 103, 127, 137, 148, 149, 413, 414, 455-457, 459, 460, 464

Amasa XXVI:334;

Amos XXVI:346, 660;

Ann XXXI:107, 553; XXXIII:221, 225, 226; XXXVII:184, 185, 354-356; XXXX:154, 485

Ann (Whidden) XXXVI:36;

Ann (m. Stevens) XXXIII:227; XXXVII:356;

Anthony IX:172, 173, 179; XI:519, 520, 525; XII:393, 395; XXXIII:224, 225, 227; XXXVII:355, 356; XXXIX:308, 446;

Asa VIII:220; X:632; XI:367, 373, 376, 378-380; XIII:599; XIV:297; XV:26, 34, 37; XVI:605, 607; XXV:237, 249, 261; XXX:33-35, 312, 324;

Asa Jr. XI:372;

Benjamin II:36; III:406; V:848; VI:755; VII:455; IX:17, 238, 780, 783; XI:267, 294, 643; XII:206, 392, 524; XIII:347, 350, 725, 727; XIV:2, 233, 362; XV:294; XVI:728; XVII:249; XXIV:526; XXV:249; XXX:81, 82;

 

 

 45

 

XXXI:328, 454, 493, 701, 763; XXXIII:223, 224, 227; XXXIV:17, 174; XXXV:40-43, 45, 46; XXXVI:431; XXXVII:354, 355; XXXVIII:331; XXXIX:271, 289, 290, 308;

Dr. Benjamin X:5, 19;

Benjamin Jr. XIII:725-729;

Caleb IX:17; XI:74, 76, 84, 89; XII:606, 609, 614; XV:213; XXVIII:342; XXIX:311, 558;

Caleb Jr. XI:76; XII:609;

Captain IX:235; XIII:316; XVII:287; XVIII:173; XXXVII:307;

Charity (Smith) XXXIII:634, 635;

Colonel XXVII:372;

Cornelius XXXIV:17;

Corporal XIV:2;

Daniel II:90; IV:503; VII:109, 151, 277; VIII:605; IX:386-389, 392, 393; X:383, 388, 393, 400, 425, 428; XI:166, 656, 660; XII:219; XXII:836; XXIV:502, 583; XXV:9, 10, 41, 51, 53; XXVI:27, 161, 405, 433, 442, 454, 483, 564; XXX:66, 144; XXXII:494; XXXVI:401, 406, 408, 410; XXXVII:186; XXXVIII:36; XXXIX:238, 239;

Daniel Jr. XXVI:231, 479, 483;

David XIII:21, 144; XVIII:905;

Davis XXXX:253

Deborah XXIX:182, 183;

Dodivah XXXIV:487;

Dudley W. XXX:425;

E. XVI:605;

E. Jr. XXX:81;

Ebenezer XI:587; XII:393, 743; XIV:18, 233; XVI:907; XVIII:417; XXIV:18; XXV:86; XXVIII:97, 98, 104; XXX:81; XXXIII:172-174, 226, 227; XXXIV:487; XXXV:471; XXXVI:431; XXXVII:355; XXXIX:307;

Ebenezer Jr. XI:587; XXXIX:413;

Edward XVI:286, 891; XVII:439;

Elias XXV:53; XXVI:405;

Eliphaz XXVI:492;

Elisha XXVI:403, 405;

Elisha Jr. XXV:405;

Elizabeth XXXI:302, 406; XXXIV:174;

Elizabeth (Haines) XXXVI:541;

Elizabeth (Johnson) XXXIV:206, 207;

Elizabeth (m. Getchell) XXXX:447

Elnathan XXIV:815;

Ensign XI:376;

Ephraim VI:263; XIII:116; XIV:574, 626; XV:615, 720;

 

 

 46

 

XVI:204; XXIV:319-322; XXV:406; XXVI:405; XXX:153, 469; XXXIV:119; XXXV:563;

Evan XIII:372, 378; XV:568; XXVIII:212, 215; XXX:133; XXXVI:164; XXXIX:140, 291, 332;

Evan Jr. XXVIII:214; XXXVII:23;

Evans X:559;

Ezekiel XXV:318; XXVI:491;

Ezra IX:451; XI:373, 382; XIII:405, 518; XVI:608; XXX:33, 40;

Francis I:500; II:38, 175, 178; XVII:511, 513, 648, 667, 669; XXVI:405; XXXI:107, 712, 713; XXXX:56

George XIII:74, 75; XIX:616, 664; XXX:81, 419; XXXI:406; XXXX:150, 174, 175, 184, 253, 267, 271, 273, 385, 443, 500-502

George Jr. XXXX:253, 267, 271, 273

Gideon XXV:322;

Griffin XXXX:385

Hannah XVII:609; XIX:680; XXXII:346, 347, 349; XXXX:397, 400

Hannah (Sherburne) XXXII:192;

Hannah (Walford) XXXI:92, 224;

Hannah (m. Elliott) XXXVI:407, 409;

Hannah (m. Johnson) XXXII:347-349;

Harbord (m. Walter) XXXVIII:331;

Henry XXXX:238

Hezekiah XXVI:14;

Israel XXV:53; XXVI:405;

Jabez XXIV:516;

Jacob XXX:143; XXXVI:402;

James I:560; XII:206, 208, 210, 212, 375-380; XIII:35, 251, 295, 296, 373, 726, 728, 729; XIV:244; XV:15, 138; XVI:237, 244, 274, 516, 803, 805; XVII:109, 513, 527; XVIII:712; XXIV:516; XXVI:468; XXVII:77; XXVIII:215, 492; XXX:79, 120; XXXI:207, 302, 303; XXXII:347-349, 421; XXXIV:206, 207; XXXVIII:348; XXXX:395

Jane (McCrillis) XXXIX:67;

Jehu X:680; XI:259, 260; XXX:69, 81, 433, 460, 462, 463, 485;

Jenkin I:514, 561; II:37, 533; XXXI:314; XXXX;270

Jenkins XVII:525;

Jeremiah IV:503; XXXIII:551, 583; XXXX:400

Jesse XII:480, 589; XIV:458, 538; XV:201;

Joanna XXXIII:173; XXXIV:174;

Joanna (Cotton) XXXI:737;

Joanna (Ham) XXXIV:487;

 

 

 47

 

Joel XVI:88, 95; XXVI:492;

John I:113, 287; II:559; III:406; VI:867; IX:151, 238, 779; XI:256; XII:255, 256, 393, 395; XIII:21, 251, 294, 295, 351; XIV:13, 606, 648; XV:42, 595, 727; XVI:9, 42, 183, 208, 277, 516, 803-805, 920; XVII:307, 511, 513, 667; XVIII:209, 552, 746, 793; XXIV:36, 38, 64, 767; XXVI:298, 576; XXVII:361, 369, 374; XXVIII:493; XXXI:107, 302, 303, 454, 553, 554, 790; XXXII:168, 254, 347-349; XXXIII:224, 227, 232, 233, 614; XXXIV:17, 227, 229, 277, 278, 280, 402, 516; XXXV:35, 39-41, 45, 94, 242, 243; XXXVI:36, 407, 410, 430-432, 540; XXXVII:234; XXXVIII:94, 331, 348; XXXX:56, 109, 112, 142, 154, 170, 184, 205, 224, 228, 466, 514, 517

John Jr. XXVII:361, 362, 374; XXXIV:229;

John Paul VIII:691, 692, 722; XVI:430; XVII:145, 454;

Jonathan IV:8; V:848; IX:43, 384; XI:480, 482, 483; XII:347, 348, 480; XVIII:193; XXV:119; XXVIII:300; XXX:40, 338; XXXII:580, 590, 591; XXXIII:475-477; XXXIV:17, 18, 154, 295, 297; XXXV:35, 36, 38-41, 43-46; XXXVI:401-403, 406; XXXVIII:331; XXXIX:289, 290;

Joseph II:519, 550; III:606; IV:525, 551, 594, 777; VII:772; IX:165, 171, 235, 237, 574, 771; XI:509, 512, 539, 574; XII:5, 13, 224; XIII:21; XIV:398; XVII:2, 307, 710, 719, 734; XX:178, 214, 278; XXIV:336, 337, 526, 710, 711; XXVIII:97, 98, 103, 378, 380; XXX:41, 42, 82, 130, 144; XXXI:56, 435, 437, 546, 575, 576; XXXII:64, 82, 126, 257, 468; XXXIII:221-224, 226, 482, 483; XXXIV:17, 343, 345; XXXV:280-282; XXXVI:411; XXXVII:354; XXXVIII:36;

Joseph Jr. IX:238; XIII:442; XXIV:526; XXX:144;

Joshua XIII:726-730; XIV:257; XXX:120; XXXII:347-349; XXXVIII:348;

Josiah VIII:523, 722; XI:166; XII:480, 589; XIII:594, 597; XV:747; XXV:53; XXVI:81, 405; XXX:87, 185;

Josiah Jr. XXVI:81;

Judith XXXVI:408, 410;

Kingsley XXXIX:289;

Kinsley XXXV:37, 40, 44, 45; XXXVIII:331, 332;

Lazarus XIV:238;

Lemuel XXVI:405;

 

 

 48

 

Levi XIII:351; XXX:48;

Lieutenant XI:376, 579;

Lloyd XIV:566, 654; XV:607, 730; XVI:31, 34, 59;

Loyd XII:756;

Lydia XXXIV:487;

Margaret I:219;

Margery XXXIV:174;

Martha XXXVIII:365;

Mary XII:393; XXIV:492; XXXI:406, 712, 713; XXXII:254, 580, 582, 584, 586, 587, 590, 591; XXXIII:232, 583; XXXIV:174; XXXV:35-40, 42, 43, 280, 281; XXXVII:28; XXXVIII:331, 332; XXXX:273, 500, 502

Mary (Cook) XXXIV:288;

Mary (Marden) XXXI:580;

Mary (Walter) XXXII:580;

Mary (m. Allen) XXXIII:233;

Mary (m. Drew) XXXI:107;

Mary (m. Mooney) XXXV:280-282;

Mary (m. Smith) XXXIII:173, 174;

Mary (m. Tilton) XXXV:46; XXXVIII:331; XXXIX:289, 290;

Matthias XII:393; XXX:82;

Mehitabel XXXVI:401, 408, 409;

Miriam XXXIV:174; XXXVI:408, 409;

Molly XXXIII:226, 227; XXXVII:354-356;

Moses XII:167, 271, 272; XIV:51, 185; XV:183; XVIII:830; XXX:69; XXXVI:407, 409; XXXVIII:36;

Mr. IV:853; XVII:132;

Nathan IX:451; XI:72, 73, 96, 104, 480, 482, 483; XII:348; XIII:405; XIV:404; XXVI:405, 476; XXX:4, 40; XXXV:402, 403; XXXVI:436;

Nathan Jr. XI:68, 72, 76, 79, 93, 480; XIII:405; XVIII:722; XXX:5, 40;

Nathaniel XIII:343; XVIII:207, 389; XXIV:613; XXV:322; XXVI:6; XXVIII:197; XXXI:107; XXXII:347-349; XXXIV:174; XXXV:135;

Noah XXV:81; XXVI:65, 433;

Paul VIII:941; XX:856;

Pearson XVII:315;

Peter XI:96, 103; XII:299, 744; XVIII:796; XXVI:65;

Philip XII:44;

Phineas XXVI:433;

Phinehas XI:93;

Prescott XXX:422;

Reuben X:246; XIII:351; XXVI:647;

Rice XXIV:151; XXXX:69

Richard II:259; IX:172, 176, 179; XI:519, 520; XII:12,

 

 

 49

 

537; XXXIII:222, 225, 227; XXXVII:356;

Robert XI:186, 595; XII:654; XIV:586; XVI:295; XVII:526; XX:177, 212, 317;

Robinson XXVI:500;

Ruth XXXIX:458;

Samuel VIII:198, 230; IX:77, 160, 162, 171, 172, 259; XI:255, 256, 260; XII:206, 537; XIII:36, 433, 728, 729, 761; XIV:227, 257, 258, 263, 472, 473, 550; XV:430, 619, 749; XVI:60, 62, 70, 99, 106; XVII:108, 207; XVIII:712; XX:254, 261, 312, 347, 718, 727, 752, 767, 806, 818; XXI:641, 642, 685, 687; XXII:724, 740, 742; XXIV:816; XXV:484; XXVI:14, 41, 314, 393, 517; XXVII:77; XXVIII:355, 360, 416; XXX:22, 23, 28, 65, 128, 185, 462; XXXI:88; XXXIII:225, 227, 664, 665, 667; XXXIV:17, 430; XXXV:148; XXXVI:402, 403, 407, 409; XXXVII:356; XXXVIII:348; XXXIX:271, 319;

Samuel Jr. IX:760; XXVI:314, 492;

Sarah XXX:419; XXXI:87; XXXIII:482, 483; XXXVII:28;

Sarah (Dam) XXXV:10;

Sarah (Green) XXXIV:119;

Sarah (m. Flanders) XXXVI:408, 410;

Sarah (m. Speed) XXXI:406;

Sarah (m. Thurston) XXXIII:483;

Silas XXVI:459;

Simeon XXVI:405;

Simon XXX:66;

Simpson XXVII:361, 369, 374;

Stephen II:37, 40, 42, 321; III:390, 427, 462, 579, 605, 606, 612, 613, 626, 635, 682, 686, 714; IV:784; VI:437, 441; IX:154, 235, 242; XI:513, 584, 585, 592, 595; XVII:525, 607, 645, 658, 719, 734; XIX:9, 13, 18, 20, 23, 27-33, 36-39, 42-44, 49-66, 660; XXIV:103, 526; XXVI:27; XXXI:56, 175, 176, 186, 435, 436, 494, 535, 546, 628, 768; XXXII:49, 50, 89, 219, 257, 359; XXXIII:172-174; XXXV:11, 291, 313, 475; XXXVI:28, 69, 101; XXXVII:6, 19, 459; XXXVIII:20; XXXIX:308, 309, 317; XXXX:206, 213, 218, 229, 238, 240, 255, 265, 277, 283, 290, 314, 326, 327, 333, 348, 352, 355, 366, 372, 373, 404, 418, 469

Stephen Jr. VI:451; XXIV:526; XXVIII:97, 98, 104; XXXII:758; XXXIII:660; XXXV:226, 316;

Steven I:284, 309, 561;

Susanna XXXI:712, 713; XXXIII:233; XXXIV:17, 487;

Thomas I:145, 151, 166, 171, 179; II:90, 94, 96; IV:503;

 

 

 50

 

VI:318; IX:515; X:483; XI:370, 373, 381; XII:540; XIII:594, 596; XIV:227, 238, 257, 258, 265; XV:28; XVII:45; XVIII:157, 168, 174-178, 186-187, 190, 219, 231, 301, 309, 311, 370, 373, 375, 401, 474, 499, 516, 568, 919; XXIV:846, 847; XXX:34, 266; XXXI:702; XXXX:460

Timothy IX:590; XI:72, 80, 82, 625, 627; XIII:17, 21; XIV:244, 319; XVIII:722; XXI:179, 203; XXX:51; XXXIII:470, 483, 693; XXXVI:327, 356, 357; XXXVII:65; XXXVIII:2;

Ursula (Pinkham) XXXIII:741;

Vaughan XVIII:855, 881;

William I:113, 128, 177; IV:165, 393, 503; VII:304; VIII:806; IX:160, 381; X:701; XI:144, 372, 595, 643; XII:204, 206, 208, 210, 212, 694-697; XIII:268, 343, 351, 726; XIV:244, 697; XV:127, 469, 481, 490; XVI:287, 508; XVII:300, 501, 513; XVIII:210; XXIII:41; XXIV:225; XXV:527, 746; XXVI:500; XXVII:71; XXVIII:416, 491; XXIX:278, 432, 435; XXX:65, 97, 266, 433; XXXIII:583; XXXIV:288; XXXVI;92; XXXVII:184; XXXX:4, 5, 7, 12, 15, 16, 242, 243, 249, 523

Sir William II:22, 532; XVIII:394; XXIX:108, 109, 179, 268, 293;

William Jr. IX:17; XII:207; XIII:727-729; XXX:65; XXXIII:35;

Zachary XXVI:500;

Jones's Garrison XVII:645;

Jones’s Marsh XXXIII:664;

Jones's River XXV:766;

Jones's Swamp XIX:486;

Jonsones, Stephen XI:567;

Joralemon, Dirch XXVI:141;

Harper XXVI:141;

Henry XXVI:141;

Jacob XXVI:141;

John XXVI:141;

Nicholoso XXVI:141;

Ten's XXVI:141;

Jordan * See also Gorden, Gordon

Jordan, ----- XXIV:101; XXXIV:9;

Benjamin XI:389, 704; XIII:203; XXX:320, 399;

Catherine (Randall) XXXII:83;

Dominicus XIV:3; XVIII:919; XXXI:221, 232;

Ebenezer XIV:92;

Eleazer XIV:202, 203, 264; XV:7; XVI:287, 460, 519; XXX:244, 449;

Elizabeth (Stileman) XXXI:354;

 

 

 51

 

J. XXIII:238;

Jacob XI:697;

James VI:789;

Jedidiah XVII:667; XXXI:232;

Jeremiah IX:736, 737; XVII:667; XXXI:231, 232;

Job XI:642;

Joel XI:619, 627;

John VII:279; XI:51, 387, 389, 642; XII:642, 656; XIV:57, 183, 425, 468; XV:711, 749, 753; XVI:753, 906; XVIII:919; XXX:185; XXXI:231, 232, 354;

Joseph XIV:180;

Lieutenant II:22;

Mary XXXI:354;

Mr. I:247, 260;

Nathaniel VIII:347; XII:694; XIII:364; XIV:383, 491;

Nicholas IX:77, 258, 259, 274;

Nicholas Jr. XI:699;

Peter XXX:90;

Philip XI:387, 388; XIII:202, 203; XXXI:222;

Richard IV:139, 503; VIII:721, 802; XI:658; XVIII:712; XXI:93, 112, 496; XXXI:354; XXXII:399;

Robert II:90, 94, 96; XI:626; XXIII:25, 26; XXXI:231, 232, 354, 538; XXXII:73, 74;

Samuel II:673, 674; III:693, 700, 761, 787; IV:256; XVII:746; XIX:132; XXXI:232; XXXIII:151; XXXVIII:110;

Sarah XXXI:231, 232;

Sarah (Rand) XXXII:84; XXXIII:6;

Sarah (m. Hill) XXXVIII:110;

Stillman XXXIII:551;

Widow Sarah IX:258;

Thomas IX:77, 259;

William XI:387, 389;

Jorner, Thomas XXIV:816;

Joscelyn, H. XXIII:25, 26, 34;

Henry XXV:703;

Joseph XXIV:20, 21;

Sir Thomas XXIII:20;

Thomas XXV:41;

Jose * See also Joce

Jose, Christopher XXXX:94, 144, 172, 220, 231, 256, 268, 275, 292, 303, 309, 315, 320, 323, 347, 371

Damans XIII:251;

Ebenezer XVIII:501; XXXVI:518-520; XXXVIII:72; XXXIX:10;

Widow Hannah III:422, 708, 784, 786, 800, 802, 813;

Jane I:561; XXXX;380

Joanna XXXVI:519;

Joseph IX:77;

 

 

 52

 

Margaret XXXVI:519, 520; XXXIX:9;

Michael D. XXXVI:519; XXXIX:10;

Richard I:285, 498, 561; II:72, 73, 86, 89, 118, 182, 193, 201, 208, 213, 220, 256, 281, 316, 317, 365, 379, 395, 401, 456, 485, 550, 723; III:42, 44, 47, 132, 146, 229, 231, 240, 285, 286, 299, 305, 380; IX:43, 325; XI:507; XIII;242, 243; XVII:626, 643, 665-666, 672; XVIII:920; XXXVI:520; XXXX:354

Widow XVIII:923; XXXX:404

Josen, Samuel XI:258;

Joses, Richard XII:101, 677;

Joseph (Indian) III:545;

Joslin * see also Joslyn

Joslin, ----- XXIV:877, 903, 905, 907, 908, 910; XXVII:285;

Abigail (Wilder) XXXVIII:434;

David XIII:635; XXX:242, 416;

Ebenezer XXVII:454;

Frances XXXII:333, 334;

James X:630; XII:190, 192; XV:546; XVIII:591; XXX:64;

John XVIII:796; XXVI:302; XXX:312, 429;

Joseph XIII:22; XXXII:333, 334;

Luke XXX:428;

Nathaniel XII:263; XIII:635; XXX:64, 312, 428; XXXII:333;

Peter XXX:312;

Rebecca XXX:428;

Richard XXVI:117; XXX:22;

Samuel XXX:22; XXXVIII:434;

Sarah XXX:416, 429;

Taylor XVI:285, 504; XXX:496;

Joslin's Neck XXIV:877, 903, 905, 907, 908, 910;

Joslyn * See also Jocelyn, Joscelyn

Joslyn, Henry XVII:483, 508, 510, 514-519, 532, 535;

James XVII:257;

Josselyn, ----- (attorney) I:30, 31, 36, 47, 86, 89, 90, 92, 94, 98, 113, 121;

Joules, Thomas XXIII:55, 79;

Jourdan, Thomas XVII:508;

Jourdan & Phillips I:236;

Journal of the House III:462; V:285; XXI:512, 513; members VII:59;

to be printed VII:69, 184;

Journal of Walter Bryant, Surveyor VI:349-351;

Journals XXIII:154, 156, 208, 359;

Jowles, ----- XIX:673;

Mr. I:412;

Joy, Benjamin XIII:204;

Benjamin Jr. XIII:204;

Daniel XIII:204;

David IX:585;

David Jr. XII:224;

 

 

 53

 

Ebenezer XIII:204; XVI:150;

Ephraim XV:40, 155; XVII:144, 655;

Jacob XI:552; XII:540; XXXIX:309;

Joseph IX:590; XIII:27; XXX:100;

Mary XXXIV:203;

Nethal XVIII:796;

Richard XI:145;

Samuel IX:240; XI:377; XXXIV:203, 458;

Thomas XXXX:60

Joyce, James II:90; XXXII:74;

Thomas XXX:185;

Joyner * See also Joiner

Joyner, Francis XIV:265, 578, 596;

John XIV:265, 578, 592;

William XV:741; XXX:185;

Juce, Jonathan [See under Ince]

Judd, Amon XI:693;

Amos XVI:608;

Asa XXVI:169;

David XI:382;

Eben W. XIII:90;

Ebenezer XI:373; XXX:35;

Ebenezer Jr. XXX:35;

Enoch XI:373, 381, 382; XXX:35;

John XXVI:113;

John Jr. XXVI:169;

Jonathan XXVI:278, 471;

Joseph V:730;

Levi XI:693; XXX:366;

Mr. XI:373;

Mr., Jr. XI:373;

Nathan XXX:254;

Samuel XXVI:114;

Thomas XXVI:338;

William XXVI:255;

Jude, Zackiriah IX:77;

Judea, Samuel XXVI:513, 540;

Judevine, Calvin XI:289;

Judges * See also Justices Judges

appointment of XXIII:384;

integrity of XXIII:389;

of Admiralty XXIII:73, 371, 451, 452, 510;

of Maritime Court XX:34, 283, 301, 573; XXI:2, 252, 547;

of Probate XXI:123, 159, 520, 522, 532, 741, 756; XXII:249, 250, 260, 721;

of Vice Admiralty XXIII:442;

of Superior Court, salaries of XXIII:499;

salaries of XXIII:202;

Judges, Sebastian XXXI:768, 769;

 

 

 54

 

Judgment

of referees reconsidered XXI:651, 660, 680, 700, 725; of Superior Court annulled XXII:125, 206;

of Superior Court reversed XXI:25, 65, 397, 478;

Judiciary Department

condition of XXI:562, 569, 604, 614; XXII:108, 164, 461;

Judkins, ----- II:36; XVIII:358; XXIV:865;

Abigail XXXIII:94; XXXV:15, 17;

Abigail (Edgerly) XXXIX:152;

Abigail (m. Edgerly) XXXII:689;

Abigail (m. Gordon) XXXVI:224;

Amos XII:349;

Anna XXXV:14, 15, 18; XXXVI:223;

Benjamin IX:151, 441; XII:332, 336; XIV:69, 180; XXX:43, 76, 455, 456; XXXII:689; XXXIII:246; XXXV:15, 18; XXXVI:298; XXXIX:369;

Caleb XII:347; XIII:391; XXX:77; XXXV:15, 16;

Catherine XXXIII:94;

Catherine (m. Quinby) XXXIX:369;

Eben XV:721; XXXIX:152;

Ebenezer XIV:628; XV:173, 627, 748; XXX:185, 477;

Ebenezer Jr. XIV:565;

Elizabeth XXXII:547, 689; XXXIII:94;

Hannah XXXIII:246;

Hannah (m. Webster) XXXIX:369;

Henry XII:346, 349; XXX:77; XXXV:15, 17;

Jacob XVI:257, 517; XX:271;

Joab XXXII:318;

Job IX:258; XII:585; XIV:181, 281, 288; XXVII:489, 490; XXIX:395; XXX:19, 93; XXXI:594; XXXII:688-690; XXXIV:122, 130; XXXVIII:401; XXXIX:152, 368;

Joel IX:77, 255, 274, 445, 447, 585; XIV:112, 148, 195, 370, 377, 492, 503, 515, 586, 600; XV:715; XXVIII:232, 233; XXXII:688; XXXIII:93, 94; XXXV:14, 15; XXXVI:222, 225; XXXIX:368, 369; XXXX:425

John V:772; VIII:694; IX:441, 445, 573; XII:346, 349; XIII:396; XXIV:392; XXVIII:216; XXX:77; XXXII:688, 689; XXXIII:93, 94; XXXV:14-17, 19, 72, 265; XXXVI:50, 115; XXXIX:369;

John Jr. XVII:32; XXX:77;

Jonathan IX:151, 279, 292; XI:139, 228; XII:270; XIII:21, 397, 398; XIV:71, 179, 312, 567, 603, 611; XV:300, 302, 305, 309, 435, 449, 600, 608, 712, 718; XVI:202; XVIII:793; XXX:43, 499, 502, 504, 508, 511, 514, 517, 520, 523, 526, 529, 532; XXXII:689; XXXVI:224, 226;

Joseph VI:882; IX:151, 410, 412, 415, 573; XI:226, 227;

 

 

 55

 

XII:346, 349; XIV:172, 174, 176, 177, 300, 312, 398; XVI:694; XXX:43, 68, 77, 451; XXXII:458; XXXV:14, 15, 19; XXXVI:222-225, 357, 421; XXXIX:367-370;

Josiah XII:342; XVIII:513; XXX:69; XXXII:688;

Leonard VII:771; XIII:386, 387, 391; XXX:136; XXXV:15, 18; XXXVIII:6;

Leonard Jr. XIII:391;

Mary XXXIII:94;

Mary (Bean) XXXX:425

Mary (Robinson) XXXIII:275;

Mary (m. Bean) XXXVI:224;

Mary (m. Welch) XXXIX:369;

Mehitabel XXXV:14, 15;

Molly (m. Foss) XXXIX:369;

Moses XXXIV:371; XXXV:19; XXXVIII:6, 123;

Obediah XI:19, 21;

Philip VIII:852; XI:264; XIV:176, 578, 596; XV:713; XVI:103

Polard IX:415;

Rebecca XXXVI:224;

Rebecca (m. Lord) XXXVI:224;

Richard IX:412;

Robert XXX:50;

Roland IX:410;

Ruth (Choate) XXXVI:298;

Samuel IX:436, 441; XII:332, 336; XIII:405; XIV:565, 567, 651, 653; XV:323, 341, 609, 727, 728, 734; XVI:9, 27, 30, 33, 42, 59, 183, 188, 190, 194, 208, 210, 220, 233, 241, 277, 499, 509, 582, 695, 732; XVII:467; XXX:139, 152; XXXII:204, 395, 414; XXXIII:93, 94; XXXV:16, 17; XXXVI:223-225; XXXIX:369;

Sarah XXXVI:223-225; XXXIX:367, 370;

Sarah (m. French) XXXIX:369;

Susanna XXXII:689;

Widow XXXVIII:6;

Zachariah IX:259, 274; XXXVI:224, 226;

Judson, Abner XXV:551; XXVI:263, 596;

Agur XXV:551; XXVI:41, 166, 263, 596, 684;

Agur Jr. XXV:551;

Daniel XXV:551; XXVI:264, 596;

Daniel Jr. XXV:551; XXVI:263;

David XXV:551;

Jonathan XXVI:263, 596;

Stiles XXV:551;

Julimatt (Indian) II:48;

Junction of Winnepisaukee and Pemigewasset I:289;

Junius VIII:27;

 

 

 56

 

Juries XXIII:119;

Jurisdiction of Mass. over New Hampshire terminated I:372-373;

Jurors * See also Jurymen

Jurors XX:363, 364, 586, 628; XXII:126, 212;

Jury, trial by XXII:616, 669;

Jurymen I:449, 489, 503; II:554; IV:231, 437, 443;

Grand VI:275;

Petit VI:289, 290;

Justice, Courts of XXIII:163, 289, 321, 322, 370, 379, 455, 457; delay of XXIII:389;

to be equally administered I:444;

Justice of the Peace, power of I:450;

Justices * See also Judges

Justices IV:8; VI:339, 718-721, 725-727, 882;

address of XXIII:309;

Justices of Inferior Court XX:252, 258, 281, 286, 550, 551, 553;

impeachment XXI:72, 78, 704;

names XXI:235, 242, 743, 753, 758, 763; XXII:247, 249, 258, 260, 273, 488, 498;

special XXI:520, 530, 751, 770; XXII:252, 264;

to fix bounds of jailyards XXII:131, 220;

Justices of the Peace XXIII:66, 118;

administer oaths XX:313, 318, 352, 365, 729, 769; impeachment XXI:115;

names of XX:254-257, 262-267, 281, 283, 286, 287, 550, 552, 556-567, 805-830, 834, 835; XXI:236-238, 242, 244-246, 519, 521-527, 529-536, 538, 542, 543, 741-753, 756-762, 764-771, 773; XXII:247-262, 264-269, 271-273, 487-500, 503-506, 508, 717-720, 725, 726, 728-730, 732-737, 740;

records of proceedings XXII:291, 335;

resignation XXI:244;

salaries of * See under Salary

special, names of XX:312, 495, 550, 551, 591, 601, 638, 665, 807, 808, 822;

to determine certain disputes XXI:56;

Justices of Superior Court XX:33, 251, 257, 301, 553, 572; impeachment XXII:81, 85, 86, 89-91, 93, 120, 171, 177, 195, 751-756;

names XXI:2, 235, 239, 252, 546, 742, 751, 752, 757, 764, 768, 770; XXII:2, 249, 256, 260, 269, 276, 512; removal of XXII:76, 117, 177, 241;

resignation XXII:171, 256;

salary of * See also under Salary in main index

salary XXI:51, 105, 142, 637, 644, 679, 691;

special XXI:460, 476, 487, 520, 531, 750, 770; XXII:250, 251, 262, 408, 421, 483, 617, 669, 714;

Juxon XVIII:38;