SweGGate Landskap Närke
SwedenGenWeb Regional site
Närke Landskap
(province)
Närke is the southern half of Örebro län (the other being the western half of Västmanlands län)
Area: 4 446 sqkm. Pop: abt 182 000 (1980).
 
Kommuner
Örebro Askersund Degerfors Hallsberg Laxå Kumla
Topic Name Description Link L
General SCB# 18      
Örebro län Forskarkällan Very rich site. Most socknar in Örebro län. RECOMMENDED >Go> S
Facts      
Province Länsstyrelse County gov't. Admin info   B
Geography Tham, Wilhelm Beskrifning öfver Örebro län, 1849   S
Geography Saxon, J. L. (et al) Den älsta Närkesbeskrivningen (ancient times)   S
Geography Until 1779 this Närke was part of Närkes och Värmlands län (county). Then it was split into Värmlands län and Örebro län. (Örebro län was created in 1634) . S
Geography   Svenska Turistföreningens årsbok 1930: Närke, 1930   S
Churches Descriptions (RAÄ) Swedish state church buildings.   S
Härader Hardemo hd: Kräklinge and Hardemo socknar. 94 sqkm, 55% farm land. Pop 1 995 (1940)
Sköllersta hd: Norrbyås, Gällersta, Ekeby, Sköllersta, Svennevad and Bo socknar.
Grimstens hd: Hackvad, Viby and Ramundeboda socknar.
293 sqkm, 23 % farm land. Pop: 6 535 (1940).
Specific Guides      
Local sites      
Degerfors SCB# 1862. Placed on Värmland province site -> Degerfors
Nysund socken Belongs to Närke province since 1923. Please see under Värmland -> Degerfors
Specific Sources      
Örebro Stadsarkiv Emigrant Index 1840-1930 (downloadable !) Emigrants from Örebro län (>48000 indiv)
Karlskoga (Värmland province) is included
Also an IMMIGRANT index
  M
Örebro Stadsarkiv Many various databases   Index  
Researcher Leif Danielsson Researching several parishes in Närke >Go> S

SCB# = SCB Id number. RAÄ
Page produced by F Haeffner. Want improvements of this page ? .. Mail me

To home page Home

To home page

  Geography Theme To home page

Regions

Last updated by F Hae 2005-06-04 09:40 © Fredrik Haeffner, 2001-3