index.htm
P. Hansen: Københavns Brændevinsbrænderlaug 1741-1891 (1891).
Tallene henviser til siderne i bogen.
Jeg er ikke så skrap til at lave hjemmesider, så du må tilbage til indexfilen, hver gang du vil skifte side i bogen. Alternativt kan du skrive sidetallet direkte i URL-feltet.

Hvis der er problemer, så send mig en E-MAIL om det.

side 68/69 (Oldermænd i brændevinslauget i København år 1741) -
side 70/71 (Interessenter i brændevinslauget i København år 1741) -
side 72/73 (år 1741-1742) -
side 74/75 (år 1742-1750) -
side 76/77 (år 1750-1756) -
side 78-79 (år 1756-1766) -
side 80/81 (år 1767-1777) -
side 82/83 (år 1777-1784) -
side 84/85 (år 1784-1791) -
side 86/87 (år 1791-1799) -
side 88/89 (år 1799-1807) -
side 90/91 (år 1807-1812) -
side 92/93 (år 1813-1819) -
side 94/95 (år 1819-1828) -
side 96/97 (år 1828-1843) -
side 98/99 (år 1843-1859) -
side 100/101 (år 1859-1890) -
side 102/103 (Laugsarticler for Brændeviins=Brænderne I Kjøbenhavn. 1741) -
side 104/105 -
side 106/107 -
side 108/109 -
side 110/111 -
side 112/113 (Forordning Hvorved Handverkere og Skippere med fleere i Kiøbenhavn, forbydes drikkende Vahre i deres Huuse at skiænke eller udtappe. 1742) -
side 114/115