Loyal Judith, 1732, ship passenger list

List of foreigners imported in the ship Loyal Judith, of London, Robert Turpin, Master, from Rotterdam. Qualified Sept. 25, 1732.


ABEL, Johann Adam
ABEL, Johann Jacob
ABLE, Hans Georg
ACKER, Henrich
ACKER, Philip Jacob
AUTERBACH, John
BAARSTEYN, Matthes
BAU. Hans Martin
BECKER, Johan
BENTZ, Johannes
BERNE, Wilhelm
BINTNAGEL, Johannes
BIRSTLER, Hans Georg
BROWN, Rudolph
BUHLMAYER, jacob
BURGHART, Hans
BURGHART, Joh. Fried
COCHENDERFF, Andreas
CONKELL, Baltzer
CRIGER, Hans Michl
EBERT, Johan Michael
ECKLER, Hans Henrich
EHLEY, Fridrich
ELY, Hans David
EMMERT, Joh. Geo. F.
EMMERT, Michael
FEY, Conrad
FRIDERICH, Johan Geo.
FURKILL, John Geo.
GAAR, Andreas
GAAR, Johann Adam
GASSER, Hans Antoni
GOBELL, Henrich
GRIFFE, Samuel
GUM, Christian
GUN, Philip Ludwig
HAPPEL, Ludwig
HEGELL, Leonhart
HEILMAN, Johannes
HEILMAN, Martin
HESSER, Joh. Friedrich
HOFFACKER, Joh. Michael
Hoffman, Joh. Georg
HONNING, Johan Georg
JORGER, Johann Veit
JUNG, Marcus
KRAMER, Casper
KREITER, Johannes
KREITER, Peter
KRUBER, Phil. Ernst
KUCHER, Johann Peter
KUHLLER, Friderich
KUNTZ, Hans
KUNTZ, Hans Georg
LASHIRE, Jacob
LAY, Georg Christoph
LEIBACHER, henrich
LENTZ, Hans David
LOTZ, Lenhart
MILLER, Cronomus
MILLER, Jacob
MULLER, Georg
MULLER, Paulus
NADDERMAN, Joh. George
NOLL, Hans Georg
OBERMULLER, Joh. Geo.
PAPST, Henrich
PELMAN, Hans Georg
PENTZ, Michael
PRETZ, Jacob
RAMER, Johan Nicklas
RAUB, Hans Georg
RAUCH, Peter
RAUP, Philip
REBMAN, Johannes
REEP, Christian
REEP, Johannes
REIER, Joh. Martin
REY, Geo. Mich.
REYER, Johann Carl
RISER, Georg Adam
RISER, Hans Georg
ROYER, John Michael
RUCK, Johann Georg
SAUDTER, Peter
SAUTER, Joh. Philip
SCHAFER, Hans Peter
SCHAFFER, Friedrich
SCHENK, Andreas
SCHMELTZER, Johanes
SCHMIDT, Geo. Michael
SCHMIDT, Johan Georg
SCHMIDT, Matthes
SCHULTES, Georg Peter
SCHULTZ, Matthaus
SHULTZ, Joh. Christian
SHUMAN, Johan
SPANSAILER, Hans Philip
SPANSALER, Jacob
STAMBACH, Hans Jacob
STELI, Jacob
TRAN, Hans Georg
VOGEL, Johannes
WAGNER, Hans Georg
WALTER, Bernard
WALTHER, Conrad
WELDTLI, Hans
WEYBRECHT, Hans Martin
WEYBRECHT, Martin
WOLF, Jonas
ZUSSER, Johannes

(The original list is herewith given)
Name Age
ABLE, Hans Jacob.........................16
ABLE, Hants Jurgh........................63
ABLE, John Adam.........................44
ACKER, Hendrick.........................32
ACKER, Philip Jacob.....................36
ALBERT, Johann Michell...............20
BAKER, Joseph..............................25
BARSTAYN, Matthew...................39
BEARNE, Wm................................36
BILLMAYER, Jacob.......................18
BINTNEAGLE, Hants.....................31
BROTHELL, John Jurigh................32
BROWN, Roland.............................30
BURGHART, John Fradrick............30
BURGHART, Jurgh........................55
CEAVY, Philip Lendea....................26
CHAR, Adam..................................20
CHARS, Andreas.............................47
COCHENDERFER, Hants Andreas...____
CONKELL, Baltser..........................20
COOKER, Petter..............................20
CREAMER, Casper.........................____
ECKLER, Johan Hendrick................21
ELLY, Hants David..........................20
ELY, Christen...................................49
EMERT, John Jorig Fredrich.............____
EMERT, Mickell...............................42
EMORT, Jno. Michell.......................39
ESTER, Johanes................................25
FIFY, Coneard...................................52
FREDRIK, Johan Jurig......................30
GAABELL, Hendrick.........................65
GASSER, Hants Adam.......................32
GRIFE, Samuell.................................45
GRIPPER, Phillip...............................29
HAPPELL, Ladwick...........................36
HARKMAN, Jurigh............................28
HAYSTER, John Fridrick....................25
HEYLMAN, Johannes.........................16
HEYLMAN, Martien...........................23
HONICK, Hants Jurigh........................20
HOTREMAN, John Jurgh....................32
HOUFMAN, Johanes Jerig...................45
HOUPACKER, John Mickell................32
JONG, Marcous....................................23
JONG, Mathew.....................................21
JURIGHER, John Heyl..........................42
KEGILL, Lenord...................................48
KILLER, Fredrick.................................30
KITTER, Jurigh....................................37
KITTER, Piter......................................45
KRAGIN, Hants Mickell.......................31
KRECH, Jacob......................................22
KUNTS, Hants Jurgh.............................19
KUNTS, Jurgh Hants.............................55
LAY, Christopher...................................37
LAYBAGGER, Hendrick.......................46
LINCE, John David................................20
LISHIRE, Jacob.....................................30
LISHIRE, Jacob.....................................37
LOFTS, Lenard......................................25
MILLEAR, Conrad.................................17
MILLER, Cronomus...............................23
MILLER, Jacobb....................................52
MILLER, Jurigh.....................................23
MILLER, Ravlin.....................................53
NOLL, John Jurgh..................................36
OBREMILER, Hants Jurig......................24
OTERPACK, Johnas...............................27
PAPTS, Hendrick....................................35
PELMAN, John Jurgh..............................40
PENS, Johannes.......................................23
PENTES, Mickell.....................................27
RATS, Jacob............................................_____
RAYER, Hants Martin.............................16
RAYER, John Mickell..............................45
REAP, Christian.......................................24
REAYER, Hants Carll..............................22
REEP, Johannes........................................____
REPMAN, Johannes.................................19
RESER, Hans Jurge..................................52
RESER, Jurgh Adam................................22
REY, Jurigh Mickel..................................22
REYMER, Johan Nicolas..........................30
RICK, John Jurgh......................................32
RINPELL, John Jacob...............................36
ROEPERT, Valentayn...............................28
ROUCH, Petter..........................................35
ROUP, Hants Jurgh....................................27
ROUP, Michell...........................................22
ROUP, Philip..............................................51
RUER, Hans Martan...................................30
RYM, Christian...........................................32
SCHEAVER, Peater....................................24
SHANK, Andreas........................................23
SHEAVER, Fredrick....................................19
SHITZ, Mathews.........................................34
SHOOMAN, Hans.......................................32
SHULTER, Petter........................................20
SHULTS, John Cristian V.D.M....................30
SMELTRER, Johannes.................................26
SMITH, John Jurigh.....................................21
SMITH, Mathias..........................................40
SMITH, Mickell...........................................25
SOWDER, Hants Philipp.............................17
SOWDER, Petter.........................................48
SPINCHIRE, Jacob......................................48
SPINCHIRE, Philip......................................45
STAMBAGH, Jacob.....................................28
STEALY, Jacob...........................................25
STRIAN, Hants Jurgh..................................21
TURKILL, Jno Jurgh...................................28
VOBALL, Johanes.......................................32
WAGANER, John Jurge...............................52
WALTER, Barnard......................................58
WALTER, Conraad......................................____
WATTLEE, Hants........................................50
WAYBRICK, Martin....................................43
WAYBRIGHT, Hans Martin.........................17
WOLF, Jonas................................................40


Back to Ship Index

Main | Kitchen | Library | Family Room | Design Studio | Tour